2010-es szakdolgozatok

2021.04.25.
2010-es szakdolgozatok
Sor­szám:
D21530
Szer­ző:
Pap Melinda
Cím:
A kompetencia alapú készség- és képességfejlesztés a környezeti nevelés helyszinein. Zoopedagógia
Té­ma­ve­ze­tő:
Mészárosné Dr. Darvay Sarolta
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21531
Szer­ző:
Venyingi Beáta
Cím:
Együttműködés az iskolában az elhízás megelőzése érdekében
Té­ma­ve­ze­tő:
Mészárosné Dr. Darvay Sarolta
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21533
Szer­ző:
Üregi Zsuzsanna
Cím:
A kompetencia alapú készség- és képességfejlesztés a környezeti nevelés helyszinein, a természeti környezetben
Té­ma­ve­ze­tő:
Mészárosné Dr. Darvay Sarolta
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21776
Szer­ző:
Pocsaji Andrea
Cím:
A mozgáskoordináció fejlesztésének hatása az értelmi képességekre
Té­ma­ve­ze­tő:
Rácz Katalin
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21777
Szer­ző:
Pappné Lakatos Hajnalka
Cím:
A fogyatékkal élők társadalmi megítélése régen és napjainkban, avagy "Az 1%? Az sok!" Dóra története
Té­ma­ve­ze­tő:
Csányi Tamás
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21787
Szer­ző:
Nagy Judit
Cím:
Az izomegyensúly alakulása 6 éves korban, a mozgásszervi betegségek kialakulásának lehetősége tükrében
Té­ma­ve­ze­tő:
Rácz Katalin
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21789
Szer­ző:
Márkus Ildikó
Cím:
Az egészséges életmód elemei a Gyöngyharmat Óvodában, különös tekintettel a fizikai aktivitásra
Té­ma­ve­ze­tő:
Csányi Tamás
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21840
Szer­ző:
Tiglman Ágnes
Cím:
A gyógytestnevelés bevezetése, megszervezése, helye és szerepe egy adott óvodában, valamint kapcsolata az óvodai testneveléssel
Té­ma­ve­ze­tő:
Pappné Gazdag Zsuzsa
Szak, ta­go­zat:
Pedagógus szakvizsga

Sor­szám:
D21843
Szer­ző:
Szabó Mónika
Cím:
Gyógytestnevelési játékok
Té­ma­ve­ze­tő:
Pappné Gazdag Zsuzsa
Szak, ta­go­zat:
Pedagógus szakvizsga

Sor­szám:
D21847
Szer­ző:
Hegyi Kinga
Cím:
A scoliosis betegség, pszichés vonatkozásai óvodás- és serdülőkorban : Korzettben is mosolyogva
Té­ma­ve­ze­tő:
Dobos József
Szak, ta­go­zat:
Pedagógus szakvizsga

Sor­szám:
D21852
Szer­ző:
Szabó Fruzsina
Cím:
Hangszerek a zenei fejlesztésben
Té­ma­ve­ze­tő:
Hegedűsné Tóth Zsuzsanna
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21853
Szer­ző:
Tóth Fruzsina Ildikó
Cím:
Média hatása az óvodáskorú gyermekekre
Té­ma­ve­ze­tő:
Rózsáné Czigány Enikő
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21854
Szer­ző:
Tóth Brigitta
Cím:
Zenehallgatás az óvodában
Té­ma­ve­ze­tő:
Szarka Júlia
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21855
Szer­ző:
Tanács Istvánné
Cím:
Beszoktatás a bölcsödében és az óvodában
Té­ma­ve­ze­tő:
Böddi Zsófia
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21856
Szer­ző:
Tyukász Péter
Cím:
Újpest gyermek és ifjúsági koncepciójának alapjai és megalkotásának folyamata
Té­ma­ve­ze­tő:
Beke Márton
Szak, ta­go­zat:
Ifjúságsegítő

Sor­szám:
D21857
Szer­ző:
Váradyné Rabb Edit
Cím:
Gyógytestnevelés a jégen
Té­ma­ve­ze­tő:
Gergely Ildikó
Szak, ta­go­zat:
Pedagógus szakvizsga

Sor­szám:
D21858
Szer­ző:
Klapcsik Kata
Cím:
A 6-12 éves tanulók számítógépes játszási szokásainak vizsgálata
Té­ma­ve­ze­tő:
Lénárd András
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21859
Szer­ző:
Cs. Kis Gabriella
Cím:
Az egészségfejlesztési kompetenciák alakításának lehetőségei 6-10 éves korban (Különös tekintettel az egészséges táplálkozásra és a környezettudatos magatartás alakítására)
Té­ma­ve­ze­tő:
Kulin Eszter
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21860
Szer­ző:
Kajor Anita
Cím:
A családrajz, mint a gyermek önéletrajza
Té­ma­ve­ze­tő:
Kolosai Nedda
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21861
Szer­ző:
Kratochwill Fruzsina
Cím:
Részképességzavaros gyerekek fejlesztési lehetőségei az anyanyelvi nevelésben
Té­ma­ve­ze­tő:
Gajdóné Gödény Andrea
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21866
Szer­ző:
Alexov Diána
Cím:
Janyarszki krug narodnih i crkvenih praznika mog podnog szela Lovre
Té­ma­ve­ze­tő:
Lásztity Nikola
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21872
Szer­ző:
Brezsnyák Enikő
Cím:
Játszani jó! A játék helye és szerepe az óvodai testnevelésben, gyógytestnevelésben
Té­ma­ve­ze­tő:
Csányi Tamás
Szak, ta­go­zat:
Pedagógus szakvizsga

Sor­szám:
D21879
Szer­ző:
Szabó Borbála Teréz
Cím:
Roma pedagógusok a közoktatásért : Roma művészpedagógusok munkássága, szellemisége a közoktatásban a társadalmi integráció érdekében
Té­ma­ve­ze­tő:
Pólya Zoltán
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21880
Szer­ző:
Wágner Sára
Cím:
A művészeti nevelés : A művészeti nevelés objektív és szubjektív feltételrendszeréről
Té­ma­ve­ze­tő:
Bálványos Huba
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21881
Szer­ző:
Vránics Renáta
Cím:
A balkezes gyerekek írási, és olvasási nehézségei
Té­ma­ve­ze­tő:
Koósné Sinkó Judit
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21882
Szer­ző:
Váginé Bonifert Diána
Cím:
A játék gyökerei a csecsemőkori tevékenységekben
Té­ma­ve­ze­tő:
B. Lakatos Margó
Szak, ta­go­zat:
Pedagógus szakvizsga

Sor­szám:
D21883
Szer­ző:
Kupai Edit
Cím:
Jeles napok és ünnepek az alsó tagozatos tankönyvek alapján. Lakóhelyem, Abádszalók lakodalmas szokásai
Té­ma­ve­ze­tő:
Dévai Adrienn
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21885
Szer­ző:
Csabina Ildikó Melinda
Cím:
Jane Austen's world - First Impressions
Té­ma­ve­ze­tő:
Görgényiné Epres Erika
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21886
Szer­ző:
Csapó Judit Alexandra
Cím:
Eger településtörténete, különös tekintettel iskolatörténetére
Té­ma­ve­ze­tő:
Ladáné Dauda Györgyi
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21887
Szer­ző:
Csiky Zsófia Magdolna
Cím:
Művészeti nevelés érzelmi nevelés művészettel
Té­ma­ve­ze­tő:
Bálványos Huba
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21888
Szer­ző:
Csillag Virág
Cím:
Volkslieder und Volkstanze der Nadascher Tanzgruppe : Das Spinnrad dreht sich weiter und der Hochzeitstanz
Té­ma­ve­ze­tő:
Márkus Éva
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21889
Szer­ző:
Martos Zsófia Anna
Cím:
A magyar, illetve svéd gyermekek táplálkozási szokásai és fizikai teljesítőképességük közötti összefüggések
Té­ma­ve­ze­tő:
Vári Péter
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21892
Szer­ző:
Businé Kálló Csilla
Cím:
Differenciált tanulásszerevezés vegyes csoportban, roma kisgyermekek között
Té­ma­ve­ze­tő:
Körmöci Katalin
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógusi-Gyógytestnevelő szak

Sor­szám:
D21893
Szer­ző:
Vetier Anna
Cím:
A mozgás és a tánc, mint gyógyító erő kisiskolás korban
Té­ma­ve­ze­tő:
Orosz Judit, Endresz Hajna
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21894
Szer­ző:
Stamler Rita
Cím:
A sajátos nevelési igényű tanulók szociális képességeinek fejlesztése a napközi otthonban
Té­ma­ve­ze­tő:
Rózsáné Czigány Enikő
Szak, ta­go­zat:
Pedagógus szakvizsga

Sor­szám:
D21895
Szer­ző:
Csillikné Nagy Zsuzsanna
Cím:
Szűrőeljárások, egyéni fejlesztési terv készítése esetismertetéshez kapcsolódóan
Té­ma­ve­ze­tő:
Salné Lengyel Mária
Szak, ta­go­zat:
Fejlesztő-tanító

Sor­szám:
D21896
Szer­ző:
Hajzer Zoltánné
Cím:
A számítógép felhasználásának lehetőségei a differenciálásban és a fejlesztő munkában
Té­ma­ve­ze­tő:
Rózsáné Czigány Enikő
Szak, ta­go­zat:
Pedagógus szakvizsga

Sor­szám:
D21897
Szer­ző:
Peer Lászlóné
Cím:
Szűrőeljárások és egyéni fejlesztési terv készítése egy esettanulmány bemutatásával
Té­ma­ve­ze­tő:
Salné Lengyel Mária
Szak, ta­go­zat:
Pedagógus szakvizsga

Sor­szám:
D21899
Szer­ző:
Kovács István
Cím:
Tipográfia : Az alkalmazott grafika felhasználási lehetőségei a vizuális nevelésben
Té­ma­ve­ze­tő:
Kardos Mária
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21900
Szer­ző:
Balog Beáta
Cím:
Magyar tudósok, távoli világok kutatói : Vámbéry Ármin utazásai Ázsiában
Té­ma­ve­ze­tő:
Demeter Katalin
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21901
Szer­ző:
Beke Katalin
Cím:
Agresszió az iskolában
Té­ma­ve­ze­tő:
Hilbert Mátyásné
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21902
Szer­ző:
Horváth Adrienn
Cím:
Egy alternatív pedagógia bemutatása - Maria Montessori pedagógiája
Té­ma­ve­ze­tő:
Rádi Orsolya
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21903
Szer­ző:
Debreczeni Dániel
Cím:
A videojátékok képességfejlesztő hatásai a 9-13 éves korú gyermekeknél
Té­ma­ve­ze­tő:
Tóth Attila
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21904
Szer­ző:
Vetési Mónika
Cím:
A kisgyerekek ábrázolásának jellegzetességei a firkakorszaktól a térábrázolásig
Té­ma­ve­ze­tő:
Preisinger Zsuzsa
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21905
Szer­ző:
Erős Dalma
Cím:
Komplexitás és zenei nevelés az óvodában
Té­ma­ve­ze­tő:
Hegedűsné Tóth Zsuzsanna
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21906
Szer­ző:
Molnár Ágnes
Cím:
Múzeumpedagógia az óvodában
Té­ma­ve­ze­tő:
Pataky Gabriella
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21907
Szer­ző:
Erőss Renáta
Cím:
A viselet, mint kommunikáció
Té­ma­ve­ze­tő:
Kungl György
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21908
Szer­ző:
Bures Éva
Cím:
A fa jelkép megjelenése a magyar hagyományban
Té­ma­ve­ze­tő:
Kungl György
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21909
Szer­ző:
Csengeri Zsuzsa
Cím:
A gyermek játékában megjelenő képzelt társak : Boldizsár, Béla, Plútó, Ilka és a barátnők, mint a Játékok Játéka
Té­ma­ve­ze­tő:
B. Lakatos Margó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21910
Szer­ző:
Kelner Viktória
Cím:
A mesében rejlő elaborációs lehetőségek
Té­ma­ve­ze­tő:
Kolosai Nedda
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21911
Szer­ző:
Szopkó Katalin
Cím:
A sajátos nevelési igényű gyerekek integrálása az óvodában
Té­ma­ve­ze­tő:
Rózsáné Czigány Enikő
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21912
Szer­ző:
Sajtos Krisztina
Cím:
Az állatkert, mint az óvodai nevelés színtere
Té­ma­ve­ze­tő:
Bihariné Krekó Ilona
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21913
Szer­ző:
Karai Anna
Cím:
Helyes éneklési szokások alakítása kisiskoláskorban 1-6 osztály
Té­ma­ve­ze­tő:
Döbrössy János
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21914
Szer­ző:
Bárnai Katalin
Cím:
A 19. századi bűnügyi ponyva : 19. századi, betyárokról szóló bűnügyi ponyvák elemzése, a betyár által betöltött szerep tükrében
Té­ma­ve­ze­tő:
Slíz Mariann
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21915
Szer­ző:
Tisza Gergely
Cím:
Értékek és eszmények a gyermekfilmekben
Té­ma­ve­ze­tő:
Demeter Katalin
Szak, ta­go­zat:
Művelődésszervező

