Kutatóközpont - Műhelyeink

2021.09.13.
Kutatóközpont - Műhelyeink

Összefoglaló az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán működő kutatóműhelyek 2019/2020. évi tevékenységéről

Hallgatóink bevonásával összekapcsoljuk a Tudományos Diákköri tevékenységet a kisgyermekek neveléséhez, oktatásához kapcsolódó alábbi kutatói műhelyekben folyó munkával:

 

Korai idegennyelvi, nemzetiségi és kétnyelvű fejlesztés, valamint az erre felkészítő pedagógusképzés kutatóműhelye

 

A kutatás tárgyszavai

idegennyelv-pedagógia, korai fejlesztés, nemzetiségi nyelv és kultúra, óvodáskori intézményes kétnyelvűség, kéttannyelvű oktatás, pedagógusképzés

A kutatás vezetője, elérhetősége

Trentinné Dr. Benkő Éva

Az Idegennyelvi és Irodalmi Tanszék által gondozott Idegennyelvi, Nemzetiségi és Kétnyelvi Kutatóműhely a 2020-2021-es tanévben is számos területen végzett eredményes kutatási/kutatást támogató, fejlesztési, illetve más tudományos tevékenységet.
Összefoglaló a 2020/2021 tanévről

A kutatóműhely publikációi

Könyvek:

Árva, Valéria (2015): English for baby-care. ESP coursebook for students of infant and early childhood care. Angol szaknyelv csecsemő- és kisgyermeknevelő szakos hallgatóknak. Budapest: ELTE TÓK. 64 p.

Árva, Valéria; Márkus, Éva (szerk.)(2013): Education and/und Forschung II. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 371 p.

Klein, Agnes; Márkus, Éva; Meier, Jörg (Hg., 2020): „Auf die Lehrenden kommt es an“. Konferenz zum 200jährigen Jubiläum der deutschsprachige Primarschullehrerbildung in Ungarn. (= Beiträge zur Fachdidaktik 5). Wien: Praesens Verlag. 224 p.

Kovács, Judit (2018): Iskola, nyelv, siker. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó, 128 p.

Kovács, Judit (2009, 2014): A gyermek és az idegen nyelv. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó. 178 p.

Kovács, Judit; McKinnon, Rachel (2020): ESB Teachers’ Manual for Best Practice. Budapest: English School of Budapest.

Kovács, Judit; Sirokmány, Viktória (2020): Culture of the English-Speaking Countries. Grade 5. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.

Kovács Judit; Trentinné Benkő; Éva (2014, 2016): The World at Their Feet. Children’s Early Competence in Two Languages through Education. Budapest: Eötvös József Könyv- és Lapkiadó Bt., 222 p.

Márkus, Éva; Klein, Ágnes (Hrsg.) (2017): Ungarndeutsche Kinderliteratur in Theorie und Praxis. Didaktische Handreichung für Pädagog_innen zum Unterricht der ungarndeutschen Nationalitätenkinderliteratur im Kindergarten und in der Primarstufe. Pécs: Bolko-Print Kft. 174 p.

Márkus, Éva; M. Pintér, Tibor; Trentinné Benkő, Éva (szerk.) (2017): Jó gyakorlatok a korai idegen nyelvi fejlesztésben és pedagógusképzésben: Oktatás, kutatás, innováció. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar. 260 p.

Márkus, Éva; Baloghné Nagy, Gizella (2016): Deutsche Fachsprache für Erzieherinnen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch für die Studierenden der Krippenpädagogik. Német szaknyelv csecsemő- és kisgyermeknevelő BA-szakos hallgatók számára. Budapest: Fakultät für Erzieher- und Grundschullehrerbildung, Eötvös Loránd Universität.

Márkus, Éva; Trentinné Benkő, Éva (szerk.)(2014): A korai idegen nyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata: Konferenciaelőadások és háttértanulmányok. Budapest: ELTE Eötvös kiadó, 434 p.

Radvai, Teréz (2017): (Hrsg., Vorwort):Theoretische und Praktische Tipps für den DaF-/DaZ-Unterricht in den Grundschulklassen 1–6. Elméleti és gyakorlati ötletek az általános iskola 1–6. osztálya német mint anya- és célnyelv tanításához. 2., unveränderte Auflage / 2., változatlan kiadás. Budapest: ELTE TÓK.

Trentinné Benkő, Éva (2015): A korai kétnyelvűség támogatására szolgáló pedagóguskompetenciák és pedagógusképzés. Takács Etel Pedagógiai Alapítvány kiadványa. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 352 p.


Könyvfejezetek, cikkek:

Árva, Valéria (2019): Picture books for science education in bilingual kindergartens. In: Núria, Capms-Casals; Mireia, Canals Botines; Núria, Medina Casanovas (szerk.) Storytelling Revisited 2018: Gender, Language, Music, Cinema. Vic, Spanyolország: Servei de Publicacions de la Universitat de Vic – Universitat de Catalunya. pp. 15-24.  

Árva, Valéria (2018): Lessons from a Kindergarten Teacher Training Course: An Integrated Approach to Nursery Rhymes in Early Childhood Language Development. In: International Research Conference on Education, Language and Literature, Conference Proceedings. pp. 477-485.

Árva, Valéria: English in Kindergarten: Is it worth it? (2018): In: Éva, Illés; Jasmina, Sazdovska (szerk.) Dimensions, diversity, and directions in ELT. Budapest: Angoltanárok Nemzetközi Egyesülete (IATEFL Hungary). pp. 34-48. 

Árva, Valéria (2018): Science in picturebooks. Integrating picturebooks into science/social studies sessions in English-Hungarian bilingual kindergartens. In: Fehér, Ágota; Megyeriné Runyó, Anna (szerk.) A mese szerepe a nevelésben, oktatásban. Vác: Apor Vilmos Katolikus Főiskola. pp. 65-75.

Árva, Valéria (2017): Baby ESP: ESP for Baby and Infant Caregivers. In: Eva, Kaščáková; Henrieta, Kožaríková (szerk.) FORLANG Cudzie jazyky v akademickom prostredí. Kassa, Szlovákia: Technicka Univerzita v Kosiciach. pp. 259-266. 

Árva, Valéria (2017): Mint egy kétnyelvű családban: megfigyelések egy magyar-angol kétnyelvű óvodában. In: Márkus, Éva; M, Pintér Tibor; Trentinné, Benkő Éva (szerk.) Jó gyakorlatok a korai idegen nyelvi fejlesztésben és pedagógusképzésben: Oktatás, kutatás, innováció. Budapest: ELTE. pp. 55-70.

Baloghné, Nagy Gizella (2017): A nyelvtan oktatásának szerepe az idegennyelvi tanító- és óvodapedagógus képzésben. In: Márkus, Éva; M, Pintér Tibor; Trentinné, Benkő Éva (szerk.) Jó gyakorlatok a korai idegen nyelvi fejlesztésben és pedagógusképzésben: Oktatás, kutatás, innováció. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar. pp. 124-137.

Baloghné, Nagy Gizella (megj. alatt): “Auf die Lehrenden kommt es an“ Konferenz zum 200jährigen Jubiläum der deutschsprachigen Primarschullehrerbildung in Ungarn. Rezension. In: Deutschunterricht für Ungarn.  

Endrődy-Nagy Orsolya (2016): Korai nyelvelsajátítási módszerek Japánban és Magyarországon. In: Márkus Éva-Trentinné Benkő Éva (szerk.): GYERMEKNEVELÉS Különszám 4.(1) pp. 185–203.

Endrődy-Nagy, Orsolya (2017): Kéttannyelvűség–többtannyelvűség: Nagy-Britannia és Katalónia példája. In: Márkus, Éva; M, Pintér Tibor; Trentinné, Benkő Éva (szerk.) Jó gyakorlatok a korai idegen nyelvi fejlesztésben és pedagógusképzésben: Oktatás, kutatás, innováció. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar. pp. 223-240.

Gölcz, Mira (2020): Traditionspflege in den Schulen der ungarndeutschen Minderheit. In (szerk.): Klein Ágnes, Márkus Éva, Jörg Meier: „Auf die Lehrenden kommt es an“: Konferenz zum 200jährigen Jubiläum der deutschsprachigen Primarschullehrerbildung in Ungarn (Beiträge zur Fachdidaktik). pp.197-207.

Klein, Ágnes; Lázár, Katalin; Márkus, Éva (2018): Ungarndeutsche Volksspielzeuge. In Einheit mit Natur und Gesellschaft. (=Toys of the German Minority in Hungary. In Unity with Nature and Society) In: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce Bd. 13, Nr. 3(49): Zabawka w życiu dziecka. Konteksty historyczne i edukacyjne. (= Toy in Child's Life. The Historical and Educational Contexts). pp. 95–110.

Kovács, Judit (2015): Célnyelven tanult tantárgyi tartalom értékelése a korai CLIL-ben. NEVELÉSTUDOMÁNY. 2015/2. Szerk: Vámos Ágnes, Kovács Judit. pp. 17-29.

Kovács, Judit; Trentinné Benkő, Éva (2017): Training and Practice: Making the Match – Teacher training for CLIL at ELTE Faculty of Primary and Pre-School Education. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 15. ÉVFOLYAM 3. SZÁM. pp. 99-106.

Márkus, Éva (2020): Ungarndeutsche Märchen und ihre Rolle im Unterricht. In: Lózsi Tamás – Pölcz Ádám (szerk.): Disciplina in fabula. Közelítések a meséhez. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó: pp. 19-31.

Márkus, Éva (2020): A kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatás az óvodában és az általános iskolában. In: Endrődy – F. Lassú – Svraka (szerk.): Inklúzió és multikulturális szemléletmód a pedagógiai gyakorlatban. Budapest. ELTE Eötvös Kiadó.

Márkus, Éva (2020): Die wichtigsten Wendepunkte der deutschen PrimarschullehrerInnenbildung von der ersten Lehrerbildungsanstalt im Zipser Kapitel bis zur heutigen Ausbildung in Budapest. In: Agnes Klein, Éva Márkus und Jörg Meier (Hg.): „Auf die Lehrenden kommt es an“. Konferenz zum 200jährigen Jubiläum der deutschsprachigen Primarschullehrerbildung in Ungarn. (= Beiträge zur Fachdidaktik 5). Wien: Praesens Verlag. pp. 13-33.

Márkus, Éva (2017): Praktische Verwendungsbeispiele mundartlicher Texte im Unterricht anhand von Beispielen aus der Märchensammlung Reigöd vum Weidepam. In: Márkus Éva – Klein Ágnes (Hrsg.): Ungarndeutsche Kinderliteratur in Theorie und Praxis. Didaktische Handreichung für Pädagog_innen zum Unterricht der ungarndeutschen Nationalitätenkinderliteratur im Kindergarten und in der Primarstufe. Pécs: PTE KPVK. pp. 58-71.

Márkus, Éva (2017): A mesepedagógia alkalmazási lehetőségei a kisgyermekkori idegennyelv-fejlesztésben (német jó gyakorlatok). In: Márkus Éva – M. Pintér Tibor – Trentinné Benkő Éva: Jó gyakorlatok a korai idegen nyelvi fejlesztésben és pedagógusképzésben: Oktatás, kutatás, innováció. Budapest: ELTE TÓK. pp. 36–49.

Márkus, Éva (2016): Minderheiten in Ungarn und die Ausbildung von Minderheitenpädagogen an der ELTE TÓK. In: Ilse, Viktoria; Suresh, Indira; Winkler, Marco (szerk.) Interkulturalität und Mehrsprachigkeit in den Schulen im Donauraum. Peter Lang Verlag (2016) pp. 81-92.

Márkus, Éva (2016): Milyen szerepet játszanak a nyelvjárások a német nemzetiségi oktatásban? Gyermeknevelés, 4.évf. 1. sz. pp. 152–157.

Márkus, Éva (2016): A német nemzetiségi gyermekirodalom gyöngyszemei. In: Kolosai, Nedda – M. Pintér, Tibor (szerk.): A gyermekkultúra jelen(tőség)e. Budapest: Komáromi Nyomda. pp.164-173.

Márkus, Éva; Klein Ágnes (2019): Német nemzetiségi tanítóképzés Magyarországon. In: Szőke-Milinte Enikő (szerk.): Pedagógiai mozaik. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Budapest. pp. 174–190.

Márkus, Éva (2015): Magyarországi német nyelvjárások az általános iskolai német nemzetiségi oktatásban. In: Major, Éva; Tóth, Etelka (szerk.) Szakpedagógiai körkép II.: Idegennyelv-pedagógiai tanulmányok. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. pp. 96-115.

Márkus, Éva; Gölcz, Mira (2018): A magyarországi német nemzetiség nyelvelsajátítási szokásai. GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 6:(3). pp. 56-69.

Márkus, Éva; Klein, Ágnes (2018): Die Rolle der Mundart in den Sachkundeanregungen und -stunden der ungarndeutschen Kindergärten und Minderheitenschulen. (= A nyelvjárás szerepe a német nyelvű környezetismeret foglalkozásokon és órákon a magyarországi német nemzetiség óvodáiban és iskoláiban). ETO: 371.3::3/5]:811.112.2’282.4(439) In: Horák Rita-Samu János (főszerk.): ÉVKÖNYV, Tanulmánygyűjtemény, Zbornik radova, Papers of Studies, Abhandlungen. XIII. évfolyam, 1. szám. Szabadka • Subotica, Újvidéki Egyetem. pp. 100-115. ISSN 2217-8198 ETO/UDC: 37(058)

Márkus, Éva; Radvai, Teréz: (2017): Die PädagogInnenausbildung für Kindergärten und Primarschulen der deutschen Minderheit in Ungarn an der ELTE TÓK, In: Hannes, Philipp; Andrea, Ströbel (szerk.) Deutsch in Mittel-, Ost- und Südeuropa. Verlag Friedrich Pustet .pp. 615-634.

Márkus, Éva; Radvai, Teréz (2017): Die PädagogInnenausbildung für Kindergärten und Primarschulen der deutschen Minderheit in Ungarn an der ELTE TÓK. DUfU 2017 - 28. Jg. pp.134-155.

Miskei-Szabó, Réka (2020): IKT-Mittel im Volkskundeunterricht. In (szerk.): Klein, Ágnes; Márkus, Éva; Jörg, Meier: „Auf die Lehrenden kommt es an“: Konferenz zum 200jährigen Jubiläum der deutschsprachigen Primarschullehrerbildung in Ungarn (Beiträge zur Fachdidaktik). pp.  113-126.

Miskei, Réka (2017): Erste Schritte in der Forschung. In: Feld-Knapp, Ilona (szerk.) Schreiben und Sprechen: Handreichungen zur schriftlichen und mündlichen Präsentation wissenschaftlicher Arbeiten für Lehre und Forschung. Budapest: ELTE Eötvös József Collegium, pp. 153-195.

Poros, Andrea (2019):Az esztergomi angol nyelvtanítóképzés története 2018-ig.. In: Szőke-Milinte,Enikő: Pedagógiai Mozaik. Budapest: Szaktudás Kiadó Ház. pp.199-208.

Radvai, Teréz (2020): Reaktionen des ungarndeutschen Minderheiten-unterrichts auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Fächerübergreifende Aspekte im DAM-Unterricht der Primarstufe. In (szerk.): Klein Ágnes, Márkus Éva, Jörg Meier: „Auf die Lehrenden kommt es an“: Konferenz zum 200jährigen Jubiläum der deutschsprachigen Primarschullehrerbildung in Ungarn (Beiträge zur Fachdidaktik). pp. 126-142.

Radvai, Teréz (2013): Autonóm tanulásra nevelés az oktatás dokumentumaiban és a Pest megyei német nemzetiségi általános iskolák pedagógiai programjaiban. In: Árva, Valéria; Márkus, Éva (szerk.) Education and/und Forschung II. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, pp. 207-237. 

Trentinné Benkő, Éva: And They Taught Happily Ever After (2019): 

IN: Camps-Casals, Núria.; Canals Botines, Mireia; Casanovas, Núria Medina. (Eds.): Storytelling Revisited 2018: Gender, Language, Music, Cinema.

Vic, Spain. Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. pp. 87-94. 

Trentinné Benkő, Éva (2016): Pedagógusnézetek megismerésének lehetőségei a kétnyelvi pedagógusképzés és továbbképzés kontextusában.
GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 4:(1) pp. 158- 171.

Trentinné Benkő, Éva (2015): Tanulási eredmények értékelése a korai kétnyelvű fejlesztésre felkészítő pedagógusképzésben
NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ 3:(2) pp. 30-62.

Trentinné Benkő, Éva
(2015): Teacher Training for CLIL in Hungary: An empirical research
In: Hanesová, Dana (szerk.)
Learning Together To Be a Better CLIL Teacher: Proceedings from International Conference. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela (UMB). pp. 29-38.

Trentinné Benkő, Éva (2014): A kétnyelvű fejlesztés és a pedagógusképzés. NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ. 2:(3) pp. 89-108.

Trentinné Benkő, Éva (2013): A kétnyelvi képzésre jelentkező óvodapedagógus hallgatók nézetei és motivációi az ELTE TÓK-on. In: Árva, Valéria, Márkus, Éva (szerk.): Education and/und Forschung II. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, pp. 251-276.

Trentinné Benkő, Éva (2013): Kétnyelvi pedagógusképzésben részt vevő hallgatók nézeteinek megjelenése kreatív vizuális alkotásaikban. GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 1:(1) pp. 73-106.

Trentinné Benkő, Éva (2013): A kétnyelvi képzésre jelentkező óvodapedagógus hallgatók nézetei és motivációi az ELTE TÓK-on. In: Árva Valéria, Márkus Éva (szerk.) Education and/und Forschung II. ELTE TÓK Tudományos Közlemények; 35. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, pp. 251-276.


Folyóirat:

Márkus Éva, Trentinné Benkő Éva (szerk.)(2016): GYERMEKNEVELÉS: Idegennyelvi és kétnyelvű fejlesztés gyermekkorban Különszám; Online tudományos folyóirat; 239 p.


Hallgatókkal közös publikációk:

Almási L., Trentinné Benkő Éva (2016):
Accuracy versus Fluency in English Language Teaching
In: Vitályos Gábor Áron, M Pintér Tibor (szerk.)
Mester és tanítvány II. 197 p.
Budapest: Komáromi Nyomda és Kiadó. pp. 177-189.

Csőgér, Lilla; Árva, Valéria (2020): The role of Nursery Rhymes in Bilingual Kindergarten Education. In: In: Vitályos, Gábor Áron (szerk.) Mester és Tanítvány VI. Budapest: ELTE TÓK, pp.10-20.

Erb, Dorottya; Márkus, Éva (2020): Traditionsbewahrung in Großnaarad/Nagynyárád. Der erlebnisreiche Volkskundeunterricht im Sinne der lebendigen Traditionsbewahrung in Großnaarad. Hagyományápolás Nagynyárádon. Az élményszerű népismeret oktatása az élő hagyományápolás tükrében Nagynyárádon. In: Vitályos Gábor Áron (szerk.): Mester és tanítvány VI. Tanulmánykötet. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. pp.21-34.   

Gerlei Tüskés, Bernadett; Lo Bello, Maya Jean (2020): Teaching Third- and Fourth-Grade Students in a Foreign Language Classroom. In: Vitályos Gábor Áron (szerk.): Mester és tanítvány VI. Tanulmánykötet. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. Budapest: ELTE TÓK. pp. 35-47.

Horváth, Zsófia; Trentinné Benkő, Éva (2016):
Bilingualism: The Advantages and Challenges of Being Bilingual In: Vitályos Gábor Áron, M Pintér Tibor (szerk.)
Mester és tanítvány II. 197 p.
Budapest: Komáromi Nyomda és Kiadó. pp. 165-176.

Meggyesné Erdős, Barbara; Trentinné Benkő, Éva (2019): Teaching Materials Used in Teaching English to Young Learners. In: Vitályos G. Á. (szerk.): Mester és Tanítvány V. Tanulmánykötet. Budapest: ELTE TÓK. pp. 68-76. 

