Kutatóközpont - Műhelyeink

2020.06.16.
Kutatóközpont - Műhelyeink

Hallgatóink bevonásával összekapcsoljuk a Tudományos Diákköri tevékenységet a kisgyermekek neveléséhez, oktatásához kapcsolódó alábbi kutatói műhelyekben folyó munkával:

 

Korai idegennyelvi, nemzetiségi és kétnyelvű fejlesztés, valamint az erre felkészítő pedagógusképzés kutatóműhelye

 

A kutatás tárgyszavai

idegennyelv-pedagógia, korai fejlesztés, nemzetiségi nyelv és kultúra, óvodáskori intézményes kétnyelvűség, kéttannyelvű oktatás, pedagógusképzés

A kutatás vezetője, elérhetősége

Trentinné Dr. Benkő Éva

Legfontosabb publikációk

Könyvek

Márkus Éva; M. Pintér Tibor; Trentinné Benkő Éva (szerk.) (2017): Jó gyakorlatok a korai idegen nyelvi fejlesztésben és pedagógusképzésben: Oktatás, kutatás, innováció. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar. 260 p.

Márkus Éva, Trentinné Benkő Éva (szerk.)(2016): GYERMEKNEVELÉS: Idegennyelvi és kétnyelvű fejlesztés gyermekkorban Különszám; Online tudományos folyóirat; 239 p.

Kovács Judit, Trentinné Benkő Éva (2014, 2016): The World at Their Feet. Children’s Early Competence in Two Languages through Education. Budapest: Eötvös József Könyv- és Lapkiadó Bt., 222 p.

Márkus Éva, Trentinné Benkő Éva (szerk.)(2014): A korai idegen nyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata: Konferenciaelőadások és háttértanulmányok. Budapest: ELTE Eötvös kiadó, 434 p.

Árva Valéria, Márkus Éva (szerk.)(2013): Education and/und Forschung II. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 371 p.

Kovács Judit (2018): Iskola, nyelv, siker. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó, 128 p.

Kovács Judit (2009, 2014): A gyermek és az idegen nyelv. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó. 178 p.

Trentinné Benkő Éva (2015): A korai kétnyelvűség támogatására szolgáló pedagóguskompetenciák és pedagógusképzés. Takács Etel Pedagógiai Alapítvány kiadványa. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 352 p.

Árva Valéria (2015): English for baby-care. ESP coursebook for students of infant and early childhood care. Angol szaknyelv csecsemő- és kisgyermeknevelő szakos hallgatóknak. Budapest: ELTE TÓK. 64 p.

Baloghné Nagy Gizella, Márkus Éva (2015): Német szaknyelv csecsemő- és kisgyermeknevelő BA-szakos hallgatók számára. Budapest: ELTE TÓK. 193 p.


Könyvfejezetek, cikkek

Márkus, Éva; Radvai, Teréz: (2017): Die PädagogInnenausbildung für Kindergärten und Primarschulen der deutschen Minderheit in Ungarn an der ELTE TÓK, In: Hannes, Philipp; Andrea, Ströbel (szerk.) Deutsch in Mittel-, Ost- und Südeuropa. Verlag Friedrich Pustet (2017) pp. 615-634.

Radvai, Teréz (2013): Autonóm tanulásra nevelés az oktatás dokumentumaiban és a Pest megyei német nemzetiségi általános iskolák pedagógiai programjaiban. In: Árva, Valéria; Márkus, Éva (szerk.) Education and/und Forschung II. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, pp. 207-237.

Baloghné, Nagy Gizella (2017): A nyelvtan oktatásának szerepe az idegennyelvi tanító- és óvodapedagógus képzésben. In: Márkus, Éva; M, Pintér Tibor; Trentinné, Benkő Éva (szerk.) Jó gyakorlatok a korai idegen nyelvi fejlesztésben és pedagógusképzésben: Oktatás, kutatás, innováció. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar, pp. 124-137.

Márkus Éva (2016): Minderheiten in Ungarn und die Ausbildung von Minderheitenpädagogen an der ELTE TÓK. In: Ilse, Viktoria; Suresh, Indira; Winkler, Marco (szerk.) Interkulturalität und Mehrsprachigkeit in den Schulen im Donauraum. Peter Lang Verlag (2016) pp. 81-92.

Klein Ágnes, Lázár Katalin, Márkus Éva (2018): Ungarndeutsche Volksspielzeuge. EDUKACJA ELEMENTARNA W TEORII I PRAKTYCE: KWARTALNIK DLA NAUCZYCIELI 13: (3) pp. 95-110.

Márkus Éva, Gölcz Mira (2018): A magyarországi német nemzetiség nyelvelsajátítási szokásai. GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 6:(3) pp. 56-69.

Márkus, Éva (2015): Magyarországi német nyelvjárások az általános iskolai német nemzetiségi oktatásban. In: Major, Éva; Tóth, Etelka (szerk.) Szakpedagógiai körkép II.: Idegennyelv-pedagógiai tanulmányok. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, (2015) pp. 96-115.

Miskei, Réka (2017): Erste Schritte in der Forschung. In: Feld-Knapp, Ilona (szerk.) Schreiben und Sprechen: Handreichungen zur schriftlichen und mündlichen Präsentation wissenschaftlicher Arbeiten für Lehre und Forschung. Budapest: ELTE Eötvös József Collegium, pp. 153-195.

Kovács, Judit; Trentinné Benkő, Éva (2017): Training and Practice: Making the Match – Teacher training for CLIL at ELTE Faculty of Primary and Pre-School Education. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 15. ÉVFOLYAM 3. SZÁM. pp. 99-106.

Trentinné Benkő Éva (2015): Tanulási eredmények értékelése a korai kétnyelvű fejlesztésre felkészítő pedagógusképzésben NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ 3:(2) pp. 30-62.

Trentinné Benkő Éva (2014). A kétnyelvű fejlesztés és a pedagógusképzés. NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ. 2:(3) pp. 89-108.

Endrődy-Nagy Orsolya (2016): Korai nyelvelsajátítási módszerek Japánban és Magyarországon. In: Márkus Éva-Trentinné Benkő Éva (szerk.): GYERMEKNEVELÉS Különszám 4.(1) pp. 185–203.

Endrődy-Nagy, Orsolya (2017): Kéttannyelvűség–többtannyelvűség: Nagy-Britannia és Katalónia példája. In: Márkus, Éva; M, Pintér Tibor; Trentinné, Benkő Éva (szerk.) Jó gyakorlatok a korai idegen nyelvi fejlesztésben és pedagógusképzésben: Oktatás, kutatás, innováció. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar, pp. 223-240.

Trentinné Benkő Éva (2013): A kétnyelvi képzésre jelentkező óvodapedagógus hallgatók nézetei és motivációi az ELTE TÓK-on. In: Árva Valéria, Márkus Éva (szerk.): Education and/und Forschung II. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, pp. 251-276.

Trentinné Benkő Éva (2015): Teacher Training for CLIL in Hungary: An empirical research In: Hanesová Dana (szerk.) Learning Together To Be a Better CLIL Teacher: Proceedings from International Conference. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela (UMB), pp. 29-38.

Árva, Valéria (2018): Lessons from a Kindergarten Teacher Training Course: An Integrated Approach to Nursery Rhymes in Early Childhood Language Development. In: International Research Conference on Education, Language and Literature, Conference Proceedings. pp. 477-485.

Árva, Valéria: English in Kindergarten: Is it worth it? (2018): In: Éva, Illés; Jasmina, Sazdovska (szerk.) Dimensions, diversity, and directions in ELT. Budapest: Angoltanárok Nemzetközi Egyesülete (IATEFL Hungary), pp. 34-48.

Árva, Valéria (2018): Science in picturebooks. Integrating picturebooks into science/social studies sessions in English-Hungarian bilingual kindergartens. In: Fehér, Ágota; Megyeriné, Runyó Anna (szerk.) A mese szerepe a nevelésben, oktatásban. Vác: Apor Vilmos Katolikus Főiskola, pp. 65-75.

Árva, Valéria (2018): Picture books for science education in bilingual kindergartens. In: Núria, Capms-Casals; Mireia, Canals Botines; Núria, Medina Casanovas (szerk.) Storytelling Revisited 2018: Gender, Language, Music, Cinema. Vic, Spanyolország: Servei de Publicacions de la Universitat de Vic – Universitat de Catalunya, pp. 15-24. 

Árva, Valéria (2017): Baby ESP: ESP for Baby and Infant Caregivers. In: Eva, Kaščáková; Henrieta, Kožaríková (szerk.) FORLANG Cudzie jazyky v akademickom prostredí. Kassa, Szlovákia: Technicka Univerzita v Kosiciach, pp. 259-266.

Árva, Valéria (2017): Mint egy kétnyelvű családban: megfigyelések egy magyar-angol kétnyelvű óvodában. In: Márkus, Éva; M, Pintér Tibor; Trentinné, Benkő Éva (szerk.) Jó gyakorlatok a korai idegen nyelvi fejlesztésben és pedagógusképzésben: Oktatás, kutatás, innováció. Budapest: ELTE, pp. 55-70.

Kovács Judit (2015): Célnyelven tanult tantárgyi tartalom értékelése a korai CLIL-ben. NEVELÉSTUDOMÁNY. 2015/2. Szerk: Vámos Ágnes, Kovács Judit. pp. 17-29.