Sor­szám:
D21918
Szer­ző:
Fülesdi Edina
Cím:
Sajátos nevelési igényű gyerekek társas kapcsolatai az óvodában
Té­ma­ve­ze­tő:
Rózsáné Czigány Enikő
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21919
Szer­ző:
Papp Lajosné
Cím:
Én, vagy mi? Ki is vagyok? Esettanulmány: Ikergyerekek az alsótagozaton
Té­ma­ve­ze­tő:
Orosz Judit
Szak, ta­go­zat:
Pedagógus szakvizsga

Sor­szám:
D21920
Szer­ző:
Vass Imréné
Cím:
Lakóhelyem közvetlen környezetének természeti értékei, szerepük a környezeti nevelésben és a fenntarthatóságra nevelésben
Té­ma­ve­ze­tő:
Bihariné Krekó Ilona
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21921
Szer­ző:
Somogyiné Mayer Andrea
Cím:
Környezettudatos viselkedésre és gondolkodásra nevelés lehetőségei az óvodában
Té­ma­ve­ze­tő:
Bihariné Krekó Ilona
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21922
Szer­ző:
Horváthné Papp Éva
Cím:
Részképességek korrekciós fejlesztése óvodai nagycsoportban
Té­ma­ve­ze­tő:
Orosz Judit
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21924
Szer­ző:
Szikora Hajnalka
Cím:
Cseppkövecskék
Té­ma­ve­ze­tő:
B. Lakatos Margó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21925
Szer­ző:
Varga Adrienn
Cím:
Fejlesztő matematikai játékok a különböző szükségletek kielégítésére
Té­ma­ve­ze­tő:
Körmöci Katalin
Szak, ta­go­zat:
nincs jelölés

Sor­szám:
D21926
Szer­ző:
Zsemberovszky Jánosné
Cím:
Testséma fejlesztése kisgyermek - és óvodáskorban saját tapasztalataim alapján
Té­ma­ve­ze­tő:
B. Lakatos Margó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21929
Szer­ző:
Veniczné Zsolnai Diána
Cím:
Az egyéni differenciálás lehetőségei iskolaotthonos csoportban
Té­ma­ve­ze­tő:
Orosz Judit
Szak, ta­go­zat:
Pedagógus szakvizsga

Sor­szám:
D21931
Szer­ző:
Szabó Réka
Cím:
A kéttannyelvű oktatás és a vizuális nevelés az általános iskola alsó tagozatán
Té­ma­ve­ze­tő:
Trentinné Benkő Éva
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21932
Szer­ző:
Kertészné Koczor Katalin
Cím:
A tanulói jogok érvényesítése a közoktatásban
Té­ma­ve­ze­tő:
Szymczak Judit
Szak, ta­go­zat:
Pedagógus szakvizsga

Sor­szám:
D21933
Szer­ző:
Papadopulosz Georgina
Cím:
Macis játékaink története
Té­ma­ve­ze­tő:
B. Lakatos Margó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21934
Szer­ző:
Tarrné Nagy Boglárka
Cím:
A korai idegennyelv-fejlesztés iránti igény és a szülői ház
Té­ma­ve­ze­tő:
Kovács Judit
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21935
Szer­ző:
Tasnádi Katalin
Cím:
Alternatív zenepedagógiai lehetőségek : Az Énekes Iskolára - szkólára - történő felkészítés az óvodában
Té­ma­ve­ze­tő:
Szarka Júlia
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21936
Szer­ző:
Végh Borbála Karolina
Cím:
Színek az óvodában és azon kívül
Té­ma­ve­ze­tő:
Bálványos Huba
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21937
Szer­ző:
Kővári Zsanett
Cím:
Kőbánya kulturális hagyományai
Té­ma­ve­ze­tő:
Hegyi Halmos Nóra
Szak, ta­go­zat:
Művelődésszervező

Sor­szám:
D21938
Szer­ző:
Szabó Mercédesz
Cím:
Magatartás- és teljesítményzavarok a válást közvetlen megelőző és követő időszakban
Té­ma­ve­ze­tő:
Rózsáné Czigány Enikő
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21939
Szer­ző:
Kovács Annamária
Cím:
Mezőkövesd és környéke természeti értékeinek bemutatása
Té­ma­ve­ze­tő:
Vastagné Bauer Zita
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21940
Szer­ző:
Orosz Marianna
Cím:
Az írás és olvasás tanítása a Waldorf-pedagógiában
Té­ma­ve­ze­tő:
Gajdóné Gödény Andrea
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21941
Szer­ző:
Lázárné Riklik Melinda
Cím:
Megkésett beszédfejlődésű gyermek a csoportban
Té­ma­ve­ze­tő:
Gönczöl Andrea
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21942
Szer­ző:
Sámsonné Vezendi Erika
Cím:
Nem verbális csatornák és a kapcsolatteremtés. Dramatikus játékok.
Té­ma­ve­ze­tő:
Gönczöl Andrea
Szak, ta­go­zat:
Pedagógus szakvizsga

Sor­szám:
D21943
Szer­ző:
Szépné Jávorszky Dóra
Cím:
Matematikai nehézséget mutató gyermekek differenciált fejlesztése tanórai keretek között
Té­ma­ve­ze­tő:
Rózsáné Czigány Enikő
Szak, ta­go­zat:
Fejlesztő tanító

Sor­szám:
D21944
Szer­ző:
Sáfár Pálné
Cím:
A papír élménye
Té­ma­ve­ze­tő:
Bérczesi-Dienes Erika
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21945
Szer­ző:
Hontiné Pilissy Andrea
Cím:
A hangképzés hibáinak javítási lehetőségei az óvodában : Anyanyelvi játékok
Té­ma­ve­ze­tő:
Gönczöl Andrea
Szak, ta­go­zat:
Pedagógus szakvizsga

Sor­szám:
D21946
Szer­ző:
Jónás Sándor Imréné
Cím:
Sajátos nevelési igényű gyermekek az óvodában
Té­ma­ve­ze­tő:
Hegedűs Judit
Szak, ta­go­zat:
Fejlesztő Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21947
Szer­ző:
Imre Csabáné
Cím:
Esettanulmány: egy gyermek fejlődésének nyomonkövetése
Té­ma­ve­ze­tő:
Körmöci Katalin
Szak, ta­go­zat:
Fejlesztő Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21948
Szer­ző:
Molnárné Süveges Mária
Cím:
Egy fejlesztő program bemutatása és elemzése : A Lépésről lépésre óvodai fejlesztő program óvodánkban
Té­ma­ve­ze­tő:
Orosz Judit
Szak, ta­go­zat:
Pedagógus szakvizsga

Sor­szám:
D21950
Szer­ző:
Tollnerné Kádár Judit
Cím:
A tanulási nehézséggel küzdők korrekciója a tanítási órán
Té­ma­ve­ze­tő:
Rózsáné Czigány Enikő
Szak, ta­go­zat:
Fejlesztő tanító

Sor­szám:
D21951
Szer­ző:
Veszprémi Gabriella
Cím:
Egy múzeum, helytörténet bemutatása : Újpest Helytörténeti Gyűjtemény
Té­ma­ve­ze­tő:
Ladáné Dauda Györgyi
Szak, ta­go­zat:
Művelődésszervező

Sor­szám:
D21952
Szer­ző:
Dancs Ágnes
Cím:
Tanító szerepe az alsó tagozatos osztályközösségek alakulásában
Té­ma­ve­ze­tő:
Böddi Zsófia
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21953
Szer­ző:
Kónya Mónika
Cím:
Hajdúnánás és környéke természeti adottságai
Té­ma­ve­ze­tő:
Schottner Ede
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21954
Szer­ző:
Virág Katalin
Cím:
Jelek, jelképek az afrikai és ázsiai művészetben
Té­ma­ve­ze­tő:
Kungl György
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21955
Szer­ző:
Szikora Andrásné
Cím:
Óvodai játék - Zenei játék
Té­ma­ve­ze­tő:
Szarka Júlia
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21957
Szer­ző:
Bóka Zsuzsanna
Cím:
Azért szeretsz? Egy enuresises kislány esete
Té­ma­ve­ze­tő:
B. Lakatos Margó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21960
Szer­ző:
Gyetvai Miklósné
Cím:
A környezeti nevelés és fenntarthatóságra nevelés az óvoda kertjében és udvarán
Té­ma­ve­ze­tő:
Bihariné Krekó Ilona
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21961
Szer­ző:
Kéri Krisztina
Cím:
Környezettudatos viselkedésre és gondolkodásra nevelés lehetőségei az óvodában
Té­ma­ve­ze­tő:
Bihariné Krekó Ilona
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21965
Szer­ző:
Pénzes Éva
Cím:
Pöttyös bögre a jelem, konténerben lakom
Té­ma­ve­ze­tő:
B. Lakatos Margó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21971
Szer­ző:
Deme Gabriella
Cím:
Gyermeki fantázia és gondolkodás egy mese befejezésében
Té­ma­ve­ze­tő:
B. Lakatos Margó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21972
Szer­ző:
Berta Andrea
Cím:
Mozgásszegény - szegény mozgás
Té­ma­ve­ze­tő:
Ramocsa Gábor
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21978
Szer­ző:
Tollayné Rittinger Andrea
Cím:
Labdarúgás a váci Aprajafalva óvodában
Té­ma­ve­ze­tő:
Csányi Tamás
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21979
Szer­ző:
Szacsvay Zsófia
Cím:
Testtartáskorrekció a 21. században
Té­ma­ve­ze­tő:
Rácz Katalin
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21980
Szer­ző:
Kemény Ilona
Cím:
Egy falusi általános iskola fizikai aktivitási szokásrendszere
Té­ma­ve­ze­tő:
Csányi Tamás
Szak, ta­go­zat:
Pedagógus szakvizsga