Trajtler, Boglárka; Trentinné Benkő, Éva (2019): Teachers’ Role in Motivating Language Learners in the Primary Classroom. In: Vitályos G. Á. (szerk.): Mester és Tanítvány V. Tanulmánykötet. Budapest: ELTE TÓK. pp. 77-85. 

 


A WEB 2.0 jelenségeinek hatása a 3-12 éves gyermekek nevelésében és oktatásában kutató műhely

 

A kutatás tárgyszavai

web2 használat, kora gyermekkori nevelés

A kutatás tudományterületei

web2 használat, kora gyermekkori nevelés

A kutatás vezetője, elérhetősége

Dr. Lehmann Miklós

Legfontosabb publikációk

Lehmann Miklós (2015): Virtuális moralitás, in Innovatív módszerek a köznevelés gyakorlatában, szerk. Bencéné dr. Fekete Andrea, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara, Kaposvár 2015. 249-255. 

Miklós Lehmann (2015): Morality and Empathy in the Digital Age, in Is a Universal Morality Possible? eds. Ferenc Hörcher, Béla Mester, Zoltán Turgonyi, L'Harmattan – HAS Budapest 2015. 237-245. 

Lehmann Miklós (2014): Közösség és agresszió pedagógiai kontextusban, in Háborús konfliktusok és erkölcs, szerk. Karikó Sándor, Áron Kiadó, Budapest. 197-207. 

Lehmann Miklós (2013): Tájékozódás a virtuális környezetben, in Ember – környezet – egészség, szerk. Demeter Katalin – Véghelyi Józsefné, Trezor Kiadó, Budapest. 189-199. 

Miklós Lehmann (2011): Social web and digital literacy. Practice and Theory in Systems of Education, Pedagogical Journal of Association of Educational Sciences 2011. Vol. 6. Num. 4. 429-433. 

Lehmann Miklós (2011): Digitális műveltség gyermekkorban, in A tehetségek szolgálatában, szerk. Varjú Potrebić Tatjana – Josip Lepeš, Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ, Magyarkanizsa 2011. 169-176.

Demeter Katalin és Déri András (2019). Digitális dialektusok: A digitális sajátosságok és tanulás generációalapú megközelítésének újragondolása. Korunk 30:7, 92-102.

Lehmann Miklós (2019). Mobility and narrative identity. In Josip Ivanović, Borsos Éva, Horák Rita, Kovács Cintia, Námesztovszki Zsolt (szerk.), Mobilitás. A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye. (pp. 633-636.). Szabadka: Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar.

Lehmann Miklós (2018). Selfies, self-presentation and visual culture. In Josip Ivanović, Borsos Éva, Horák Rita, Námesztovszki Zsolt (szerk.), A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye. (pp. 411-417.). Szabadka: Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar.

Déri András & Hangyál Zsófia (2017). Talking ‘bout my generation: New approaches to understanding identity-formation among young people. In Sever, Dzigurski (szerk.), Europe in transition: Diversity, Identity and Youth Work. (pp. 11-14.). London.

Lehmann Miklós (2017). A digitális elme. Budapest: ELTE TÓK.

Lehmann Miklós (2017). Hálózat és gondolkodás. In Eszterág Ildikó és Lehmann Miklós (szerk.), Gondolkodni-más-hogy? Tanulmányok a gondolkodásfejlesztés lehetőségeiről kisgyermekkorban. (pp. 41-59.). Budapest: ELTE TÓK.

Lehmann Miklós (2017). Digitális eszközök szerepe a fejlesztésben. In Pálfi Sándor és Vargáné Nagy Anikó (szerk.), Kora gyermekkori nevelés szakmai megújításának lehetőségei 1. (pp. 144-151.). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó.

Lehmann Miklós (2017). Kulturális identitás a mobilkorban. In Karlovitz János Tibor (szerk.), Válogatott tanulmányok a pedagógiai elmélet és szakmódszertanok köréből. (pp. 375-379.). Komarno: International Research Institute.

Kiss Teodóra és Lehmann Miklós (2016). A művészet hatása a személyiség fejlődésére és a hátrányos helyzetű gyermekekre. In Vitályos G. Á. (szerk.), Mester és Tanítvány II. (pp. 108-123.). Budapest: ELTE TÓK.

Nagy Valentina – Lehmann Miklós (2016). A hagyományos és a számítógépes játékok hatása a gyermekekre. In Vitályos G. Á. (szerk.), Mester és Tanítvány II. (pp. 125-143.). Budapest: ELTE TÓK.

Lehmann Miklós (2016). Mémek az interneten – mémek az oktatásban? In Berghauser-Olasz Emőke, Greba Ildikó, Hutterer Éva és Pallay Katalin, Innovatív módszerek a pedagógiai-pszichológiai gyakorlatban Ukrajna európai integrációjának tükrében. (pp. 229-236.). Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.

 


Gyermekkori mentális egészség és jóllét kutatóműhely

 

A Gyermekkori mentális egészség és jóllét kutatóműhelyben egyrészt a 2020-ban hazánkban is megjelent covid-19 járvány került a fókuszba. Szülőkkel végzett online kutatásunkban a 6 év alatti gyermekek megnövekedett képernyőhasználatát vizsgáltuk, az eredményeket 2021 őszén publikáljuk. Emellett egy könyvfejezet (ELTE PPK "Sokszínű családok" kötetbe) és egy szerkesztett kötet (Gyermekek mentálisan sérülékeny családokban - fókuszban a függőségek c.) áll szerkesztés alatt a szülői mentális sérülékenység témakörében. Mindkettő várható megjelenése 2021 vége.
 

A kutatás tárgyszavai

mentális sérülékenység, reziliencia, kötődés, jóllét

A kutatás tudományterületei

neveléstudomány, pszichológia

A kutatás vezetője, elérhetősége

Dr. F. Lassu Zsuzsa, ELTE TÓK

Legfontosabb publikációk

Pálinkóné Várszegi, Andrea; F. Lassú, Zsuzsa (2020): A pozitív élmények feldolgozásának (savoring) jelentősége a daganatos megbetegedések komplex terápiájában. MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA 21. pp. 264-280. https://doi.org/10.1556/0406.21.2020.013

F. Lassú, Zsuzsa; Pálinkóné Várszegi, Andrea; (2020): Szülők és gyermekek mentális egészsége, mint az inkluzív nevelés egyik fontos tényezője. In: Endrődy Orsolya – Svraka Bernadett – F. Lassú Zsuzsa (szerk.): Inkluzív és multikulturális szemléletmód a pedagógiai gyakorlatban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp. 11-23.

F. Lassú Zsuzsa (szerk. 2011). Gyermekek mentálisan sérülékeny családokban. Eötvös Kiadó, Budapest.

F. Lassú Zsuzsa (2010). Gyermekek a mentális betegségek kontextusában. In Bollókné Panyik Ilona (szerk.), Gyermeknevelés – Pedagógusképzés 2010. Eötvös Kiadó, Budapest, 23-34 oldal.

F. Lassú Zsuzsa, Rózsáné Czigány Enikő (2012). A pedagógusképzés kihívásai a mentálisan sérülékeny szülőkkel történő kapcsolattartásra való felkészítésben. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Szombathely, 2012. május 30 - június 1.

F. Lassú Zsuzsa et al. (2015): Családi struktúra, szülői bánásmód és lélektani rugalmasság összefüggései serdülőkorban. Alkalmazott Pszichológia, 15(1):77–92.

F. Lassú Zsuzsa (2019). A reziliencia támogatása mentálisan sérülékeny családokban élő gyermekeknél. Plenáris előadás a Magyar Máltai Szeretetszolgálat EGy.2 Konferencia az elfeledett gyermekekért c. konferenciáján.
https://www.youtube.com/watch?v=jsnVkgsFXmg

F. Lassú, Zs. & Várszegi, A. (2017). Early Childcare Professionals' views and knowledge about parental mental vulnerability. In VI. International Conference: Early Childhood Care and Education, ECCE, Moszkva, Oroszország.

Nagy Gábor és F. Lassú Zsuzsa (2017). Flow-ban, békében a világgal: Reziliens serdülők a gyermekotthonokban. Kapocs, 2017/2, 27-39.


Társadalmi nemek és szexuális nevelés kutatóműhely

 

A társadalmi nemek és szexuális nevelés kutatóműhely két témával foglalkozik jelenleg. 

Az óvodásokat nevelő szülők nemi ideológiáit, értékpreferenciáit és a gyermekek kedvenc mesehőseivel kapcsolatos nézeteit vizsgáló kutatásunk fókuszában a Disney hercegnők nőképe és gyerekekre gyakorolt hatása áll, különös tekintettel a nőkkel kapcsolatos nemi ideológiák változására. A kutatás adatfeldolgozási fázisban van, 2021-ben magyar, 2022-ben angol nyelvű publikáció megjelenése várható.

A koragyermekkori szexuális nevelés és abúzus megelőzés a műhely másik folyó kutatásának a témája, melyet a 2018-1.2.1 - NKP-2018-00006 számú és "Szorongás helyett énhatékonyság - A biztonságérzet összetevőinek megismerése; intervenciós eszköz- és programfejlesztés a társadalmi biztonság különböző szegmenseiben működő intézmények és aktorok számára" című projekt keretében vizsgálunk. 2020/2021 évben egyéni szülői és pedagógus interjúk, valamint fókuszcsoportos beszélgetések rögzítése és elemzése történt, melyről 2021 őszén konferenciák és műhelytalálkozók keretében számolunk be. A nagymintás kvantitatív vizsgálat adatfelvétele jelenleg is zajlik. Az írásbeli publikációk várhatóan 2021 őszén és 2022-ben fognak megjelenni.
 

A kutatás tárgyszavai

társadalmi nem, szexualitás, nemi szerepek, nemi különbségek

A kutatás tudományterületei

neveléstudomány, pszichológia

A kutatás vezetője, elérhetősége

F. Lassu Zsuzsa, ELTE TÓK

Legfontosabb publikációk

Tóth, Brigitta; Demeter, Katalin; F., Lassú Zsuzsa (2020): Nőkép az Óperenciás-tengeren túl. In: Lózsi, Tamás; Pölcz, Ádám (szerk.) Disciplina in fabula: Közelítések a meséhez. Budapest, Magyarország: ELTE Eötvös Kiadó, (2020) pp. 151-160.

Tóth, Brigitta; Demeter, Katalin; F., Lassú Zsuzsa (2020): Főképp/nőkép. Egy kisváros óvodáiban mesélt mesék elemzése a megjelenő nőkarakterek vizsgálatával. In: Bordás, Andrea (szerk.) Életre nevelni : A II. Oktatás határhelyzetben konferencia tanulmánykötete. Kolozsvár, Románia: Kolozsvári Egyetemi Kiadó, (2020) pp. 190-198.

F., Lassú Zsuzsa; Hercz, Mária (2019): Sexual Curiosity and Early Childhood Sexual Education from Parental Point of View. In: From Perinatal to Early Childhood Mental Health - Prevention and clinical practice: Drawing from best practices for the 2021-27 programming period. (2019) pp. 62-62.

F., Lassú Zsuzsa (2019). Sexual Behaviors in Hungary. In: Charles, T. Hill: Intimate Relationships across Cultures : A Comparative Study. Cambridge, Egyesült Királyság / Anglia: Cambridge University Press, (2019) pp. 95-100.

Tóth, Brigitta; F., Lassú Zsuzsa (2019): Mesébe illő nők. In: Lehmann, Miklós (szerk.) Gondolkodni-más-hogy? IV. Konferencia a kisgyermekkori gondolkodás fejlesztéséről. Budapest, Magyarország: ELTE TÓK Társadalomtudományi Tanszék, (2019) pp. 20-21.

F. Lassú Zsuzsa (2010). Az irodalom visszavág – a fiúk olvasási és szövegértési nehézségeinek néhány lehetséges olvasata. In Albert Gábor (szerk.), Az óvodapedagógiától az andragógiáig. Képzés és Gyakorlat Konferenciák III. Kaposvár, 2010. 231-238.

F. Lassú Zsuzsa (2015). „Természetesen a fiúk hülyék voltak” – kisiskoláskori baráti kapcsolatok fiatal felnőtt nők visszaemlékezéseinek tükrében. Gyermeknevelés, 3 1. sz. 1–17.

F. Lassú Zsuzsa (2016): TabuTémák – társadalmi nem, szexuális orientáció és fogyatékosság. Szerkesztői előszó a Gyermeknevelés Online Tudományos Folyóirat 2016/3 számhoz. Gyermeknevelés, 4. 3. sz., 30–31.

Kalcsó Réka és F. Lassú Zsuzsa (2016): Óvodás gyermekek nemi sztereotípiáinak vizsgálata a pedagógus nemével összefüggésben. Gyermeknevelés, 4. 3. sz., 32–47.

F. Lassú Zsuzsa (2016): „Ez a 'gender', ez már sajnos Magyarországot is fenyegeti” – nemisztereotípia-ellenes és/vagy nemileg differenciált nevelés koragyermekkorban. Gyermeknevelés, 4. 3. sz., 48–58.

F. Lassú, Zs. & Hercz, M. (2019). Sexual Curiosity and Early Childhood Sexual Education from Parental Point of View. Paper presented in „From Perinatal to Early Childhood Mental Health - Prevention and clinical practice: Drawing from best practices for the 2021-27 programming period”. pp. 62-62.

F. Lassú, Zs. (2019). Sexual Behaviors in Hungary. In Charles, T. Hill, Intimate Relationships across Cultures : A Comparative Study. (pp. 95-100.). Cambridge: Cambridge University Press.

Tóth Brigitta és F. Lassú Zsuzsa (2019). Mesébe illő nők. In Lehmann Miklós (szerk.) Gondolkodni-más-hogy? IV. Konferencia a kisgyermekkori gondolkodás fejlesztéséről. (pp. 20-21.). Budapest: ELTE TÓK Társadalomtudományi Tanszék.

Tóth Brigitta, Demeter Katalin és F. Lassú Zsuzsa (2018). Nőkép az Óperenciás tengeren túl. In: Golyán Szilvia és Lózsi Tamás (szerk.), A mese interdiszciplináris megközelítései: Nemzetközi Tudományos Konferencia (pp. 25-25.). Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar.

Marozsi Myrtill Noella, Zentai Timea, Hercz Mária és F. Lassú Zsuzsa (2018). A szexuális neveléssel összefüggő szülői nézetek vizsgálata a saját szexuális felvilágosítás élményének fényében. In Lippai Edit (szerk.), Változás az állandóságban: A Magyar Pszichológiai Társaság XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet. (pp. 69-69.). Budapest, Magyar Pszichológiai Társaság.

Zentai Tímea, Marozsi Myrtill Noella, Hercz Mária és F. Lassú Zsuzsa (2018). „Mindent a maga idejében!”: A szexuális nevelés időzítéséről vallott szülői nézetek vizsgálata. In Lippai, Edit (szerk.), Változás az állandóságban: A Magyar Pszichológiai Társaság XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet. (pp. 70-70.). Budapest, Magyar Pszichológiai Társaság.

F. Lassú Zsuzsa; Hercz Mária, Marozsi Myrtill Noella és Zentai Tímea (2018). Szexuális kíváncsiság és érdeklődés gyermekkorban, mint lehetőség a szexuális nevelésre. In Lippai, Edit (szerk.), Változás az állandóságban: A Magyar Pszichológiai Társaság XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Kivonatkötet. (pp. 71-71.). Budapest, Magyar Pszichológiai Társaság.

Hercz Mária, F. Lassú Zsuzsa, Marozsi Myrtill Noella és Zentai Tímea (2018). Kinek mi a dolga? Szülői nézetek a családi és intézményes szexuális nevelés feladatairól, tartalmáról. In Lippai, Edit (szerk.), Változás az állandóságban: A Magyar Pszichológiai Társaság XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet. (pp. 71-72.). Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság.

F. Lassú, Zs. & Hercz, M. (2018). Scheduling and Topics of Early Childhood Sexual Education from Parental Point of View. Paper presented in the 28th EECERA ANNUAL CONFERENCE: ‘Early Childhood Education, Families and Communities’. pp. 135-135.

Tóth Brigitta, Demeter Katalin és F. Lassú Zsuzsa (2018). Nőügyek a mesékben. In Lehmann Miklós (szerk.): Gondolkodni – más – hogy? III. Konferencia a kisgyermekkori gondolkodás fejlesztéséről. (pp. 22-23.). Budapest, ELTE TÓK Társadalomtudományi Tanszék.

Tóth Brigitta, Demeter Katalin és F. Lassú Zsuzsa (2018). Főképp/Nőkép. Előadás a „II. Oktatás Határhelyzetben” Konferencián. Nagyvárad, 2018. október 12.,

F. Lassú Zsuzsa (2017). Fiúk és lányok az iskolában. In N. Kollár Katalin és Szabó Éva (szerk.), Pedagógusok pszichológiai kézikönyve 3. (pp. 317-337.). Budapest: Osiris Kiadó.

F. Lassú Zsuzsa és Charles T. Hill (2017). Szerelem és szexualitás összefüggései a nemi ideológiákkal és nemi szerepekkel párkapcsolatban élő férfiak és nők körében. In Lippai Edit (szerk.), Személyes Tér - Közös Világ: A Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése. (pp. 118-118.). Budapest, Magyar Pszichológiai Társaság.


Gyermek- és serdülőkori társas kapcsolatok kutatóműhely

 

A kutatás tárgyszavai

társadalmi nem, szexualitás, nemi szerepek, nemi különbségek

A kutatás tudományterületei

neveléstudomány, pszichológia

A kutatás vezetője, elérhetősége

Sándor Mónika

Legfontosabb publikációk

F. Lassú Zsuzsa és Podráczky Judit (2009). A férfiak alkalmassága és szükségessége a tanítói pályán a szülői vélekedések tükrében. Pedagógusképzés, 2009/4. 5-17.

F. Lassú Zsuzsa (2010). Az irodalom visszavág – a fiúk olvasási és szövegértési nehézségeinek néhány lehetséges olvasata. In Albert Gábor (szerk.), Az óvodapedagógiától az andragógiáig. Képzés és Gyakorlat Konferenciák III. Kaposvár, 2010. 231-238.

F. Lassú Zsuzsa (2015). „Természetesen a fiúk hülyék voltak” – kisiskoláskori baráti kapcsolatok fiatal felnőtt nők visszaemlékezéseinek tükrében. Gyermeknevelés, 3 1. sz. 1–17.

F. Lassú Zsuzsa (2016): TabuTémák – társadalmi nem, szexuális orientáció és fogyatékosság. Szerkesztői előszó a Gyermeknevelés Online Tudományos Folyóirat 2016/3 számhoz. Gyermeknevelés, 4. 3. sz., 30–31.

Kalcsó Réka és F. Lassú Zsuzsa (2016): Óvodás gyermekek nemi sztereotípiáinak vizsgálata a pedagógus nemével összefüggésben. Gyermeknevelés, 4. 3. sz., 32–47.

F. Lassú Zsuzsa (2016): „Ez a 'gender', ez már sajnos Magyarországot is fenyegeti” – nemisztereotípia-ellenes és/vagy nemileg differenciált nevelés koragyermekkorban. Gyermeknevelés, 4. 3. sz., 48–58.

Fülöp M., Berkics M. és Sándor M. (2019). A konstruktív versengés családi és intézményes szocializációja a kisgyerekkortól a fiatal felnőttkorig különös tekintettel a győzelem és vesztés kezelésére - Family and institutional socialisation of constructive competition from early childhood to young adulthood with special emphasis on coping with winning and losing – megjelenés alatt

F. Lassú Zsuzsa, Serfőző Mónika, Sándor Mónika, Kolossai Nedda és Pálffy Zsófia (2015). Családi struktúra, szülői bánásmód és lélektani rugalmasság összefüggései serdülőkorban. Alkalmazott Pszichológia, 15(1), 77-92.

Sándor Mónika, Fülöp Márta és Sebestyén Nóra (2013). A PAIR rajzelemzési technika alkalmazása 8-9 éves gyermekek győzelemmel és vesztéssel kapcsolatos rajzain. Magyar Pszichológiai Szemle, 68(2), 169-199.