Trentinné Benkő Éva (2013): Kétnyelvi pedagógusképzésben részt vevő hallgatók nézeteinek megjelenése kreatív vizuális alkotásaikban. GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 1:(1) pp. 73-106.

Trentinné Benkő Éva (2016): Pedagógusnézetek megismerésének lehetőségei a kétnyelvi pedagógusképzés és továbbképzés kontextusában. GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 4:(1) pp. 158- 171.

Trentinné Benkő Éva: A kétnyelvi képzésre jelentkező óvodapedagógus hallgatók nézetei és motivációi az ELTE TÓK-on. In: Árva Valéria, Márkus Éva (szerk.) Education and/und Forschung II. ELTE TÓK Tudományos Közlemények; 35. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, pp. 251-276.

Trentinné Benkő, Éva: And They Taught Happily Ever After (2019):

IN: Camps-Casals, Núria.; Canals Botines, Mireia; Casanovas, Núria Medina. (Eds.): Storytelling Revisited 2018: Gender, Language, Music, Cinema.

Vic, Spain. Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. pp. 87-94.


Hallgatókkal közös publikációk

Meggyesné Erdős Barbara, Trentinné Benkő Éva (2019): Teaching Materials Used in Teaching English to Young Learners. In: Vitályos G. Á. (szerk.): Mester és Tanítvány V. Tanulmánykötet. Budapest: ELTE TÓK, pp. 68-76.

Trajtler Boglárka, Trentinné Benkő Éva (2019): Teachers’ Role in Motivating Language Learners in the Primary Classroom. In: Vitályos G. Á. (szerk.): Mester és Tanítvány V. Tanulmánykötet. Budapest: ELTE TÓK, pp. 77-85.

Almási L., Trentinné Benkő Éva (2016): Accuracy versus Fluency in English Language Teaching In: Vitályos Gábor Áron, M Pintér Tibor (szerk.) Mester és tanítvány II. 197 p. Budapest: Komáromi Nyomda és Kiadó, pp. 177-189.

Horváth Zsófia, Trentinné Benkő Éva (2016): Bilingualism: The Advantages and Challenges of Being Bilingual In: Vitályos Gábor Áron, M Pintér Tibor (szerk.) Mester és tanítvány II. 197 p. Budapest: Komáromi Nyomda és Kiadó, pp. 165-176.

 


A WEB 2.0 jelenségeinek hatása a 3-12 éves gyermekek nevelésében és oktatásában kutató műhely

 

A kutatás tárgyszavai

web2 használat, kora gyermekkori nevelés

A kutatás tudományterületei

web2 használat, kora gyermekkori nevelés

A kutatás vezetője, elérhetősége

Dr. Lehmann Miklós

Legfontosabb publikációk

Lehmann Miklós (2015): Virtuális moralitás, in Innovatív módszerek a köznevelés gyakorlatában, szerk. Bencéné dr. Fekete Andrea, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara, Kaposvár 2015. 249-255. 

Miklós Lehmann (2015): Morality and Empathy in the Digital Age, in Is a Universal Morality Possible? eds. Ferenc Hörcher, Béla Mester, Zoltán Turgonyi, L'Harmattan – HAS Budapest 2015. 237-245. 

Lehmann Miklós (2014): Közösség és agresszió pedagógiai kontextusban, in Háborús konfliktusok és erkölcs, szerk. Karikó Sándor, Áron Kiadó, Budapest. 197-207. 

Lehmann Miklós (2013): Tájékozódás a virtuális környezetben, in Ember – környezet – egészség, szerk. Demeter Katalin – Véghelyi Józsefné, Trezor Kiadó, Budapest. 189-199. 

Miklós Lehmann (2011): Social web and digital literacy. Practice and Theory in Systems of Education, Pedagogical Journal of Association of Educational Sciences 2011. Vol. 6. Num. 4. 429-433. 

Lehmann Miklós (2011): Digitális műveltség gyermekkorban, in A tehetségek szolgálatában, szerk. Varjú Potrebić Tatjana – Josip Lepeš, Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ, Magyarkanizsa 2011. 169-176.

Demeter Katalin és Déri András (2019). Digitális dialektusok: A digitális sajátosságok és tanulás generációalapú megközelítésének újragondolása. Korunk 30:7, 92-102.

Lehmann Miklós (2019). Mobility and narrative identity. In Josip Ivanović, Borsos Éva, Horák Rita, Kovács Cintia, Námesztovszki Zsolt (szerk.), Mobilitás. A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye. (pp. 633-636.). Szabadka: Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar.

Lehmann Miklós (2018). Selfies, self-presentation and visual culture. In Josip Ivanović, Borsos Éva, Horák Rita, Námesztovszki Zsolt (szerk.), A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye. (pp. 411-417.). Szabadka: Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar.

Déri András & Hangyál Zsófia (2017). Talking ‘bout my generation: New approaches to understanding identity-formation among young people. In Sever, Dzigurski (szerk.), Europe in transition: Diversity, Identity and Youth Work. (pp. 11-14.). London.

Lehmann Miklós (2017). A digitális elme. Budapest: ELTE TÓK.

Lehmann Miklós (2017). Hálózat és gondolkodás. In Eszterág Ildikó és Lehmann Miklós (szerk.), Gondolkodni-más-hogy? Tanulmányok a gondolkodásfejlesztés lehetőségeiről kisgyermekkorban. (pp. 41-59.). Budapest: ELTE TÓK.

Lehmann Miklós (2017). Digitális eszközök szerepe a fejlesztésben. In Pálfi Sándor és Vargáné Nagy Anikó (szerk.), Kora gyermekkori nevelés szakmai megújításának lehetőségei 1. (pp. 144-151.). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó.

Lehmann Miklós (2017). Kulturális identitás a mobilkorban. In Karlovitz János Tibor (szerk.), Válogatott tanulmányok a pedagógiai elmélet és szakmódszertanok köréből. (pp. 375-379.). Komarno: International Research Institute.

Kiss Teodóra és Lehmann Miklós (2016). A művészet hatása a személyiség fejlődésére és a hátrányos helyzetű gyermekekre. In Vitályos G. Á. (szerk.), Mester és Tanítvány II. (pp. 108-123.). Budapest: ELTE TÓK.

Nagy Valentina – Lehmann Miklós (2016). A hagyományos és a számítógépes játékok hatása a gyermekekre. In Vitályos G. Á. (szerk.), Mester és Tanítvány II. (pp. 125-143.). Budapest: ELTE TÓK.

Lehmann Miklós (2016). Mémek az interneten – mémek az oktatásban? In Berghauser-Olasz Emőke, Greba Ildikó, Hutterer Éva és Pallay Katalin, Innovatív módszerek a pedagógiai-pszichológiai gyakorlatban Ukrajna európai integrációjának tükrében. (pp. 229-236.). Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.

 


Gyermekkori mentális egészség és jóllét kutatóműhely

 

A kutatás tárgyszavai

mentális sérülékenység, reziliencia, kötődés, jóllét

A kutatás tudományterületei

neveléstudomány, pszichológia

A kutatás vezetője, elérhetősége

Dr. F. Lassu Zsuzsa, ELTE TÓK

Legfontosabb publikációk

F. Lassú Zsuzsa (szerk. 2011). Gyermekek mentálisan sérülékeny családokban. Eötvös Kiadó, Budapest.

F. Lassú Zsuzsa (2010). Gyermekek a mentális betegségek kontextusában. In Bollókné Panyik Ilona (szerk.), Gyermeknevelés – Pedagógusképzés 2010. Eötvös Kiadó, Budapest, 23-34 oldal.

F. Lassú Zsuzsa, Rózsáné Czigány Enikő (2012). A pedagógusképzés kihívásai a mentálisan sérülékeny szülőkkel történő kapcsolattartásra való felkészítésben. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Szombathely, 2012. május 30 - június 1.

F. Lassú Zsuzsa et al. (2015): Családi struktúra, szülői bánásmód és lélektani rugalmasság összefüggései serdülőkorban. Alkalmazott Pszichológia, 15(1):77–92.

F. Lassú Zsuzsa (2019). A reziliencia támogatása mentálisan sérülékeny családokban élő gyermekeknél. Plenáris előadás a Magyar Máltai Szeretetszolgálat EGy.2 Konferencia az elfeledett gyermekekért c. konferenciáján.
https://www.youtube.com/watch?v=jsnVkgsFXmg

F. Lassú, Zs. & Várszegi, A. (2017). Early Childcare Professionals' views and knowledge about parental mental vulnerability. In VI. International Conference: Early Childhood Care and Education, ECCE, Moszkva, Oroszország.

Nagy Gábor és F. Lassú Zsuzsa (2017). Flow-ban, békében a világgal: Reziliens serdülők a gyermekotthonokban. Kapocs, 2017/2, 27-39.


Társadalmi nemek és szexuális nevelés kutatóműhely

 

A kutatás tárgyszavai

társadalmi nem, szexualitás, nemi szerepek, nemi különbségek

A kutatás tudományterületei

neveléstudomány, pszichológia

A kutatás vezetője, elérhetősége

F. Lassu Zsuzsa, ELTE TÓK

Legfontosabb publikációk

F. Lassú Zsuzsa (2010). Az irodalom visszavág – a fiúk olvasási és szövegértési nehézségeinek néhány lehetséges olvasata. In Albert Gábor (szerk.), Az óvodapedagógiától az andragógiáig. Képzés és Gyakorlat Konferenciák III. Kaposvár, 2010. 231-238.

