In memoriam

2020.02.28.
In memoriam

BÁRSONY MAGDOLNA

Óvónői oklevelét, jeles eredménnyel 1948-ban szerezte az Állami Brunszvik Teréz Kisdedóvó Intézet Dolgozók Kísérleti Tagozatán. 1949-ben mintaóvónői képesítést szerzett. Később, 1965-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán pedagógia szakos előadói diplomát nyert.
Pedagógusi munkáját 1946-ban kezdte. Két évig segédóvónőként dolgozott egy Montessori-rendszerű magánóvodában, majd különböző állami óvodákban 1948-tól 1955-ig csoportba beosztott óvónő volt. 1955-től 1969-ig a Magyar Rádió és Televízió napközi otthonos óvodáját vezette.
1969-ben áthelyezéssel került a Budapesti Tanítóképző Intézetbe, ahol intézeti tanárként pedagógiát és módszertant oktatott az óvónőképzős hallgatóknak. 1975-től, a főiskolává válás után főiskolai docensként dolgozott tovább, egyben vezette az Óvodapedagógiai Munkacsoportot.
1983-ban nyugállományba vonult, de félállású oktatóként tovább dolgozott egészen 1993 augusztus végéig.
Néhány évig szociálpszichológiát oktatott a Diétásnővér-képző Intézetben, továbbképzéseket tartott óvodavezetőknek, évekig a Minisztérium által szervezett Óvodai Szakbizottság tagja volt. Tudományos konferenciákon, nyári egyetemeken előadóként vett részt.
Publikációi főleg az „Óvodai Nevelés” c. szaklapban és a „Családi Lap”-ban jelentek meg. Aktív tagja volt a Magyar Pedagógiai Társaság óvodai tagozatának.
Oktató munkáját sikerrel végezte. Munkássága során több kitüntetésben részesült.