Sor­szám:
D21982
Szer­ző:
Pintér Sándor Endréné
Cím:
Lakóhelyem védett természeti értékei, szerepük a fenntarthatóságra nevelésben
Té­ma­ve­ze­tő:
Bihariné Krekó Ilona
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21985
Szer­ző:
Csurgai Éva
Cím:
"amint lehet, rögtön megjavulok" : Esettanulmány egy magatartászavart mutató gyermekről
Té­ma­ve­ze­tő:
Orosz Judit
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21986
Szer­ző:
Labádi Mónika
Cím:
A primitív reflexek, a mozgásérettség és az iskolaérettség összefüggései, ezek óvodapedagógiai konzekvenciái
Té­ma­ve­ze­tő:
Orosz Judit
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21989
Szer­ző:
Zellerné Gerstmayer Judit
Cím:
Társak között egyedül : Agresszió és szorongás
Té­ma­ve­ze­tő:
B. Lakatos Margó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21991
Szer­ző:
Bense Miklósné
Cím:
Figyelj rám! : Esettanulmány egy problematikus gyermekről
Té­ma­ve­ze­tő:
Orosz Judit
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21992
Szer­ző:
Martonné Somogyi Márta
Cím:
A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése és oktatása a Zalakomáromi Általános Iskolában
Té­ma­ve­ze­tő:
Hegedűs Judit
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21993
Szer­ző:
Schieder Teodóra
Cím:
A személyiségfejlődés egyéni sajátosságainak figyelembe vétele az általános iskola alsó tagozatos osztályaiban (esetelemzéssel)
Té­ma­ve­ze­tő:
Jávorné Kolozsváry Judit
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21994
Szer­ző:
Krausz Orsolya
Cím:
A Piliscsabai Palánta Általános Iskola és a meseszínház - projekt
Té­ma­ve­ze­tő:
Ronkovicsné Faragó Eszter
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21995
Szer­ző:
Benke Mónika
Cím:
Lakóhelyem közvetlen környezetének természeti értékei, szerepük a környezeti nevelésben és a fenntarthatóságra nevelésben
Té­ma­ve­ze­tő:
Bihariné Krekó Ilona
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21996
Szer­ző:
Baintner Katalin
Cím:
Környezettudatos viselkedésre és gondolkodásra nevelés lehetőségei az óvodában
Té­ma­ve­ze­tő:
Bihariné Krekó Ilona
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D21997
Szer­ző:
Bonnyai Zsuzsanna
Cím:
Az egyházi iskolák életének alapelvei, gyakorlata régen és ma : Hogyan tükröződik ez a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban?
Té­ma­ve­ze­tő:
Ronkovicsné Faragó Eszter
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21998
Szer­ző:
Bányász Anita Rita
Cím:
A versengés, győzelem, vesztés élményének feldolgozása rajzban, második osztályos tanulóknál
Té­ma­ve­ze­tő:
Orosz Judit
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D21999
Szer­ző:
Blazsek Beáta
Cím:
A népdalváltozatok tanítási módjai : Mozgás és tánc a daltanítás szolgálatában
Té­ma­ve­ze­tő:
Kismartony Katalin
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22000
Szer­ző:
Szalma-Markó Éva
Cím:
Az óvodai csoportszoba berendezésének hatása a gyermekek játéktevékenységére
Té­ma­ve­ze­tő:
Podráczky Judit
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22001
Szer­ző:
Rákosi Ágnes
Cím:
Tárgyak a szimbolikus játékban
Té­ma­ve­ze­tő:
B. Lakatos Margó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22002
Szer­ző:
Rácz Janka
Cím:
Az integrált nevelés hatása az óvodás gyermekek fejlődésére
Té­ma­ve­ze­tő:
Rózsáné Czigány Enikő
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22003
Szer­ző:
Sonkoly Noémi
Cím:
Az egészségfejlesztési kompetenciák alakításának lehetőségei 6-12 éves korban , különös tekintettel a szenvedélybetegségek megelőzésére
Té­ma­ve­ze­tő:
Kulin Eszter
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22004
Szer­ző:
Simon Éva
Cím:
A gyermekkori túlsúly és elhízás
Té­ma­ve­ze­tő:
Vári Péter
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22005
Szer­ző:
Séllei Edit
Cím:
Magyar Nemzeti Múzeum története és múzeumpedagógiai tevékenysége
Té­ma­ve­ze­tő:
Farkas Mária
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22006
Szer­ző:
Besnyő Dóra
Cím:
A nyolcvanas évek szubkultúrája szociológiai megközelítésből
Té­ma­ve­ze­tő:
Bauer Béla
Szak, ta­go­zat:
Kommunikáció-Művelődésszervező

Sor­szám:
D22007
Szer­ző:
Tóth Kata
Cím:
A műveltség tartalmának változásai a 19-20. században
Té­ma­ve­ze­tő:
Ladáné Dauda Györgyi
Szak, ta­go­zat:
Kommunikáció-Művelődésszervező

Sor­szám:
D22008
Szer­ző:
Tóth Kata
Cím:
A televízió hatása a gyermekek nyelvhasználatára : A 9-10 éves korosztály nyelvhasználatának változásai a reklámok hatására
Té­ma­ve­ze­tő:
Csíkvári Gábor
Szak, ta­go­zat:
Kommunikáció-Művelődésszervező

Sor­szám:
D22010
Szer­ző:
Tóthné Bernárd Emese
Cím:
A képzőművészeti terápia lehetőségei az általános iskolában
Té­ma­ve­ze­tő:
Bakos Tamás
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22011
Szer­ző:
Takács Orsolya
Cím:
Hangszerek szerepe és felhasználási lehetőségei az alsó tagozatos zenei nevelésben
Té­ma­ve­ze­tő:
Kismartony Katalin
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22012
Szer­ző:
Sólyom Imre
Cím:
A sajátos nevelési igényű gyermekek és a zene
Té­ma­ve­ze­tő:
Szarka Júlia
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22013
Szer­ző:
Baronics Zsuzsanna
Cím:
A kerámia-készítés felhasználása a vizuális nevelés órákon : Agyaglapok felhasználási lehetőségei a magyar népművészeti értékek megőrzésével
Té­ma­ve­ze­tő:
Kardos Mária
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22014
Szer­ző:
Nagy Emese
Cím:
Az egyházi iskolák gyakorlata és rendje régen és ma : Az angolkisasszonyok
Té­ma­ve­ze­tő:
Ronkovicsné Faragó Eszter
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22015
Szer­ző:
Tőke Zsófia Krisztina
Cím:
Egy kortárs magyar regényíró pályaképe : Szabó Magda ifjúsági művei
Té­ma­ve­ze­tő:
Csikvári Gábor
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22016
Szer­ző:
Tóthfalusi Krisztina
Cím:
Hagyományaink és ünnepeink az óvodában
Té­ma­ve­ze­tő:
Hegedűs Judit
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22017
Szer­ző:
Takács Bernadett
Cím:
Hátránnyal indulni? A hátrányos és a veszélyeztetett helyzetű gyermekek az óvodában
Té­ma­ve­ze­tő:
Hegedűs Judit
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22018
Szer­ző:
Török Eszter
Cím:
A gyermekdalok, a játékosság és a mesei elemek megjelenése a zenében
Té­ma­ve­ze­tő:
Bánki Vera
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22020
Szer­ző:
Lékai Péterné
Cím:
Az egészséges életmód elemei : Testmozgással az egészségért
Té­ma­ve­ze­tő:
Csányi Tamás
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22022
Szer­ző:
Tóth Benjámin Péter
Cím:
Séták kirándulások szerepe az óvodai környezeti nevelésben
Té­ma­ve­ze­tő:
Bihariné Krekó Ilona
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22023
Szer­ző:
Turcsi Eszter
Cím:
Veres Pálné kapcsolatrendszere
Té­ma­ve­ze­tő:
Ladáné Dauda Györgyi
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22024
Szer­ző:
Temesi Katalin
Cím:
A múzeum, mint a környezeti nevelés színhelye
Té­ma­ve­ze­tő:
Bihariné Krekó Ilona
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22025
Szer­ző:
Balázs Ilona
Cím:
"Láttál már hóka lovat"
Té­ma­ve­ze­tő:
B. Lakatos Margó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22026
Szer­ző:
Besnyő Dóra
Cím:
Tarr Béla filmjei
Té­ma­ve­ze­tő:
Mátyás Győző
Szak, ta­go­zat:
Kommunikáció-Művelődésszervező

Sor­szám:
D22027
Szer­ző:
Velencei Zsanett
Cím:
Lakóhelyem lokális problémái a fenntarhatóságra nevelés tükrében
Té­ma­ve­ze­tő:
Vastagné Bauer Zita
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22028
Szer­ző:
Szlávik Dániel
Cím:
Az erdei iskola informatikai támogatása
Té­ma­ve­ze­tő:
Lénárd András
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22029
Szer­ző:
Oláh Dóra
Cím:
Miért éppen a Zenevár Óvoda?
Té­ma­ve­ze­tő:
Szarka Júlia
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22030
Szer­ző:
Tóth Emőke
Cím:
Soroksár történelme, különös tekintettel a nemzetiségi hagyományokra
Té­ma­ve­ze­tő:
Ladáné Dauda Györgyi
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22031
Szer­ző:
Tóth Andrea
Cím:
A válás hatása a kisiskolás gyermekek tanulmányi teljesítményére és társaikkal való kapcsolatára
Té­ma­ve­ze­tő:
Böddi Zsófia
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22032
Szer­ző:
Tóth Zsuzsanna
Cím:
Szervezeti kultúra elemzése a kőbányai Harmat Általános Iskolában
Té­ma­ve­ze­tő:
Vargáné Fónagy Erzsébet
Szak, ta­go­zat:
Pedagógus szakvizsga

Sor­szám:
D22033
Szer­ző:
Tóth Kitti
Cím:
Érzéketlenség, érzékenység
Té­ma­ve­ze­tő:
Heves Andrea
Szak, ta­go­zat:
Ifjúságsegítő szak

Sor­szám:
D22034
Szer­ző:
Telek Edit
Cím:
Hátrányos helyzet
Té­ma­ve­ze­tő:
Szabó András
Szak, ta­go­zat:
Ifjúságsegítő szak

Sor­szám:
D22036
Szer­ző:
Major Melinda
Cím:
Tankönyvelemzés
Té­ma­ve­ze­tő:
Gajdóné Gödény Andrea
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22037
Szer­ző:
Stanev Fatime
Cím:
A Bükk természeti értékei
Té­ma­ve­ze­tő:
Schottner Ede
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22038
Szer­ző:
Siklós Emőke
Cím:
Diszlexiás tanulók az alsó tagozaton
Té­ma­ve­ze­tő:
Tóth Beatrix
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22039
Szer­ző:
Menyhárt Éva
Cím:
Hiedelmek és babonák egy palóc faluban, Őrhalomban
Té­ma­ve­ze­tő:
Ladáné Dauda Györgyi
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22040
Szer­ző:
Malomsoki Anita
Cím:
Alsó tagozatos informatika tankönyvek összehasonlító vizsgálata
Té­ma­ve­ze­tő:
Lénárd András
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22041
Szer­ző:
Máróné Zubor Gizella
Cím:
Egészségtudatos magatartás megalapozása a gyakorlatban 3-6 éves korban
Té­ma­ve­ze­tő:
Kulin Eszter
Szak, ta­go­zat:
Pedagógus szakvizsga

Sor­szám:
D22042
Szer­ző:
Varga Krisztina
Cím:
Az úszás hatása a kondicionális képességekre
Té­ma­ve­ze­tő:
Vári Péter
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22043
Szer­ző:
Varga Nikolett
Cím:
Drámapedagógia az óvodában
Té­ma­ve­ze­tő:
Gönczöl Andrea
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22044
Szer­ző:
Vári Boglárka
Cím:
Egy alternatív iskola bemutatása : Gyermekház Általános Iskola
Té­ma­ve­ze­tő:
Rádi Orsolya
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22045
Szer­ző:
Vas Orsolya
Cím:
Tanulási zavarok a családban
Té­ma­ve­ze­tő:
Rózsáné Czigány Enikő
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22046
Szer­ző:
Török Bettina Katalin
Cím:
A projektmódszer szerepe az élményszerű természettudományos nevelésben
Té­ma­ve­ze­tő:
Vastagné Bauer Zita
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22047
Szer­ző:
Temesi Patrícia
Cím:
Educational References in the Harry Potter Series by J.K. Rowling or Hogwarts Through Muggle Eyes
Té­ma­ve­ze­tő:
Vincze Emőke
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22048
Szer­ző:
Széles Enikő Ágnes
Cím:
Szent István állama, törvénykezése
Té­ma­ve­ze­tő:
Farkas Mária
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22049
Szer­ző:
Serdült Zita
Cím:
A magatartászavar megítélése az általános iskolában
Té­ma­ve­ze­tő:
Rózsáné Czigány Enikő
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22050
Szer­ző:
Serényi Judit
Cím:
Dobozba zárt világ - avagy a rajzfilmek hatása az óvodás korú gyermekek pszichés fejlődésére
Té­ma­ve­ze­tő:
Gerber Pál
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22051
Szer­ző:
Baranyi Andrea
Cím:
Prevenció az iskolában : A D.A.D.A. program lehetőségei a prevenció területén
Té­ma­ve­ze­tő:
Hegedűs Judit
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22052
Szer­ző:
Bakay Eszter
Cím:
Neue Wege im Zielsprachigen Sachunterricht : Insbesondere in den Deutsch-Ungarischen Bilingualen Schulen in Ungarn
Té­ma­ve­ze­tő:
Molnárné Batári Ilona
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22053
Szer­ző:
Bosányi Éva
Cím:
Tündér Lala - Választások : Pedagógiai konfliktusok a szépirodalomban
Té­ma­ve­ze­tő:
Hunyady Györgyné
Szak, ta­go­zat:
Pedagógus szakvizsga

Sor­szám:
D22054
Szer­ző:
Barabásné Dull Szilvia Judit
Cím:
A televíziózás hatása
Té­ma­ve­ze­tő:
Hegedűs Judit
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22055
Szer­ző:
Belák Balázs
Cím:
A tipográfia szerepe a kommunikációban : Egy magazin tipográfiája
Té­ma­ve­ze­tő:
Halák László
Szak, ta­go­zat:
Kommunikáció-Művelődésszervező

Sor­szám:
D22056
Szer­ző:
Belák Balázs
Cím:
Értékek és a civil társadalom a globalizálódó világban
Té­ma­ve­ze­tő:
Bauer Béla
Szak, ta­go­zat:
Kommunikáció-Művelődésszervező