F. Lassú Zsuzsa (2015). „Természetesen a fiúk hülyék voltak” – kisiskoláskori baráti kapcsolatok fiatal felnőtt nők visszaemlékezéseinek tükrében. Gyermeknevelés, 3 1. sz. 1–17.

F. Lassú Zsuzsa (2016): TabuTémák – társadalmi nem, szexuális orientáció és fogyatékosság. Szerkesztői előszó a Gyermeknevelés Online Tudományos Folyóirat 2016/3 számhoz. Gyermeknevelés, 4. 3. sz., 30–31.

Kalcsó Réka és F. Lassú Zsuzsa (2016): Óvodás gyermekek nemi sztereotípiáinak vizsgálata a pedagógus nemével összefüggésben. Gyermeknevelés, 4. 3. sz., 32–47.

F. Lassú Zsuzsa (2016): „Ez a 'gender', ez már sajnos Magyarországot is fenyegeti” – nemisztereotípia-ellenes és/vagy nemileg differenciált nevelés koragyermekkorban. Gyermeknevelés, 4. 3. sz., 48–58.

F. Lassú, Zs. & Hercz, M. (2019). Sexual Curiosity and Early Childhood Sexual Education from Parental Point of View. Paper presented in „From Perinatal to Early Childhood Mental Health - Prevention and clinical practice: Drawing from best practices for the 2021-27 programming period”. pp. 62-62.

F. Lassú, Zs. (2019). Sexual Behaviors in Hungary. In Charles, T. Hill, Intimate Relationships across Cultures : A Comparative Study. (pp. 95-100.). Cambridge: Cambridge University Press.

Tóth Brigitta és F. Lassú Zsuzsa (2019). Mesébe illő nők. In Lehmann Miklós (szerk.) Gondolkodni-más-hogy? IV. Konferencia a kisgyermekkori gondolkodás fejlesztéséről. (pp. 20-21.). Budapest: ELTE TÓK Társadalomtudományi Tanszék.

Tóth Brigitta, Demeter Katalin és F. Lassú Zsuzsa (2018). Nőkép az Óperenciás tengeren túl. In: Golyán Szilvia és Lózsi Tamás (szerk.), A mese interdiszciplináris megközelítései: Nemzetközi Tudományos Konferencia (pp. 25-25.). Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar.

Marozsi Myrtill Noella, Zentai Timea, Hercz Mária és F. Lassú Zsuzsa (2018). A szexuális neveléssel összefüggő szülői nézetek vizsgálata a saját szexuális felvilágosítás élményének fényében. In Lippai Edit (szerk.), Változás az állandóságban: A Magyar Pszichológiai Társaság XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet. (pp. 69-69.). Budapest, Magyar Pszichológiai Társaság.

Zentai Tímea, Marozsi Myrtill Noella, Hercz Mária és F. Lassú Zsuzsa (2018). „Mindent a maga idejében!”: A szexuális nevelés időzítéséről vallott szülői nézetek vizsgálata. In Lippai, Edit (szerk.), Változás az állandóságban: A Magyar Pszichológiai Társaság XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet. (pp. 70-70.). Budapest, Magyar Pszichológiai Társaság.

F. Lassú Zsuzsa; Hercz Mária, Marozsi Myrtill Noella és Zentai Tímea (2018). Szexuális kíváncsiság és érdeklődés gyermekkorban, mint lehetőség a szexuális nevelésre. In Lippai, Edit (szerk.), Változás az állandóságban: A Magyar Pszichológiai Társaság XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Kivonatkötet. (pp. 71-71.). Budapest, Magyar Pszichológiai Társaság.

Hercz Mária, F. Lassú Zsuzsa, Marozsi Myrtill Noella és Zentai Tímea (2018). Kinek mi a dolga? Szülői nézetek a családi és intézményes szexuális nevelés feladatairól, tartalmáról. In Lippai, Edit (szerk.), Változás az állandóságban: A Magyar Pszichológiai Társaság XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet. (pp. 71-72.). Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság.

F. Lassú, Zs. & Hercz, M. (2018). Scheduling and Topics of Early Childhood Sexual Education from Parental Point of View. Paper presented in the 28th EECERA ANNUAL CONFERENCE: ‘Early Childhood Education, Families and Communities’. pp. 135-135.

Tóth Brigitta, Demeter Katalin és F. Lassú Zsuzsa (2018). Nőügyek a mesékben. In Lehmann Miklós (szerk.): Gondolkodni – más – hogy? III. Konferencia a kisgyermekkori gondolkodás fejlesztéséről. (pp. 22-23.). Budapest, ELTE TÓK Társadalomtudományi Tanszék.

Tóth Brigitta, Demeter Katalin és F. Lassú Zsuzsa (2018). Főképp/Nőkép. Előadás a „II. Oktatás Határhelyzetben” Konferencián. Nagyvárad, 2018. október 12.,

F. Lassú Zsuzsa (2017). Fiúk és lányok az iskolában. In N. Kollár Katalin és Szabó Éva (szerk.), Pedagógusok pszichológiai kézikönyve 3. (pp. 317-337.). Budapest: Osiris Kiadó.

F. Lassú Zsuzsa és Charles T. Hill (2017). Szerelem és szexualitás összefüggései a nemi ideológiákkal és nemi szerepekkel párkapcsolatban élő férfiak és nők körében. In Lippai Edit (szerk.), Személyes Tér - Közös Világ: A Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése. (pp. 118-118.). Budapest, Magyar Pszichológiai Társaság.


Gyermek- és serdülőkori társas kapcsolatok kutatóműhely

 

A kutatás tárgyszavai

társadalmi nem, szexualitás, nemi szerepek, nemi különbségek

A kutatás tudományterületei

neveléstudomány, pszichológia

A kutatás vezetője, elérhetősége

Sándor Mónika

Legfontosabb publikációk

F. Lassú Zsuzsa és Podráczky Judit (2009). A férfiak alkalmassága és szükségessége a tanítói pályán a szülői vélekedések tükrében. Pedagógusképzés, 2009/4. 5-17.

F. Lassú Zsuzsa (2010). Az irodalom visszavág – a fiúk olvasási és szövegértési nehézségeinek néhány lehetséges olvasata. In Albert Gábor (szerk.), Az óvodapedagógiától az andragógiáig. Képzés és Gyakorlat Konferenciák III. Kaposvár, 2010. 231-238.

F. Lassú Zsuzsa (2015). „Természetesen a fiúk hülyék voltak” – kisiskoláskori baráti kapcsolatok fiatal felnőtt nők visszaemlékezéseinek tükrében. Gyermeknevelés, 3 1. sz. 1–17.

F. Lassú Zsuzsa (2016): TabuTémák – társadalmi nem, szexuális orientáció és fogyatékosság. Szerkesztői előszó a Gyermeknevelés Online Tudományos Folyóirat 2016/3 számhoz. Gyermeknevelés, 4. 3. sz., 30–31.

Kalcsó Réka és F. Lassú Zsuzsa (2016): Óvodás gyermekek nemi sztereotípiáinak vizsgálata a pedagógus nemével összefüggésben. Gyermeknevelés, 4. 3. sz., 32–47.

F. Lassú Zsuzsa (2016): „Ez a 'gender', ez már sajnos Magyarországot is fenyegeti” – nemisztereotípia-ellenes és/vagy nemileg differenciált nevelés koragyermekkorban. Gyermeknevelés, 4. 3. sz., 48–58.

Fülöp M., Berkics M. és Sándor M. (2019). A konstruktív versengés családi és intézményes szocializációja a kisgyerekkortól a fiatal felnőttkorig különös tekintettel a győzelem és vesztés kezelésére - Family and institutional socialisation of constructive competition from early childhood to young adulthood with special emphasis on coping with winning and losing – megjelenés alatt

F. Lassú Zsuzsa, Serfőző Mónika, Sándor Mónika, Kolossai Nedda és Pálffy Zsófia (2015). Családi struktúra, szülői bánásmód és lélektani rugalmasság összefüggései serdülőkorban. Alkalmazott Pszichológia, 15(1), 77-92.

Sándor Mónika, Fülöp Márta és Sebestyén Nóra (2013). A PAIR rajzelemzési technika alkalmazása 8-9 éves gyermekek győzelemmel és vesztéssel kapcsolatos rajzain. Magyar Pszichológiai Szemle, 68(2), 169-199.

Sándor Mónika, Fülöp Márta és Sebestyén Nóra (2012). A PAIR (Pictorial Assessment of Interpersonal Relationship) rajzvizsgálati módszer bemutatása. Magyar Pszichológiai Szemle, 67(2), 267-294.

Schneider B., Benenson J., Fülöp M., Berkics M,. & Sándor M. (2011). Cooperation and Competition. In Smith P. K., Hart C. (Ed.) Blackwell Handbook of Childhood Social Development. (pp. 472-490.). London: Wiley-Blackwell Publishing Ltd.

Sándor Mónika (2010). A versengés, a győzelem és a vesztés fogalma kisiskolás korban
Disszertáció /PhD /Tudományos [1404460]

Sándor M., Orosz G., Fülöp M. (2010). A versengés, a győzelem és a vesztés szociális reprezentációja 8-9 éves kisiskolások körében: egy asszociációs vizsgálat tükrében.
Pszichológia (MTA Pszichológiai Intézet) 30(3), 175-205.