Sándor Mónika, Fülöp Márta és Sebestyén Nóra (2012). A PAIR (Pictorial Assessment of Interpersonal Relationship) rajzvizsgálati módszer bemutatása. Magyar Pszichológiai Szemle, 67(2), 267-294.

Schneider B., Benenson J., Fülöp M., Berkics M,. & Sándor M. (2011). Cooperation and Competition. In Smith P. K., Hart C. (Ed.) Blackwell Handbook of Childhood Social Development. (pp. 472-490.). London: Wiley-Blackwell Publishing Ltd.

Sándor Mónika (2010). A versengés, a győzelem és a vesztés fogalma kisiskolás korban
Disszertáció /PhD /Tudományos [1404460]

Sándor M., Orosz G., Fülöp M. (2010). A versengés, a győzelem és a vesztés szociális reprezentációja 8-9 éves kisiskolások körében: egy asszociációs vizsgálat tükrében.
Pszichológia (MTA Pszichológiai Intézet) 30(3), 175-205.

Fülöp Márta és Sándor Mónika (2008). A versengés, a győzelem és a vesztés fogalma kisiskolások rajzi ábrázolásában. Pszichológia, 28(2), 195-220.

Sándor M., Fülöp M., Berkics M. & Xie X (2007). A megosztó viselkedés kulturális és helyzeti meghatározói magyar és kínai óvodáskorú gyerekeknél. Pszichológia, 27(4), 281-310.

 


Családi és intézményes nevelés kutatóműhely

 

A kutatás tárgyszavai

szocializáció, családi nevelés, intézményes nevelés, neveléstörténet, nevelői attitűd, együttműködés, átmenetek

A kutatás tudományterületei

történettudomány, neveléstudomány, pszichológia

A kutatás vezetője

Dr. Golyán Szilvia

Legfontosabb publikációk

Darvay Sarolta, Golyán Szilvia, Lénárd András, Bereczkiné Záluszki Anna (2020): Servizi educativi per la prima infanzia e pratiche d’inclusione in Ungheria. In: Clara, Silva (szerk.): ECEC in prospettiva interculturale. I risultati di una ricerca internazionale. Edizioni Junior, Parma. 119-175. ISBN 978-88-8434-877-7

Golyán Szilvia (2019): A kisgyermekkori elégedettség prediktív erejének longitudinális vizsgálata. Gyermeknevelés, 7. 2–3. sz., 64–94. ISSN 2063-9945 (Link)

Golyán Szilvia, Svraka Bernadett, Serfőző Mónika és Böddi Zsófia (2019): A kisgyermekkori intézményváltás (óvoda és iskola közötti átmenet) hazai problémaköre. „Lelki Egészség a Perinatális Időszaktól a Kora Gyermekkorig – Prevenció és Klinikai Gyakorlat” Konferencia, Budapest
https://pecmh.eu/wp-content/uploads/2019/05/PECMH-2019-Abstracts.pdf

Böddi Zsófia, Svraka Bernadett, Serfőző Mónika és Golyán Szilvia (2019): Ötéveskori motoros és kognitív funkciók szűrővizsgálata az óvoda-iskola átmenet fókuszában „Lelki Egészség a Perinatális Időszaktól a Kora Gyermekkorig – Prevenció és Klinikai Gyakorlat” Konferencia, Budapest
https://pecmh.eu/wp-content/uploads/2019/05/PECMH-2019-Abstracts.pdf

Svraka Bernadett, Golyán Szilvia, Serfőző Mónika és Böddi Zsófia (2019): A preventív kognitív képességfejlesztés relevanciája. „Lelki Egészség a Perinatális Időszaktól a Kora Gyermekkorig – Prevenció és Klinikai Gyakorlat” Konferencia, Budapest
https://pecmh.eu/wp-content/uploads/2019/05/PECMH-2019-Abstracts.pdf

Golyán Szilvia (2018). A kisdedóvóképző intézettől az óvóképző főiskolákig. Az óvodapedagógus-képzés főbb állomásai a kezdetektől napjainkig. In Francz Magdolna (szerk.), Óvodavezetési ismeretek. 100. kiegészítő kötet. (pp. 1-20.). Budapest: Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. ISBN 9023-91-4

Darvay Sarolta, Golyán Szilvia &  Lénárd András (2018). Developing competences of Roma children in nursing, pre-school and primary teacher education. In Bajzáth Angéla, Darvay Sarolta, Beatriz Gomez, Koscsóné Kolkopf Judit, Gabriel Lemkow-Tovias, Victor Martinez, Silvina Andrea Mateo, Claudia Piovano, Giada Prisco, Rónai Margaréta, Sácera Laura, Ita Sánchez, Clara Silva, Tulja Turunen, Kaat Verhaeghe, Núria Vilardebo &  Bert Wastijn, The intercultural needs of educators in early childhood services: The results of an international research realized in the framework of the Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships Multicultural Early Childhood Education MECEC+ project. (pp. 31-37.). Firenze, Olaszország: Universita degli Studi di Firenze.

Golyán Szilvia (2017a). A kisgyermekkori intézményváltás hazai problémaköre (1. rész) Dunakavics, 5. 8. sz., 5-16. ISSN 2064-5007
http://dunakavics.uniduna.hu/Online_1708.pdf

Golyán Szilvia (2017b). A kisgyermekkori intézményváltás hazai problémaköre (2. rész) Dunakavics, 5. 9. sz., 5-15. ISSN 2064-5007
http://dunakavics.uniduna.hu/Online_1709.pdf

Golyán, Sz. (2017). The early childhood institutional change: the problem of transition between kindergarten and school in Hungary. Módszertani Közlöny, 103-117. ISSN 2217-4540
http://magister.uns.ac.rs/files/kiadvanyok/modszertanikozlony/2017_Modszertani_kozlony.pdf

Golyán Szilvia (2016). A kisgyermekkori intézményváltás hazai problémaköre. „Új kihívások a pedagógiai gyakorlatban” Tudományos Konferencia – Absztraktfüzet. (pp. 9-9.). Esztergom: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ.

Golyán Szilvia (2016). A kisgyermekkori intézményváltás európai tapasztalatai. Nemzetközi körkép. Új Köznevelés, 72. 7. sz., 44-48.

Golyán Szilvia (2016). A méltányosság elvének érvényesülését befolyásoló tényezők a kisgyermekkori intézményváltás tükrében. In Juhász György, Korcsmáros Enikő és Huszárik Erika (szerk.), Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban. Nemzetközi Tudományos Konferencia – Tanulmánykötet. (pp. 73-88.). Komárno: Selye János Egyetem.

Golyán Szilvia (szerk., 2015). „Gyengéd átmenetek” – a családi és intézményes nevelés fordulópontjainak támogatása – Országos Tudományos Konferencia. Program és előadás kivonatok. 31. ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Budapest. ISBN 978-963-284-602-6 http://tamop2014.tok.elte.hu/dok/rendezvenyek/gyenged_atmenetek_20150622_23_programfuzet.pdf 

Golyán, Szilvia (2014). The complex analysis of early childhood institutional change. Magister: reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkum, 2. 2. sz., 22-37. ISSN 1805-7152 http://kpv.upol.cz/download/magister/Magister_2-2014.pdf 

Golyán Szilvia (2014). Intézménytípus-történet „másképp” – Differenciált iskolakezdéstől a rugalmas beiskolázás ratifikálásáig. In Koós Ildikó és Molnár Béla (szerk.), A Tanítóképzés múltja, jelene. III. (pp. 68-80.). Sopron: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó.

Golyán Szilvia (2013). A kisgyermekkori intézményváltás komplex elemzése. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola, PhD értekezés. pp. 274. http://nevelestudomany.phd.elte.hu/wp-content/uploads/2014/02/Goly%C3%A1...

Golyán Szilvia (2013). Fejezetek az óvodai nevelés hazai történetéből – az intézményváltás tükrében. In Kurucz Rózsa (szerk.), Hidak és párhuzamok a 175 éves közép-európai és magyarországi óvóképzés történetében. Tanulmányok. (pp. 107-122.). Szekszárd: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar.

Golyán Szilvia (2013). Válogatás az óvoda-iskola átmenet európai tapasztalataiból. Gyermeknevelés, 1. 1. sz., 106-128.

F. Lassú Zsuzsa, Perlusz Andrea és Marton Eszter (2012). Elvek és gyakorlatok. Példaértékű kezdeményezések Magyarországon a család és intézmény kapcsolatának, a szülők bevonódásának támogatására. In Podráczky Judit (szerk.), Szövetségben. Tanulmányok a családi és az intézményes nevelés kapcsolatáról. (pp. 85-102.). Budapest: Eötvös Kiadó.

F. Lassú Zsuzsa (2012). A család és az óvoda kapcsolata a '90-es évek elején. In Podráczky Judit (szerk.), Szövetségben. Tanulmányok a családi és az intézményes nevelés kapcsolatáról. (pp. 143-158.). Budapest: Eötvös Kiadó.

Serfőző Mónika, M. Nádasi Mária és Hunyady Györgyné (2002). Az iskola a pedagógusok, a szülők és a gyerekek szemével. In Hunyady Györgyné és M. Nádasi Mária (2014). Az iskolakép változatai és változásai. (pp. 35–56.). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

 

 


A mesemondás hagyományai és új útjai

 

A kutatás tárgyszavai

népmese, kortárs mese, drámajáték

A kutatás tudományterületei

irodalomtudomány, neveléstudomány, pszichológia

A kutatás vezetője, elérhetősége

Bereczkiné dr. Záluszki Anna ELTE TÓK

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán a mesekutatás interdiszciplináris terület. A tanszékek oktatói a mesekutatási irányzatok eredményeit szerteágazó nézőpontokból vizsgálják, használják. Az előadásokon, a szemináriumokon és a műhelymunkákban a mesekorpusz folklorisztikai, nyelvészeti, irodalmi, pszichológiai, pedagógiai és még sok egyéb értelmezési területét járják körül.

Az intézményben oktatott összes tantárgy módszertanában megkerülhetetlen a mesék alkalmazása, feldolgozása. Az írás és olvasás elsajátításánál, valamint a kisgyermekkori irodalmi-, anyanyelvi nevelésnél meseszövegekkel történik az alapkompetenciák fejlesztése, ezért a leendő pedagógusjelöltek számára különösen fontos a mesék varázslatos világának alapos megismerése, az előadási módokhoz kapcsolódó technikák tökéletesítése.

A Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék nagy hangsúlyt fektet a hallgatók irodalomértésének elmélyítésére, a folklórműfajok sokoldalú megközelítésére, élményt adó hatásuk megtapasztalására. A mesemondást fókuszba helyezve 2008-ban elindították a Népek meséi Országos Egyetemi és Főiskolai Mesemondó Versenyt, melynek sikerét jelzi, hogy a határon túli magyar nyelvű pedagógusképző karok hallgatói is jelentkeznek a versenyre. Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karáról és a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetéből rendszeresen küldenek pedagógusjelölteket a megmérettetésre. A meseünnep célja: a magyar és a nemzetközi mesekorpusz fókuszba emelése, az anyanyelvi kultúra megőrzése, a hazai és a határainkon túli óvó- és tanítóképző intézmények közötti kapcsolat építése.

A tanító-, óvodapedagógus, valamint a csecsemő- és kisgyermeknevelő hallgatók számára különösen fontos a mesék varázslatos világának alapos megismerése, ezért az oktatók kiemelt figyelmet szentelnek a művészeti nevelés komplex tevékenységrendszerének, az olvasóvá nevelés célkitűzéseinek. Több tanszék összehangolt együttműködésének köszönhetően az eredmények prezentálására 2018-ban a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék a Neveléstudományi Tanszékkel karöltve megszervezte A mese interdiszciplináris megközelítései című  konferenciát, majd 2020-ban a tanszéki kollégák megvalósították a második tudományos tanácskozást.

Mesepedagógiai rendezvények (2019- 2021)

2019. március 22.

Berecz András mesél

2019. május 2.

Szeleczki Mónika mesél az ELTE TÓK Könyvtárában

2019. október 2.

Szabad Boglárka mesemondó előadása

2020. március 11.

Fábián Éva: Kidőlt-bedőlt oldalú kemencén túl...

2019. március 21.

XI. Népek Meséi Országos Egyetemi és Főiskolai Mesemondó Verseny

2020. szeptember 17.

Mesemondó szeminárium Bumberák Majával

2020 (tavaszi félév)

Mesemondás és történetmesélés élőszóval. Szabadon választható szeminárium Bumberák Majával

2020. december 8.

Bajzáth Mária adventi meseelőadása

2021. február 15.

Népmesekincstár – Bajzáth Mária előadása

2021. március 1.

Népmesekincstár – Bajzáth Mária előadása

A rendezvényeket az NKA támogatta.

A mesemondás hagyományai és új útjai kutatóműhely megalakulásával a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéken újabb lendületet kaptak a néphagyományokból táplálkozó tudományos kutatások.

A kutatóműhely céljai, feladatai

A kutatócsoport tagjai a népmesék interdiszciplináris megközelítése jegyében sokféle elemzési lehetőségre koncentrálva a következő területeket állították tevékenységük fókuszába:

 • a mesekultúra hagyományainak továbbéltetése, a hagyományos mesemondás mibenlétének megismertetése, népszerűsítése
 • tanszékközi mesekutatások: közös tudományos témák, tantárgyi programok kidolgozása hazai és a határon túli magyar nyelvű tanító- és óvóképző intézetekkel
 • tudományos konferenciák, összművészeti tanácskozások rendezése
 • szakmai napok, kerekasztal-beszélgetések szervezése
 • az olvasóvá nevelés kezdeti szakaszainak, az olvasásfejlesztés kérdésköreinek feldolgozása
 • az élményalapú irodalomtanítás lehetőségeinek, didaktikai kereteinek kutatása
 • módszertani megújulás a tantárgyi gyakorlatban: innovatív témák, módszerek bevezetése
 • élmény-pedagógiai elemek a karon oktatott tantárgyak módszertanában (kreatív mesealkotás, meseszövésre hangoló gyakorlatok)
 • interaktív és reflektív tanulásszervezés keretei között megvalósuló projektpedagógiai módszerek alkalmazása
 • mesepedagógiai tartalmak közvetítése, drámapedagógiai műhelyek, fantáziajátékok beemelése a gyakorlati képzésbe
 • a tantárgyi tartalmakban megjelenő korszerű, az info-kommunikációs fejlődéssel összhangban lévő újszerű módszerek kidolgozása
 • on-line információk feldolgozása, jó gyakorlatok összeállítása az on-line felületek nyújtotta lehetőségek kihasználásával
 • az irodalom és a médiumok kapcsolatának kutatása
 • a népmesék múltbeli és mai élete: a mese élményszerű művelésének módszertana (mesefoglalkozások, az élőszavas mesemondás különböző pedagógiai módszerekkel történő ötvözése, mindezek hasznosítása a mesemondás tanításának folyamatában, a mesemondás különböző irányzatainak megismertetése, találkozók mesemondókkal, jeles napi hagyományőrzés)
 • nagy mesemondók, mesélők életútjának kutatása
 • együttműködés szakmai szervezetekkel (Hagyományok Háza, Magyar Olvasástársaság, Meseszó Magyar Mesemondó és Szövegfolklór Egyesület)
 • bekapcsolódás a Népmese napja országos rendezvényeibe
 • szakirányú továbbképzések kidolgozása
 • diákköri dolgozatok témáinak meghirdetése, a hallgatók kutatásainak segítése
 • a legújabb kutatási eredmények publikálása, népmesei kiadványok szerkesztése

Az egyetemes meseanyag áthagyományozásához, a hallgatók anyanyelvi és kulturális ismereteinek gazdagodásához, a pedagógus pályára való felkészüléshez jó anyagot szolgáltatnak a tanszék munkatársainak publikációi.

Tanszéki tanulmánykötet

Nyelv, irodalom, nevelés. Mese és nevelés. Szerk. Lózsi Tamás és Pölcz Ádám. IKU-MNYKNT-ELTE Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Budapest, 2020.

G. Gődény Andrea: A mese sokféle értelme es hatalma. Fóris-Ferenczi Rita könyvei (11. o.)

Bereczkiné Záluszki Anna: A különos, rendkívüli jelenség mint a dimenzióváltás forrása a Varázsgomb című mesében (29.o.)

Merényi Hajnalka: „Ezeket ha olvasod, haszonnal kell olvasnod”. A 19. század utolsó harmadának lányolvasmányairol (37.o.)

Sipos Zsóka: A mesék szerepe a szövegértő olvasás megalapozásában (55.o.)

Lózsi Tamás: A mese mint poétikai-retorikai konstrukció (67.o.)

Pölcz Ádam: A mesei talányok (enigmák) retorikai-szemiotikai megközelítése (81.o.)

Bereczkiné Záluszki Anna – Daróczi Gabriella – G. Gődény Andrea –

Gönczöl Andrea – Koósne Sinkó Judit – Merényi Hajnalka: Kortárs gyermekirodalom kutatóműhely az ELTE TÓK-on (99.o.)

Hoványi Márton – Lózsi Tamás – Pölcz Ádám – Tóth M. Zsombor: Általanos retorikai kutatócsoport (105.o.)

Bereczkiné Záluszki Anna: Mesekutató műhely, a mesemondás hagyományos es új útjai az ELTE TÓK Magyar Nyelvi es Irodalmi Tanszékén (109.o.)


Gyermeknevelés. Tudományos folyóirat, http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/issue/view/204
9. évf. 1. szám. szerk.: Gönczöl Andrea, Lózsi Tamás

Pölcz Ádám: Hallgatólagos tudás az anyanyelvi nevelésben. A gyermekirodalom szerepe a nyelvi tudatosság kialakításában (99-114)

Lózsi Tamás: Hisztiretorika  (115-130)

Gaál-Horváth Krisztina: Borbáth Péter: Együtt a Pörkeföldre című meseregényének szintaktikai jellegzetességei  (230-239)

Anna Záluszki Bereczkiné: Jeux, apprentissage - une bonne pratique avec des contes à l’école maternelle (240-249)

Andrea Gönczöl: Olvasóvá nevelés óvodáskorban a drámapedagógia módszereivel. A mese komplex személyiségfejlesztő hatása  (250-260)

Gődény Gajdóné Andrea, Koósné Sinkó Judit, Merényi Hajnalka : A regényolvasás (be)vezetése – meseregények az olvasóvá válás folyamatában (261-299)


Tanszéki tanulmánykötet

Disciplina in fabula, szerk. Lózsi Tamás – Pölcz Ádám, ELTE TÓK, Budapest (2020)

Merényi Hajnalka: Csoda és valóság: Kaffka Margit meséiről. Kaffka Margit halálának 100. évfordulójára emlékezve. In: Lózsi Tamás – Pölcz Ádám (szerk.) Disciplina in fabula: Közelítések a meséhez. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2020, 70—80.

Lózsi Tamás: Mesebeszéd. A mese retorikai elemzése. Disciplina in fabula, szerk. Lózsi Tamás – Pölcz Ádám, ELTE TÓK, Budapest, 2020.

Bereczkiné, Záluszki Anna: Le fantastique dans l’univers fabuleux de Maurice Carême – Le petit vieux. In: Lózsi Tamás—Pölcz Ádám (szerk.) Disciplina in fabula: Közelítések a meséhez. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2020, 62—69.

G. Gődény Andrea: Papír/színház, vagy amit akartok…: A mesÉ(LÉS)ben rejlő fejlesztési lehetőségek az alsó tagozaton. In: Lózsi Tamás—Pölcz Ádám (szerk.) Disciplina in fabula : Közelítések a meséhez. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2020,  203—215.

Legfontosabb publikációk

G. Gődény Andrea: Literáció a XXI. században (2. rész). Katedra. A szlovákai magyar pedagógusok és szülők lapja 03/04 (2020) (online)

Pölcz Ádám: Hagyományteremtő mesemondó program, meseünnep és mesekonferencia az ELTE TÓK-on, https://e-nyelvmagazin.hu/2019/12/07/hagyomanyteremto-mesemondo-program-meseunnep-es-mesekonferencia-az-elte-tok-on/2019, 12. 07.