Sor­szám:
D22057
Szer­ző:
Antal Enikő
Cím:
Az ifjúsági életforma változásai a 20-21. század fordulóján : Szociális zavarok és a drog
Té­ma­ve­ze­tő:
Bauer Béla
Szak, ta­go­zat:
Ifjúságsegítő szak

Sor­szám:
D22058
Szer­ző:
Jancsó Zsanett
Cím:
"A testvéreim, meg az anya, meg az apa" : Az óvodás korú gyermek ismeretei a családról
Té­ma­ve­ze­tő:
B. Lakatos Margó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22059
Szer­ző:
Tarcsay Adrienn
Cím:
Die Bewahrung der ungarndeutschen Traditionen in der Grundschule
Té­ma­ve­ze­tő:
Márkus Éva
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22060
Szer­ző:
Szabó Nikoletta
Cím:
Die Rolle des Marchens in der deutschen Romantik
Té­ma­ve­ze­tő:
Baloghné Nagy Gizella
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22061
Szer­ző:
Szirányi-Balogh Bernadett
Cím:
Lakóhelyem, Újpest természeti értékei
Té­ma­ve­ze­tő:
Vastagné Bauer Zita
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22062
Szer­ző:
Sziklai Eszter
Cím:
Frances Hodgson Burnett: The Secret Garden
Té­ma­ve­ze­tő:
Vincze Emőke
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22063
Szer­ző:
Szűcs Réka
Cím:
Egy nagy rendezvény kommunikáció szempontból történő megszervezése és a hozzá kapcsolódó médiakampány kidolgozása
Té­ma­ve­ze­tő:
Szeles Péter
Szak, ta­go­zat:
Kommunikáció-Művelődésszervező

Sor­szám:
D22064
Szer­ző:
Szűcs Réka
Cím:
Felnőttképzési tréningek
Té­ma­ve­ze­tő:
Hegyi Halmos Nóra
Szak, ta­go­zat:
Kommunikáció-Művelődésszervező

Sor­szám:
D22065
Szer­ző:
Szalkai Eszter
Cím:
Balkezes gyerek - balkezes pedagógus : Balkezesek helyzete az általános iskola alsó tagozatán
Té­ma­ve­ze­tő:
Koósné Sinkó Judit
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22066
Szer­ző:
Varga Boglárka
Cím:
Az ifjúsági életforma változásai a 20-21. század fordulóján : A fiatal korosztály társas kapcsolatainak változása
Té­ma­ve­ze­tő:
Bauer Béla
Szak, ta­go­zat:
Ifjúságsegítő szak

Sor­szám:
D22067
Szer­ző:
Véssey Judit
Cím:
A mese szereplők magatartásformái : A mese, mint gyógyító erő
Té­ma­ve­ze­tő:
Gönczöl Andrea
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22068
Szer­ző:
Veing Zsuzsanna Mónika
Cím:
A gyermekrajzok színei
Té­ma­ve­ze­tő:
Vastag Ágnes
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22069
Szer­ző:
Mártony Mariann
Cím:
Az iskolaérettségre való felkészítés az óvodai testnevelés eszközeivel
Té­ma­ve­ze­tő:
Gergely Ildikó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22070
Szer­ző:
Murvai Dorottya
Cím:
A vizuális nyelv és kifejezés a kisgyermekek rajzaiban
Té­ma­ve­ze­tő:
Gerber Pál
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22071
Szer­ző:
Szilvási Zsófia
Cím:
Matematika a művészetben : Összehasonlító geometria és művészet összekapcsolása a tanításban
Té­ma­ve­ze­tő:
Makara Ágnes
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22072
Szer­ző:
Lacza Ivett
Cím:
Pszichés zavarok gyermekkorban. Az agresszió visszaszorítása
Té­ma­ve­ze­tő:
Kulin Eszter
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22073
Szer­ző:
Mészáros Klára
Cím:
Családtörténeti kutatások, a családi szocializáció változásai
Té­ma­ve­ze­tő:
Hegedűs Judit
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22074
Szer­ző:
Baglyas Orsolya
Cím:
Alternatív pedagógia - Milyennek láttam és miért választottam a Waldorf-iskolát? : Összehasonlítások egy magyar-angol két tanítási nyelvű iskola és a Waldorf-iskola alsó tagozatosainak életével, mindennapjaival
Té­ma­ve­ze­tő:
Rádi Orsolya
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22075
Szer­ző:
Lizák Zsanett
Cím:
Fiatalkorú bűnelkövetők a 21. században
Té­ma­ve­ze­tő:
Hegedűs Judit
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22076
Szer­ző:
Ligeti Viktória
Cím:
Drámapedagógia az óvodában
Té­ma­ve­ze­tő:
Gönczöl Andrea
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22077
Szer­ző:
Mihály Anna
Cím:
Az egészség megőrzésének lehetőségei néhány fővárosi és vidéki óvoda étkeztetésének összehasonlítása alapján
Té­ma­ve­ze­tő:
Barnkopfné Zsoffay Klára
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22078
Szer­ző:
Labus Eszter
Cím:
Nemezből, mint a legnemesebb természetes anyagok egyikéből gyermekjáték tervezése, elkészítése és kipróbálása
Té­ma­ve­ze­tő:
Vastag Ágnes
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22079
Szer­ző:
Latinovics Anett
Cím:
A balkezesek írás- és olvasásnehézségei
Té­ma­ve­ze­tő:
Koósné Sinkó Judit
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22080
Szer­ző:
Demcsik Mónika
Cím:
A gyermekek napközbeni ellátása Magyarországon : A Biztos Kezdet Program bemutatása
Té­ma­ve­ze­tő:
Hegedűs Judit
Szak, ta­go­zat:
Pedagógus szakvizsga

Sor­szám:
D22081
Szer­ző:
Ballon Enikő
Cím:
A személyiségfejlesztés és a játék kapcsolata
Té­ma­ve­ze­tő:
Gergely Ildikó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22082
Szer­ző:
Bíró Anna
Cím:
Táplálkozással összefüggő anyagcsere betegségek
Té­ma­ve­ze­tő:
Mészárosné Darvay Sarolta
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22083
Szer­ző:
Ádám Zsuzsanna
Cím:
Óvodáskorú gyermekek ismeretei a családról
Té­ma­ve­ze­tő:
B. Lakatos Margó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22084
Szer­ző:
Oláh Edit
Cím:
Alkoholizmus
Té­ma­ve­ze­tő:
Heves Andrea
Szak, ta­go­zat:
Ifjúságsegítő szak

Sor­szám:
D22085
Szer­ző:
Szolnoki Csilla
Cím:
A Gonosz megjelenése a varázsmesékben
Té­ma­ve­ze­tő:
Gönczöl Andrea
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22086
Szer­ző:
Molnár Luca
Cím:
Az egy iskolába járó testvérek hatása egymásra, testvérkapcsolat alakulása
Té­ma­ve­ze­tő:
Böddi Zsófia
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22087
Szer­ző:
Mester Nikoletta
Cím:
A Hortobágyi Nemzeti Park feldolgozása a természettudományos kompetenciák fejlődésében
Té­ma­ve­ze­tő:
Pákozdi Erika
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22089
Szer­ző:
Lódi Krisztina Judit
Cím:
A magyar animáció története, a Kecskeméti Rajzfilmstúdió megalakulása, és A hercegnő és a kobold című rajzfilm elemzése
Té­ma­ve­ze­tő:
Bakos Tamás
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22090
Szer­ző:
Vámos Zsófia
Cím:
Jane Austen's world: In Sense and Sensibility
Té­ma­ve­ze­tő:
Görgényiné Epres Erika
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22091
Szer­ző:
Veressné Kurucz Valéria
Cím:
Az olvasást és írást előkészítő részképesség-fejlesztés kisiskolás korban
Té­ma­ve­ze­tő:
Tóth Beatrix
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22092
Szer­ző:
Szabó Judit
Cím:
Matematikai képességek és a téri tájékozódó képesség kapcsolata
Té­ma­ve­ze­tő:
Gergely Ildikó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22093
Szer­ző:
Szentgyörgyi Adrienn
Cím:
Szolgáltatások az iskolában : A szülők elvárásai az iskolával szemben
Té­ma­ve­ze­tő:
Hegedűs Judit
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22094
Szer­ző:
Lóczi Andrea
Cím:
Offenes Lernen im Fremdsprachunterricht
Té­ma­ve­ze­tő:
Molnárné Batári Ilona
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22095
Szer­ző:
Lévainé Sandrik Anikó
Cím:
Egy reformintézmény mindennapjai
Té­ma­ve­ze­tő:
Ronkovicsné Faragó Eszter
Szak, ta­go­zat:
Pedagógus szakvizsga

Sor­szám:
D22096
Szer­ző:
Megyesi Melinda
Cím:
Tanösvények lakóhelyem környékén : A tatabányai "Turul" tanösvény felhasználhatósága óvodáskorú gyermekekkel
Té­ma­ve­ze­tő:
Barnkopfné Zsoffay Klára
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22097
Szer­ző:
Orosz Zsófia
Cím:
Játékos daltanítás, dalos játékok - avagy hogyan tudjuk megtanítani a zenei fogalmakat, ismereteket legkisebbeknek játékos ötletekkel
Té­ma­ve­ze­tő:
Kismartony Katalin
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22098
Szer­ző:
Magát Krisztina
Cím:
A mozgásgyorsaság összefüggése a gondolkodás gyorsaságával
Té­ma­ve­ze­tő:
Gergely Ildikó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22099
Szer­ző:
Markó Alexandra
Cím:
Mozgásos szokásrendszerek az óvodákban
Té­ma­ve­ze­tő:
Gergely Ildikó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22100
Szer­ző:
Novotny Péterné
Cím:
A mesegyűjtő és meseíró Benedek Elek
Té­ma­ve­ze­tő:
Balogh Csaba
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22101
Szer­ző:
Petrof Hajnalka
Cím:
Művészeti nevelés japán kultúrával ?
Té­ma­ve­ze­tő:
Bálványos Huba
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22102
Szer­ző:
Porcsalmy Zsuzsa
Cím:
Hiperaktivitás és kezelése lovasterápiával
Té­ma­ve­ze­tő:
Rácz Katalin
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22103
Szer­ző:
Pálné Liebscher Nikoletta
Cím:
A tartáshibák javításának és megelőzésének eszközei, módszerei az általános iskolai testnevelésben
Té­ma­ve­ze­tő:
Vörös Veronika
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22104
Szer­ző:
Pala Orsolya
Cím:
Keressünk hasonló, azonos jelenségeket a művészet különböző ágai közt
Té­ma­ve­ze­tő:
Bánki Vera
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22105
Szer­ző:
Pálfalvi Katalin
Cím:
Az országgyűlési képviselők szerepe és jogállása a 20. században Magyarországon
Té­ma­ve­ze­tő:
Ladáné Dauda Györgyi
Szak, ta­go­zat:
Művelődésszervező

Sor­szám:
D22106
Szer­ző:
Nagy Aliz
Cím:
A kábítószer elterjedése és a megelőzés formái és lehetőségei az ifjúság körében
Té­ma­ve­ze­tő:
Vári Péter
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22107
Szer­ző:
Németh Diána
Cím:
Az iskolai könyvtár szerepe a kisiskolások olvasóvá nevelésének folyamatában
Té­ma­ve­ze­tő:
Koósné Sinkó Judit
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22108
Szer­ző:
Nagy Marianna
Cím:
Az Anjou-kori névadás és névdivat vizsgálata az 1332-1337-es pápai tizedjegyzék alapján
Té­ma­ve­ze­tő:
Slíz Mariann
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22109
Szer­ző:
Palánkai Manuéla
Cím:
A rajzfilm hatása és szerepe az óvodáskorú gyermekeknél
Té­ma­ve­ze­tő:
Gerber Pál
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22110
Szer­ző:
Pflum Réka
Cím:
Kooperatív módszerek és csoportmunka alkalmazási lehetőségei matematikai órán
Té­ma­ve­ze­tő:
Makara Ágnes
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22111
Szer­ző:
Pintérné Nagy Tünde Enikő
Cím:
Természet a képzőművészetben : A természet ábrázolása Hokuszai és Monet festményeiben
Té­ma­ve­ze­tő:
Bakos Tamás
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22113
Szer­ző:
Komlós Viktória
Cím:
Fegyvertelen játszótárs - "Magában a lényedben nincs erőszak"
Té­ma­ve­ze­tő:
Bányai Sándor
Szak, ta­go­zat:
Ifjúságsegítő szak

Sor­szám:
D22115
Szer­ző:
Kárász Judit
Cím:
A mese hatása a gyermek személyiségfejlődésére
Té­ma­ve­ze­tő:
Szabó András
Szak, ta­go­zat:
Ifjúságsegítő szak