Fülöp Márta és Sándor Mónika (2008). A versengés, a győzelem és a vesztés fogalma kisiskolások rajzi ábrázolásában. Pszichológia, 28(2), 195-220.

Sándor M., Fülöp M., Berkics M. & Xie X (2007). A megosztó viselkedés kulturális és helyzeti meghatározói magyar és kínai óvodáskorú gyerekeknél. Pszichológia, 27(4), 281-310.

 


Családi és intézményes nevelés kutatóműhely

 

A kutatás tárgyszavai

szocializáció, családi nevelés, intézményes nevelés, neveléstörténet, nevelői attitűd, együttműködés, átmenetek

A kutatás tudományterületei

történettudomány, neveléstudomány, pszichológia

A kutatás vezetője

Dr. Golyán Szilvia

Legfontosabb publikációk

Golyán Szilvia, Svraka Bernadett, Serfőző Mónika és Böddi Zsófia (2019): A kisgyermekkori intézményváltás (óvoda és iskola közötti átmenet) hazai problémaköre. „Lelki Egészség a Perinatális Időszaktól a Kora Gyermekkorig – Prevenció és Klinikai Gyakorlat” Konferencia, Budapest
https://pecmh.eu/wp-content/uploads/2019/05/PECMH-2019-Abstracts.pdf

Böddi Zsófia, Svraka Bernadett, Serfőző Mónika és Golyán Szilvia (2019): Ötéveskori motoros és kognitív funkciók szűrővizsgálata az óvoda-iskola átmenet fókuszában „Lelki Egészség a Perinatális Időszaktól a Kora Gyermekkorig – Prevenció és Klinikai Gyakorlat” Konferencia, Budapest
https://pecmh.eu/wp-content/uploads/2019/05/PECMH-2019-Abstracts.pdf

Svraka Bernadett, Golyán Szilvia, Serfőző Mónika és Böddi Zsófia (2019): A preventív kognitív képességfejlesztés relevanciája. „Lelki Egészség a Perinatális Időszaktól a Kora Gyermekkorig – Prevenció és Klinikai Gyakorlat” Konferencia, Budapest
https://pecmh.eu/wp-content/uploads/2019/05/PECMH-2019-Abstracts.pdf

Golyán Szilvia (2018). A kisdedóvóképző intézettől az óvóképző főiskolákig. Az óvodapedagógus-képzés főbb állomásai a kezdetektől napjainkig. In Francz Magdolna (szerk.), Óvodavezetési ismeretek. 100. kiegészítő kötet. (pp. 1-20.). Budapest: Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. ISBN 9023-91-4

Darvay Sarolta, Golyán Szilvia &  Lénárd András (2018). Developing competences of Roma children in nursing, pre-school and primary teacher education. In Bajzáth Angéla, Darvay Sarolta, Beatriz Gomez, Koscsóné Kolkopf Judit, Gabriel Lemkow-Tovias, Victor Martinez, Silvina Andrea Mateo, Claudia Piovano, Giada Prisco, Rónai Margaréta, Sácera Laura, Ita Sánchez, Clara Silva, Tulja Turunen, Kaat Verhaeghe, Núria Vilardebo &  Bert Wastijn, The intercultural needs of educators in early childhood services: The results of an international research realized in the framework of the Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships Multicultural Early Childhood Education MECEC+ project. (pp. 31-37.). Firenze, Olaszország: Universita degli Studi di Firenze.

Golyán Szilvia (2017a). A kisgyermekkori intézményváltás hazai problémaköre (1. rész) Dunakavics, 5. 8. sz., 5-16. ISSN 2064-5007
http://dunakavics.uniduna.hu/Online_1708.pdf

Golyán Szilvia (2017b). A kisgyermekkori intézményváltás hazai problémaköre (2. rész) Dunakavics, 5. 9. sz., 5-15. ISSN 2064-5007
http://dunakavics.uniduna.hu/Online_1709.pdf

Golyán, Sz. (2017). The early childhood institutional change: the problem of transition between kindergarten and school in Hungary. Módszertani Közlöny, 103-117. ISSN 2217-4540
http://magister.uns.ac.rs/files/kiadvanyok/modszertanikozlony/2017_Modszertani_kozlony.pdf

Golyán Szilvia (2016). A kisgyermekkori intézményváltás hazai problémaköre. „Új kihívások a pedagógiai gyakorlatban” Tudományos Konferencia – Absztraktfüzet. (pp. 9-9.). Esztergom: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ.

Golyán Szilvia (2016). A kisgyermekkori intézményváltás európai tapasztalatai. Nemzetközi körkép. Új Köznevelés, 72. 7. sz., 44-48.

Golyán Szilvia (2016). A méltányosság elvének érvényesülését befolyásoló tényezők a kisgyermekkori intézményváltás tükrében. In Juhász György, Korcsmáros Enikő és Huszárik Erika (szerk.), Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban. Nemzetközi Tudományos Konferencia – Tanulmánykötet. (pp. 73-88.). Komárno: Selye János Egyetem.

Golyán Szilvia (szerk., 2015). „Gyengéd átmenetek” – a családi és intézményes nevelés fordulópontjainak támogatása – Országos Tudományos Konferencia. Program és előadás kivonatok. 31. ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Budapest. ISBN 978-963-284-602-6 http://tamop2014.tok.elte.hu/dok/rendezvenyek/gyenged_atmenetek_20150622_23_programfuzet.pdf 

Golyán, Szilvia (2014). The complex analysis of early childhood institutional change. Magister: reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkum, 2. 2. sz., 22-37. ISSN 1805-7152 http://kpv.upol.cz/download/magister/Magister_2-2014.pdf 

Golyán Szilvia (2014). Intézménytípus-történet „másképp” – Differenciált iskolakezdéstől a rugalmas beiskolázás ratifikálásáig. In Koós Ildikó és Molnár Béla (szerk.), A Tanítóképzés múltja, jelene. III. (pp. 68-80.). Sopron: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó.

Golyán Szilvia (2013). A kisgyermekkori intézményváltás komplex elemzése. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola, PhD értekezés. pp. 274. http://nevelestudomany.phd.elte.hu/wp-content/uploads/2014/02/Goly%C3%A1...

Golyán Szilvia (2013). Fejezetek az óvodai nevelés hazai történetéből – az intézményváltás tükrében. In Kurucz Rózsa (szerk.), Hidak és párhuzamok a 175 éves közép-európai és magyarországi óvóképzés történetében. Tanulmányok. (pp. 107-122.). Szekszárd: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar.

Golyán Szilvia (2013). Válogatás az óvoda-iskola átmenet európai tapasztalataiból. Gyermeknevelés, 1. 1. sz., 106-128.

F. Lassú Zsuzsa, Perlusz Andrea és Marton Eszter (2012). Elvek és gyakorlatok. Példaértékű kezdeményezések Magyarországon a család és intézmény kapcsolatának, a szülők bevonódásának támogatására. In Podráczky Judit (szerk.), Szövetségben. Tanulmányok a családi és az intézményes nevelés kapcsolatáról. (pp. 85-102.). Budapest: Eötvös Kiadó.

F. Lassú Zsuzsa (2012). A család és az óvoda kapcsolata a '90-es évek elején. In Podráczky Judit (szerk.), Szövetségben. Tanulmányok a családi és az intézményes nevelés kapcsolatáról. (pp. 143-158.). Budapest: Eötvös Kiadó.

Serfőző Mónika, M. Nádasi Mária és Hunyady Györgyné (2002). Az iskola a pedagógusok, a szülők és a gyerekek szemével. In Hunyady Györgyné és M. Nádasi Mária (2014). Az iskolakép változatai és változásai. (pp. 35–56.). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

 

 


A mesemondás hagyományai és új útjai

 

A kutatás tárgyszavai

népmese, kortárs mese, drámajáték

A kutatás tudományterületei

irodalomtudomány, neveléstudomány, pszichológia

A kutatás vezetője, elérhetősége

Bereczkiné dr. Záluszki Anna ELTE TÓK

Legfontosabb publikációk

Bereczkiné Záluszki Anna, Nagy Katalin (2010). Mese nélkül felnőni olyan, mint só nélkül élni...MAGYARTANÍTÁS 51:(1) pp. 15-18.

Gönczöl Andrea (2013). Ariadné fonala: A mesereprodukció formái In: Podráczky Judit (szerk.) Művészeti nevelés kora gyermekkorban: Módszertani kaleidoszkóp. Budapest: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., 2013. pp. 73-81.

Gönczöl Andrea (2008). Öngyógyító gyermektörténetek ÓVODAI NEVELÉS 61:(6) pp. 235-237.

Kerekes Valéria (2013). Motiváció az óvodai nevelésben a mese és a drámapedagógia együttes alkalmazásának segítségével In: Czékus Géza (szerk.) Motiváció–Figyelem–Fegyelem. Motivacija–Odrzavanje Paznje Ucenika. Motivation–Attention–Discipline.: VII. Nemzetközi Tudományos Konferencia, Szabadka, Szerbia. 2013.

Kerekes Valéria (2012). Mesét másként - a népmese és a drámapedagógia együttes használatának innovatív lehetőségei az óvodai nevelésben. ÓVODAI NEVELÉS 65.:(3.) pp. 13-16. Kerekes Valéria (2014). A népmese és drámapedagógia szerepe az óvodai érzelmi nevelésben. (Országos Óvodapedagógiai Konferencia, előadás és műhelybemutató. Galánta, 2014. november 6-7.)

