magyar  •  english  •  deutsch
2018. július 22. vasárnap   
 Hírek, információk
 Rendezvények
 Oktatási hírek
A Kar régi honlapja
TÓK Alumni
ELTE TÓK Alapítványok
Quaestura iroda
Kollégiumok
ELTE
HEFOP
Társintézmények
Drámaszínpad
Zenés Színpad
 »  Hírek  
   
Tájékoztató az ELTE-n tanuló speciális szükségletű hallgatók számára

A fogyatékossággal és krónikus betegséggel élő hallgatók szervezett megsegítése az Egyetemen 2000 óta folyik. Kezdetben ezt a tevékenységet kari koordinátorok végezték, majd 2009. szeptembere óta egyetemi fogyatékos-ügyi koordinátor fogja össze a kari koordinátorok munkáját és hajtja végre az egész egyetemet átfogóan érintő fogyatékosság-ügyi intézkedéseket, programokat.

Mit jelent a speciális szükséglet?

A Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény 147. § 8. szerint az a hallgató (jelentkező), aki testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, megismerés és viselkedés fejlődési rendellenességű. Bár a törvény nem írja elő, Egyetemünk megsegíti a tartósan, vagy krónikusan beteg hallgatókat is.

A megsegítés formái

Egyetemünk minden karán dolgoznak un. fogyatékos-ügyi koordinátorok. Az ő feladatuk a karon tanuló speciális szükségletű diákok regisztrálása, az emelt normatíva elköltésére tett javaslattétel a bizottságok felé, a hallgatók igényeinek a felmérése, a segítségadás megszervezése, az akadálymentesség biztosítása, az eszközök beszerzése és kölcsönzése, tanácsadás a speciális szükségletű hallgatók és az oktatók számára. A koordinátorok munkáját karonként eltérő elnevezésű bizottságok segítik szorosan együttműködve a Hallgatói Önkormányzatokkal. A megsegítés formái:

 • A speciális igények felmérése, megbeszélése a hallgatóval, azokról igazolás készítése (pl. az előadáson használt diák, vagy fóliák megküldése a hallgatónak digitális formában; jeltolmácsolás; jegyzetelő alkalmazása, írásbeli vizsga kiváltása szóbelire, vagy fordítva, egy a sérülés miatt nem teljesíthető tárgy helyett másik tárgy teljesítése, tananyag adaptáció, stb.)

 • Személyi segítő és jegyzetelő biztosítása, szerződéskötés

 • Speciális eszközök kölcsönzése

 • Kari könyvtárak akadálymentesítése (akadálymentes számítógépes munkaállomások, olvasó készülékek)

 • Fókuszcsoportos megbeszélések a speciális szükségletű hallgatókkal

 • Egyéni tanácsadás

 • Akadálymentes nyelvtanulást segítő laborok: Egyetemünkön két olyan nyelvi labor is működik, melyet az ELTE bármelyik hallgatója használhat az akadálymentes és önálló nyelvtanulás érdekében:

  • ELTE TTK Médiatár
  • ELTE BTK Esélyegyenlőségi szoba
 • Speciális nyelvi kurzusok fogyatékossággal élő hallgatók számára: TÁTK és BTK Karokon, de az ELTE bármelyik hallgatója igénybe veheti. Jelentkezés:

  • TÁTK-on Bugarszki Zsolt fogyatékos-ügyi koordinátornál
   (e-mail: bzsoolt@gmail.com)

  • BTK-n Kugler Nóra Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke
   (e-mail: kuglernora@t-online.hu)

A hallgató megsegítésének feltétele: a regisztráció.


A speciális szükségletű hallgatóknak akkor tudjuk a megfelelő segítséget megadni, ha személyesen jelentkeznek a kari fogyatékos-ügyi koordinátoruknál és a megfelelő igazolást leadják nekik, vagyis regisztrálnak. 

Az igazolás módja:

 • Krónikus betegség esetében:

  • szakorvosi, vagy ORSZI (Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet) vélemény, amely tartalmazza az adott betegség BNO kódját, fennállásának idejét, súlyosságát, vagy az egészségkárosodás mértékét.

 • Fogyatékosság esetében:

  • régi nevén ORSZI (Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet) új nevén NRSZH (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal) szakvéleménye.

  • vagy – a tankötelezettség idején már fennálló fogyatékosság, sajátos nevelési igény megléte esetében - valamelyik szakértői bizottság szakvéleménye (Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, fővárosi, vagy megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport, Vadaskert Kórház és Szakambulancia).

  • Diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia esetén a hallgató felkeresheti valamelyik igazságügyi logopédus szakértőt az alábbi linken kikeresve a lakóhelyéhez legközelebbit: http://szakertok.irm.gov.hu/SearchByExpertList.aspx, akinek a szakvéleményét beadhatja az NRSZH-ba. Másik megoldás a Gyakorló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottságtól (Tel.: 461-37-31) vizsgálatot kérni. A vizsgálat mindkét esetben költségekkel jár.

.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2012.06.22.   :.
 Eseménynaptár   
2018 július
H K Sz Cs P Sz V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
.: TANÍTÓKÉPZÉS A MÚLT ÉS JÖVŐ METSZETÉBEN :.
.: Információk Felvételizőknek :.
.: Továbbképzéseink :.
.: :.
.: Kárpát-medencei Tanítóképzők Központja:.
.: :.
.: :.
.: :.
 Aktuális   
19. Kárpát-medencei Kossuth-szónokverseny
2018. november 9. és 10. Részletek »
AZ ELTE TÓK OKLEVÉLOSZTÓ ÜNNEPÉLYE
2018. július 10.
Részletek »
„Együttélés – együttműködés” konferencia
ELTE TÓK, 2017. május 11. Részletek »
I. Kari Állásbörze - 2018. 04. 09.
Részletek »
Az ELTE TÓK I. helyezést ért el a felsőoktatási rangsorokban tanító és óvodapedagógus szakon
Részletek »
Tanító-óvó gyakorlati tájékoztatók időpontja
Részletek »
  © 2 0 1 4 - 2 0 1 8   E L T E   T A N Í T Ó -  É S  Ó V Ó K É P Z Ő  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40.    •    Telefon :: (+36 1) 487 8100    •    Fax :: (+36 1) 487 8196    •    Webform :: küldje el véleményét!