Sor­szám:
D22116
Szer­ző:
Németh Csenge Margit
Cím:
A magatartászavar megítélése az általános iskolában
Té­ma­ve­ze­tő:
Rózsáné Czigány Enikő
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22117
Szer­ző:
Nagy Veronika
Cím:
Olvasókönyvi szövegek feldolgozása a modern irodalomtudomány, irodalomtanítás tanulságainak érvényesítésével
Té­ma­ve­ze­tő:
Gajdóné Gödény Andrea
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22118
Szer­ző:
Pádár Ildikó
Cím:
Az állatkert, mint az óvodai nevelés színtere
Té­ma­ve­ze­tő:
Bihariné Krekó Ilona
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22119
Szer­ző:
Peyter Viola
Cím:
A sárospataki református kollégium élete 1920-tól napjainkig
Té­ma­ve­ze­tő:
Ronkovicsné Faragó Eszter
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22120
Szer­ző:
Biricskai Gyöngyvér
Cím:
Pedagógusdinasztiák
Té­ma­ve­ze­tő:
Ronkovicsné Faragó Eszter
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22121
Szer­ző:
Bódi Mariann
Cím:
Integráció vagy szeparáció? - mi a helyzet az autistákkal?
Té­ma­ve­ze­tő:
Mészárosné Darvay Sarolta
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22123
Szer­ző:
Fényes Dóra
Cím:
Nevelés és oktatás az ókori világban : Folyammenti kultúrák nevelése
Té­ma­ve­ze­tő:
Hegedűs Judit
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22124
Szer­ző:
Deák Borbála
Cím:
Az iskolai agresszió megítélése ötödik és kilencedik osztályban
Té­ma­ve­ze­tő:
Hunyady Györgyné
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22127
Szer­ző:
Giczei Csilla
Cím:
Papírkészítés, papírmasé az alsó tagozatos vizuális nevelésben : Lampion
Té­ma­ve­ze­tő:
Bakos Tamás
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22128
Szer­ző:
Kun Lívia
Cím:
Metamorfózis a magyarországi Úttörőmozgalomban. A szervezet vezetőinek útkeresése 1989-90-ben
Té­ma­ve­ze­tő:
Donáth Péter
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22129
Szer­ző:
Dajka Gyula
Cím:
Multimédiás eszközök alkalmazása az énekórákon és azokon kívül
Té­ma­ve­ze­tő:
Döbrössy János
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22130
Szer­ző:
Csöndör Kinga
Cím:
Egészségfejlesztés lehetőségei 6-12 éves korban
Té­ma­ve­ze­tő:
Kulin Eszter
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22131
Szer­ző:
Csonka Tímea Katalin
Cím:
Tendenciák a fiatalkorúak drogfogyasztásában : A prevenció lehetőségei
Té­ma­ve­ze­tő:
Vári Péter
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22132
Szer­ző:
Czimbal Barbara
Cím:
Kokas Klára módszerének alkalmazása az iskolai alsótagozatos gyakorlatban
Té­ma­ve­ze­tő:
Turmezeyné Heller Erika
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22133
Szer­ző:
Bogdán Ildikó Anna
Cím:
Az óvodás korú gyermekek játékai - játéktervezés (természetes anyagok, hagyományos technikák)
Té­ma­ve­ze­tő:
Bakos Tamás
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22134
Szer­ző:
Ádám Anna
Cím:
A környezet tevékeny megismerésének lehetőségei folyamatos tanyalátogatás során
Té­ma­ve­ze­tő:
Barnkopfné Zsoffay Klára
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22135
Szer­ző:
Csurgay-Horváth Dorottya
Cím:
A lovasterápia hatása az alsó tagozatos gyerekek szellemi és fizikai képességeire
Té­ma­ve­ze­tő:
Rácz Katalin
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22136
Szer­ző:
Deszkné László Eszter
Cím:
A SZMM Aszódi Javítóintézet növendékeinek gyermekkora
Té­ma­ve­ze­tő:
Hegedűs Judit
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22137
Szer­ző:
Deli Edina
Cím:
Február az óvodában komplexen és zenével
Té­ma­ve­ze­tő:
Szarka Júlia
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22138
Szer­ző:
Durkó Boglárka
Cím:
Békés város története 1711-1849-ig
Té­ma­ve­ze­tő:
Ladáné Dauda Györgyi
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22139
Szer­ző:
Csizmadia Nóra
Cím:
Pedagógiai terek: a térszervezés hatásainak bemutatása két iskola példáján
Té­ma­ve­ze­tő:
Podráczky Judit
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22140
Szer­ző:
Besenyei Bettina
Cím:
A könyvtár szerepe a kisiskolások olvasóvá nevelésének folyamatában
Té­ma­ve­ze­tő:
Koósné Sinkó Judit
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22141
Szer­ző:
Sándor Bettina
Cím:
A 20. századi zeneszerzők művei az alsó tagozatos oktatásban
Té­ma­ve­ze­tő:
Kismartony Katalin
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22142
Szer­ző:
Sik Dorottya
Cím:
"Még a boltba is magával vitt" - emlékek az óvodapedagógusról
Té­ma­ve­ze­tő:
B. Lakatos Margó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22143
Szer­ző:
Szabó Dávid
Cím:
Ifjúsági kultúra az ezredfordulón : Látássérült fiatalok szabadidős és kulturális lehetőségei
Té­ma­ve­ze­tő:
Bauer Béla
Szak, ta­go­zat:
Ifjúságsegítő szak

Sor­szám:
D22144
Szer­ző:
Albertus Zsanett
Cím:
A néptánc szerepe az óvodáskorú gyermekek életében
Té­ma­ve­ze­tő:
Szarka Júlia
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22146
Szer­ző:
Bihari Nóra
Cím:
Játékos daltanítás - dalos játékok
Té­ma­ve­ze­tő:
Hegedűsné Tóth Zsuzsanna
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22147
Szer­ző:
Bereznai Zsófia
Cím:
Jelelemzés
Té­ma­ve­ze­tő:
Vastag Ágnes
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22148
Szer­ző:
Bajnóczi Krisztina
Cím:
A matematikai eszközök fejlődése a matematikatanítás történetében
Té­ma­ve­ze­tő:
Szendrei Julianna
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22149
Szer­ző:
Antal Judit
Cím:
A különböző tanulásszervezési formák összehasonlító elemzése a diákok aktivitása szempontjából
Té­ma­ve­ze­tő:
Rádi Orsolya
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22150
Szer­ző:
Antal Anikó
Cím:
Az 5. osztályos természetismeret tankönyvek összehasonlító elemzése
Té­ma­ve­ze­tő:
Pákozdi Erika
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22151
Szer­ző:
Krotos Adrienn
Cím:
A média és a gyermek
Té­ma­ve­ze­tő:
Hegedűs Judit
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22152
Szer­ző:
Simon Borbála
Cím:
Néphagyományok az óvodában "Új hold, fényes nap..." Zalai népszokások óvodai lehetőségei
Té­ma­ve­ze­tő:
Szarka Júlia
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22153
Szer­ző:
Sólyom Viktória
Cím:
Félelem és szorongás az iskolában
Té­ma­ve­ze­tő:
Böddi Zsófia
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22155
Szer­ző:
Csákiné Veszprémi Éva
Cím:
Gondolatok a zenei képességek hatékony megalapozásáról
Té­ma­ve­ze­tő:
Hegedűsné Tóth Zsuzsanna
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22156
Szer­ző:
Kántor Lilla
Cím:
Hasonlóságok és azonosságok a művészet különböző ágai közt : A ritmus megjelenése az óvodai életben
Té­ma­ve­ze­tő:
Bánki Vera
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22157
Szer­ző:
Csikós Andrea Zsófia
Cím:
A jégkorcsolyázás pozitív hatása az egyensúlyérzékre
Té­ma­ve­ze­tő:
Gergely Ildikó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22158
Szer­ző:
Kasza Zsóka
Cím:
Kétnyelvű nevelés a családban
Té­ma­ve­ze­tő:
Kovács Judit
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22159
Szer­ző:
Kovács Katinka
Cím:
Szöveges értékelés, ahogy a szülők és a pedagógusok látják
Té­ma­ve­ze­tő:
Rádi Orsolya
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22160
Szer­ző:
Kovács Rita Ágnes
Cím:
Lakóhelyem és környéke lokális problémái a fenntarhatóságra nevelés tükrében
Té­ma­ve­ze­tő:
Vastagné Bauer Zita
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22161
Szer­ző:
Kertész Bernadett
Cím:
Irodalmi portrék, filmek magyar tudósokról - A tanítás szolgálatában: Kőrösi Csoma Sándor
Té­ma­ve­ze­tő:
Demeter Katalin
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22162
Szer­ző:
Klemm Luca Etelka
Cím:
Óvodáskorú fiúgyermekek harci játékai
Té­ma­ve­ze­tő:
Hajnal Sándorné
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22163
Szer­ző:
Kóczán Andrea
Cím:
A Nemzetközi Pető Intézet és a Fóti Károlyi István Gyermekközpont szakmai együttműködése
Té­ma­ve­ze­tő:
Hegedűs Judit
Szak, ta­go­zat:
Pedagógus szakvizsga

Sor­szám:
D22164
Szer­ző:
Kiss Andrea
Cím:
Alkohol reklámok hatása a gyerekekre
Té­ma­ve­ze­tő:
Szeles Péter
Szak, ta­go­zat:
Kommunikáció szak

Sor­szám:
D22166
Szer­ző:
Kovács Adrienn Patrícia
Cím:
Játék, mint az óvodapedagógia jövőbemutató, tradicionális értéke a kezdetektől napjainkig
Té­ma­ve­ze­tő:
Hajnal Sándorné
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22167
Szer­ző:
Kelner Orsolya
Cím:
Inklúzív oktatás a testnevelésben
Té­ma­ve­ze­tő:
Tihanyiné Hős Ágnes
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22168
Szer­ző:
Kovács Barbara Nikolett
Cím:
Az izomegyensúly alakulása a 6-7 és a 9-10 éves diákoknál
Té­ma­ve­ze­tő:
Rácz Katalin
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22169
Szer­ző:
Kasza Barbara
Cím:
Egészségfejlesztés lehetőségei 9-12 éves korban. Az egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás, mint egészségalakító tényezők
Té­ma­ve­ze­tő:
Kulin Eszter
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22170
Szer­ző:
Kiss Anna Katalin
Cím:
Drámapedagógia alkalmazása a fogalmazástanításban
Té­ma­ve­ze­tő:
Koósné Sinkó Judit
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22171
Szer­ző:
Kovács Lia
Cím:
Krónikus beteg gyermek az osztályban
Té­ma­ve­ze­tő:
Mészárosné Darvay Sarolta
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22172
Szer­ző:
Czene Márta
Cím:
Növény és Állatismeret : Kirándulás Nógrád megyei tájakon
Té­ma­ve­ze­tő:
Barnkopfné Zsoffay Klára
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22173
Szer­ző:
Jelfi Zoltán Jánosné
Cím:
Állatábrázolások a művészetben, a gyermekrajzokon, a vizuális nevelés során
Té­ma­ve­ze­tő:
Bércesi-Dienes Erika
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22174
Szer­ző:
Csiszér Tímea
Cím:
A korai idegennyelv-fejlesztés hatása a tanuló személyiségfejlődésére
Té­ma­ve­ze­tő:
Kovács Judit
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22175
Szer­ző:
Gőcze Beáta
Cím:
Különböző életkorú óvodás gyerekek labdás ügyességének és egyensúlyozásának vizsgálata, összehasonlítása
Té­ma­ve­ze­tő:
Gergely Ildikó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22176
Szer­ző:
Gálfalvi Beatrix
Cím:
A vizuális nevelés lehetőségei az ünnepkörök tükrében, az óvodai nevelésben
Té­ma­ve­ze­tő:
Bakos Tamás
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22177
Szer­ző:
Balogh Nóra
Cím:
Az 1950-es évek gyermekképe és a korszak óvodai nevelési programja
Té­ma­ve­ze­tő:
Podráczky Judit
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22178
Szer­ző:
Beöthy Ildikó
Cím:
20. századi törekvések a képzőművészetben és az óvodás gyermekek viszonya néhány 20. századi műalkotáshoz
Té­ma­ve­ze­tő:
Gerber Pál
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22179
Szer­ző:
György-Farkas Zsófia
Cím:
Alternatív pedagógiai módszerek óvodában, a vizuális nevelés tükrében
Té­ma­ve­ze­tő:
Pataky Gabriella
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22180
Szer­ző:
Bagó Petra Kitti
Cím:
Waldorf: " a kéz, a szív és a fej iskolája "
Té­ma­ve­ze­tő:
Rádi Orsolya
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22181
Szer­ző:
Koncz Alexandra
Cím:
Színismereti és kifejező színhasználat a 6-10 éves korosztályban. A szín szerepe az objektív és a szubjektív közlésekben
Té­ma­ve­ze­tő:
Preisinger Zsuzsa
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22182
Szer­ző:
Kormos Adriána
Cím:
Bartók Béla: Gyermekeknek című zongoraciklusának elemzése és ennek szerepe az alsó tagozatos zenehallgatási anyagban
Té­ma­ve­ze­tő:
Réti Anna
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22183
Szer­ző:
Baranyi Vanda
Cím:
Az úszásoktatás jelentősége, módszerei, és lehetőségei alsó tagozaton
Té­ma­ve­ze­tő:
Vári Péter
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22184
Szer­ző:
Borbély Beáta
Cím:
A reklámfilmek hatása az alsó tagozatos gyermekekre, avagy segítség médiapedagógia!
Té­ma­ve­ze­tő:
Bakos Tamás
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22185
Szer­ző:
Bényei Márta
Cím:
Characters as Representatives of Human Features in The Wonderful Wizard of Oz written by L. Frank Baum, the Uses of the Story in Teaching Young Learners
Té­ma­ve­ze­tő:
Vincze Emőke
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22187
Szer­ző:
Fekete Ildikó
Cím:
Grundzüge der Erzahlliteratur der Romantik aufgrund von Werkanalysen
Té­ma­ve­ze­tő:
Baloghné Nagy Gizella
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22188
Szer­ző:
Kusner Zsuzsanna
Cím:
A természetismeret és a matematika kapcsolata
Té­ma­ve­ze­tő:
Horváth Alice
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22189
Szer­ző:
Kelenik Lívia
Cím:
Az agresszió megjelenése az óvodában
Té­ma­ve­ze­tő:
F. Lassú Zsuzsa
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22190
Szer­ző:
Bogárné Rónaszéki Judit
Cím:
Egy magyarországi német település - Törökbálint - 20. századi története
Té­ma­ve­ze­tő:
Márkus Éva
Szak, ta­go­zat:
nincs jelölve