Kerekes Valéria (2015). Incidától Boncidáig. A Mesét Másként módszer pedagógiai szerepe az óvodai nevelésben. (Egyszer volt, mese volt...Hamuba sült pogácsa pedagógusoknak és szülőknek - útravaló mesék és játékok. Szakmai konferencia. Előadás és műhelybemutató. Marosvásárhely, 2015. október 24.) 

Bereczkiné Záluszki Anna (2018). A korai literáció alakulásának támogatása irodalommal a koragyermekkori pedagógusképzésben. In Fehérvári Anikó, Széll Krisztián és Misley Helga (szerk.), XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia Budapest, 2018. november 8–10., Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések. Absztrakt kötet. (pp. 82-82.). MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, ELTE PPK. ISBN: 978-963-489-051-5

Koósné Sinkó Judit (2018). Berg Judit Tökmagok Afrikában - foglalkoztató füzet. Pozsonyi Pagony Kft.

Bereczkiné Záluszki Anna (2017). Esztétikai érzelmek támogatása irodalommal. In Bajzáth Angéla és Bereczkiné Záluszki Anna (szerk.), Paragon - Újítások a nevelés-gondozás bölcsőjében, Józsefvárosban (pp. 26-38.). Budapest: ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar ISBN 978-963-284-937-9

Koósné Sinkó Judit (2017). Bosnyák Viktória Bátorság, Tomi! című könyvéhez drámajátékok készítése. Kolibri Gyerekkönyvkiadó Kft.

Koósné Sinkó Judit (2017). Bosnyák Viktória Ki van a zsebemben? című könyvéhez drámajátékok készítése. Kolibri Gyerekkönyvkiadó Kft.

Kerekes Valéria (2015). Incidától Boncidáig. A Mesét Másként módszer pedagógiai szerepe az óvodai nevelésben. Egyszer volt, mese volt... Hamuba sült pogácsa pedagógusoknak és szülőknek - útravaló mesék és játékok. Szakmai konferencia. Előadás és műhelybemutató. Marosvásárhely, 2015. október 24.

Kerekes Valéria (2014). A népmese és drámapedagógia szerepe az óvodai érzelmi nevelésben. Országos Óvodapedagógiai Konferencia, előadás és műhelybemutató. Galánta, 2014. november 6-7.

Gönczöl Andrea (2013). Ariadné fonala: A mesereprodukció formái In Podráczky Judit (szerk.), Művészeti nevelés kora gyermekkorban: Módszertani kaleidoszkóp (pp. 73-81.). Budapest: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Kerekes Valéria (2013). Motiváció az óvodai nevelésben a mese és a drámapedagógia együttes alkalmazásának segítségével. In Czékus Géza (szerk.), Motiváció–Figyelem–Fegyelem. Motivacija–Odrzavanje Paznje Ucenika. Motivation–Attention–Discipline.: VII. Nemzetközi Tudományos Konferencia, Szabadka, Szerbia.

Bereczkiné Záluszki Anna (2013). Kortárs mondókák és versek az óvodai élményalapú irodalmi foglalkozásokon. In Podráczky Judit (szerk.) Művészeti nevelés kora gyermekkorban: Módszertani kaleidoszkóp (pp. 37-50.). Budapest: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

Gajdóné Gődény Andrea és Koósné Sinkó Judit (2013). Interaktív mesék az óvodás években és óvoda-iskola átmenet idején. In Podráczky Judit (szerk.): Művészeti nevelés kora gyermekkorban. Módszertani kaleidoszkóp (pp. 65-72.). Budapest: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Kerekes Valéria (2012). Mesét másként - a népmese és a drámapedagógia együttes használatának innovatív lehetőségei az óvodai nevelésben. Óvodai Nevelés, 65(3), 13-16.

Gajdóné Gődény Andrea és Koósné Sinkó Judit (2012). Dráma? Játék? Tanulás? Könyv és Nevelés, 14(1), 64-65.

Bereczkiné Záluszki Anna (2011). Fenntarthatóságra nevelő mesekönyv és munkafüzet a Cerkabella Könyvkiadótól. Recenzió: Mandl Péter – Kismarty-Lechner Zita (2011): Sári és Nemszemétke. Cerkabella Könyvkiadó. Gyermeknevelés 2014. 2. évf. 1. szám, 100–102.

Nagy Katalin és Bereczkiné Záluszki Anna (2010). Mese nélkül felnőni olyan, mint só nélkül élni. Magyartanítás 2010/1., 15-18.

Bereczkiné Záluszki Anna és Nagy Katalin (2010). Mese nélkül felnőni olyan, mint só nélkül élni. Magyartanítás 51(1), 15-18.

Gajdóné Gődény Andrea és Koósné Sinkó Judit (2010). „Játszótársam, mondd, akarsz-e lenni” Olvasás-és írástanítás a drámapedagógia módszereivel. Anyanyelv-pedagógia, 1. www.anyanyelv-pedagogiai.hu

Bereczkiné Záluszki Anna (2008). Barangolás a mesék birodalmában. Anyanyelv-pedagógia 2008 /3-4. www.anyanyelvpedagogia.hu

Bereczkiné Záluszki Anna (2008). A fantasztikum témái Maurice Carême mesei világában. Tolle et lege (pp. 143-151.). Budapest: Trezor Kiadó.

Bereczkiné Záluszki Anna (2008). Frankofón mesék fordításával a befogadásközpontú irodalomtanításért. Új utak az anyanyelvi nevelésben és a pedagógusképzésben (pp. 54-58.). Budapest: Trezor Kiadó.

Gönczöl Andrea (2008). Öngyógyító gyermektörténetek Óvodai Nevelés, 61(6), 235-237.

Daróczi Gabriella (2008). A kisgyermekkori történetmondás készség- és képességfejlesztő hatása. Új Pedagógiai Szemle, 2008. 5. http://www.ofi.hu/tudastar/daroczi-gabriella

 


Gyermekkultúra, játékkultúra, gyermekkorok, művészeti nevelés a mentális egészség összefüggéseiben módszertani és kutatóműhely

 

A kutatás tárgyszavai

játék, gyermekkultúra, mentális egészség, gyermekkor, kulturális játszóterek

A kutatás tudományterületei

művészeti nevelés, neveléstudomány, pszichológia

A kutatás vezetője, elérhetősége

Dr. Kolosai Nedda ELTE TÓK

Legfontosabb publikációk

Pataky, Gabriella (2011). Object making and design in the visual education of children aged 6-12 in the light of a diagnostic survey Kárpáti, Andrea; Gaul, Emil Eds. InSEA World Congress, Budapest. HATA.

Bakos Tamás (2013). Bevezetés a képzőművészeti alkotás kreatív imitációjának módszertanába. Gyermeknevelés, 1. 2. sz. 73-80. Kolosai Nedda (2013): Művészettudomány. Gyermeknevelés, 1. 2. sz. 57-73.

Pataky Gabriella (2013). Komplex művészeti nevelés – Nemzetközi modellek, hagyományok, kortárs áramlatok. Gyermeknevelés, 1. 2. sz. 107-110.

Mikonya György (2013). Művészeti nevelés és a tanításművészeti műhelyek. Gyermeknevelés, 1. 2. sz. 3-17.

Hegedűsné Tóth Zsuzsanna (2013): Mindenben zene – hétköznapi ötletek a kisgyermekek zenei kibontakoztatásához In: Podráczky Judit (szerk.): Művészeti nevelés kora gyermekkorban – módszertani kaleidoszkóp, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Budapest. 147-187.

Hegedűsné Tóth Zsuzsanna (2011): Zenével/zenélve a kisgyermekek között In: Döbrössy János (szrk., lekt.): „Mi ez a gyönyörű” (Kodály) –zenehallgatóvá nevelés– konferenciakötet, ELTE TÓK Tudományos Bizottság, Budapest. 15-23.

Kismartony Katalin, Dr.: Differenciálás lehetőségei az iskolai zenehallgatások során. In: A tehetségek szolgálatában, III. Nemzetközi tudományos tehetséggondozó konferencia, Tanulmány gyűjtemény, Magyarkanizsa, 2011.03.19. Konferenciakötet 135-144.

Gyöngy Kinga (2016). Az Első lépések a művészetek felé program „tízparancsolata″. In Kolosai Nedda és M. Pintér Tibor (szerk.): A gyermekkultúra jelen(tőség)e (old.: 368-372). Budapest: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar.

Kolosai Nedda (2019). Szabad játék az iskolában. In Kolosai Nedda, Rádi Orsolya Márta (szerk.), Jó gyakorlatok az egész napos nevelés megvalósításához. (pp. 24-49.). Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Kolosai Nedda, Rádi Orsolya Márta és Lehmann Miklós (szerk.) (2019). Jó gyakorlatok az egész napos nevelés megvalósításához. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Kolosai Nedda (Ed.) (2018): Play and Drama – A Route for Resilience: Achieving Resilience through Play and Drama. ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Budapest. ISBN: 9789634890577

Kolosai Nedda (2017). A játék helye, szerepe a kora gyermekkori minőségi nevelésben. In Pálfi Sándor és Vargáné Nagy Anikó (szerk.), Kora gyermekkori nevelés szakmai megújításának útjai, lehetőségei 2. (pp. 44-55.). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó.