Daróczi Gabriella: Mesekönyvek kulturális újszerűségének hatása óvodáskorú gyermekek értelemkonstruáló tevékenységére. In: Bordás Sándor (szerk.): Módszerek, művek, teóriák. A X. Tantárgy-pedagógiai Nemzetközi Tudományos Konferencia előadásai. Baja, Eötvös József Főiskolai Kiadó, 2019, 113—125.

Bereczkiné Záluszki Anna (2018). A korai literáció alakulásának támogatása irodalommal a koragyermekkori pedagógusképzésben. In Fehérvári Anikó, Széll Krisztián és Misley Helga (szerk.), XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia Budapest, 2018. november 8–10., Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések. Absztrakt kötet. (pp. 82-82.). MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, ELTE PPK. ISBN: 978-963-489-051-5

Koósné Sinkó Judit (2018). Berg Judit Tökmagok Afrikában - foglalkoztató füzet. Pozsonyi Pagony Kft.

Bereczkiné Záluszki Anna (2017). Esztétikai érzelmek támogatása irodalommal. In Bajzáth Angéla és Bereczkiné Záluszki Anna (szerk.), Paragon - Újítások a nevelés-gondozás bölcsőjében, Józsefvárosban (pp. 26-38.). Budapest: ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar ISBN 978-963-284-937-9

Koósné Sinkó Judit (2017). Bosnyák Viktória Bátorság, Tomi! című könyvéhez drámajátékok készítése. Kolibri Gyerekkönyvkiadó Kft.

Koósné Sinkó Judit (2017). Bosnyák Viktória Ki van a zsebemben? című könyvéhez drámajátékok készítése. Kolibri Gyerekkönyvkiadó Kft.

Kerekes Valéria (2015). Incidától Boncidáig. A Mesét Másként módszer pedagógiai szerepe az óvodai nevelésben. Egyszer volt, mese volt... Hamuba sült pogácsa pedagógusoknak és szülőknek - útravaló mesék és játékok. Szakmai konferencia. Előadás és műhelybemutató. Marosvásárhely, 2015. október 24.

Kerekes Valéria (2014). A népmese és drámapedagógia szerepe az óvodai érzelmi nevelésben. Országos Óvodapedagógiai Konferencia, előadás és műhelybemutató. Galánta, 2014. november 6-7.

Gönczöl Andrea (2013). Ariadné fonala: A mesereprodukció formái In Podráczky Judit (szerk.), Művészeti nevelés kora gyermekkorban: Módszertani kaleidoszkóp (pp. 73-81.). Budapest: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Kerekes Valéria (2013). Motiváció az óvodai nevelésben a mese és a drámapedagógia együttes alkalmazásának segítségével. In Czékus Géza (szerk.), Motiváció–Figyelem–Fegyelem. Motivacija–Odrzavanje Paznje Ucenika. Motivation–Attention–Discipline.: VII. Nemzetközi Tudományos Konferencia, Szabadka, Szerbia.

Bereczkiné Záluszki Anna (2013). Kortárs mondókák és versek az óvodai élményalapú irodalmi foglalkozásokon. In Podráczky Judit (szerk.) Művészeti nevelés kora gyermekkorban: Módszertani kaleidoszkóp (pp. 37-50.). Budapest: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

Gajdóné Gődény Andrea és Koósné Sinkó Judit (2013). Interaktív mesék az óvodás években és óvoda-iskola átmenet idején. In Podráczky Judit (szerk.): Művészeti nevelés kora gyermekkorban. Módszertani kaleidoszkóp (pp. 65-72.). Budapest: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Kerekes Valéria (2012). Mesét másként - a népmese és a drámapedagógia együttes használatának innovatív lehetőségei az óvodai nevelésben. Óvodai Nevelés, 65(3), 13-16.

Gajdóné Gődény Andrea és Koósné Sinkó Judit (2012). Dráma? Játék? Tanulás? Könyv és Nevelés, 14(1), 64-65.

Bereczkiné Záluszki Anna (2011). Fenntarthatóságra nevelő mesekönyv és munkafüzet a Cerkabella Könyvkiadótól. Recenzió: Mandl Péter – Kismarty-Lechner Zita (2011): Sári és Nemszemétke. Cerkabella Könyvkiadó. Gyermeknevelés 2014. 2. évf. 1. szám, 100–102.

Nagy Katalin és Bereczkiné Záluszki Anna (2010). Mese nélkül felnőni olyan, mint só nélkül élni. Magyartanítás 2010/1., 15-18.

Bereczkiné Záluszki Anna és Nagy Katalin (2010). Mese nélkül felnőni olyan, mint só nélkül élni. Magyartanítás 51(1), 15-18.

Gajdóné Gődény Andrea és Koósné Sinkó Judit (2010). „Játszótársam, mondd, akarsz-e lenni” Olvasás-és írástanítás a drámapedagógia módszereivel. Anyanyelv-pedagógia, 1. www.anyanyelv-pedagogiai.hu

Bereczkiné Záluszki Anna (2008). Barangolás a mesék birodalmában. Anyanyelv-pedagógia 2008 /3-4. www.anyanyelvpedagogia.hu

Bereczkiné Záluszki Anna (2008). A fantasztikum témái Maurice Carême mesei világában. Tolle et lege (pp. 143-151.). Budapest: Trezor Kiadó.

Bereczkiné Záluszki Anna (2008). Frankofón mesék fordításával a befogadásközpontú irodalomtanításért. Új utak az anyanyelvi nevelésben és a pedagógusképzésben (pp. 54-58.). Budapest: Trezor Kiadó.

Gönczöl Andrea (2008). Öngyógyító gyermektörténetek Óvodai Nevelés, 61(6), 235-237.

Daróczi Gabriella (2008). A kisgyermekkori történetmondás készség- és képességfejlesztő hatása. Új Pedagógiai Szemle, 2008. 5. http://www.ofi.hu/tudastar/daroczi-gabriella


Gyermekkultúra, játékkultúra, gyermekkorok, művészeti nevelés a mentális egészség összefüggéseiben módszertani és kutatóműhely

 

A KUTATÁS TÁRGYSZAVAI

játék, gyermekkultúra, mentális egészség, gyermekkor, kulturális játszóterek

A KUTATÁS TUDOMÁNYTERÜLETEI

neveléstudomány, pszichológia, művészeti nevelés, múzeumpedagógia

A KUTATÁS VEZETŐJE, ELÉRHETŐSÉGE

Dr. Kolosai Nedda ELTE TÓK

https://www.tok.elte.hu/munkatarsak/dr-kolosai-nedda

A KUTATÁS MUNKATÁRSAI

Aggné dr. Pirka Veronika ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék

Gyöngy Kinga ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék

Janek Noémi ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék

Molnár Júlia múzeumpedagógus, óvodapedagógus

Nagy Veronika Hetedhét Játékmúzeum, muzeológus

Pál Fanni óvodapedagógus

LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

Kolosai Nedda (2021, Ed.). Élni a kultúrát! – Játék, művészetpedagógia és tudomány: fókuszban: játék és gyermekkultúra. ELTE Tanító- és Óvóképző Kar. 255 p.  ISBN: 9789634893691

Kolosai Nedda & M. Pintér Tibor (2016, Eds.). A gyermekkultúra jelen(tőség)e. ELTE Tanító- és Óvóképző Kar. 426 p.

Kolosai Nedda (2016). A gyermekkultúra jelene. In Kolosai Nedda & M. Pintér Tibor (Eds.), A gyermekkultúra jelen(tőség)e (pp. 9-23.). ELTE Tanító- és Óvóképző Kar. https://mek.oszk.hu/16000/16086/16086.pdf

Kolosai Nedda (2018, Ed.). Play and Drama – A Route for Resilience: Achieving Resilience through Play and Drama. ELTE Tanító- és Óvóképző Kar. 22 p. ISBN: 9789634890577

Kolosai Nedda (2019). Szabad játék az iskolában. In Kolosai Nedda, Rádi Orsolya Márta & Lehmann Miklós (Eds.), Jó gyakorlatok az egész napos nevelés megvalósításához (pp. 24-49.). Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Kolosai Nedda, Rádi Orsolya Márta & Lehmann Miklós (2019, Eds.). Jó gyakorlatok az egész napos nevelés megvalósításához. Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Kolosai Nedda: A gyermekkultúra aktív ápolása – óvodások a múzeumban (Mindenki Akadémiája)

Kolosai Nedda (2017). A játék helye, szerepe a kora gyermekkori minőségi nevelésben. In Pálfi Sándor & Vargáné Nagy Anikó (Eds.), Kora gyermekkori nevelés szakmai megújításának útjai, lehetőségei 2. (pp. 44-55.). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó.

Nedda, Kolosai; Sarolta, Mészárosné Darvay; Gabriella, Pataky; Judit, Koósné Sinkó, Anna, Bereczkiné Záluszki, Veronika, Nagy & Miklós, Lehmann (2018). Active care of culture of childhood: Kindergarteners in the museum. Are you kidding? In 28th EECERA ANNUAL CONFERENCE: Abstractbook. Early Childhood Education Families and Communities 110-110. University of Debrecen.

Nedda, Kolosai; Gabriella, Pataky; Sarolta, Mészárosné Darvay; Judit, Koósné Sinkó & Miklós, Lehmann (2018). How can Toy Museums become the catalyst of cultural dialogue between generations? 2-th ELTE Workshop for Arts Education.Reneving Landscapes of Science and Art in the Arts Education of the 21-th Century – In focus music education and research of creativity.60-62.p. ISBN: 978-963-489-014-0

Kolosai Nedda (2013). Művészettudomány. GYERMEKNEVELÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 1(2). 57-73.

Mihalovics Csilla, Kismartony Katalin & Kolosai Nedda (2016). Segítség komolyzene! – Együttgondolkodás az iskolai zenehallgatásról. In Falus András (Ed.), Zene és egészség. Eduvital.

Kolosai Nedda (2020). Ajtókat nyitni és lejjebb szerelni a kilincseket – Óvodások múzeumi tanulását meghatározó, facilitáló aspektusok. In Engler, Ágnes; Rébay, Magdolna & Tóth, Dorina Anna (Eds.), Család a nevelés és az oktatás fókuszában: XX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Absztraktkötet. Debreceni Egyetem, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért. 475 p.

Kolosai Nedda, Nagy Veronika, Aggné Pirka Veronika, Janek Noémi & Molnár Júlia, (2020). Kulturális játszóterek konstruálása - Óvodások múzeumi tanulásának vizsgálata a felsőoktatás-közoktatás-közművelődés színtereinek együttműködésében. Szimpózium. In Család és nevelés az oktatás fókuszában. Absztraktkötet. – XX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért. 475 p. ISBN 978-963-490-258-4  

Mikonya György (2013). Művészeti nevelés és a tanításművészeti műhelyek. GYERMEKNEVELÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 1(2), 3-17.

Hegedűsné Tóth Zsuzsanna (2013). Mindenben zene – Hétköznapi ötletek a kisgyermekek zenei kibontakoztatásához In Podráczky Judit (Ed.), Művészeti nevelés kora gyermekkorban – módszertani kaleidoszkóp. Bethlen Gábor Alapkezelő. 147-187.

Hegedűsné Tóth Zsuzsanna (2011) Zenével/zenélve a kisgyermekek között In Döbrössy János (Ed.), „Mi ez a gyönyörű” (Kodály) – Zenehallgatóvá nevelés. ELTE TÓK Tudományos Bizottság. 15-23.

Kismartony Katalin (2011). Differenciálás lehetőségei az iskolai zenehallgatások során. In A tehetségek szolgálatában. III. Nemzetközi tudományos tehetséggondozó konferencia. Tanulmányok. 135-144.

Gyöngy Kinga (2016). Az Első lépések a művészetek felé program „tízparancsolata″. In Kolosai Nedda és M. Pintér Tibor (Eds.), A gyermekkultúra jelen(tőség)e (pp 368-372). ELTE Tanító- és Óvóképző Kar.

Gyöngy Kinga (2015, Ed.). Első lépések a művészetek felé I. Nordex Kft., Dialog Campus Kiadó. 560. p. http://yourbooklibrary.net/ ;

Dósa Réka (2020). Múzeum, mint játszó-tér óvodásoknak? Óvodai Nevelés, 73(8), 9-12.

Pál, Fanni (2021). Óvodások múzeumi tanulása – Kirándulni volna jó! Játék és tanulás a múzeumok világában. GYERMEKNEVELÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 9(1), 57-86. 30 p.

Szarka Bögös Réka & Kolosai Nedda (2016). Tanítók nevelési értékeinek vizsgálata. In. Vitályos Gábor Áron & M. Pintér Tibor (Eds.), Mester és tanítvány II. (pp. 86-108). Budapest: Komáromi Kiadó.

Janek Noémi (2020). Pedagógus hallgatók múzeumi élményei, előzetes vélekedéseik óvodások múzeumi tanulásáról – Egy felsőoktatási kurzus tapasztalatainak elemzése. In Család és nevelés az oktatás fókuszában. Absztraktkötet. – XX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért. ISBN 978-963-490-258-4 273-273. p. 

Aggné Pirka Veronika (2020). Elefánt a porcelánboltban vagy Alíz csodaországban? Pedagógushallgatók gyermekszemlélete óvodások múzeumi tanulásának kontextusában. In Család és nevelés az oktatás fókuszában. Absztraktkötet. – XX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért. ISBN 978-963-490-258-4 274-274. p. 

Kolosai Nedda (2020). A szülőnek nem kell tanárnak lennie. Interjú Kolosai Neddával az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar pszichológusával.

https://www.magyar-iskola.sk/2020/06/az-iskola-nem-otthon-es-az-otthon-nem-iskola/

Kolosai Nedda (2019). Óvodások múzeumban. In Boros Tünde (Ed.), Múzeumi és Könyvtári Fejlesztések Mindenkinek. EFOP-3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001. Szabadtéri Néprajzi Múzeum Oktatási és Módszertani Központ. 17. p.

A KUTATÓMŰHELY SZAKMAI ANYAGAI TANÍTÓK, ÓVÓK, KISGYERMEKNEVELŐK ÉS SZÜLŐK SZÁMÁRA

A 2017-ben elkészített minta múzeumpedagógiai foglalkozás (rövidebb) 26 perces filmje:

„LÍDIA TITKA” MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁS

A hozzá szerkesztett feladatsorral együtt a film.

4. Megismerkedhetnek a jelenlegi társadalmi helyzetre adaptált, mini  múzeumi séták lehetőségével. Amennyiben van rá módjuk, próbálják ki azonnal egy ÓVODÁS vagy KISISKOLÁS gyermekkel együtt megtekinteni és meghallgatni az anyagokat. 

A MÚZEUMI VIRTUÁLIS SÉTA

MÚZEUMI VIRTUÁLIS SÉTÁHOZ TARTOZÓ HANGANYAG

További online múzeumi séta anyaga „Katóka ruhája”, gyerekekkel együtt érdemes meghallgatni-megnézni.

Egy újabb múzeumi barangolás, megújított, fiúk számára is izgalmas feladatokkal, érdemes óvodással, kisiskolással együtt megnézni, illetve reflektálni itt is a tapasztalatokra https://docs.google.com/forms/d/1Yl7eqFxbsSwZLCqf7cWsmEqPYJv-Qvneepr9PqYe1MQ/edit?usp=sharing

SEGÉDANYAG TANÍTÓKNAK ÉS ÓVÓKNAK MÚZEUMI FOGLALKOZÁSOK TERVEZÉSÉHEZ

 

Az anyagok kapcsán felmerülő minden gondolatot, kérdést, ötletet szívesen fogadunk a kolosai.nedda@tok.elte.hu e-mail címre!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A KUTATÁS TÁRGYSZAVAI

játék, gyermekkultúra, mentális egészség, gyermekkor, kulturális játszóterek

A KUTATÁS TUDOMÁNYTERÜLETEI

neveléstudomány, pszichológia, művészeti nevelés

A KUTATÁS VEZETŐJE, ELÉRHETŐSÉGE

Dr. Kolosai Nedda ELTE TÓK
https://www.tok.elte.hu/munkatarsak/dr-kolosai-nedda

LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

Kolosai Nedda (2021, Ed.). Élni a kultúrát! – Játék, művészetpedagógia és tudomány: fókuszban: játék és gyermekkultúra. ELTE Tanító- és Óvóképző Kar. 255 p. ISBN: 9789634893691 http://mpk.elte.hu/download/0708ABSZTRAKTKOTET2021MPK-EWAEv6.pdf

Kolosai Nedda & M. Pintér Tibor (2016, Eds.). A gyermekkultúra jelen(tőség)e. ELTE Tanító- és Óvóképző Kar. 426 p. https://mek.oszk.hu/16000/16086/16086.pdf

Kolosai Nedda (2016). A gyermekkultúra jelene. In Kolosai Nedda & M. Pintér Tibor (Eds.), A gyermekkultúra jelen(tőség)e (pp. 9-23.). ELTE Tanító- és Óvóképző Kar.

Kolosai Nedda (2018, Ed.). Play and Drama – A Route for Resilience: Achieving Resilience through Play and Drama. ELTE Tanító- és Óvóképző Kar. 22 p. ISBN: 9789634890577

Kolosai Nedda (2019). Szabad játék az iskolában. In Kolosai Nedda, Rádi Orsolya Márta & Lehmann Miklós (Eds.), Jó gyakorlatok az egész napos nevelés megvalósításához (pp. 24-49.). Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Kolosai Nedda, Rádi Orsolya Márta & Lehmann Miklós (2019, Eds.). Jó gyakorlatok az egész napos nevelés megvalósításához. Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Kolosai Nedda: A gyermekkultúra aktív ápolása – óvodások a múzeumban (Mindenki Akadémiája) https://www.youtube.com/watch?v=mvDfGZUT118

Kolosai Nedda (2017). A játék helye, szerepe a kora gyermekkori minőségi nevelésben. In Pálfi Sándor & Vargáné Nagy Anikó (Eds.), Kora gyermekkori nevelés szakmai megújításának útjai, lehetőségei 2. (pp. 44-55.). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó.

Nedda, Kolosai; Sarolta, Mészárosné Darvay; Gabriella, Pataky; Judit, Koósné Sinkó, Anna, Bereczkiné Záluszki, Veronika, Nagy & Miklós, Lehmann (2018). Active care of culture of childhood: Kindergarteners in the museum. Are you kidding? In 28th EECERA ANNUAL CONFERENCE: Abstractbook. Early Childhood Education Families and Communities 110-110. University of Debrecen.
https://www.eecera.org/wp-content/uploads/2018/09/2018-conference-programme-budapest.pdf

Nedda, Kolosai; Gabriella, Pataky; Sarolta, Mészárosné Darvay; Judit, Koósné Sinkó & Miklós, Lehmann (2018). How can Toy Museums become the catalyst of cultural dialogue between generations? 2-th ELTE Workshop for Arts Education.Reneving Landscapes of Science and Art in the Arts Education of the 21-th Century – In focus music education and research of creativity.60-62.p. ISBN: 978-963-489-014-0 http://mpk.elte.hu/en/download/2018_MMA_MPK_kotet_osszevont_VEGLEGES_.pdf

Kolosai Nedda (2013). Művészettudomány. GYERMEKNEVELÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 1(2). 57-73.

Mihalovics Csilla, Kismartony Katalin & Kolosai Nedda (2016). Segítség komolyzene! – Együttgondolkodás az iskolai zenehallgatásról. In Falus András (Ed.), Zene és egészség. Eduvital.

Kolosai Nedda (2020). Ajtókat nyitni és lejjebb szerelni a kilincseket – Óvodások múzeumi tanulását meghatározó, facilitáló aspektusok. In Engler, Ágnes; Rébay, Magdolna & Tóth, Dorina Anna (Eds.), Család a nevelés és az oktatás fókuszában: XX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Absztraktkötet. Debreceni Egyetem, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért. 475 p.

