Távolléti oktatás

Távolléti oktatás

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán 2020. március 23-án megkezdődött a távolléti oktatás.
A Kar célja olyan megoldások bevezetése, amelyek biztosítják a megváltozott körülményekhez alkalmazkodó oktatás megvalósulását, de akár hosszú távon is jól szolgálják a minőségi felsőoktatást.

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán munkacsoport alakult Golyán Szilvia oktatási dékánhelyettes vezetésével a távolléti oktatás rendjének kidolgozására, ezért a kari vezetés minden érintettet arra kér, hogy kísérjék figyelemmel a közreadott útmutatásokat.

A munkacsoport célja segíteni

  • Kar hallgatóit tanulmányaik folytatásában, ehhez szükséges, hogy a Neptun üzenteket folyamatosan kísérjék figyelemmel, mert ezek adnak eligazítást és támogatást kurzusaik elvégzéséhez;
  • Kar oktatóit abban, hogy feladataikat a kari levelezési listán folyamatosan közreadott útmutatások szerint tudják ellátni;
  • Kar munkatársait a kari működés zavartalanságát biztosító, személyre szabott és optimális munkafeltételek biztosításában.

A távolléti oktatással kapcsolatban kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos információáramlásra a március 16-án kezdődő tavaszi szünet idején is, ezért kérjük, kísérjék figyelemmel

  • közérdekű információk esetén a kar honlapját,
  • oktatással, működéssel összefüggésben a Neptunt és a kari belső kommunikációs felületeket.