Kolosai Nedda és M. Pintér Tibor (2016). A gyermekkultúra jelen(tőség)e. ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Budapest.

http://www.e-pakk.hu/gykebook.pdf

https://docplayer.hu/24409016-A-gyermekkultura-jelen-toseg-e-szerkesztette-kolosai-nedda-es-m-pinter-tibor.html

Kolosai Nedda (2016). A gyermekkultúra jelene. In Kolosai Nedda és M. Pintér Tibor, A gyermekkultúra jelen(tőség)e. (pp. 9-23.). ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Budapest.

 


Koragyermekkor-kutatás módszertani műhely

 

A kutatás tárgyszavai

kutatásmódszertan, koragyermekkori fejlődés és nevelés

A kutatás tudományterületei

neveléstudomány, pszichológia

A kutatás vezetője, elérhetősége

Böddi Zsófia ELTE TÓK

Legfontosabb publikációk

Böddi Zsófia - Keszei Barbara (2016): A természetes megfigyelés módszerének alkalmazása óvodai csoportokban In: Keresztes Gábor (szerk.) Tavaszi szél 2016: Nemzetközi multidiszciplináris konferencia: Absztraktkötet. 485 p.

Böddi Zsófia - Keszei Barbara (2016):Interakciók megfigyelése integráló óvodai csoportokban In: Vargha András (szerk.) Múlt és jelen összeér: A Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése Kivonatkötet. 418 p.

Kolosai Nedda (2019). Szabad játék az iskolában. In Kolosai Nedda, Rádi Orsolya Márta (szerk.), Jó gyakorlatok az egész napos nevelés megvalósításához. (pp. 24-49.). Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Kolosai Nedda, Rádi Orsolya Márta és Lehmann Miklós (szerk.) (2019). Jó gyakorlatok az egész napos nevelés megvalósításához. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Kolosai Nedda (Ed.) (2018): Play and Drama – A Route for Resilience: Achieving Resilience through Play and Drama. ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Budapest. ISBN: 9789634890577

Kolosai Nedda (2017). A játék helye, szerepe a kora gyermekkori minőségi nevelésben. In Pálfi Sándor és Vargáné Nagy Anikó (szerk.), Kora gyermekkori nevelés szakmai megújításának útjai, lehetőségei 2. (pp. 44-55.). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó.

Kolosai Nedda és M. Pintér Tibor (2016). A gyermekkultúra jelen(tőség)e. ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Budapest.

http://www.e-pakk.hu/gykebook.pdf

https://docplayer.hu/24409016-A-gyermekkultura-jelen-toseg-e-szerkesztette-kolosai-nedda-es-m-pinter-tibor.html

Kolosai Nedda (2016). A gyermekkultúra jelene. In Kolosai Nedda és M. Pintér Tibor, A gyermekkultúra jelen(tőség)e. (pp. 9-23.). ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Budapest.

 

 


Fenntarthatóságra nevelés a kisgyermekkorban műhely


A kutatás tárgyszavai

fenntarthatóságra nevelés, attitűd

A kutatás tudományterületei

neveléstudomány, fenntarthatóság

A kutatás vezetője

Hill Katalin ELTE TÓK

Legfontosabb publikációk

Hill Katalin, Darvay Sarolta, B. Zsoffay Klára (2016): Fenntarthatóságra nevelés a tanítóképzésben a hallgatók globális szemléletének alakításáért In: Prof. Dr. Rajnai Zoltán Dr. Fregán Beatrix Marosné Kuna Zsuzsanna (szerk.) Tanulmánykötet a 7. BKK előadásaiból I. kötet, Az Óbudai Egyetem kiadványa Budapest) pp. 383-391. ISBN 978-615-5460-97-5

Hill Katalin, Darvay Sarolta, Balla István (2016): A fenntartható életvitel vizsgálata hallgatók körében Kárpát-medencei tanítóképző intézményekben Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA),pp. 11-27. (ISBN:978 - 963 - 12 - 5542 - 3)

Dőry Júlia, Hill Katalin (2016): Ökoséta a fenntarthatóságra nevelés gyakorlatában. in: Vitályos Gábor Áron, M. Pintér Tibor (szerk): Mester és tanítvány II.. 197 p. Budapest: Komáromi Nyomda és Kiadó, 2016. pp. 50-62, ISBN: 9789632847771

Hill Katalin (2015): A fenntartható életmód vizsgálata és fejlesztésének lehetőségei a tanítóképzésben in: Rajnai Zoltán (szerk). Tanulmánykötet a 6. BBK előadásaiból pp.617-627. ISBN 978-615-5460-38-5

Gerván, K., Hill, K. (2019). Education for Sustainability in the Tihany Lavender Forest Kindergarten. Journal of Applied Technical and Educational Sciences, 9(3), 64-90. https://doi.org/10.24368/jates.v9i3.128 magyarul: Fenntarthatóságra nevelés a Tihanyi Levendula Erdei Óvodában

elérhető link: https://jates.org/index.php/jatespath/article/view/128

Hill Katalin (2019). Klímaváltozás – tényleg tehetetlenek vagyunk? Új pedagógiai szemle, 69. évf. 9-10. szám, 8-9. Magyar Pedagógiai Társaság, Eszterházy Károly Egyetem, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

elérhető link: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2019_9_10_online.pdf

Józsa Adrienn és Dr. Hill Katalin (2019). Gyermek és a természet. A természet hatása a gyermek fejlődésére különböző településtípusokon. In Vitályos G. Á. (szerk.), Mester és Tanítvány V. (pp. 48-55.). Budapest: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar ISBN 978-963-489-155-0

elérhető link: http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/vitalyos-gabor-aron-szer-mester-es-tanitvany-v/

Hill Katalin és Darvay Sarolta (2018). Fenntarthatóságra nevelési projektek alkalmazása a tanítóképzésben. In Bodáné Kendrovics Rita és Borbély Ákos (szerk.), Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban. Nemzetközi Tudományos Konferencia Tanulmánykötet. (pp. 193-203.). Budapest: Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar. ISBN 978-963-449-024-1 

Bauer Zita, Hill Katalin, Darvay Sarolta és Vitályos Gábor Áron (2017). Fenntarthatóságra nevelés a tanító-és óvóképzésben. In: Mrázik Julianna (szerk.). A tanulás új útjai. (pp. 373-385.). Budapest: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA).

Hill Katalin, Darvay Sarolta és B. Zsoffay Klára (2016). Fenntarthatóságra nevelés a tanítóképzésben a hallgatók globális szemléletének alakításáért. In Rajnai Zoltán, Fregán Beatrix és Marosné Kuna Zsuzsanna (szerk.), Tanulmánykötet a 7. BBK előadásaiból. 1-2. kötet. (pp. 383-391.). Budapest. ISBN:978-615-5460-97-5

Hill Katalin, Darvay Sarolta és Balla István (2016). A fenntartható életvitel vizsgálata hallgatók körében Kárpát-medencei tanítóképző intézményekben. In Fehérvári Anikó, Juhász Erika, Kiss Virág Ágnes és Kozma Tamás, Oktatás és Fenntarthatóság – HÉRA Évkönyvek. (pp. 11-27.). Budapest: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA). ISBN:978-963-12-5542-3

Dőry Júlia, Hill Katalin (2016). Ökoséta a fenntarthatóságra nevelés gyakorlatában. In Vitályos G. Á. és M. Pintér Tibor (szerk.), Mester és tanítvány II. (pp. 50-62.). Budapest: Komáromi Nyomda és Kiadó. ISBN: 9789632847771

Hill Katalin (2015). A fenntartható életmód vizsgálata és fejlesztésének lehetőségei a tanítóképzésben. In Rajnai Zoltán (szerk.), Tanulmánykötet a 6. BBK előadásaiból (pp. 617-627.). Budapest. ISBN 978-615-5460-38-5

Hill Katalin, Darvay Sarolta és Vitályos Gábor Áron (2015). Az egészségtudatosság szerepe a fenntartható fejlődésben. Jogtudatosság mint az egészséges életmód része c. nemzetközi szimpózium, Komárno, In Nagy Melinda és Stredl Terézia (szerk.), A jogtudatosság mint az egészséges életmód része. (pp. 97-105.). Komárno: Selye János Egyetem. ISBN:978-80-8122-157-6

 

Szabadban történő játék és tanulás (Outdoor play and learning) lehetősége és jelentősége az óvodában.

A kutatás célja

A szabadban történő játék és tanulás, valamint a természeti környezet kapcsolata az óvodai nevelésben. Keresztmetszeti, primer, leíró jellegű kutatás a 3. évfolyamos óvodapedagógus nappali és levelező tagozatos hallgatók körében.

Kutatási kérdések

  • Mi az egyetemi hallgatók véleménye a szabadban történő játékról, tanulásról?
  • Az alapképzés mennyire befolyásolja a gondolkodásukat, gyakorlatukat a szabadban történő játékról, tanulásról?
  • Mi a véleményük a jelenlegi szabadtéri óvodai környezetről?
  • Milyen javaslatuk a szabadban történő tanulási környezet kialakításáról?

Résztvevő felek

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Természettudományi Tanszék

Selye János Egyetem Tanárképző Kar Biológia Tanszék

A kutatás ideje

A szabadban történő játék lehetősége és jelentősége az óvodában.

Pilot vizsgálat – 2018

Kiterjedt kutatás - 2019

 

A bölcsődei intézmények kapcsolata a fenntarthatóság szempontrendszerével

A kutatás célja

„A bölcsődei nevelési-gondozási tevékenység fenntarthatóság szempontrendszere szerinti megvalósítása” című kutatás kiterjesztése a Közép-magyarországi Régióban.  Az eredmények alapján bölcsődei szakemberek számára továbbképzési anyag kidolgozása a fenntarthatóság témakörében.