Kolosai Nedda, Nagy Veronika, Aggné Pirka Veronika, Janek Noémi & Molnár Júlia, (2020). Kulturális játszóterek konstruálása - Óvodások múzeumi tanulásának vizsgálata a felsőoktatás-közoktatás-közművelődés színtereinek együttműködésében. Szimpózium. In Család és nevelés az oktatás fókuszában. Absztraktkötet. – XX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért. 475 p. ISBN 978-963-490-258-4 http://onk.hu/2020/?pid=program/kotet

Mikonya György (2013). Művészeti nevelés és a tanításművészeti műhelyek. GYERMEKNEVELÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT, 1(2), 3-17.

Hegedűsné Tóth Zsuzsanna (2013). Mindenben zene – Hétköznapi ötletek a kisgyermekek zenei kibontakoztatásához In Podráczky Judit (Ed.), Művészeti nevelés kora gyermekkorban – módszertani kaleidoszkóp. Bethlen Gábor Alapkezelő. 147-187.

Hegedűsné Tóth Zsuzsanna (2011) Zenével/zenélve a kisgyermekek között In Döbrössy János (Ed.), „Mi ez a gyönyörű” (Kodály) – Zenehallgatóvá nevelés. ELTE TÓK Tudományos Bizottság. 15-23.

Kismartony Katalin (2011). Differenciálás lehetőségei az iskolai zenehallgatások során. In A tehetségek szolgálatában. III. Nemzetközi tudományos tehetséggondozó konferencia. Tanulmányok. 135-144.

Gyöngy Kinga (2016). Az Első lépések a művészetek felé program „tízparancsolata″. In Kolosai Nedda és M. Pintér Tibor (Eds.), A gyermekkultúra jelen(tőség)e (pp 368-372). ELTE Tanító- és Óvóképző Kar.

Gyöngy Kinga (2015, Ed.). Első lépések a művészetek felé I. Nordex Kft., Dialog Campus Kiadó. 560. p. http://yourbooklibrary.net/ ; https://knihu.freesite.host/?p=13770

Dósa Réka (2020). Múzeum, mint játszó-tér óvodásoknak? Óvodai Nevelés, 73(8), 9-12.

Pál, Fanni (2021). Óvodások múzeumi tanulása – Kirándulni volna jó! Játék és tanulás a múzeumok világában. GYERMEKNEVELÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 9(1), 57-86. 30 p. https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.1.57.86

Szarka Bögös Réka & Kolosai Nedda (2016). Tanítók nevelési értékeinek vizsgálata. In. Vitályos Gábor Áron & M. Pintér Tibor (Eds.), Mester és tanítvány II. (pp. 86-108). Budapest: Komáromi Kiadó.

Janek Noémi (2020). Pedagógus hallgatók múzeumi élményei, előzetes vélekedéseik óvodások múzeumi tanulásáról – Egy felsőoktatási kurzus tapasztalatainak elemzése. In Család és nevelés az oktatás fókuszában. Absztraktkötet. – XX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért. ISBN 978-963-490-258-4 273-273. p. http://onk.hu/2020/?pid=program/kotet

Aggné Pirka Veronika (2020). Elefánt a porcelánboltban vagy Alíz csodaországban? Pedagógushallgatók gyermekszemlélete óvodások múzeumi tanulásának kontextusában. In Család és nevelés az oktatás fókuszában. Absztraktkötet. – XX. Országos Neveléstudományi Konferencia,
Debrecen. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért. ISBN 978-963-490-258-4 274-274. p. http://onk.hu/2020/?pid=program/kotet

Kolosai Nedda (2020). A szülőnek nem kell tanárnak lennie. Interjú Kolosai Neddával az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar pszichológusával. https://illyes360.blog.hu/2020/06/10/_a_szulonek_nem_kell_tanarnak_lennie_interju_dr_kolosai_neddaval_az_elte_tanito-es_ovokepzo_kar_neve
https://www.magyar-iskola.sk/2020/06/az-iskola-nem-otthon-es-az-otthon-nem-iskola/

Kolosai Nedda (2019). Óvodások múzeumban. In Boros Tünde (Ed.), Múzeumi és Könyvtári Fejlesztések Mindenkinek. EFOP-3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001. Szabadtéri Néprajzi Múzeum Oktatási és Módszertani Központ. 17. p.
https://mokk.skanzen.hu/admin/data/file/20200416/kolosai_n_ovodasok_a_muzeumban.pdf

A KUTATÓMŰHELY SZAKMAI ANYAGAI TANÍTÓK, ÓVÓK, KISGYERMEKNEVELŐK ÉS SZÜLŐK SZÁMÁRA

A 2017-ben elkészített minta múzeumpedagógiai foglalkozás (rövidebb) 26 perces filmje:

„LÍDIA TITKA” MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁS

https://drive.google.com/file/d/1NDulOxbDoPqxkW5tAhZqb-1W-GPStW5w/view?usp=sharing)

A hozzá szerkesztett feladatsorral együtt a film: https://docs.google.com/forms/d/1s7uoNpkwoLtkV4pc0qwE92PjqBAcvyWEIbnCO4arsJc/edit

4. Megismerkedhetnek a jelenlegi társadalmi helyzetre adaptált, mini múzeumi séták lehetőségével. Amennyiben van rá módjuk, próbálják ki azonnal egy ÓVODÁS vagy KISISKOLÁS gyermekkel együtt megtekinteni és meghallgatni az anyagokat.

A MÚZEUMI VIRTUÁLIS SÉTA:

https://my.matterport.com/show/?m=yyetCEFiSQN

MÚZEUMI VIRTUÁLIS SÉTÁHOZ TARTOZÓ HANGANYAG:

https://drive.google.com/file/d/1ceYMIuVCF5Xu5o6xjIWoU9B3YSes0Kkg/view?usp=sharing

További online múzeumi séta anyaga „Katóka ruhája”, gyerekekkel együtt érdemes meghallgatni-megnézni

https://drive.google.com/file/d/1RtmJe9LbAnc6bMW9Wu4ezsqr1P70NFEG/view?usp=sharing

Egy újabb múzeumi barangolás, megújított, fiúk számára is izgalmas feladatokkal, érdemes óvodással, kisiskolással együtt megnézni, illetve reflektálni itt is a tapasztalatokra https://docs.google.com/forms/d/1Yl7eqFxbsSwZLCqf7cWsmEqPYJv-Qvneepr9PqYe1MQ/edit?usp=sharing

SEGÉDANYAG TANÍTÓKNAK ÉS ÓVÓKNAK MÚZEUMI FOGLALKOZÁSOK TERVEZÉSÉHEZ

https://drive.google.com/file/d/1pvi7UNSjhSuDn1UQunWDzpU_xtSLEO-M/view?usp=sharing

 

Az anyagok kapcsán felmerülő minden gondolatot, érzést, ötletet szívesen fogadunk a kolosai.nedda@tok.elte.hu


Koragyermekkor-kutatás módszertani műhely

 

A kutatás tárgyszavai

kutatásmódszertan, koragyermekkori fejlődés és nevelés

A kutatás tudományterületei

neveléstudomány, pszichológia

A kutatás vezetője, elérhetősége

Böddi Zsófia ELTE TÓK

Legfontosabb publikációk

Böddi Zsófia - Keszei Barbara (2016): A természetes megfigyelés módszerének alkalmazása óvodai csoportokban In: Keresztes Gábor (szerk.) Tavaszi szél 2016: Nemzetközi multidiszciplináris konferencia: Absztraktkötet. 485 p.

Böddi Zsófia - Keszei Barbara (2016):Interakciók megfigyelése integráló óvodai csoportokban In: Vargha András (szerk.) Múlt és jelen összeér: A Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése Kivonatkötet. 418 p.

Kolosai Nedda (2019). Szabad játék az iskolában. In Kolosai Nedda, Rádi Orsolya Márta (szerk.), Jó gyakorlatok az egész napos nevelés megvalósításához. (pp. 24-49.). Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Kolosai Nedda, Rádi Orsolya Márta és Lehmann Miklós (szerk.) (2019). Jó gyakorlatok az egész napos nevelés megvalósításához. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Kolosai Nedda (Ed.) (2018): Play and Drama – A Route for Resilience: Achieving Resilience through Play and Drama. ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Budapest. ISBN: 9789634890577

Kolosai Nedda (2017). A játék helye, szerepe a kora gyermekkori minőségi nevelésben. In Pálfi Sándor és Vargáné Nagy Anikó (szerk.), Kora gyermekkori nevelés szakmai megújításának útjai, lehetőségei 2. (pp. 44-55.). Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó.

Kolosai Nedda és M. Pintér Tibor (2016). A gyermekkultúra jelen(tőség)e. ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Budapest.

http://www.e-pakk.hu/gykebook.pdf

https://docplayer.hu/24409016-A-gyermekkultura-jelen-toseg-e-szerkesztette-kolosai-nedda-es-m-pinter-tibor.html

Kolosai Nedda (2016). A gyermekkultúra jelene. In Kolosai Nedda és M. Pintér Tibor, A gyermekkultúra jelen(tőség)e. (pp. 9-23.). ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Budapest.

 

 


Fenntarthatóságra nevelés a kisgyermekkorban műhely


A kutatás tárgyszavai

fenntarthatóságra nevelés, attitűd

A kutatás tudományterületei

neveléstudomány, fenntarthatóság

A kutatás vezetője

Szurdoki Erzsébet ELTE TÓK

Legfontosabb publikációk

B. Zsoffay Klára (szerk.) (2020): A fenntarthatóságra nevelés aktuális kérdései az oktatásban. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat 8. évf., 3. szám 1-266.

Darvay Sarolta, Hill Katalin, Fülöp Veronika és Venyingi Beáta (2020): A környezeti fenntarthatóságra nevelés a bölcsődében. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat 8. évf., 3. szám 131–144.

Hill Katalin (2020): A természet közelségének jelentősége a 21. századi gyermekek fejlődésében. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat 8. évf., 3. szám 230-233.

Balogh Bori és B. Zsoffay Klára (2020): Erdőóvoda. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat 8. évf., 3. szám 237-252.

Egri, Á. J., Vitályos, G. Á. (2020): Virtuális tanösvény létrehozásának lehetőségei városi környezetben Rákos-patak – Zugló. In: Vitályos, G.Á. (szerk.): Mester és tanítvány VI. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-284-696-5 (pdf). 71-84. p.

Gerván, K., Hill, K. (2019): Education for Sustainability in the Tihany Lavender Forest Kindergarten. Journal of Applied Technical and Educational Sciences, 9(3), 64-90. https://doi.org/10.24368/jates.v9i3.128 magyarul: Fenntarthatóságra nevelés a Tihanyi Levendula Erdei Óvodában
elérhető link: https://jates.org/index.php/jatespath/article/view/128

Hill Katalin (2019): Klímaváltozás – tényleg tehetetlenek vagyunk? Új pedagógiai szemle, 69. évf. 9-10. szám, 8-9. Magyar Pedagógiai Társaság, Eszterházy Károly Egyetem, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
elérhető link: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2019_9_10_online.pdf

Józsa Adrienn és Dr. Hill Katalin (2019): Gyermek és a természet. A természet hatása a gyermek fejlődésére különböző településtípusokon. In Vitályos G. Á. (szerk.), Mester és Tanítvány V. (pp. 48-55.). Budapest: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar ISBN 978-963-489-155-0
elérhető link: http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/vitalyos-gabor-aron-szer-mester-es-tanitvany-v/

Gerván, K., Hill, K. (2019). Education for Sustainability in the Tihany Lavender Forest Kindergarten. Journal of Applied Technical and Educational Sciences, 9(3), 64-90. https://doi.org/10.24368/jates.v9i3.128 magyarul: Fenntarthatóságra nevelés a Tihanyi Levendula Erdei Óvodában

elérhető link: https://jates.org/index.php/jatespath/article/view/128

Hill Katalin (2019). Klímaváltozás – tényleg tehetetlenek vagyunk? Új pedagógiai szemle, 69. évf. 9-10. szám, 8-9. Magyar Pedagógiai Társaság, Eszterházy Károly Egyetem, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

elérhető link: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2019_9_10_online.pdf

Józsa Adrienn és Dr. Hill Katalin (2019). Gyermek és a természet. A természet hatása a gyermek fejlődésére különböző településtípusokon. In Vitályos G. Á. (szerk.), Mester és Tanítvány V. (pp. 48-55.). Budapest: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar ISBN 978-963-489-155-0

elérhető link: http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/vitalyos-gabor-aron-szer-mester-es-tanitvany-v/

Hill Katalin és Darvay Sarolta (2018). Fenntarthatóságra nevelési projektek alkalmazása a tanítóképzésben. In Bodáné Kendrovics Rita és Borbély Ákos (szerk.), Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban. Nemzetközi Tudományos Konferencia Tanulmánykötet. (pp. 193-203.). Budapest: Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar. ISBN 978-963-449-024-1 

Bauer Zita, Hill Katalin, Darvay Sarolta és Vitályos Gábor Áron (2017). Fenntarthatóságra nevelés a tanító-és óvóképzésben. In: Mrázik Julianna (szerk.). A tanulás új útjai. (pp. 373-385.). Budapest: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA).

Hill Katalin, Darvay Sarolta és B. Zsoffay Klára (2016). Fenntarthatóságra nevelés a tanítóképzésben a hallgatók globális szemléletének alakításáért. In Rajnai Zoltán, Fregán Beatrix és Marosné Kuna Zsuzsanna (szerk.), Tanulmánykötet a 7. BBK előadásaiból. 1-2. kötet. (pp. 383-391.). Budapest. ISBN:978-615-5460-97-5

Hill Katalin, Darvay Sarolta és Balla István (2016). A fenntartható életvitel vizsgálata hallgatók körében Kárpát-medencei tanítóképző intézményekben. In Fehérvári Anikó, Juhász Erika, Kiss Virág Ágnes és Kozma Tamás, Oktatás és Fenntarthatóság – HÉRA Évkönyvek. (pp. 11-27.). Budapest: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA). ISBN:978-963-12-5542-3

Dőry Júlia, Hill Katalin (2016). Ökoséta a fenntarthatóságra nevelés gyakorlatában. In Vitályos G. Á. és M. Pintér Tibor (szerk.), Mester és tanítvány II. (pp. 50-62.). Budapest: Komáromi Nyomda és Kiadó. ISBN: 9789632847771

Hill Katalin, Darvay Sarolta, B. Zsoffay Klára (2016): Fenntarthatóságra nevelés a tanítóképzésben a hallgatók globális szemléletének alakításáért In: Prof. Dr. Rajnai Zoltán Dr. Fregán Beatrix Marosné Kuna Zsuzsanna (szerk.) Tanulmánykötet a 7. BKK előadásaiból I. kötet, Az Óbudai Egyetem kiadványa Budapest) pp. 383-391. ISBN 978-615-5460-97-5

Hill Katalin, Darvay Sarolta, Balla István (2016): A fenntartható életvitel vizsgálata hallgatók körében Kárpát-medencei tanítóképző intézményekben Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA),pp. 11-27. (ISBN:978 - 963 - 12 - 5542 - 3)

Dőry Júlia, Hill Katalin (2016): Ökoséta a fenntarthatóságra nevelés gyakorlatában. in: Vitályos Gábor Áron, M. Pintér Tibor (szerk): Mester és tanítvány II.. 197 p. Budapest: Komáromi Nyomda és Kiadó, 2016. pp. 50-62, ISBN: 9789632847771

Hill Katalin (2015): A fenntartható életmód vizsgálata és fejlesztésének lehetőségei a tanítóképzésben in: Rajnai Zoltán (szerk). Tanulmánykötet a 6. BBK előadásaiból pp.617-627. ISBN 978-615-5460-38-5

Hill Katalin (2015). A fenntartható életmód vizsgálata és fejlesztésének lehetőségei a tanítóképzésben. In Rajnai Zoltán (szerk.), Tanulmánykötet a 6. BBK előadásaiból (pp. 617-627.). Budapest. ISBN 978-615-5460-38-5

Hill Katalin, Darvay Sarolta és Vitályos Gábor Áron (2015). Az egészségtudatosság szerepe a fenntartható fejlődésben. Jogtudatosság mint az egészséges életmód része c. nemzetközi szimpózium, Komárno, In Nagy Melinda és Stredl Terézia (szerk.), A jogtudatosság mint az egészséges életmód része. (pp. 97-105.). Komárno: Selye János Egyetem. ISBN:978-80-8122-157-6

 

Szabadban történő játék és tanulás (Outdoor play and learning) lehetősége és jelentősége az óvodában.

A kutatás célja

A szabadban történő játék és tanulás, valamint a természeti környezet kapcsolata az óvodai nevelésben. Keresztmetszeti, primer, leíró jellegű kutatás a 3. évfolyamos óvodapedagógus nappali és levelező tagozatos hallgatók körében.

Kutatási kérdések

 • Mi az egyetemi hallgatók véleménye a szabadban történő játékról, tanulásról?
 • Az alapképzés mennyire befolyásolja a gondolkodásukat, gyakorlatukat a szabadban történő játékról, tanulásról?
 • Mi a véleményük a jelenlegi szabadtéri óvodai környezetről?
 • Milyen javaslatuk a szabadban történő tanulási környezet kialakításáról?

Résztvevő felek

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Természettudományi Tanszék

Selye János Egyetem Tanárképző Kar Biológia Tanszék

A kutatás ideje

A szabadban történő játék lehetősége és jelentősége az óvodában.

Pilot vizsgálat – 2018

Kiterjedt kutatás - 2019

 

A bölcsődei intézmények kapcsolata a fenntarthatóság szempontrendszerével

A kutatás célja

„A bölcsődei nevelési-gondozási tevékenység fenntarthatóság szempontrendszere szerinti megvalósítása” című kutatás kiterjesztése a Közép-magyarországi Régióban.  Az eredmények alapján bölcsődei szakemberek számára továbbképzési anyag kidolgozása a fenntarthatóság témakörében.

Keresztmetszeti, primer, leíró jellegű kutatás a 2. és 3. évfolyamos csecsemő- és kisgyermeknevelő, levelező tagozatos hallgatók körében.

Résztvevő felek

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Természettudományi Tanszék

Selye János Egyetem Tanárképző Kar Biológia Tanszék

A kutatás ideje

2018-

 


Egészségtudatosságra nevelés kutató- és módszertani műhely

 

Kutatás címe / kutatóműhely neve

Egészségtudatosságra nevelés kutatóműhely

Kutatás tárgyszavai

egészségfejlesztés, egészséges életmód kialakítása

Kutatás tudományterületei

Neveléstudomány, természettudomány

A kutatóműhely ismertetése

Az ELTE TÓK Természettudományi Tanszék Egészségtudatosságra nevelés kutatóműhelye azzal a céllal alakult, hogy a bölcsődei, óvodai, iskolai egészségfejlesztés hatékonyságát növelje. A több területen folyó kutatás fő célja azoknak a tényezőknek a feltárása, melyek a gyermek egészségtudatos magatartásának alakításában, a fenntartható életvitel alakulásában döntő szerepet játszanak. Célunk a pedagógusképzésben részt vevő hallgatók egészségfejlesztési kompetenciájának, módszertani kultúrájának bővítése. A kutatásba bekapcsolódva hallgatóink lehetőséget kapnak eredményeik publikálására, pl. szakdolgozat és tudományos diákköri dolgozat formájában.

A kutatóműhely kutatásai

 • Egészségtudatos magatartásformálás gyermekkorban.
 • A hallgatók életmód vizsgálata.
 • Fizikai aktivitás és a testalkat változás összefüggései.

Kutatás vezetője, elérhetősége

Dr. Vitályos Gábor Áron, vitalyos.aron@tok.elte.hu

Futamidő kezdete-vége

2001 – folyamatosan

A kutatásban részvevő oktatók

B. Dr. Zsoffay Klára, egyetemi adjunktus (ELTE TÓK Természettudományi Tanszék), Venyingi Beáta, mestertanár (ELTE TÓK Természettudományi Tanszék), Dr. Vitályos Gábor Áron, egyetemi docens (ELTE TÓK Természettudományi Tanszék)

Eredmények, publikációk

Başıbüyük, G. Ö., Ayremlou, P., Saeidlou, S. N., Ay, F., Dalkıran, A., Simzari, W., Vitályos, G. Á., Bektaş, Y. (2021): A comparison of the different anthropometric indices for assessing malnutrition among older people in Turkey: a large population-based screening. Journal of Health, Population and Nutrition 40:13. https://doi.org/10.1186/s41043-021-00228-z

Vitályos, G. Á., Dancs, G., B. Zsoffay, K., Venyingi, B., Darvay, S. (2021): Az ELTE TÓK hallgatóinak testi-egészségi állapotának változásai az egyetemi évek alatt. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat. 8. évf., 3. szám, 166–178. p. DOI: 10.31074/gyntf.2020.3.166.178

Vitályos, G. Á., Dancs, G., Darvay, S. (2020): Analysis of body composition of physically active children. Abstract. 2nd International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR2020). Abstract book. Nevşehir, Törökország. 2020 július 20-23, ISBN 978-625-400-507-7, 242-243. p.