Sor­szám:
D22191
Szer­ző:
Ács-Kurucz Mariann
Cím:
Küzdősportok gyermekkorban
Té­ma­ve­ze­tő:
Rácz Katalin
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22192
Szer­ző:
Kiss Dóra
Cím:
A születési sorrend elmélete, kiemelten a középső gyermek családon belüli helyzete
Té­ma­ve­ze­tő:
Glauber Anna
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22193
Szer­ző:
Eőriné Bóbics Ildikó
Cím:
A szövegértés megalapozása az alsó tagozaton
Té­ma­ve­ze­tő:
Tóth Beatrix
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22194
Szer­ző:
Erős Magdolna
Cím:
Üllő hely-, és kultúrtörténete
Té­ma­ve­ze­tő:
Ladáné Dauda Györgyi
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22195
Szer­ző:
Dárdai Zoltán
Cím:
Anyátlanok. Fejezetek a család- és gyermekgondozásról
Té­ma­ve­ze­tő:
Ladáné Dauda Györgyi
Szak, ta­go­zat:
Ifjúságsegítő szak

Sor­szám:
D22196
Szer­ző:
Fekete Klaudia Judit
Cím:
Mozgással és tudatos táplálkozással az egészségért. Három iskola tanulóinak összehasonlító elemzése
Té­ma­ve­ze­tő:
Vári Péter
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22197
Szer­ző:
Forgács Csilla
Cím:
Agresszorok és áldozatok az iskolában
Té­ma­ve­ze­tő:
Hunyady Györgyné
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22198
Szer­ző:
Fodor Balázs
Cím:
Videoklip készítés : Az ötlettől a sugárzásig
Té­ma­ve­ze­tő:
Szeles Péter
Szak, ta­go­zat:
Kommunikáció- Művelődésszervező szak

Sor­szám:
D22199
Szer­ző:
Fodor Balázs
Cím:
Biciklis futárok szerepe a társadalomban : Avagy le ne maradj Lance Armstrong
Té­ma­ve­ze­tő:
Hegyi-Halmos Nóra
Szak, ta­go­zat:
Kommunikáció- Művelődésszervező szak

Sor­szám:
D22200
Szer­ző:
Földesiné Irmalós Erzsébet
Cím:
Ez én vagyok! Tetőtöl talpig...
Té­ma­ve­ze­tő:
B. Lakatos Margó
Szak, ta­go­zat:
Pedagógus szakvizsga

Sor­szám:
D22201
Szer­ző:
Fónyad Zsuzsanna
Cím:
Menekülés a barlangi póktól : Óvodáskorú gyermekek félelmeinek vizsgálata befejezetlen történettel
Té­ma­ve­ze­tő:
B. Lakatos Margó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22202
Szer­ző:
Garai Emese Veronika
Cím:
Tangramok az alsó tagozatos matematika oktatásban
Té­ma­ve­ze­tő:
Makara Ágnes
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22203
Szer­ző:
Ferenczi Katalin
Cím:
Küzdősport, testséma
Té­ma­ve­ze­tő:
Gergely Ildikó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22204
Szer­ző:
Kovács Beáta
Cím:
Óvodai játék, zenei játék : "Süss, süss napsugár"
Té­ma­ve­ze­tő:
Szarka Júlia
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22205
Szer­ző:
Fábián Viktória
Cím:
A rendszeres fizikai aktivitás hatása a személyiségre
Té­ma­ve­ze­tő:
Tihanyiné Hős Ágnes
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22206
Szer­ző:
Füzesi Zsuzsanna
Cím:
A mese, a mese gyógyító ereje
Té­ma­ve­ze­tő:
Gönczöl Andrea
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22208
Szer­ző:
Deák Kata
Cím:
Táborszervezés módszertana : Csángó tábor 2009
Té­ma­ve­ze­tő:
Bányai Sándor
Szak, ta­go­zat:
Ifjúságsegítő szak

Sor­szám:
D22209
Szer­ző:
Kónya Ütő Zselyke
Cím:
A zenei nevelés jelentősége a Helyi Óvodai Programokban : A diósjenői Aranydió óvoda és a Komplex prevenciós óvodai program kapcsolata
Té­ma­ve­ze­tő:
Szarka Júlia
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22210
Szer­ző:
Farkasné Pápa Ildikó
Cím:
"Ciróka, maróka ..." Nyelvi játékok kicsikkel
Té­ma­ve­ze­tő:
B. Lakatos Margó
Szak, ta­go­zat:
Pedagógus szakvizsga

Sor­szám:
D22211
Szer­ző:
Forgács Anita
Cím:
Ráckeve helytörténete, kezdetektől a 17. századig
Té­ma­ve­ze­tő:
Ladáné Dauda Györgyi
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22212
Szer­ző:
Kenderessy Dóra
Cím:
Competence-based teaching materials in the primary EFL context
Té­ma­ve­ze­tő:
Kovács Judit
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22213
Szer­ző:
Kocsonya Anikó
Cím:
A könyvtár szerepe a kisiskolások olvasóvá nevelésének folyamatában
Té­ma­ve­ze­tő:
Gajdóné Gődény Andrea
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22214
Szer­ző:
Hajsz-Szabó Éva
Cím:
Média és gyermek : A média eszközeinek és elemeinek hatásai az óvodásainkra
Té­ma­ve­ze­tő:
Hegedűs Judit
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22215
Szer­ző:
Köő Artúr
Cím:
Erdélyi adalékok a nemzetiségi oktatás, tanítóképzés dualizmus kori történetéhez, a Lex Apponyi előzményeihez
Té­ma­ve­ze­tő:
Donáth Péter
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22216
Szer­ző:
Horváthné Klacsán Andrea
Cím:
A néptánc szerepe a zenei képességek fejlesztésében
Té­ma­ve­ze­tő:
Turmezeyné Heller Erika
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22217
Szer­ző:
Gajda Dóra
Cím:
Kisiskoláskorúak családrajzainak elemzése
Té­ma­ve­ze­tő:
Kolosai Nedda
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22218
Szer­ző:
Ilyés László
Cím:
A magyar szurkolói szubkultúra múltja és jelene
Té­ma­ve­ze­tő:
Lehmann Miklós
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22219
Szer­ző:
Kiss Andrea
Cím:
Idegenforgalom és művelődés: Bulgária téli és nyári üdülőturisztikai törekvései
Té­ma­ve­ze­tő:
Kraiciné Szokoly Mária
Szak, ta­go­zat:
Művelődésszervező szak

Sor­szám:
D22220
Szer­ző:
Hevérné Szabó Ibolya
Cím:
Arany János Gimnázium történelmi háttere és oktatáspolitikai rendszere
Té­ma­ve­ze­tő:
Kézdi György
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22221
Szer­ző:
Horváth Krisztina
Cím:
A küzdősportok szerepe a testséma fejlesztésében
Té­ma­ve­ze­tő:
Gergely Ildikó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22222
Szer­ző:
Fazekas Szilvia
Cím:
Olvasástanítási programok elemzése
Té­ma­ve­ze­tő:
Tóth Beatrix
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22223
Szer­ző:
Göttliné Orosz Ágnes
Cím:
Törökbálint és környéke természeti értékei és a fenntarthatóságra nevelés
Té­ma­ve­ze­tő:
Schottner Ede
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22224
Szer­ző:
Gulyás Hajnalka
Cím:
Az egészségfejlesztés lehetőségei, különös tekintettel a nyári táborok egészségmagatartást formáló hatásaira
Té­ma­ve­ze­tő:
Kulin Eszter
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22225
Szer­ző:
Hódi Dorottya
Cím:
Zeneterápia a fiatalok harmónia teremtéséért
Té­ma­ve­ze­tő:
Heves Andrea
Szak, ta­go­zat:
Ifjúságsegítő szak

Sor­szám:
D22226
Szer­ző:
Hollós Dalma
Cím:
Jókai írói névadása
Té­ma­ve­ze­tő:
Slíz Mariann
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22227
Szer­ző:
Hossó Ramóna
Cím:
Az animációs filmek kép világa és hatása a gyermeki személyiségre a Vuk c. rajzfilm és a Kis Vuk c. animáció bemutatásával
Té­ma­ve­ze­tő:
Bakos Tamás
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22228
Szer­ző:
Koplányi Zóra
Cím:
Társas kapcsolatok alakulása az óvodában. Barátságok alakulása és alakítása
Té­ma­ve­ze­tő:
F. Lassú Zsuzsa
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22229
Szer­ző:
Horánszky Anita
Cím:
Családrajzok óvodáskorban
Té­ma­ve­ze­tő:
Kolosai Nedda
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22230
Szer­ző:
Bósa Erzsébet
Cím:
Az Aggteleki Nemzeti Park természeti értékei, különös tekintettel a Baradla-Domica barlangrendszerre
Té­ma­ve­ze­tő:
Schottner Ede
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22231
Szer­ző:
Gyuriss Zsuzsanna
Cím:
Zöld Óvoda : Környezeti nevelés a Zöld Óvodában
Té­ma­ve­ze­tő:
Bihariné Krekó Ilona
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22232
Szer­ző:
Gál Eszter
Cím:
Bábok a színházban és az óvodában
Té­ma­ve­ze­tő:
Bereczkiné Záluszki Anna
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22233
Szer­ző:
Gulyás Zsuzsanna
Cím:
Ornamentika és díszítőtevékenységek az óvodában
Té­ma­ve­ze­tő:
Gerber Pál
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22234
Szer­ző:
Kocsis Mária
Cím:
A népmesemondás hagyományai, magyar nyelvterületű mesemondók
Té­ma­ve­ze­tő:
Bereczkiné Záluszki Anna
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22235
Szer­ző:
Dobra Virág
Cím:
A fogyatékosság megítélése általános iskolások körében
Té­ma­ve­ze­tő:
Rózsáné Czigány Enikő
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22236
Szer­ző:
Ksuz Szilvia
Cím:
A csend hangjai : A siket óvodások "zenei nevelése" a hallás-ritmus nevelés óra keretében
Té­ma­ve­ze­tő:
Szarka Júlia
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22237
Szer­ző:
Kun Violetta
Cím:
"Jó volt játszani!" : Félelmek és képzelt veszélyek megjelenése a felnőtt-gyermek kétszemélyes bábjátékban
Té­ma­ve­ze­tő:
B. Lakatos Margó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22239
Szer­ző:
Kovács Judit
Cím:
A néprajz és a néphagyományok szerepe és felhasználása a 6-12 éves korosztály ének-zenei oktatásában
Té­ma­ve­ze­tő:
Döbrössy János
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22240
Szer­ző:
Kovács Szabina
Cím:
Az egyszülős családban nevelkedő gyermek
Té­ma­ve­ze­tő:
Hajnal Sándorné
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22241
Szer­ző:
Laczkó Georgina
Cím:
Teachers and Learners in a multicultural and multilingual context : A Comparison
Té­ma­ve­ze­tő:
Kovács Judit
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22242
Szer­ző:
Iván Márta
Cím:
Szöveges értékelés az alsó tagozaton
Té­ma­ve­ze­tő:
Hilbert Mátyásné
Szak, ta­go­zat:
Pedagógus szakvizsga