Keresztmetszeti, primer, leíró jellegű kutatás a 2. és 3. évfolyamos csecsemő- és kisgyermeknevelő, levelező tagozatos hallgatók körében.

Résztvevő felek

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Természettudományi Tanszék

Selye János Egyetem Tanárképző Kar Biológia Tanszék

A kutatás ideje

2018-

 


Egészségtudatosságra nevelés kutató- és módszertani műhely

Kutatás címe / kutatóműhely neve

Egészségtudatosságra nevelés kutatóműhely

Kutatás tárgyszavai

egészségfejlesztés, egészséges életmód kialakítása

Kutatás tudományterületei

Neveléstudomány, természettudomány

A kutatóműhely ismertetése

Az ELTE TÓK Természettudományi Tanszék Egészségtudatosságra nevelés kutatóműhelye azzal a céllal alakult, hogy a bölcsődei, óvodai, iskolai egészségfejlesztés hatékonyságát növelje. A több területen folyó kutatás fő célja azoknak a tényezőknek a feltárása, melyek a gyermek egészségtudatos magatartásának alakításában, a fenntartható életvitel alakulásában döntő szerepet játszanak. Célunk a pedagógusképzésben részt vevő hallgatók egészségfejlesztési kompetenciájának, módszertani kultúrájának bővítése. A kutatásba bekapcsolódva hallgatóink lehetőséget kapnak eredményeik publikálására, pl. szakdolgozat és tudományos diákköri dolgozat formájában.

A kutatóműhely kutatásai

  • Egészségtudatos magatartásformálás gyermekkorban.
  • A hallgatók életmód vizsgálata.
  • Fizikai aktivitás és a testalkat változás összefüggései.

Kutatás vezetője, elérhetősége

Dr. Vitályos Gábor Áron, vitalyos.aron@tok.elte.hu

Futamidő kezdete-vége

2001 – folyamatosan

A kutatásban részvevő oktatók

Mészárosné Dr. Darvay Sarolta, habilitált egyetemi docens (ELTE TÓK Természettudományi Tanszék), B. Dr. Zsoffay Klára, egyetemi adjunktus (ELTE TÓK Természettudományi Tanszék), Venyingi Beáta, szaktanár (ELTE TÓK Természettudományi Tanszék), Dr. Vitályos Gábor Áron, egyetemi adjunktus (ELTE TÓK Természettudományi Tanszék)

Eredmények, publikációk

Vitályos, G. Á., Dancs, G., Darvay, S. (2019):  Self-Rated Health of Students Abstract. 1st International Cappadocia Congress oh Philosophy and Social Sciences (CAPASS 2019). "Understanding Human". Abstract book. Nevsehir, Törökország. 2019 április 25-27, 171-172 p.

Vitályos, G. Á., Dancs, G., Bärnkopfné, Zs. K., Venyingi, B., Darvay, S. (2018): Egyetemi hallgatónők vérnyomásának, tápláltsági állapotának és életvitelének összefüggései. Anthrop. Közl. 59, pp. 31-45.

Vitályos, G. Á., Dancs, G., Darvay, S. (2018): Physical activity and health of hungarian female university students. Abstract. 1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology. Abstract book. Nevşehir, Törökország. 2018 május 3-5, 464-465. p.        

Vitályos, G. Á., Dancs, G., Darvay, S. (2018): Changes in body composition of Hungarian female students, during university years. Abstract. 21st Congress of the European Anthropological Association. Abstract book. Odense, Dánia. 2018 augusztus 22-25, 55. p.

Darvay S., Dancs G., Venyingi B., Vitályos G. Á., Zsoffay K. (2017): Health status of Hungarian university students. Mind the gap! Building bridges to better health for all young people. The 19th EUSUHM Congress Youth Health Care in Europe, Leuven, 6-8 September 2017. Abstract book, 188.p. ISBN 978 94 6165 226 3

Vitályos, G. Á., Dancs, G., Darvay, S. (2016): The effect of environmental factors on health status of hungarian female university students. Abstract. 20th Congress of the European Anthropological Association. European Anthropology in a Changing World: From Culture to Global Biology. Abstract book. Zágráb, Horvátország; 2016 aug. 24-28, 71. p.

Darvay, S. – Bihariné K. I. – Bauer, Z. – Hill, K. – Venyingi, B. – Vitályos, G. Á. – Zsoffay K. (2016): Az egészségfejlesztés pedagógiai alapjai. In: Berghauer-Olasz, E. – Greba, I. – Hutterer, É. – Pallay, K. (szerk.): Innovatív módszerek a pedagógiai-pszichológiai gyakorlatban Ukrajna európai integrációjának tükrében. Konferencia helye, ideje: Beregszász, Ukrajna, 2016.04.14. – 2016.04.15. Beregszász: Kálvin Nyomda, pp. 113–120. ISBN: 9786177404025.

Vitályos, G. Á. – Dancs, G. – Darvay, S. (2016): The effect of environmental factors on health status of hungarian female university students. Abstract. 20th Congress of the European Anthropological Association. European Anthropology in a Changing World: From Culture to Global Biology. Abstract book. Zágráb, Horvátország; 2016. aug. 24– 28, 71. p.

Vitályos, G. Á. – Darvay, S. (2015): Egészségtudatosságra nevelés lehetőségei a pedagógusképzésben. In: Birta-Székely, N. (szerk.): Tudás – tanulás – szabadság. Neveléstudományi konferencia. 2014. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, Kolozsvár. ISBN: 978-973-0-18967-4. 101–108. p.

Hill, K. – Darvay, S. – Vitályos, G. Á. (2015): Az egészségtudatosság szerepe a fenntartható fejlődésben. Úloha zdravotného povedomia v trvalo udržateľnom rozvoji. The role of health awareness in sustainable development. In: Nagy, M. – Strédl, T. (szerk.): A jogtudatosság, mint az egészséges életmód része. A SJE TKK Neveléstudományi Tanszék és Biológia Tanszék által 2015. november 23–24-én Komáromban (Szlovákia), megrendezett nemzetközi tudományos szimpózium tanulmánykötete. ISBN: 978-80-8122-157-6. 97–105. p.

Darvay, S. – Hill, K. – Venyingi, B. – Vitályos, G. Á. (2015): A pedagógusok kompetenciái a cukorbeteg gyermekek ellátásában. Kompetencie učiteľa pri starostlivosti o diabetické dieťa. The teachers' competencies in the diabetic children's care. In: Nagy, M. – Strédl, T. (szerk.): A jogtudatosság mint az egészséges életmód része. A SJE TKK Neveléstudományi Tanszék és Biológia Tanszék által 2015. november 23–24-én Komáromban (Szlovákia) megrendezett nemzetközi tudományos szimpózium tanulmánykötete. ISBN: 978-80-8122-157-6. 119–127. p.

Vitályos, G. Á. – Darvay, S. (2014): Egészségtudatosságra nevelés lehetőségei a pedagógusképzésben. „Tudás-Tanulás-Szabadság”. Neveléstudományi konferencia. Kolozsvár, 2014. március 21–23. Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet Doceo Egyesület. Absztraktkötet 35–36. p.

Vitályos, G. Á. – Dancs, G. – Darvay, S. (2014): Eating habits of teacher candidates. Abstract. Programme & Abstracts 19th Congress of the European Anthropological Association, Moszkva, Oroszország; 2014. aug. 25–29. 101. p.

Vitályos, G. Á. (2014): A testforma és a fizikai aktivitás. A magyar gyermekek testformájának, testi fejlődésének alakulása a szabadidő eltöltésének függvényében. Anthrop. Közl. 55; 71–78.

Darvay Sarolta – Venyingi Beáta– Vitályos Gábor Áron (2013): Pedagógusjelöltek szomatikus egészségének vizsgálata. Változó életformák – régi és új tanulási környezetek. XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Eger, 2013. november 7–9. Összefoglalók. Kiadta: Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság, 163. p. ISBN: 978-615-5250-32-3.

Vitályos Gábor Áron – Darvay Sarolta – Venyingi Beáta (2013): Pedagógusjelöltek életmódjának és egészségi állapotának vizsgálata. (The survey of the lifestyle and the health condition of teacher candidates). „VIII. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium – I. Fenntartható fejlődés a Kárpát-medencében” nemzetközi konferencia („VIII. Carpathian Basin Biological Symposium – I. Sustainable development in the Carpathian Basin” international conference). Budapest, 2013. november 21–23. Absztraktkötet (Book of Abstracts). 80–81.p. ISBN: 978-963-269-387-3.

Vitályos, G. Á. – Zsákai, A. – Bodzsár, É. B. (2012): Physical activity and psycho-somatic status of Hungarian children and adolescents. Abstract. Programme & Abstracts 18th Congress of the European Anthropological Association, Ankara, Törökország. 18. p.

TDK-OTDK eredmények

2017. OTDK, Tanulás- és Tanításmódszertani — Tudástechnológiai Szekció, Győr, I. helyezés: Majzik Dorina: Egyetemi hallgatók egészségi állapotának és táplálkozási szokásainak az összefüggései. Témavezetők: Dr. Vitályos Gábor Áron és Dancs Gábor.