Vitályos, G. Á., Dancs, G., Darvay, S. (2019): Self-Rated Health of Students. Abstract. 1st International Cappadocia Congress of Philosophy and Social Sciences (CAPASS 2019). „Understanding Human”.  Abstract book. Nevşehir, Törökország. 2019 április 25-27, 171-172. p.

Özgün Başibüyük, G., Ayremlou, P., Nouri Saeidlou, S., Çinar, Z., Ay, F., Bektaş, Y., Vitályos, G. Á. (2019): Evaluation of Malnutrition among Elderly People Living in Nursing Homes by Mini Nutritional Assessment Short Form (MNA-SF) in Turkey. MAEDICA – a Journal of Clinical Medicine. 14(1): 38-44. ISSN 1841-9038.

Vitályos, G. Á., Dancs, G., Bärnkopfné, Zs. K., Venyingi, B., Darvay, S. (2018): Egyetemi hallgatónők vérnyomásának, tápláltsági állapotának és életvitelének összefüggései. Anthrop. Közl. 59, pp. 31-45.

Vitályos, G. Á., Dancs, G., Darvay, S. (2018): Physical activity and health of hungarian female university students. Abstract. 1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology. Abstract book. Nevşehir, Törökország. 2018 május 3-5, 464-465. p.         

Vitályos, G. Á., Dancs, G., Darvay, S. (2018): Changes in body composition of Hungarian female students, during university years. Abstract. 21st Congress of the European Anthropological Association. Abstract book. Odense, Dánia. 2018 augusztus 22-25, 55. p.

Darvay S., Dancs G., Venyingi B., Vitályos G. Á., Zsoffay K. (2017): Health status of Hungarian university students. Mind the gap! Building bridges to better health for all young people. The 19th EUSUHM Congress Youth Health Care in Europe, Leuven, 6-8 September 2017. Abstract book, 188.p. ISBN 978 94 6165 226 3
 

TDK-OTDK eredmények:

2017. OTDK, Tanulás- és Tanításmódszertani — Tudástechnológiai Szekció, Győr, I. helyezés: Majzik Dorina: Egyetemi hallgatók egészségi állapotának és táplálkozási szokásainak az összefüggései. Témavezetők: Dr. Vitályos Gábor Áron és Dancs Gábor.

2016. Kari TDK I. helyezés: Majzik Dorina: Egyetemi hallgatók egészségi állapotának és táplálkozási szokásainak az összefüggései. Témavezetők: Dr. Vitályos Gábor Áron és Dancs Gábor.
 

Szakdolgozatok:

Kerekesné Hegyi Nóra (2021): Az okoseszközök pszichoszociális és egészségre vonatkozó hatásai.
Konzulens: Dr. Vitályos Gábor Áron

 


Digitális kultúra, gondolkodásfejlesztés digitális környezetben kutatóműhely

 

A kutatás tárgyszavai

IKT, kódolás, informatika, digitális írástudás, digitális kompetencia

A kutatás tudományterületei

neveléstudomány, digitális pedagógia, oktatás-módszertan

A kutatás vezetője

Dr. Lénárd András ELTE TÓK

Legfontosabb publikációk

Lénárd András (2019). A digitális környezet következményei és lehetőségei kisgyermekkorban. Iskolakultúra: Pedagógusok Szakmai-Tudományos Folyóirata, 29: 4-5, 99-114.

Lénárd, A. & Szitányi, J. (2018).  Methodological Questions of Digital Teaching Material Development Made in the Subject of Mathematics. Teaching Mathematics and Computer Science, 16:1, 25-41.

Lénárd András és Sarbó Gyöngyi (2019). Kódolás kisiskoláskorban: A Kodu programozása tanórán kívül. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó

Lénárd András (2018). Az Algokat©-rendszer. In Lénárd András (szerk.), Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése padlórobotok segítségével. (pp. 61-63.). Budapest: Stiefel Kft.

Lénárd András (szerk.) (2018). Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése padlórobotok segítségével. Budapest: Stiefel Kft.

Lénárd András (2018). Az infokommunikációs technológiák megjelenése és térnyerése az általános iskola kezdő szakaszában. Tanító, 53:3, 5-8.

Lénárd András (2017). Developing the algorithmic thinking with BeeBot school robots in lower grades. In Lehmann Miklós és Eszterág Ildikó (szerk.), Gondolkodni-más-hogy? Tanulmányok gondolkodásfejlesztés lehetőségeiről kisgyermekkorban. (pp. 79-101.). Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar.

 


3612+ Vizuális Képességek Kutatóműhelye / 3612+VisualSkillsLab


A kutatás tárgyszavai, kulcsszavak

vizuális kompetencia, vizuális képességfejlesztés, alternatív pedagógia, épített környezeti nevelés, plasztikai képességek, konstruáló képességek, vizuális pedagógusképzés, kortárs képzőművészet, művészettel nevelés, multikulturális nevelés, nevelési-oktatási terek

A kutatás tudományterületei

neveléstudomány, művészetpedagógia, vizuális nevelés

Kutatásvezető

Dr Pataky Gabriella PhD ELTE TÓK

Legfontontosabb publikációk

Skaliczki Judit, Pataky Gabriella (2020): Minimal Human Space 2.0. Building Community through Personal Experiences. Élni a kultúrát! – Játék, művészetpedagógia és tudomány, fókuszban: játék és gyermekkultúra. 4. MPK/Művészetpedagóiai Konferencia /ELTE TÓK 2021.05.20-21.Szekció előadás angol nyelven: http://mpk.elte.hu/download/MPK_EWAE_2021_PROGRAM1.pdfAbsztrakt angol nyelven: http://mpk.elte.hu/download/ABSZTRAKTKOTET2021MPK-EWAE617.pdf pp.: 117-118. Cikk a tanulmánykötetben: megjelenés alatt.

Császár Lilla (2021)(megjelenés alatt): CoronArt - Művészet a korona idején. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat 2021/ 2. szám: A COVID oktatási relevanciái. http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/issue/view/204

Pataky, G., Rekvényi, V., Sato, M., Silverman, J. (2021 Eds.). Resiliency through Artmaking, InSEA IMAG Journal #11, InSEA Publications, ISSN: 2414-3332 DOI: 10.24981/2414-3332-11.2021 https://www.insea.org/imag_11

Pataky, Gabriella (2020): “Do not touch it!” Today’s Children’s Visual Competencies in Comparison with the Pre-Digital Era in Light of their Art Educational Environment. CEPS Journal (Center for Educational Policy Studies Journal) Vol 10 No 4 (2020): Art, for Children’s Sake! At the Crossroads of Making, Understanding and Teaching Visual Art. pp. 75-96. ISSN 2232-2647 (online edition) ISSN 1855-9719 (printed edition)

Pataky Gabriella (2020): Messages from the Future: Views of becoming Art/ Visual   Educators from two Hungarian Universities/ ELTE TÓK and MOME Budapest. Presentation @ InSEA European Regional Council 'Post Pandemic Practice in Europe Online Conference. 2020.10.03. https://www.eventbrite.co.uk/e/insea-european-regional-council-post-pandemic-practice-in-europe-tickets-120508950515# 

Pataky Gabriella a konferencia tudományos bizottságának tagja, kerekasztal beszélgetés, panelvita résztvevő
2020.10.14-én Art Education in the Time of Coronavirus: Reflecting on Today, Anticipating Tomorrow Conference 12-15.10.2020. Palacky University Olomouc | Faculty of Education | Department of Art EducationCzech Republic (EU) 
https://www.inseaconference.com/scientific-committee 
Member of the Scientific Committee 
Invited Live Panel Discussion partner / InSEA ERC as one of the three elected InSEA World Councillor for Europe 

Pataky, Gabriella, Sato Maho (2019): 3612+ Bamboo Tandem: Creating Unique Cultural Learning Processes for Making in Teacher Training Courses of Hungary and Japan. In: Geneviéve Cloutier, Peisen Ding, Tiina Kukkonen, Alison Shields, Jessica Sokolowski (Ed.,2019: InSEA 2019 World Congress Proceedings ISBN: 978-989-54683-4-8 DOI: 10.24981/2020 1  p. 614-619. https://www.insea2019.org/congress-proceedings-abstracts 

Pataky, Gabriella (2019): 3612+ PEPITA UNICORN Project: Between Black & White Walls. p.613. In: Geneviéve Cloutier, Peisen Ding, Tiina Kukkonen, Alison Shields, Jessica Sokolowski (Ed.,2019: InSEA 2019 World Congress Proceedings ISBN: 978-989-54683-4-8 DOI: 10.24981/2020-1  p.613.https://www.insea2019.org/congress-proceedings-abstracts 

Pataky, Gabriella, Sato Maho (2019): 3612+ Bamboo tandem: Creating unique cultural learning processes for MAKING in teacher training courses of Hungary and Japan. Abstract In: Ching-Chiu Lin, Amber Lum (Ed. 2019): Making I Booklet of Abstracts. InSEA 2019 World Congress InSEA 2019 World CongressAbstracts ISBN: 978-989-54683-3-1 DOI: 10.24981/2020-2 p. 139. https://www.insea2019.org/congress-proceedings-abstracts 

Pataky, Gabriella (2019): 3612+ PEPITA UNICORN Project: Between black & white walls-built environment education in teacher training: drama education students, students specializing in visual communication and pre- and primary teacher training students in their artistic programs. Abstract. In: Ching-Chiu Lin, Amber Lum (Ed. 2019): Making I Booklet of Abstracts. InSEA 2019 World Congress InSEA 2019 World CongressAbstracts ISBN: 978-989-54683-3-1 DOI: 10.24981/2020-2 p. 139. https://www.insea2019.org/congress-proceedings-abstracts 

Art Performance:  
Gabriella Pataky, Judit Skaliczki:SHELTER=MINIMAL HUMAN SPACE?http://insea.org/InSEA-Malta-seminar-2019Art Education: Conflicts and Connections. InSEA Seminar/ MUZA, The Malta National Museum, Valetta.Hosted by the Department of Arts, Open Communities and Adult Education at the Faculty of Education, University of Malta, 2019. October 9-11.http://insea.org/InSEA-Malta-seminar-2019

Eszter Tóth & Gabriella Pataky (2019): Why Architecture and the Built Environment Matters in Art Education  pp.: 29-35
https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=148283892&preview=/148283892/155460434/3_T%C3%B3th_%26_Pataky.pdf  
In: Mira Kallio-Tavin and Oleksandra Sushchenko (Eds.) (2019): Scientific and Social Interventions in Art Education 2/2019. SPECIAL ISSUE InSEA Congress 2018
https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=148283892

Gabriella Pataky & Maho Sato (2019): I nteractive Art Research Project, Based on International Dialogue between Japanese and Hungarian Teacher Trainers, Applying the Tools of Visual Language and Contemporary Plastic Arts: The 3612 Bamboo Tandem and Lessons in Hungary / pp.: 96-105 
In: Mira Kallio-Tavin and Oleksandra Sushchenko (Eds.) (2019): Scientific and Social Interventions in Art Education 2/2019. SPECIAL ISSUE InSEA Congress 2018
https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=148283892

Gabriella Pataky, Jaquelin Guiyoule (2019): Interventions with the ENViL CEFR_VL, as a Tool for Art Education in Early Childhood Education and its Teacher Training Programs /  pp.: 191-192 In: Mira Kallio-Tavin and Oleksandra Sushchenko (Eds.) (2019): Scientific and Social Interventions in Art Education 2/2019. SPECIAL ISSUE InSEA Congress 2018
https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=148283892

Gabriella Pataky & Judit Skaliczki (2019): Built Environment Education as Intervention: Making Visual Education More Transdisciplinary / pp.: 664-673 In: Mira Kallio-Tavin and Oleksandra Sushchenko (Eds.) (2019): Scientific and Social Interventions in Art Education 2/2019. SPECIAL ISSUE InSEA Congress 2018
https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=148283892

Gabriella Pataky et al/ és Mtsai (2019): To share and discuss the InSEA Manifesto for Visual Art Education / Susan M. Coles, Gabriella Pataky, Joaquin Roldan, Petra Sobanova, Liia Jung, Rolf Laven, Dace Paeglite, Phivi Antoniou, Emil Gaul, Martin Klinkner, Marc Fritzsche, Monika Grabowska, Beata Marcinkowska, Teresa Torres de Eca, Angela Saldanha, Jana Jiroutova, Robert F. Hayden pp.: 1473 In: Mira Kallio-Tavin and Oleksandra Sushchenko (Eds.) (2019): Scientific and Social Interventions in Art Education 2/2019. SPECIAL ISSUE InSEA Congress 2018
https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=148283892

Pataky Gabriella (2018): Vizuális kompetencia-fejlesztés óvodás korban, - plasztikai képességektől az épített környezeti nevelésig. Eötvös Kiadó, Budapest
ISBN 978-963-489-020-1

Tóth Eszter – Pataky Gabriella (szerk. 2018): Épített környezeti nevelés kisgyermekkorban. kultúrAktív, Pécs. ISBN: 978-963-89794-6-9
http://kulturaktiv.hu/wp-content/uploads/2018/10/%C3%89p%C3%ADtett_k%C3%B6rnyezeti_nevel%C3%A9s_kisgyermekkorban_konferenciak%C3%B6tet-1.pdf

Guba Anna – Pataky Gabriella – Tóth Eszter (2017): Épített környezeti nevelés az óvodában. Magyar Építész Kamara, kultúrAktív, Budapest-Pécs.
ISBN 978-963-89794-4-5

Pataky Gabriella (2018): “FöldLengés” az óvodában + iskola = 2.otthon, avagy milyen az ideális műterem gyerekeknek? In.: Tóth Eszter – Pataky Gabriella (szerk. 2018): Épített környezeti nevelés kisgyermekkorban. kultúrAktív, Pécs. ISBN: 978-963-89794-6-9
http://kulturaktiv.hu/wp-content/uploads/2018/10/%C3%89p%C3%ADtett_k%C3%B6rnyezeti_nevel%C3%A9s_kisgyermekkorban_konferenciak%C3%B6tet-1.pdf

Pataky, Gabriella (2017): Contemporary Art in the Teacher Training. International Collaboration, Student’s Dialog in Visual Language. In.: Teresa Eça, Glen Coutts, Ana Barbero, Ângela Saldanha, Cathy Smilan (2017. ed.): IMAG InSEA MAGAZINE N. º5 pp. 70-83. ISSN: 2414-3332
https://doi.org/10.24981/2414-3332-5.2017
http://insea.org/PAPRIKA-InSEA#.WjUIMVU-vtQ.facebook

Pataky Gabriella (2017): Szemléletre építünk – Épített környezeti nevelés az alsófokú pedagógusképzés vizuális programjaiban, az óvóképzéstől a tanárképzésig. In.: Tóth Eszter (2017. szerk.): Épített környezeti nevelés a felsőoktatásban. kultúrAktív, Pécs. ISBN: 978-963-89794-3-8
http://kulturaktiv.hu/wp-content/uploads/2017/10/ÉKN-konferenciakötet-01.pdf

Pataky Gabriella (2017): Interaktív, nemzetközi párbeszéden alapuló művészeti kutatási projekt, japán és magyar tanárképzősök között, vizuális nyelven, a kortárs képzőművészet eszközeivel. Gyermekkép és oktatás Japánban konferencia. Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar. Absztraktkötet pp.: 17-18. http://www.tok.elte.hu/file/absztr_prog_japankonf_17.pdf
2 oldal terjedelem

Pataky, Gabriella (2017): Gestalterisches Konstruktionsvermögen im Kunstunterricht. Eine Studie mit 6- bis 12-jährigen Kindern in Ungarn. Fachzeitschrift des BDK Fachverband für Kunstpädagogik (+ BDK Mitteilungen 3:17) 
http://www.bdk-online.info/blog/2017/08/04/bdk-mitteilungen-32017/

Gabriella, Pataky – Viola, Rekvényi (2017): How is the optimal art education space created in the digital era? Art education research in the light of teacher training students’ critical views in two European countries (Hungary and Scotland). 35th InSEA World Congress, Daegu, Korea, 6-12.08.2017. Abstract:
http://www.insea2017.org/index.php?gt=pro/proceedings_day

Pataky, Gabriella (2017): Nicht anfassen! Veränderung der zeichnerischen und plastischen Fähigkeiten von Kinder im Vergleich von heute mit 1974. Werkspuren 2/2017. Zürich.  werkspuren.ch

Pataky Gabriella (2017): Plasztikai képességek fejlődése 3–7 éves korban a CEFR_VL kompetenciamodell tükrében. Diagnosztikus vizsgálat a síkbeli (2D) és a térbeli (3D) alkotások köréből a vizuális nevelés rendszerében. Gyermeknevelés, 5. 1. sz., 171–187.
http://old.tok.elte.hu/gyermekneveles/17_1_szam/pub/pataky.pdf

 


Matematika az alapozó szakaszban kutatóműhely


A kutatás tárgyszavai

matematika, fogalomalkotás, kognitív fejlesztés, matematikai szorongás, tehetséggondozás

A kutatás tudományterületei

neveléstudomány, matematikadidaktika

A kutatás vezetője

Szitányi Judit

A matematikai gondolkodás fejlesztése a 3-12 éves korosztályban a későbbi, sikeres matematikaoktatás számára meghatározó. A legfontosabb matematikai fogalmak, amelyekben a szavakban megfogalmazható tartalomhoz tevékenységek és sokféle érzékszervi, analóg reprezentáció kapcsolódik (a bruneri enaktív, ikonikus és szimbolikus reprezentációk egyfajta összeforrott kapcsolódásaiként), ebben az időszakban meghatározó fejlődési szakaszokon keresztül fejlődnek. Emellett a matematika iránti attitűdök, a matematikatanulással kapcsolatos tanulói és pedagógusi nézetek megismerése és fejlesztése is fontos feladat.

Legfontosabb publikációk

Csíkos Csaba és Szitányi Judit (2000). Teachers’ pedagogical content knowledge in teaching word problem solving strategies. ZDM – International Journal on Mathematics Education, 52, 165-178.

Csíkos Csaba, Pásztor Attila, Rausch Attila és Szitányi Judit (2020). A matematikai nevelés kutatásának irányzatai. Magyar Tudomány, 181, 24-33.

Ambrus Gabriella, Herendiné Kónya Eszter, Kovács Zoltán, Szitányi Judit és Csíkos Csaba (2019). A cross-sectional analysis of students’ answers to a realistic word problem from grade 2 to 10. IEJME: Mathematics Education, 14, Paper 521.

Bagota Mónika és Szitányi Judit (2018). Tanító szakos hallgatók matematikai ismereteinek szintfelmérése. Képzés és Gyakorlat: Training and Practice, 16, 63-72.

Karika Tímea és Csíkos Csaba (2018). A törtfogalom fejlődésének segítése az alsó és felső tagozat határán. Gyermeknevelés: Online Tudományos Folyóirat, 6, 86-98.

Lénárd András és Szitányi Judit (2018). Methodological questions of digital teachign material development made in the subject of mathematics. Teaching Mathematics and Computer Science, 16, 25-41.

Szitányi Judit, Bagota Mónika, Pintér Klára és Csíkos Csaba (2018). Pre-service kindergarten teachers’ experience about teacher-guided mathematical activities. In E. Bergqvist, M. Österholm, C. Granberg and L. Sumpter (Eds.), Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (vol. 5., p. 169.) Gothenburg, Sweden.