Sor­szám:
D22243
Szer­ző:
Michalik Tímea
Cím:
Mítosz és valóság Gabriel García Márquez regényeiben
Té­ma­ve­ze­tő:
Csíkvári Gábor
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22244
Szer­ző:
Szűcs Borbála
Cím:
Művészeti nevelés az általános iskolában : A vizuális nevelés lehetőségei a nemi és szexuális nevelésben
Té­ma­ve­ze­tő:
Bálványos Huba
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22245
Szer­ző:
Vasadi Annamária
Cím:
Beitrage zur Volkskunde eines ungarndeutschen Dorfes Wetsches/Vecsés
Té­ma­ve­ze­tő:
Márkus Éva
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22246
Szer­ző:
Gyárfás Alida
Cím:
Der vergleich der Volksbrauche von Schambek/Zsámbék und Saar/Szár
Té­ma­ve­ze­tő:
Márkus Éva
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22248
Szer­ző:
Hegedűs Anikó
Cím:
Das Fantastische in den Erzahlungen von Ernst Theodor Amadeus Hoffmann : Die Analyse der Kriminalgeschichte "Das Fraulein von Scuderi"
Té­ma­ve­ze­tő:
Baloghné Nagy Gizella
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22249
Szer­ző:
Haranghy Dorottya
Cím:
Little Red Cap : Tale Analysis
Té­ma­ve­ze­tő:
Vincze Emőke
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22250
Szer­ző:
Szabó Nóra
Cím:
A tehetséges gyermek az iskolai oktatásban
Té­ma­ve­ze­tő:
Glauber Anna
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22251
Szer­ző:
Szabó Klára
Cím:
Neumann János munkásságának megjelenése az általános iskola tantárgyainak tananyagában. A nem szakrendszerű oktatásra való felkészítés az 5-6. osztályban
Té­ma­ve­ze­tő:
Lénárd András
Szak, ta­go­zat:
Pedagógus szakvizsga

Sor­szám:
D22252
Szer­ző:
Joó Lajosné
Cím:
Kérlek, szelídítsetek meg!
Té­ma­ve­ze­tő:
B. Lakatos Margó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22253
Szer­ző:
Gere Soma András
Cím:
Az intelligencia mérése
Té­ma­ve­ze­tő:
Lehmann Miklós
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22254
Szer­ző:
Gyímesi Andrea
Cím:
Óvodáskorúak családrajzai
Té­ma­ve­ze­tő:
Kolosai Nedda
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22255
Szer­ző:
Juhászné Sőregi Ildikó
Cím:
Az egyszülős családban nevelkedő óvodáskorú gyermek : Az anya-gyerek kapcsolat, és a család hatása a gyermek társas kapcsolatainak alakulásában
Té­ma­ve­ze­tő:
Böddi Zsófia
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22256
Szer­ző:
Köllőd Noémi Zsuzsanna
Cím:
Tanulói autonómia és tanuló központúság az általános iskolai oktatásban
Té­ma­ve­ze­tő:
Kovács Judit
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22257
Szer­ző:
Győri Blanka
Cím:
Kodály: 333 olvasógyakorlatainak szerepe a zenei készségfejlesztő munkában, felhasználásuk a zenei rögtönzésben
Té­ma­ve­ze­tő:
Réti Anna
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22258
Szer­ző:
Kerekes Réka
Cím:
Google, több mint kereső
Té­ma­ve­ze­tő:
Tóth Attila
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22259
Szer­ző:
Kóra Eszter
Cím:
OpenOffice.org az oktatásban. OpenOffice.org, nyílt forráskódú szoftver az oktatás segítésére
Té­ma­ve­ze­tő:
Tóth Attila
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22260
Szer­ző:
Juhász Vera
Cím:
A mozgásos játék személyiségfejlesztő hatása
Té­ma­ve­ze­tő:
Gergely Ildikó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22262
Szer­ző:
Juhász Katallin
Cím:
Az óvodáskorú gyerekek táplálkozása és fizikai aktivitása az óvodában
Té­ma­ve­ze­tő:
Vári Péter
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22263
Szer­ző:
Krupa Zsuzsanna
Cím:
Matematika a művészetekben : Az emberi test ábrázolása különböző korszakokban
Té­ma­ve­ze­tő:
Makara Ágnes
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22264
Szer­ző:
Kerekes Katalin
Cím:
Élettani pöszeség - Beszédhibás gyermek az óvodában
Té­ma­ve­ze­tő:
Marosi Annamária
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22265
Szer­ző:
Gosztom Istvánné
Cím:
Játék a mackóval
Té­ma­ve­ze­tő:
B. Lakatos Margó
Szak, ta­go­zat:
Pedagógus szakvizsga

Sor­szám:
D22266
Szer­ző:
Zámolyi Eszter
Cím:
Pedagógusok a tankönyvek kezében, avagy miből tanítsunk? A szolmizáció tanításának jelentősége, szerepe és funkciója az alsó tagozatos ének-zene oktatásban
Té­ma­ve­ze­tő:
Dévai Adrienn
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22267
Szer­ző:
Vámos Rita
Cím:
"... maga valóság Jane? Nem álom?" : Romantika és realizmus Charlotte Bronte Jane Eyre című regényében
Té­ma­ve­ze­tő:
Görgényiné Epres Erika
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22268
Szer­ző:
Zsarnóczai Katalin
Cím:
Otthonban, otthon nélkül
Té­ma­ve­ze­tő:
B. Lakatos Margó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22269
Szer­ző:
Varga Anett
Cím:
Fiúk, lányok az osztályban : Az alsó tagozatos fiúk és lányok társas kapcsolatai
Té­ma­ve­ze­tő:
F. Lassú Zsuzsa
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22270
Szer­ző:
Virovecz Mária
Cím:
Az erdő, mint a környezeti nevelés színhelye
Té­ma­ve­ze­tő:
Bihariné Krekó Ilona
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22271
Szer­ző:
Valu Barbara
Cím:
Az asztmás óvodás
Té­ma­ve­ze­tő:
Gergely Ildikó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22272
Szer­ző:
Varga Judit
Cím:
Szubkultúrák, közösségek, csoportok bemutatása, életinterjú segítségével
Té­ma­ve­ze­tő:
Heves Andrea
Szak, ta­go­zat:
nincs jelölve

Sor­szám:
D22273
Szer­ző:
Veres Ágnes
Cím:
Fiatalkorú bűnözés
Té­ma­ve­ze­tő:
Bauer Béla
Szak, ta­go­zat:
Ifjúságsegítő szak

Sor­szám:
D22274
Szer­ző:
Németh Edit
Cím:
Mikor? Mit énekeljünk olvasás, matematika, nyelvtan, testnevelés, környezet, vizuális nevelés órákon?
Té­ma­ve­ze­tő:
Németh Edit
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22275
Szer­ző:
Nemcsicsné Bugovics Lilla
Cím:
Történelemtanítás a múzeum tükrében
Té­ma­ve­ze­tő:
Farkas Mária
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22276
Szer­ző:
Tarnai László
Cím:
A pszichomotoros éretlenség fejlesztésének lehetőségei mozgással
Té­ma­ve­ze­tő:
Rácz Katalin
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22277
Szer­ző:
Nyeste Tímea
Cím:
A 21. századi generáció szexualitása és az esetlegesen fellépő problémák
Té­ma­ve­ze­tő:
Szabó András
Szak, ta­go­zat:
Ifjúságsegítő szak

Sor­szám:
D22278
Szer­ző:
Nagy Alexandra
Cím:
Emberkereskedelem, pedofília, gyermekprostitúció
Té­ma­ve­ze­tő:
Heves Andrea
Szak, ta­go­zat:
Ifjúságsegítő szak

Sor­szám:
D22279
Szer­ző:
Nyakas Klaudia Lídia
Cím:
A gyermekkor és a fiatalkor között : A korai nemi érés problémája és a serdülőkori változások
Té­ma­ve­ze­tő:
Heves Andrea
Szak, ta­go­zat:
Ifjúságsegítő szak

Sor­szám:
D22280
Szer­ző:
Nagy Krisztina
Cím:
Az egészségfejlesztés lehetőségei 6-10 éves korban
Té­ma­ve­ze­tő:
Kulin Eszter
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22281
Szer­ző:
Nagyné Czudar Eszter
Cím:
Életkori pöszeség - Beszédhibás gyermek az óvodában
Té­ma­ve­ze­tő:
Marosi Annamária
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22282
Szer­ző:
Nagy Zsuzsanna
Cím:
A korai zenei nevelés hatása a fejlődésre (zene-lélek-tan)
Té­ma­ve­ze­tő:
Hegedűsné Tóth Zsuzsanna
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22283
Szer­ző:
Nemcsics Bernadett
Cím:
Néphagyományok és népszokások jelenléte az alsó tagozatos olvasókönyvekben
Té­ma­ve­ze­tő:
Koósné Sinkó Judit
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22284
Szer­ző:
Matusek Barbara
Cím:
Sopron római kori emlékei
Té­ma­ve­ze­tő:
Farkas Mária
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22285
Szer­ző:
Mamuzsitsné Vitáris Adrienn
Cím:
Etikai problémák a modern médiumokban : A kisiskolás korú gyermekek tévénézési szokásai
Té­ma­ve­ze­tő:
Lehmann Miklós
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22286
Szer­ző:
Szabó Katalin
Cím:
Óvodáskorú gyermekek rajzainak elemzése, avagy a "Jelenségek fokról-fokra való fölfedezésének története"
Té­ma­ve­ze­tő:
Gerber Pál
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22287
Szer­ző:
Micsinai Fruzsina
Cím:
A tapasztalatszerzésre épülő tanulás szerepe a fenntarthatóságra nevelésben a természetismeret tantárgy keretében
Té­ma­ve­ze­tő:
Vastagné Bauer Zita
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22288
Szer­ző:
Rusznák Adrienn
Cím:
A bábszínház szerepe az óvodai nevelésben
Té­ma­ve­ze­tő:
Bércesi-Dienes Erika
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22289
Szer­ző:
Ruzicska Barbara
Cím:
Papírtechnikák a bábjátékban és más vizuális tevékenységben
Té­ma­ve­ze­tő:
Bércesi-Dienes Erika
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22290
Szer­ző:
Rudnyánszky Orsolya Dominika
Cím:
A vallásos nevelés jelentősége és lehetőségei napjainkban a katolikus óvodákban
Té­ma­ve­ze­tő:
Hajnal Sándorné
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22291
Szer­ző:
Radics Renáta Zsuzsanna
Cím:
Hagyományok az oláhcigány családok életében régen és ma
Té­ma­ve­ze­tő:
Békési Ágnes
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22292
Szer­ző:
Rosenthal Szandra
Cím:
A pályaválasztástól a kiégési szindrómáig, hallgatók és gyakorló pedagógusok kérdőíves vizsgálata alapján
Té­ma­ve­ze­tő:
Orosz Judit
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22293
Szer­ző:
Szűcs Lajosné
Cím:
Mozgásos játékos foglalkozások udvaron, séták, kirándulások alkalmával
Té­ma­ve­ze­tő:
Gergely Ildikó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22294
Szer­ző:
Újvári Eszter
Cím:
A papír élménye
Té­ma­ve­ze­tő:
Bércesi-Dienes Erika
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22295
Szer­ző:
Udvarnoki Enikő
Cím:
Jeles napok népköltészeti emlékei az óvodai irodalmi és anyanyelvi nevelésben
Té­ma­ve­ze­tő:
Bereczkiné Záluszki Anna
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22296
Szer­ző:
Marosfalvi Katalin
Cím:
Komplexitás és zenei nevelés az óvodában
Té­ma­ve­ze­tő:
Szarka Júlia
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22297
Szer­ző:
Szigetiné Vasanits Piroska
Cím:
Az általános iskolai történelem oktatásának egyik lehetséges útja, a CLIL-program
Té­ma­ve­ze­tő:
Farkas Mária, Kovács Judit
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22298
Szer­ző:
Szenttamási Bernadett
Cím:
Az animációs filmek világa és hatása a gyermeki személyiségre
Té­ma­ve­ze­tő:
Bakos Tamás
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22299
Szer­ző:
Martonovics Zsófia
Cím:
Sajátos nevelési igényű gyerekek társas kapcsolatai az óvodában
Té­ma­ve­ze­tő:
Rózsáné Czigány Enikő
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22301
Szer­ző:
Szabó Kata
Cím:
Lovasberény története, a Cziráky család
Té­ma­ve­ze­tő:
Ladáné Dauda Györgyi
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22302
Szer­ző:
Unger Dóra
Cím:
Néprajz az énekórákon, a tankönyvekben szereplő dalok néprajzi háttere, kifejezéseinek vizsgálata
Té­ma­ve­ze­tő:
Döbrössy János
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22303
Szer­ző:
Weidinger Zsófia
Cím:
Egy magyarországi település helytörténete - Kimle - A horvát, és német nemzetiségű lakosság néphagyományai
Té­ma­ve­ze­tő:
Stemler Gyula
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22304
Szer­ző:
Weis Dóra
Cím:
Gyermekkorunk bölcsője: a család
Té­ma­ve­ze­tő:
B. Lakatos Margó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22305
Szer­ző:
Waldhausel Kata Judit
Cím:
Testséma fejlesztése kiváltképp a labdagyakorlatokkal
Té­ma­ve­ze­tő:
Vári Péter
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22306
Szer­ző:
Venyercsán Ágnes
Cím:
A játékok szerepe és alkalmazási lehetőségei az óvodai matematikai nevelésben
Té­ma­ve­ze­tő:
Ujjné Detki Katalin
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22307
Szer­ző:
Winkler Nóra
Cím:
A globalizáció filozófiai problémái
Té­ma­ve­ze­tő:
Demeter Katalin
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22308
Szer­ző:
Oros Klaudia Nikolett
Cím:
Egészséges táplálkozásra nevelés lehetőségei az általános iskola alsó tagozatán
Té­ma­ve­ze­tő:
Rácz Katalin
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22309
Szer­ző:
Palyóv Edit
Cím:
Jelek az óvodában : Szimbólumok és piktogrammok funkciói, helyes technikái
Té­ma­ve­ze­tő:
Vastag Ágnes
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22310
Szer­ző:
Oroszné Magyar Zsuzsanna
Cím:
Konfliktusok a tantestületben, Jókai Anna: A forma című kisregényében. Pedagógiai konfliktusok a szépirodalomban
Té­ma­ve­ze­tő:
Hunyady Györgyné
Szak, ta­go­zat:
Pedagógus szakvizsga