2016. Kari TDK I. helyezés: Majzik Dorina: Egyetemi hallgatók egészségi állapotának és táplálkozási szokásainak az összefüggései. Témavezetők: Dr. Vitályos Gábor Áron és Dancs Gábor.


Digitális kultúra, gondolkodásfejlesztés digitális környezetben kutatóműhely

 

A kutatás tárgyszavai

IKT, kódolás, informatika, digitális írástudás, digitális kompetencia

A kutatás tudományterületei

neveléstudomány, digitális pedagógia, oktatás-módszertan

A kutatás vezetője

Dr. Lénárd András ELTE TÓK

Legfontosabb publikációk

Lénárd András (2019). A digitális környezet következményei és lehetőségei kisgyermekkorban. Iskolakultúra: Pedagógusok Szakmai-Tudományos Folyóirata, 29: 4-5, 99-114.

Lénárd, A. & Szitányi, J. (2018).  Methodological Questions of Digital Teaching Material Development Made in the Subject of Mathematics. Teaching Mathematics and Computer Science, 16:1, 25-41.

Lénárd András és Sarbó Gyöngyi (2019). Kódolás kisiskoláskorban: A Kodu programozása tanórán kívül. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó

Lénárd András (2018). Az Algokat©-rendszer. In Lénárd András (szerk.), Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése padlórobotok segítségével. (pp. 61-63.). Budapest: Stiefel Kft.

Lénárd András (szerk.) (2018). Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése padlórobotok segítségével. Budapest: Stiefel Kft.

Lénárd András (2018). Az infokommunikációs technológiák megjelenése és térnyerése az általános iskola kezdő szakaszában. Tanító, 53:3, 5-8.

Lénárd András (2017). Developing the algorithmic thinking with BeeBot school robots in lower grades. In Lehmann Miklós és Eszterág Ildikó (szerk.), Gondolkodni-más-hogy? Tanulmányok gondolkodásfejlesztés lehetőségeiről kisgyermekkorban. (pp. 79-101.). Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar.

 


3612+ Vizuális Képességek Kutatóműhelye / 3612+VisualSkillsLab


A kutatás tárgyszavai, kulcsszavak

vizuális kompetencia, vizuális képességfejlesztés, alternatív pedagógia, épített környezeti nevelés, plasztikai képességek, konstruáló képességek, vizuális pedagógusképzés, kortárs képzőművészet, művészettel nevelés, multikulturális nevelés, nevelési-oktatási terek

A kutatás tudományterületei

neveléstudomány, művészetpedagógia, vizuális nevelés

Kutatásvezető

Dr Pataky Gabriella PhD ELTE TÓK

Legfontontosabb publikációk

Eszter Tóth & Gabriella Pataky (2019): Why Architecture and the Built Environment Matters in Art Education  pp.: 29-35
https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=148283892&preview=/148283892/155460434/3_T%C3%B3th_%26_Pataky.pdf  
In: Mira Kallio-Tavin and Oleksandra Sushchenko (Eds.) (2019): Scientific and Social Interventions in Art Education 2/2019. SPECIAL ISSUE InSEA Congress 2018
https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=148283892

Gabriella Pataky & Maho Sato (2019): I nteractive Art Research Project, Based on International Dialogue between Japanese and Hungarian Teacher Trainers, Applying the Tools of Visual Language and Contemporary Plastic Arts: The 3612 Bamboo Tandem and Lessons in Hungary / pp.: 96-105 
In: Mira Kallio-Tavin and Oleksandra Sushchenko (Eds.) (2019): Scientific and Social Interventions in Art Education 2/2019. SPECIAL ISSUE InSEA Congress 2018
https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=148283892

Gabriella Pataky, Jaquelin Guiyoule (2019): Interventions with the ENViL CEFR_VL, as a Tool for Art Education in Early Childhood Education and its Teacher Training Programs /  pp.: 191-192 In: Mira Kallio-Tavin and Oleksandra Sushchenko (Eds.) (2019): Scientific and Social Interventions in Art Education 2/2019. SPECIAL ISSUE InSEA Congress 2018
https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=148283892

Gabriella Pataky & Judit Skaliczki (2019): Built Environment Education as Intervention: Making Visual Education More Transdisciplinary / pp.: 664-673 In: Mira Kallio-Tavin and Oleksandra Sushchenko (Eds.) (2019): Scientific and Social Interventions in Art Education 2/2019. SPECIAL ISSUE InSEA Congress 2018
https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=148283892

Gabriella Pataky et al/ és Mtsai (2019): To share and discuss the InSEA Manifesto for Visual Art Education / Susan M. Coles, Gabriella Pataky, Joaquin Roldan, Petra Sobanova, Liia Jung, Rolf Laven, Dace Paeglite, Phivi Antoniou, Emil Gaul, Martin Klinkner, Marc Fritzsche, Monika Grabowska, Beata Marcinkowska, Teresa Torres de Eca, Angela Saldanha, Jana Jiroutova, Robert F. Hayden pp.: 1473 In: Mira Kallio-Tavin and Oleksandra Sushchenko (Eds.) (2019): Scientific and Social Interventions in Art Education 2/2019. SPECIAL ISSUE InSEA Congress 2018
https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=148283892

Pataky Gabriella (2018): Vizuális kompetencia-fejlesztés óvodás korban, - plasztikai képességektől az épített környezeti nevelésig. Eötvös Kiadó, Budapest
ISBN 978-963-489-020-1

Tóth Eszter – Pataky Gabriella (szerk. 2018): Épített környezeti nevelés kisgyermekkorban. kultúrAktív, Pécs. ISBN: 978-963-89794-6-9
http://kulturaktiv.hu/wp-content/uploads/2018/10/%C3%89p%C3%ADtett_k%C3%B6rnyezeti_nevel%C3%A9s_kisgyermekkorban_konferenciak%C3%B6tet-1.pdf

Guba Anna – Pataky Gabriella – Tóth Eszter (2017): Épített környezeti nevelés az óvodában. Magyar Építész Kamara, kultúrAktív, Budapest-Pécs.
ISBN 978-963-89794-4-5

Pataky Gabriella (2018): “FöldLengés” az óvodában + iskola = 2.otthon, avagy milyen az ideális műterem gyerekeknek? In.: Tóth Eszter – Pataky Gabriella (szerk. 2018): Épített környezeti nevelés kisgyermekkorban. kultúrAktív, Pécs. ISBN: 978-963-89794-6-9
http://kulturaktiv.hu/wp-content/uploads/2018/10/%C3%89p%C3%ADtett_k%C3%B6rnyezeti_nevel%C3%A9s_kisgyermekkorban_konferenciak%C3%B6tet-1.pdf

Pataky, Gabriella (2017): Contemporary Art in the Teacher Training. International Collaboration, Student’s Dialog in Visual Language. In.: Teresa Eça, Glen Coutts, Ana Barbero, Ângela Saldanha, Cathy Smilan (2017. ed.): IMAG InSEA MAGAZINE N. º5 pp. 70-83. ISSN: 2414-3332
https://doi.org/10.24981/2414-3332-5.2017
http://insea.org/PAPRIKA-InSEA#.WjUIMVU-vtQ.facebook

Pataky Gabriella (2017): Szemléletre építünk – Épített környezeti nevelés az alsófokú pedagógusképzés vizuális programjaiban, az óvóképzéstől a tanárképzésig. In.: Tóth Eszter (2017. szerk.): Épített környezeti nevelés a felsőoktatásban. kultúrAktív, Pécs. ISBN: 978-963-89794-3-8
http://kulturaktiv.hu/wp-content/uploads/2017/10/ÉKN-konferenciakötet-01.pdf

Pataky Gabriella (2017): Interaktív, nemzetközi párbeszéden alapuló művészeti kutatási projekt, japán és magyar tanárképzősök között, vizuális nyelven, a kortárs képzőművészet eszközeivel. Gyermekkép és oktatás Japánban konferencia. Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar. Absztraktkötet pp.: 17-18. http://www.tok.elte.hu/file/absztr_prog_japankonf_17.pdf
2 oldal terjedelem

Pataky, Gabriella (2017): Gestalterisches Konstruktionsvermögen im Kunstunterricht. Eine Studie mit 6- bis 12-jährigen Kindern in Ungarn. Fachzeitschrift des BDK Fachverband für Kunstpädagogik (+ BDK Mitteilungen 3:17) 
http://www.bdk-online.info/blog/2017/08/04/bdk-mitteilungen-32017/

Gabriella, Pataky – Viola, Rekvényi (2017): How is the optimal art education space created in the digital era? Art education research in the light of teacher training students’ critical views in two European countries (Hungary and Scotland). 35th InSEA World Congress, Daegu, Korea, 6-12.08.2017. Abstract:
http://www.insea2017.org/index.php?gt=pro/proceedings_day

Pataky, Gabriella (2017): Nicht anfassen! Veränderung der zeichnerischen und plastischen Fähigkeiten von Kinder im Vergleich von heute mit 1974. Werkspuren 2/2017. Zürich.  werkspuren.ch

Pataky Gabriella (2017): Plasztikai képességek fejlődése 3–7 éves korban a CEFR_VL kompetenciamodell tükrében. Diagnosztikus vizsgálat a síkbeli (2D) és a térbeli (3D) alkotások köréből a vizuális nevelés rendszerében. Gyermeknevelés, 5. 1. sz., 171–187.
http://old.tok.elte.hu/gyermekneveles/17_1_szam/pub/pataky.pdf