Kortárs gyermekirodalom kutatóműhely


A kutatóműhely azzal a céllal jött létre, hogy összefogja azokat az intézményen belüli és kívüli törekvéseket, amelyek a kortárs gyermekirodalom közvetítését célozzák egyrészt a gyermek felhasználókhoz, másrészt az ezen felhasználók olvasás- és befogadáskultúráját meghatározó közeg(ek)hez; beleértve ebbe a tevékenységbe a téma iránt érdeklődő és tehetséges hallgatók kutatói munkára való ösztönzését, kutatásuk segítését. (E-nyelv Magazin)

A műhely tagjai abból az optimális feltételezésből indulnak ki, hogy vannak még potenciális olvasók, és a Gutenberg-galaxis hagyományai integrálhatók a Neumann-galaxisba; csak az olvasmányok megválasztását és feldolgozásuk módját kell a megváltozott igényekhez igazítani. Ennek érdekében törekszenek a kortárs gyermekirodalom minél szélesebb körű reprezentációjára, a korszerű módszertani technikák bemutatására mind a pedagógusjelöltek, mind a gyakorló pedagógusok körében. A kortárs gyermekirodalom közvetítése választható kurzus sikeres és folyamatos működtetésével nemcsak a kurzus hallgatóinak szemléletét formálják, hanem az intézmény kulturális életének színvonalához is hozzájárulnak az előadások nyilvános meghirdetésével.

A kutatóműhelynek és az általa működtetett kurzusnak az is célja, hogy a pedagógusjelöltek bevonódjanak a kutatómunkába; és hozzájáruljanak a pedagógiai praxis innovációjához. A műhelyben folyó munka eredményeit konferenciákon és publikációs tevékenységükön keresztül mutatják be.

A kutatóműhely vezetője

Dr. Merényi Hajnalka

A kutatóműhely tanszéki tagjai

Bereczkiné dr. Záluszki Anna
Dr. Daróczi Gabriella
Gajdóné dr. Gődény Andrea
Dr. Gönczöl Andrea
Dr. Merényi Hajnalka
Koósné Sinkó Judit

Tanszékközi együttműködés

Dr. Lehmann Miklós, Társadalomtudományi Tanszék
Bánki Vera, Ének-zenei Tanszék
Hegedűsné Tóth Zsuzsanna, Ének-zenei Tanszék
Gerber Pál, Vizuális Nevelés Tanszék
Bodnár Ilona, Kari Könyvtár

Intézmények közötti együttműködés

Csimota Kiadó - Csányi Dóra, Szabó Sándor, Valtinyi Lídia
Csodaceruza - Sándor Csilla Mária, Wittmann Ildikó
Pagony Könyvesboltok és Könyvkiadó – Kovács Eszter
Mesemúzeum – Helmich Katalin
FSzEK Sárkányos Könyvtár – Dienes Éva
ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola – ­Szanádi Csilla könyvtáros, Kolláth Erzsébet, Konrád Ágens mesterpedagógusok, szakvezető tanítók

A kutatóműhely által szervezett konferencia

A kortárs gyermekirodalom szerepe és jelentősége az olvasóvá válásban. A kortárs gyermekirodalom és médiumai konferencia, ELTE TÓK 2012 

Merényi Hajnalka 2016 óta tagja a Magyar Gyermekirodalmi Intézet által felkért zsűrinek (TOP 50 gyerekkönyv); a vele készült interjú itt meghallgatható.

A kutatóműhely tevékenységéhez kapcsolódó tanszéki publikációk

Bereczkiné Záluszki Anna: Le fantastique dans l’univers fabuleux de Maurice Carême – Le petit vieux. In: Lózsi Tamás—Pölcz Ádám (szerk.)Disciplina in fabula: Közelítések a meséhez. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2020, 62—69.

Bereczkiné Záluszki Anna: Mintatervezet téli mondókákra és versekre: Módszertani füzet óvodai irodalmi tevékenység tervezéséhez. Budapest, Magyar Gyermekirodalmi Intézet Kft., 2019.

Daróczi Gabriella: Mesekönyvek kulturális újszerűségének hatása óvodáskorú gyermekek értelemkonstruáló tevékenységére. In: Bordás Sándor (szerk.): Módszerek, művek, teóriák. A X. Tantárgy-pedagógiai Nemzetközi Tudományos Konferencia előadásai. Baja, Eötvös József Főiskolai Kiadó, 2019, 113—125..

G. Gődény Andrea: Literáció a XXI. században (2. rész). Katedra. A szlovákai magyar pedagógusok és szülők lapja 03/04 (2020) (online)

G. Gődény Andrea: Papír/színház, vagy amit akartok…: A mesÉ(LÉS)ben rejlő fejlesztési lehetőségek az alsó tagozaton. In: Lózsi Tamás—Pölcz Ádám (szerk.) Disciplina in fabula : Közelítések a meséhez. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2020,  203—215.

Koósné Sinkó Judit: Miért nem figyelsz? Miért izegsz-mozogsz már megint? ADHD-s gyermekek az iskolában (1—5. rész). Tanító 57. évf. (2019) 3-4-5. szám

Merényi Hajnalka: Iskola a Pokolban, avagy evilág és túlvilág találkozása két magyar ördögregényben. In: In: Bordás Sándor (szerk.): Módszerek, művek, teóriák. A X. Tantárgy-pedagógiai Nemzetközi Tudományos Konferencia előadásai. Baja, Eötvös József Főiskolai Kiadó, 2019, 357—367.

Merényi Hajnalka: Csoda és valóság: Kaffka Margit meséiről. Kaffka Margit halálának 100. évfordulójára emlékezve. In: Lózsi Tamás – Pölcz Ádám (szerk.) Disciplina in fabula: Közelítések a meséhez. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2020, 70—80.

Bereczkiné Záluszki Anna: Kortárs mondókák és versek az óvodai élményalapú irodalmi foglalkozásokon = PODRÁCZKY Judit (szerk.): Művészeti nevelés kora gyermekkorban. Módszertani kaleidoszkóp. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Bp. 2013. 37-51.

Daróczi Gabriella: Az óvodai versélmény = Gombos Péter (szerk.): Kié az olvasás? Tanulmányok az olvasóvá nevelésről. HUNRA, 2014. 18-31.

Daróczi Gabriella: Az óvodáskorú gyermekek kognitív műveleteinek fejlesztési lehetőségei irodalmi kommunikációval, Könyv és Nevelés, 2014/2.

Daróczi Gabriella: Papírszínház gyerekkézben = Csányi Dóra, Simon Krisztina, Tsík Sándor (szerk.): Papírszínház. Módszertani kézikönyv, Csimota, Bp., 2016, 45-47.

Daróczi Gabriella és tsai: A könyvek életre kelnek. Bevezetés az interaktív könyv elméletébe és gyakorlatába a BOOKR Kids alkalmazásaival. BOOKR Kids, 2018.

G. Gődény Andrea: A ma gyermekirodalma – az olvasó nevelődés folyamata. Csodaceruza 50. sz. 2011. ápr. 32-35.

G. Gődény Andrea: Kortárs gyermekirodalom kutatócsoport. www.e-nyelvmagazin.hu 2012. május

G. Gődény Andrea: Versélmény – Kortárs versek feldolgozása kisiskolás korban = PODRÁCZKY Judit (szerk.): Művészeti nevelés kora gyermekkorban. Módszertani kaleidoszkóp. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Bp. 2013, 51-65.

G. Gődény Andrea: Olvasáspedagógiai tanulmányok, ELTE TÓK, 2016.

G. Gődény Andrea: Kötelezők(?) alsóban és álruhában. A házi olvasmányok feldolgozásának kérdései a közoktatás elemi szakaszában. Könyv és Nevelés, 2017,4, 21-47.

G. Gődény Andrea: Apám kakasa, anyám tyúkja. Hagyomány és KORszerűség kisiskolások olvasóvá nevelésében. In: JENEI Teréz (szerk.): Hagyomány és modernség a XXI. századi tanítóképzésben. A Nyíregyházi Tanítóképzésért Alapítvány Kiadványa. Nyíregyháza, 2014, 203-216.

G. Gődény Andrea: A hagyomány integrációja kisiskolások olvasóvá nevelésében. IRIS, 2014, 4. 150-155.

G. Gődény Andrea: Mes/élj mesét!- mese, dráma, olvasás, Könyv és Nevelés, 2017/1. 7-25.

G. Gődény Andrea: Kisiskolások versélménye. Katedra, 2018. szept. 10-13.

G. Gődény Andrea – Koósné Sinkó Judit: Hidak a szakadék fölött. KORszerűség és ÉLMÉNYszerűség az olvasóvá nevelésben. Magiszter, 2014. tavasz-nyár 86-95.

G. Gődény Andrea – Koósné Sinkó Judit: Hidak és cölöpök. Korszerű technikák, élményszerű eljárások irodalmi szövegek feldolgozásában. Műhelyfoglalkozás. Magiszter, 2014. tavasz-nyár 95-105.

G. Gődény Andrea ­ Koósné Sinkó Judit: Interaktív mesék az óvodás években és óvoda-iskola átmenet idején = PODRÁCZKY Judit (szerk.): Művészeti nevelés kora gyermekkorban. Módszertani kaleidoszkóp. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Bp. 2013. 65-72.

Gönczöl Andrea: Ariadné fonala – A mesereprodukció formái = PODRÁCZKY Judit (szerk.): Művészeti nevelés kora gyermekkorban. Módszertani kaleidoszkóp. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Bp. 2013. 73-83.

Merényi Hajnalka: Tündérország napszámosa. Benedek Elek-olvasókönyv. Farkas Kinga (szerk.) Sepsiszentgyörgy, 2009., 111—126. Regös Ifjúsági és Közművelődési Egyesület, Bod Péter Megyei Könyvtár, Kovászna Megyei Művelődési Központ

Rólunk írták

Bárdos József. A könyvek életre kelnek. Irodalmi Jelen, 2018. szeptember

Lózsi Tamás: G. Gődény Andrea: Olvasáspedagógiai tanulmányok, Anyanyelv-pedagógia XI. évfolyam, 2018/3, 72-74.

Petres Csizmadia Gabriella: Variációk az élményszerű olvasóvá nevelés gyakorlatára. Recenzió G. Gődény Andrea Olvasáspedagógiai tanulmányok c. kötetéről (ELTE TÓK, Budapest, 2016, 159 oldal)

Hallgatói eredmények, munkák

Eörsi Júlia: Beközösítés” – toleranciára nevelés kortárs irodalom közvetítésével

Kutatói pályázat 2014/15 elnyerése

Kari TDK 1. helyezés 2015

Prinz Dorka: Foglalkozásterv Maros Krisztina Az illatok és hangok őrzője c. könyvéhez

 


Általános retorikai kutatócsoport


A kutatócsoport megalapításának előzményei

Magyarországon a retorika jelentősége a 2000-es évek elején kezdett visszatérni a köztudatba, amikor a NAT-ban újból megjelent a szónoki ismeretek kötelező tanítása. Ekkor indultak el az ELTE-n a felsőoktatási hallgatóknak szervezett szónokversenyek, és számos oktatási intézményben szerveztek hasonló jelleggel a retorikai képzettséget célzó nyelvhasználati programokat. Az elmúlt 20 évben sorra jelentek meg a klasszikus retorikai művek magyar fordításai, és a jelentős idegen és anyanyelvű kézikönyvek, elvi útmutatók lefordítása, újra kiadása is folyamatos volt a millennium utáni két évtizedben. Élénk diskurzus indult meg az újretorikáról, valamint a vizuális retorikáról, az egyházi beszédek jelenkori szerepéről is, és a retorika elkezdte visszavenni irányító szerepét a stíluskutatásban is.

A retorika szerepe a magyar nyelv és irodalom tanításában megkérdőjelezhetetlen. Babits Mihály szavaival élve:

„Az irodalmi nevelés az emberi szellem minden nevelésének tengelye. A stilisztikáról és retorikáról lesz szó: arról a két stúdiumról, melyet a klasszikus ókor egynek tekintett, és egy néven retorikának nevezett. Egy stúdium ez most is, csakhogy két oldala van: gondolataink összegyűjtése és kifejezése. Egy oldalról gondolkodni, más oldalról beszélni tanít, a szó legtágabb értelmében. Az olvasás is gondolkodás, s az írás is beszéd.”

(Babits Mihály: Irodalmi nevelés)

A kutatócsoport nevében az általános jelző nem az 1970-ben megjelent Rhétorique générale szellemiségére utal, hanem a retorika elméleti és alkalmazott területeinek átfogó (holisztikus) vizsgálatára. Ez a szemlélet a retorikát mint elméleti tudományt és mint a beszédesemények vizsgálatának módszerét is magába foglalja.

A kutatócsoport működésének céljai tehát:

 • a klasszikus és modern retorika (újretorika) tudományos kutatása;
 • a retorika és más (társadalom)tudományok közötti átjárási lehetőségek vizsgálata;
 • annak kutatása, hogy milyen helye és szerepe van a retorikának a magyar mint anyanyelv oktatásában és használatában;
 • a retorika irodalmi vonatkozásainak kutatása;
 • a társadalmi elemző és alkotó szemlélet formálása: a közéleti jelenségekkel és a média hatásaival szembeni kritikai hozzáállás alakítása;
 • tudományos értékőrzés és értékteremtés.

A kutatócsoport tagjai erősíteni kívánják a magyar nyelvű beszéd- és gondolkodáskultúrát, ezért vállalják a Kárpát-medencei Kossuth-szónokversenyek és retorikai konferenciák megszervezését, valamint a Régi új retorika kötetsorozat megjelentetését. A kutatócsoport tagjai hozzá kívánnak járulni a retorika mint holisztikus tudomány megértéséhez, elő kívánják segíteni a retorika oktatását és széles, az irodalomra és a nyelvre is kiterjedő hatókörének tudatosítását.  A kutatócsoport a jó gyakorlatok ismertetését és terjesztését is magáénak vallja: a jó előadói készségek és a beszédbátorság növelését célzó, a hatékony és tartalmas szónoki beszédre való felkészülési technikák ismerete korunkban ugyanis elengedhetetlen.

A kutatócsoport tanszéki tagjai

Dr. Pölcz Ádám, adjunktus
Dr. Hoványi Márton, adjunktus
Dr. Lózsi Tamás, adjunktus
Dr. Tóth M. Zsombor, adjunktus

Legfontosabb publikációk

Hoványi Márton 2020. Az illatok retorikája. Magyaróra. A magyar nyelv és irodalom barátainak, tanárainak lapja 2 : 1-2 pp. 29-37. 9 p.

Lózsi Tamás 2020. Mesebeszéd. A mese retorikai elemzése In: Lózsi Tamás – Pölcz Ádám (szerk.) Disciplina in fabula: Közelítések a meséhez. Budapest. ELTE Eötvös Kiadó,  pp. 91-104. 14 p.

Lózsi Tamás – Pölcz Ádám (szerk.) 2020. Disciplina in fabula: Közelítések a meséhez. Budapest. ELTE Eötvös Kiadó. 241 p.

Lózsi, Tamás 2019. Média, szöveg, értés. E-NYELV.HU MAGAZIN 11  https://e-nyelvmagazin.hu/2019/12/01/media-szoveg-ertes/

Pölcz Ádám 2020. Akinek van füle a hallásra, hallja... E-NYELV.HU MAGAZIN 12 https://e-nyelvmagazin.hu/2020/05/18/akinek-van-fule-a-hallasra-hallja/ 

Pölcz Ádám 2020.A mondattani elemzés retorikai összefüggései. Egy hagyományos módszer kidolgozásának elméleti alapjai. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea – Dér Csilla Ilona – Csontos Nóra (szerk.) Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben: II. Pragmatika, diskurzuselemzés, interkulturális kommunikáció

Budapest. Akadémiai Kiadó (online)

Pölcz Ádám 2020. Milyen a jó szóbeli felelet? Klasszikus tandemtrendek diákoknak. Magyaróra. A magyar nyelv és irodalom barátainak, tanárainak lapja 1 : 1 pp. 135-138. 4 p.

Pölcz, Ádám 2020. Szóba zárt hatalom. Felsőfokú szónoklás az ELTE-n. Gyakorlati tanácsok a Kossuth-szónokversenyre való felkészüléshez. Magyaróra. A magyar nyelv és irodalom barátainak, tanárainak lapja 1 : 1 pp. 115-121. 7 p.

Pölcz, Ádám 2020. Retorika minden tárgyban. Magyaróra. A magyar nyelv és irodalom barátainak, tanárainak lapja 1 : 1 pp. 6-14. 9 p.

Tóth, M. Zsombor 2020. Amikor Petőfi a húrok közé szorul. Magyaróra. A magyar nyelv és irodalom barátainak, tanárainak lapja 1 : 1 pp. 85-95. 10 p.

Tóth, M. Zsombor 2020. Gondolatok a magyarországi közbeszédről - Retorika és stílus(törés) I. E-NYELV.HU MAGAZIN 11. https://e-nyelvmagazin.hu/2019/12/04/gondolatok-a-magyarorszagi-kozbeszedrol-retorika-es-stilustores-i/

 


Pedagógusképzés, pedagógusszerepek és felsőoktatásmódszertan kutatóműhely

 

A KUTATÁS TÁRGYSZAVAI

pályaszocializáció, belépő nézetek, laikus pedagógiai nézetek, pedagóguskép, gyermekkép, szakmai professzió, pedagógusszerep, koragyermekkori nevelés pedagógusai és pedagógusjelöltjei, interkulturális nevelés, szakmai tanulóközösség, tanulásközpontú paradigma a felsőoktatásban, tanulási eredmények, 21. századi kompetenciák, élethosszig tartó tanulás, kurrikulum redizájn, távolléti oktatás, pandémia hatása a köznevelésre és felsőoktatásra

A KUTATÁS TUDOMÁNYTERÜLETEI

neveléstudomány, pszichológia

Kutatásaink a 21. századi tudásalapú és információs társadalom kihívásai felől közelítenek a pedagógusszerepek változásának problémaköréhez. Összevetjük a professzió generális elvárásait és a gyakorlatban dolgozó pedagógusok vélekedéseit és tapasztalatait, elemezzük az ebből kirajzolódó szakmai és társadalmi szükségleteket, melyeket igényként értelmezünk a pedagógusképzés számára. Vizsgáljuk, hogy miként fejleszthető a pedagógusok pszichés jólléte, mely összefüggést mutat a szakmai eredményességgel, pályán maradással. Elemezzük a pedagógusképzésbe érkező hallgatók pályamotivációit, laikus pedagógiai nézeteit, választott pályájukról alkotott előzetes elképzeléseiket, szerepértelmezésüket. A koragyermekkori-gyermekkori fejlődés meghatározó szerepéből kiindulva kutatási projektjeink célcsoportjai: a kisgyermeknevelők, az óvodapedagógusok, a tanítók és a pedagógusjelöltek mindhárom területen. A pedagógusképzésben is keressük a tanulásközpontú felsőoktatási paradigma és a konstruktív tanulásfelfogás szemléletében az aktív bevonásra építő, autonóm, önszabályozó, kollaboratív tanulást, szakmai tanulóközösségeket támogató módszertani lehetőségeket (pl. projektorientált, probléma- és kutatásalapú tanulás), melyeknek a lemorzsolódás csökkentésében, a korai felsőoktatás- és pályaelhagyás megelőzésében is szerepe lehet.

2020/2021-ben különleges figyelmet fordítottunk a pandémia köznevelésre és felsőoktatásra gyakorolt hatására, a veszélyhelyzeti távolléti oktatás kihívásaira és az online tanulási környezethez való adaptáció megoldásaira.