Sor­szám:
D22312
Szer­ző:
Rákosi Lilla
Cím:
Ritmuskészség-fejlesztés az énekórán
Té­ma­ve­ze­tő:
Dévai Adrienn
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22313
Szer­ző:
Rancz Laura
Cím:
Művészeti nevelés az általános iskolában. Az önarckép rajzolásának személyiségfejlesztő hatása
Té­ma­ve­ze­tő:
Bálványos Huba
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22314
Szer­ző:
Rácz Szabina
Cím:
A mozgáskoordináció fejlesztésének hatása az értelmi képességekre
Té­ma­ve­ze­tő:
Rácz Katalin
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22315
Szer­ző:
Olasz Lívia
Cím:
The integration of contemporary children's literature into Teaching English to Young Learners
Té­ma­ve­ze­tő:
Kovács Judit
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22316
Szer­ző:
Rácz Krisztina
Cím:
"A magyar nép hagyományos kultúrája" című kiállítás múzeumpedagógiai felhasználása
Té­ma­ve­ze­tő:
Kardos Mária
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22317
Szer­ző:
Raáb Zsófia
Cím:
A Waldorf-pedagógia bemutatása a Hámori Waldorf-iskolán keresztűl
Té­ma­ve­ze­tő:
Rádi Orsolya
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22318
Szer­ző:
Rácz Anikó
Cím:
Testvérek együttnevelése az óvodában
Té­ma­ve­ze­tő:
Hajnal Sándorné
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22319
Szer­ző:
Párhon Tímea
Cím:
Új utak az óvodáskorúak angol nyelvi fejlesztésében
Té­ma­ve­ze­tő:
Kovács Judit
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22320
Szer­ző:
Pap Judit
Cím:
Mozgásos szokásrendszerek az óvodában
Té­ma­ve­ze­tő:
Gergely Ildikó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22321
Szer­ző:
Majoros Bettina
Cím:
A mese élményének feldolgozása első osztályos gyerekek rajzaiban
Té­ma­ve­ze­tő:
Orosz Judit
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22322
Szer­ző:
Zongor Fruzsina
Cím:
Katarzis élmény a pedagógiában
Té­ma­ve­ze­tő:
Hunyady Györgyné
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22323
Szer­ző:
Mócsy Ágnes Viola
Cím:
Differenciálás a mozgásfejlesztésben
Té­ma­ve­ze­tő:
Gergely Ildikó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22324
Szer­ző:
Lengyel Andrea
Cím:
A négyévesek játszótársai - vallomások tükrében
Té­ma­ve­ze­tő:
B. Lakatos Margó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22325
Szer­ző:
Mihó Kitti
Cím:
Methoden und Möglichkeiten des Faches Heimatkunde in der Grundschule
Té­ma­ve­ze­tő:
Molnárné Batári Ilona
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22326
Szer­ző:
Spieszné Szabó Krisztina Mária
Cím:
A magyar és a finn közoktatási rendszer összehasonlító elemzése
Té­ma­ve­ze­tő:
Hunyady Györgyné
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22327
Szer­ző:
Tóth Anita
Cím:
Pályakezdő pedagógusok félelmei
Té­ma­ve­ze­tő:
Kolosai Nedda
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22328
Szer­ző:
Tóth Fanni
Cím:
Brunszvik Teréz a pedagógus, szellemi hagyatékénak továbbélése napjainkban
Té­ma­ve­ze­tő:
Ronkovicsné Faragó Eszter
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22329
Szer­ző:
Ruzsinszki Ibolya
Cím:
Az olvasás-írás tanulását megalapozó részkészségek fejlesztésének lehetőségei
Té­ma­ve­ze­tő:
Tóth Beatrix
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22330
Szer­ző:
Mayer Nikolett
Cím:
Olvasástanítási programok és olvasókönyvük összehasonlítása
Té­ma­ve­ze­tő:
Koósné Sinkó Judit
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22331
Szer­ző:
Mikó Zsófia
Cím:
Az általános iskola harmadik-negyedik osztályában feladott kötelező olvasmányok hatása a nemi szerepek kialakulására
Té­ma­ve­ze­tő:
F. Lassú Zsuzsa
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22332
Szer­ző:
Medve Tímea
Cím:
A nógrádi várak története
Té­ma­ve­ze­tő:
Ladáné Dauda Györgyi
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22334
Szer­ző:
Lipkovicsné Szijártó Tünde
Cím:
Kisgyermekek halálképe
Té­ma­ve­ze­tő:
Kolosai Nedda
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22335
Szer­ző:
Lázár Noémi
Cím:
Az óvodapedagógusok értékrendje napjainkban
Té­ma­ve­ze­tő:
Ronkovicsné Faragó Eszter
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22336
Szer­ző:
Lakatos Anita
Cím:
Matematikai eszközök az óvodában
Té­ma­ve­ze­tő:
Horváth Alice
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22337
Szer­ző:
Motoz Henrietta
Cím:
Motivációs lehetőségek a testnevelés foglalkozáson
Té­ma­ve­ze­tő:
Gergely Ildikó
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22338
Szer­ző:
Winkler Andrea
Cím:
A környezeti nevelés lehetőségei az óvodában lakóhelyem környékén
Té­ma­ve­ze­tő:
Barnkopfné Zsoffay Klára
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D22339
Szer­ző:
Molnár Bettina Anett
Cím:
Fejlődéslélektan: életszakaszok dilemmái. A fiatalkori gyermekvállalás
Té­ma­ve­ze­tő:
Heves Andrea
Szak, ta­go­zat:
Ifjúságsegítő szak

Sor­szám:
D22340
Szer­ző:
Máté Lívia
Cím:
Az olvasóvá nevelés és a szépirodalom szerepe a gyerekek életében
Té­ma­ve­ze­tő:
Koósné Sinkó Judit
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22346
Szer­ző:
Bartók Ibolya
Cím:
Az ökológiai gondolkodásmód, környezetbarát, környezettudatos magatartás formálása az iskolában
Té­ma­ve­ze­tő:
Mészárosné Darvay Sarolta
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22353
Szer­ző:
Vargáné Szabó Mónika
Cím:
Az ökológiai gondolkodásmód, környezetbarát, környezettudatos magatartás formálása az iskolában - szelektív hulladékgyűjtés
Té­ma­ve­ze­tő:
Darvay Sarolta
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22396
Szer­ző:
Ládonyi Gáborné
Cím:
Nyomtatásban megjelent mondókák és dalok összehasonlítása, értékelése, összehasonlító elemzése
Té­ma­ve­ze­tő:
Kismartony Katalin
Szak, ta­go­zat:
Csecsemő és kisgyermekgondozó szak

Sor­szám:
D22398
Szer­ző:
Szabóné Kanizsai-Tóth Noémi
Cím:
Szüret, farsang, búcsúzás a bölcsödében
Té­ma­ve­ze­tő:
Kismartony Katalin
Szak, ta­go­zat:
Csecsemő és kisgyermekgondozó szak

Sor­szám:
D22399
Szer­ző:
Rázga Miklósné Kővári Eszter Sára
Cím:
Ének-zene a bölcsödében. A komolyzene alkalmazásának lehetőségei a kigyermeknevelésben
Té­ma­ve­ze­tő:
Kismartony Katalin
Szak, ta­go­zat:
Csecsemő és kisgyermekgondozó szak

Sor­szám:
D22400
Szer­ző:
Margetin Anita
Cím:
Gondolkodás-mozgás-játék összefüggései a csecsemő-és kisgyermekkorban
Té­ma­ve­ze­tő:
Kolosai Nedda
Szak, ta­go­zat:
Csecsemő és kisgyermekgondozó szak

Sor­szám:
D22458
Szer­ző:
Héjjas Réka Anna
Cím:
Kodály Zoltán koncepciója és az énekoktatás mai helyzete
Té­ma­ve­ze­tő:
Kismartony Katalin
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D22522
Szer­ző:
Subáné Koszorus Katalin
Cím:
A testvérek szerepe a korai szocializációban : Gyermekmegfigyelés
Té­ma­ve­ze­tő:
Kolosai Nedda
Szak, ta­go­zat:
Csecsemő és kisgyermekgondozó szak

Sor­szám:
D22562
Szer­ző:
Galyasné Aranyos Tímea
Cím:
Énekek, zenék a bölcsödei ünnepeken
Té­ma­ve­ze­tő:
Kismartony Katalin
Szak, ta­go­zat:
Csecsemő és kisgyermekgondozó szak

Sor­szám:
D23123
Szer­ző:
Balogh Anikó
Cím:
Gyermekek ellen elkövetett erőszak napjaink társadalmában
Té­ma­ve­ze­tő:
Hegedűs Judit
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D23136
Szer­ző:
Kovács Réka
Cím:
A környzeti nevelés színterei alsó tagozaton : az állatkertek szerepe a környezeti nevelésben
Té­ma­ve­ze­tő:
Kulin Eszter
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D23142
Szer­ző:
Szkobajla Zsuzsanna
Cím:
Az ének-zenei nevelés az óvóképzés történetében (könyvtári dokumentumelemző kutatómunka)
Té­ma­ve­ze­tő:
Hegedűsné Tóth Zsuzsanna
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus

Sor­szám:
D23184
Szer­ző:
Gyukli Katalin
Cím:
Táplálkozás és fizikai aktivitás szerepe az egészséges életmód kialakításában
Té­ma­ve­ze­tő:
Tihanyiné Hős Ágnes
Szak, ta­go­zat:
Tanító

Sor­szám:
D23596
Szer­ző:
Szlávecz Sarolta
Cím:
A gyermek érzelmi fejlődése, a harmadik gyermek részletes jellemzése, vizsgálata
Té­ma­ve­ze­tő:
Kolosai Nedda
Szak, ta­go­zat:
Óvodapedagógus