A KUTATÁS VEZETŐJE, ELÉRHETŐSÉGE

Dr. Serfőző Mónika ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék
serfozo.monika@tok.elte.hu

KUTATÁSOKBAN RÉSZT VEVŐ TANSZÉKI OKTATÓK

Aggné Pirka Veronika, Bajzáth Angéla, Böddi Zsófia, F. Lassú Zsuzsa, Flick-Takács Nikolett, Golyán Szilvia, Gyöngy Kinga, Hercz Mária, Janek Noémi, Kerekes Valéria, Kolosai Nedda, Rádi Orsolya, Sándor Mónika, Svraka Bernadett

LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

Tareke, GirumHercz, Mária (2021). Psychological Capital and Teacher Well-being: The Mediation Role of Coping with Stress. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH 10 : 3 pp. 1227-1245. DOI: 10.12973/eu-jer.10.3.1227

Flick-Takács, Nikolett (2021). Az egész életen át tartó tanulás megalapozásának vizsgálata kérdőíves módszerrel magyar és német pedagógusok körében. ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 71 : 1-2 pp. 13-38. http://epa.niif.hu/00000/00035/00232/pdf/EPA00035_upsz_2021_01-02_013-036.pdf

Silva, Clara; Bajzáth, Angéla; Lemkow-Tovias, Gabriel; Wastijn, Bert (2020). Encouraging intercultural attitudes and practices in contemporary ECEC services. Insights from A research conducted in Italy, Spain, and Hungary. EUROPEAN EARLY CHILDHOOD EDUCATION RESEARCH JOURNAL 28 : 1 pp. 90-103. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1350293X.2020.1707365

Mária, HerczFerenc, PozsonyiNikolett, Flick-Takács (2020). Supporting a Sustainable Way of Life-Long Learning in the Frame of Challenge-Based Learning. DISCOURSE AND COMMUNICATION FOR SUSTAINABLE EDUCATION 11 : 2 pp. 45-64. https://doi.org/10.2478/dcse-2020-0018

Böddi, Zsófia; Kurt, Gökce; Serfőző, Mónika (2020). Preschool Teacher Education in Turkey and Hungary. In: Simonics, István; Holik, Ildikó (szerk.) Új kutatások a szakképzés és a felsőoktatás területén: IX. Trefort Ágoston Szakképzés- és felsőoktatás-pedagógiai konferencia tanulmánykötet Budapest, Óbudai Egyetem, pp. 29-40.  http://tmpk.uni-obuda.hu/letoltes/Trefort_konferencia_kotet_2019_IX.pdf

Serfőző, Mónika; Golyán, Szilvia; F. Lassú, Zsuzsa; Svraka, Bernadett; Aggné Pirka, Veronika (2020). Digitalizáció és online tanulás a pedagógusképzésben - hallgatói visszajelzések a távolléti oktatásról (Kutatás közben). CIVIL SZEMLE 17. évf.: Különszám pp. 103-114. http://epa.oszk.hu/04100/04123/00005/pdf/EPA04123_civil_szemle_2020_ksz_105-116.pdf

Serfőző, Mónika; Sándor, Mónika; Böddi, Zsófia; Bajzáth, Angéla  (2020). Koragyermekkori pedagógusjelöltek belépése a felsőoktatásba. In: Varga, Aranka; Andl, Helga; Molnár-Kovács, Zsófia (szerk.) Új kutatások a neveléstudományokban 2019: Neveléstudomány: Horizontok és dialógusok Pécs, Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottság, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet, pp. 209-219. https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/ukn2019magyar.pdf

Serfőző, Mónika; Bajzáth, Angéla; Sándor, Mónika; Böddi, Zsófia (2020). Koragyermekkori pedagógusjelöltek pályaképét befolyásoló tényezők. In: Hideg, Gabriella; Simándi, Szilvia; Virág, Irén (szerk.) Prevenció, intervenció és kompenzáció Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, (2020) pp. 313-324. http://mek.oszk.hu/20900/20929/20929.pdf

Gyöngy, Kinga; Serfőző, Mónika (2020). A csecsemő- és kisgyermeknevelő szak gyakorlati képzése – kihívások. GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 8. évf. 1. szám pp. 56-67. https://doi.org/10.31074/gyntf.2020.1.56.67

Endrődy, Orsolya; Svraka, Bernadett; F., Lassú Zsuzsa (szerk., 2020). Sokszínű Pedagógia: Inkluzív és multikulturális szemléletmód a pedagógiai gyakorlatban. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó https://www.eltereader.hu/media/2020/10/Endr%C5%91dy-%E2%80%93-Svraka-%E2%80%93-F-Lass%C3%BA-Soksz%C3%ADn%C5%B1-pedag%C3%B3gia-WEB.pdf

Janek, Noémi Viktória; Kolosai, Nedda (2020). A Neveléstudományi Tanszék története (1959–2019). In: Cúthné, Gyóni Eszter; Endrődy, Orsolya; Pölcz, Ádám (szerk.) Élő hagyomány a Budai Képzőben. : Mozaikok 150 év történetéből Budapest, ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, pp. 253-366. https://www.tok.elte.hu/dstore/document/1302/elo_hagyomany.pdf

Böddi, Zsófia; Serfőző, Mónika; F. Lassú, Zsuzsa; Kerekes, Valéria (2019). Integration-related Experience and Preparedness from the Aspect of Hungarian Preschool Teacher Candidates. INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION Vol. 11: Issue. 1. pp. 80-91. https://www.int-jecse.net/data-cms/articles/20200601120634am587251.pdf

Böddi, Zsófia; Serfőző, Mónika (2019). Brief introduction of preschools and preschool teacher training in Hungary. GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 7. évf. 2-3. szám pp. 187-194. https://doi.org/10.31074/201923187194

Hercz, Mária; Zewude, Girum Tareke (2019). Assessment alternatives of teachers’ well-being and school climate on students’ achievements. In: Pires, Manuel Vara; Mesquita, Cristina; Lopes, Rui Pedro; Silva, Elisabete Mendes; Santos, Graça; Patrício, Raquel; Castanheira, Luís (szerk.) IV Encontro Internacional de Formação na Docência (INCTE) Braganca, Portugália : Instituto Politécnico de Braganca, pp. 231-243. https://www.academia.edu/42100835/Assessment_alternatives_of_teachers_well_being_and_school_climate_on_students_achievements_Proceedings_4th_International_Conference_on_Teacher_Education_INCTE_

Hercz, Mária; Pozsonyi, Ferenc (2019). Assessment and Feedback as a Factor of Teachers’ Wellbeing. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 17 : 1 pp. 151-162. http://real.mtak.hu/95672/1/13-Hercz-Pozsonyi-article-2019-01.pdf

Takács, Nikolett (2019). Good practices for preparing children for lifelong learning: results of qualitative study. In: Pires, Manuel Vara; Mesquita, Cristina; Lopes, Rui Pedro; Silva, Elisabete Mendes; Santos, Graça; Patrício, Raquel; Castanheira, Luís (szerk.) IV Encontro Internacional de Formação na Docência (INCTE) Braganca, Portugália : Instituto Politécnico de Bragança pp. 649-661.

Takács, Nikolett (2019). Kindergarten teachers' and primary teachers’ good practices for the foundation of LLL. In: Manuel, Vara Pires; Cristina, Mesquita; Rui, Pedro Lopes; Elisabete, Silva; Graça, Santos; Raquel, Patrício; Luís, Castanheira (szerk.) 4th International Conference on Teacher Education (INCTE). Proceedings : IV Encontro Internacional de Formação na Docência (INCTE): Livro de atas. Braganca, Portugália : Instituto Politécnico de Bragança pp. 649-661. https://www.researchgate.net/publication/333088559_Takacs_N_2019_Kindergarten_teachers'_and_primary_teachers'_good_practices_for_the_foundation_of_LLL_In_Eds_Pires_Manuel_Vara_Mesquita_Cristina_Lopes_Rui_Pedro_Silva_Elisabete_Mendes_Patricio_Maria_Raq

Takács, Nikolett (2019). Views of primary school and kindergarten teacher students about lifelong learning. In: Ž. Žagar, Igor; Mlekuž, Ana (szerk.) Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju. Ljubljana, Szlovénia : Pedagoski institut (2019) pp. 67-81. DOI: 10.32320/978-961-270-311-0

Gyöngy, Kinga (2019). Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szakos hallgatók bölcsődei gyakorlatának támogatása. In: Jávorka, Gabriella (szerk.) Bölcsődevezetők kézikönyve : Vezetési, gazdasági és szakmai ismeretek : 23. kiegészítő kötet Budapest, Raabe Klett Kiadó, pp. 1-24.

Flick-Takács, Nikolett (2019). Az élethosszig tartó tanulás mérésének kihívásai és a jelenség kutatásának jellegzetességei a nemzetközi kutatásokban. MAGYAR PEDAGÓGIA 119 : 4 pp. 313-328. DOI: 10.17670/MPed.2019.4.313 http://www.magyarpedagogia.hu/document/Flick-Takacs_MPed20194.pdf

Hercz, Mária (2019). A fiatalok elvándorlásának csökkentése pedagógiai szemléletváltással és módszerekkel. LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 49. évf. : 1. szám pp. 39-58.  http://epa.oszk.hu/00900/00997/00050/pdf/EPA000997_letunk_2019_1_039-058.pdf

Kolosai, Nedda (2019). A kortársoktatás neveléstudományi fogalmi keretei. In: Feith, Helga Judit; Falus, András (szerk.) Egészségfejlesztés és nevelés Budapest, Akadémiai Kiadó, pp. 108-114. https://mersz.hu/dokumentum/m594een__22

Serfőző, Mónika (2019). Mesterképzés tanítóknak. PEDAGÓGUSKÉPZÉS: PEDAGÓGUSKÉPZŐK ÉS -TOVÁBBKÉPZŐK FOLYÓIRATA 18 pp. 64-73. https://doi.org/10.37205/TEL-hun.2019.ksz.05

Takács, Nikolett (2019). Az élethosszig tartó tanulás megalapozása óvodás és kisiskolás korban: Óvodapedagógusok és tanítók vélekedésének vizsgálata kvalitatív módszerrel. GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 7 : 2 pp. 156-169. https://doi.org/10.31074/201923156169

Bajzáth, Angéla ; Darvay, Sarolta ; Beatriz, Gomez ; Koscsóné, Kolkopf Judit ; Gabriel, Lemkow-Tovias ; Victor, Martinez ; Silvina, Andrea Mateo ; Claudia, Piovano ; Giada, Prisco ; Rónai, Margaréta et al. (2018) THE INTERCULTURAL NEEDS OF EDUCATORS IN EARLY CHILDHOOD SERVICES: The results of an international research realized in the framework of the Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships Multicultural Early Childhood Education MECEC+ project Firenze, Universita degli Studi di Firenze, 128 p. https://www.academia.edu/37458428/_The_Intercultural_Needs_of_Educators_in_Early_Childhood_Services_

Bajzáth, Angéla (2018). DIGITAL REDESIGN IN TEACHER TRAINING –CONNECTED LEARNING.eucen Electronic Press Vol 2 : No 01 pp. 93-100. https://eucenstudies.files.wordpress.com/2018/12/14_Dig-HU_Bajzath_ED.pdf

Angéla, Bajzáth (szerk.); Anna, Bereczkiné Záluszki (szerk.) (2018). Beyond Inclusion: Early Childhood Education and Care in Hungary, Budapest-Józsefváros. Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) https://www.tok.elte.hu/dstore/document/1503/beyond_inclusion.pdf

Mária, Hercz; Ferenc, Pozsonyi (2018). Before role change: future teachers' beliefs about formative assessment. In: Éva, Borsos; Rita, Horák; Zsolt, Námesztovszki A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye : 12. Nemzetközi Tudományos Konferencia, 7. Módszertani Konferencia, 5. IKT az Oktatásban Konferencia Szabadka, Újvidéki Egyetem, pp. 258-266. https://magister.uns.ac.rs/files/Uploads/konf2018/ConfSubotica2018_v20181114.pdf

Nikolett, Takács (2018). Pre-service primary and pre-school teachers' views on lifelong learning. In: Éva, Borsos; Rita, Horák; Zsolt, Námesztovszki Book of selected papers of the Hungarian Language Teacher Training Faculty's scientific conferences. Subotica, University of Novi Sad Hungarian Language Teacher Training Faculty, Subotica 458 p. pp. 321-332. https://magister.uns.ac.rs/files/Uploads/konf2018/ConfSubotica2018_v20181114.pdf

Böddi, Zsófia (2018). Az óvodai integrált nevelés vizsgálata: (az eredményességet növelő tényezők és az óvóképzés fejlesztésének fókuszával). doktori disszertáció. Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola https://ppk.elte.hu/file/B_ddi_Zs_fia_disszert_ci_.pdf

Golyán, Szilvia (2018). A kisdedóvóképző intézettől az óvóképző főiskolákig: A óvodapedagógus-képzés főbb állomásai a kezdetektől napjainkig. In: Francz, Magdolna (szerk.) Óvodavezetési ismeretek : 100. kiegészítő kötet. Budapest, Raabe Klett Kiadó pp. 1-20.

Gyöngy, Kinga (2018): Kezdő és tapasztalt kisgyermeknevelők viselkedésszabályozásának összehasonlítása. doktori disszertáció. Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Pszichológiai Doktori Iskola https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/40614/GYONGY_Kinga_disszertacio.pdf

Kolosai, Nedda; Darvay, Sarolta; Füzi, Andrea Rita; Lukács, J. Ágnes; Gradvohl, Edina; Soósné, Kiss Zsuzsanna; Bihariné, Krekó Ilona; Zombori, Judit; Nagyné, Horváth Emília; Fritúz, Gábor et al. (2018). A kortársoktatás elméleti és gyakorlati aspektusai - A „Tanulj, tanítsd, tudd!" program tapasztalatai. ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 68 : 7-8 pp. 20-50. https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-kortarsoktatas-elmeleti-es-gyakorlati-aspektusai-a-tanulj-tanitsd-tudd

Serfőző, Mónika; Böddi, Zsófia (2018). A „hópehely” és a „varázsló” - kisgyermeknevelő-, óvodapedagógus- és tanítójelöltek szerepértelmezés. In: Endrődy-Nagy, Orsolya; Fehérvári, Anikó (szerk.) Innováció, kutatás, pedagógusok Budapest, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), pp. 281-298. http://hera.org.hu/wp-content/uploads/2014/02/HERA_Evkonyvek_V.pdf

Gyöngy, Kinga (2017). Views of Experienced Nursery Nurses and Trainees on Behaviour Management In: Pálfi, Sándor; Vargáné, Nagy Anikó (szerk.) Kora gyermekkori nevelés szakmai megújításának útjai, lehetőségei 1. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, pp. 108-123.

Gyöngy, Kinga (2017). The relative emphasis of play rules between experienced and trainee caregivers of toddlers. EARLY CHILD DEVELOPMENT AND CARE 187 : 5-6 pp. 840-853. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03004430.2016.1234819

Mária, Hercz (2017). Teaching and Learning of Assessment for Learning in Teacher Training. In: Éva, Borsos; Zsolt, Námesztovszki; Ferenc, Németh (szerk.) A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 2017-es tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye [Zbornik Radova Nachnih Konferencija Uchitel'skov Fakulteta na Magarskom Nastavnom Jeziku 2017]: Tanulmánygyűjtemény [Zbornik radova] [Book of selected papers] : XI. nemzetközi tudományos konferencia, VI. módszertani konferencia, IV. IKT az oktatásban konferencia Szabadka, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, pp. 198-209.

Takács, Nikolett (2017). Grade school teachers’ views on their teacher training. ÉVKÖNYV - ÚJVIDÉKI TUDOMÁNYEGYETEM MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR (2011-) 12 : 1 pp. 10-28. https://magister.uns.ac.rs/files/kiadvanyok/evkonyv/Evkonyv2017.pdf

Bajzáth, Angéla; Kálmán, Orsolya; Rapos, Nóra (2017). A képzési program fejlesztése. In: Lukács, István; Derényi, András (szerk.) Kézikönyv a képzési programok tanulási eredményeken alapuló fejlesztéséhez, felülvizsgálatához Budapest, Oktatási Hivatal, pp. 41-84. https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/LLL/ekkr/Derenyi_kezikonyv2017ISBN_teljes_webre.pdf

Bajzáth, Angéla (szerk.); Bereczkiné, Záluszki Anna (szerk.) (2017). Paragon - Újítások a nevelés-gondozás bölcsőjében, Józsefvárosban. Budapest, ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar http://www.bolcsode-bp08.hu/jebkiadvanyok/paragon_hu.pdf

Rádi, Orsolya; Aggné Pirka, Veronika (2017). Pedagógiai projekt a pedagógusképzésben. In: Károly, Krisztina; Homonnay, Zoltán (szerk.) A tanulás és a tanítás értékelése Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, pp. 206-215. http://www.eltereader.hu/media/2017/07/Diszciplinak_4_READER.pdf

Serfőző, Mónika; Bajzáth, Angéla; Sándor, Mónika; F. Lassú, Zsuzsa (2017). Pedagógushallgatók reflexiója a projektalapú tanulási folyamatra. In: Zsolnai, Anikó; Kasik, László (szerk.) Új kutatások a neveléstudományokban 2016: A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése Szeged, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, pp. 393-420. http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/12239/1/ONK_2016_kotet.pdf

Serfőző, Mónika ; Bajzáth, Angéla ; F. Lassú, Zsuzsa (2017). Hallgatói és oktatói reflektív folyamatok a pedagógusképzésben. In: Károly, Krisztina; Homonnay, Zoltán (szerk.) A tanulás és a tanítás értékelése Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, pp. 163-171. http://www.eltereader.hu/media/2017/07/Diszciplinak_4_READER.pdf

Serfőző, Mónika; Böddi, Zsófia (2017). Óvodapedagógus hallgatók élményei és vélekedései a sajátos nevelési igényről. In: Pálfi, Sándor; Vargáné, Nagy Anikó (szerk.) Kora gyermekkori nevelés szakmai megújításának útjai, lehetőségei 1. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, pp. 45-59.

Takács, Nikolett (2017). A gyakorlati képzés mint a pályaszocializáció alappillére a tanítóképzők és a „képzettek” szemével. GRADUS 4 : 2 pp. 27-34. http://gradus.kefo.hu/archive/2017-2/2017_ART_004_Takacs.pdf

Angéla, Bajzáth; Mónika, Serfőző (2016). Learner centred curriculum design and redesign in initial teacher training. In: Renata, Jukic; Katarina, Bogatic; Senka, Gazibara; Sara, Pejakovic; Sanja, Sime; Anikó, Nagy Varga; Verity, Cambell-Bar (szerk.) Conference Proceedings Book (professional papers): International Scientific Conference ’Global and Local Perspectives of Pedagogy’ Osijek, Filozofski Fakultet Osijek, pp. 11-17.

Bajzáth, Angéla; Pálvölgyi, Krisztián (2016). A tanulási eredmények alkalmazása a tanulási folyamat megtervezésében. In: Derényi, András; Simon, Mária (szerk.) Tanulásszervezés, tudáselsimerés és átjárhatóság a felsőoktatásban : Útmutató az európai kreditrendszer használatához Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), pp. 23-35.

Hercz, Mária; Takács, Nikolett (2016). Óvodapedagógus és tanító szakos elsőévesek pedagógus példaképei a társadalmilag elvárt személyiségjegyek tükrében: Comparing The Official Criterions Of ‘Good Teacher’ With Freshmen’s Models. GRADUS 3 : 2 pp. 397-405. http://gradus.kefo.hu/archive/2016-2/2016_2_ART_001_Hercz.pdf

Hercz, Mária (2016). Narratívák mint a pedagógusjelöltek szakmai szocializációjának indikátorai. In: Reményi, Andrea Ágnes; Sárdi, Csilla; Tóth, Zsuzsa (szerk.) Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben Budapest, Tinta Könyvkiadó, pp. 88-100. https://www.researchgate.net/publication/312591719_Narrativak_mint_a_pedagogusjeloltek_szakmai_szocializaciojanak_indikatorai

Serfőző, Mónika; Kolosai, Nedda (2016). „Hozott” és „szerzett” minták szerepe a tanítóvá válás során: Role of the „Carried” and „Odtained” Models int he Teaching Profession. In: Berghauer-Olasz, Emőke; Greba, Ildikó; Hutterer, Éva; Pallay, Katalin (szerk.) Innovatív módszerek a pedagógiai-pszichológiai gyakorlatban Ukrajna európai integrációjának tükrében. Beregszász, Kálvin Nyomda, (2016) pp. 433-440.