Kitüntetések, elismerések

Kitüntetések, elismerések

2024.04.16.
Kitüntetések, elismerések

Egyetemi kitüntetések

 

ELTE Pedagógusképzéséért Elismerő Oklevél

Dr. Sándor Mónika egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék (2022)

Kulman Katalin tanársegéd, Matematika Tanszék (2021.)

Pro Ingenio Nívódíj

Dr. Hercz Mária habilitált egyetemi docens, Neveléstudományi Tanszék (2021)

Pro Ingenio Elismerő Oklevél

Svraka Bernadett tanársegéd, Neveléstudományi Tanszék (2022)

Dr. Pölcz Ádám adjunktus, tanszékvezető helyettes, Magyar Nyelvi- és Irodalmi Tanszék (2021)

Dr. Lehmann Miklós egyetemi docens, tanszékvezető (2019)

Vitályos Gábor Áron adjunktus (2018)

Trentinné Benkő Éva adjunktus (2017)

Posztumusz Rektori Dicséret

Tárczy Szilvia tanulmányi ügyintéző (2017)

Pro Universitate Emlékérem

Véghelyi Józsefné főigazgató-helyettes, főiskolai docens (2002)

Pro Universitate Emlékérem arany fokozat

Trentinné Dr. Benkő Éva egyetemi docens, Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék (2022)

Bereczkiné Dr. Záluszki Anna egyetemi docens, tanszékvezető, Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék (2021)

Mészárosné Dr. Darvay Sarolta egyetemi docens, tanszékvezető (2020)

Dr. Döbrössy János egyetemi docens, tanszékvezető (2019)

Turmezeyné Heller Erika egyetemi docens (2017)

Tihanyiné Hős Ágnes dékánhelyettes, tanszékvezető főiskolai tanár (2015)

Benczik Vilmos ny. főiskolai tanár (2013)

Demeter Katalin dékánhelyettes (2011)

Podráczky Judit tanszékvezető főiskolai docens (2010)

Donáth Péter tanszékvezető egyetemi tanár (2009)

Bollókné Panyik Ilona főiskolai tanár (2006)

Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozat

Dr. Kismartony Katalin habilitált egyetemi docens, Ének-zenei Tanszék (2021)

Vári Péter mestertanár (2020)

Szabóné Dr. Szitányi Judit egyetemi docens, tanszékvezető (2019)

Lehmann Miklós tanszékvezető adjunktus (2018)

Légler Judit dékáni hivatalvezető (2017)

Lénárd András tanszékvezető, adjunktus (2016)

Tóth Beatrix mestertanár (2015)

Bakos Tamás tanszékvezető főiskolai docens (2012)

Buttás Pál tanszékvezető főiskolai docens (2006)

Pro Universitate Emlékérem bronz fokozat

Pálfalvi Judit hivatalvezető (2022)

Koósné Sinkó Judit mestertanár (2020)

Baloghné Dr. Nagy Gizella adjunktus (2019)

Gajdóné Gődély Andrea adjunktus (2016)

Rózsáné Czigány Enikő szaktanár (2015)

Boka Sándorné tanulmányi előadó (2006)

Székely Róbertné stúdióvezető (2005)

ELTE Emlékérem

Demeter Katalin főiskolai tanár, ny. dékánhelyettes (2014)

Hunyady Györgyné ny. tanszékvezető főiskolai tanár (2012)

Véghelyi Józsefné főigazgató-helyettes (2010)

Hortobágyi István főigazgató (2009)

Kelemen Elemér leköszönő főigazgató (2002)

Trefort Ágoston Emléklap

Somlainé Farkas Tünde tanszéki ügyintéző (2022)

Romanoczki Ildikó külkapcsolati és pályázati munkatárs (2021)

Réder Krisztina könyvtáros (2020)

Borbély Beáta tanszéki ügyintéző (2019)

Pálfalvi Judit titkársági ügyintéző (2016)

Stiglincz Vilmosné gazdasági ügyintéző (2010)

Gyékiss Katalin oktatásszervezető (2009)

Légler Judit hivatalvezető (2006)

Vajda Albertné könyvtárvezető (2006)

Lorántffy Zsuzsanna díj

Nevigyánszky Éva, az ELTE Gyakorló Óvodavezető (2018)

ELTE Eötvös-gyűrűje

Schottner Ede ny. főiskolai tanár (2011)

Kelemen Elemér ny. főigazgató (2005)

Rektori Dicséret

Paizs László oktatástechnikus (2022)

Nemes Zsófia külkapcsolati és pályázati munkatárs (2021)

Kancellári Dicséret

Fuferenda Krisztina tanulmányi ügyintéző (2022)

 

 


Állami kitüntetések


Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt:

Bollókné Panyik Ilona főiskolai tanár (2007)

Hunyady Györgyné főiskolai tanár (2006)

Hangay Zoltán tanszékvezető főiskolai tanár (2002)

Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztje:

Kálmánné Bors Irén gyakorlóiskolai igazgató (2008)

Stoyanné Peér Hajna főiskolai docens (2004)

Magyar Arany Érdemkereszt:

Gajdó Tamásné Dr. Gődény Andrea (2022)

Dr. Golyán Szilvia egyetemi docens (2022)

Dr. Bodnár Ilona szociológus, könyvtárvezető (2021)

Radvai Teréz mestertanár (2021)

Turmezeyné dr. Heller Erika egyetemi docens (2021)

Dr. Lehmann Miklós tanszékvezető egyetemi docens (2020) 

Dr. Lénárd András tanszékvezető egyetemi docens (2020) 

Bakos Tamás művésztanár, volt tanszékvezető (2020) 

Gerber Pál adjunktus (2020) 

Demeter Katalin professor emerita, dékáni megbízott (2018)

Nagy Katalin (2016)

Donáth Péter egyetemi tanár (2014)

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje:

Dr. Rádi Orsolya adjunktus (2022)

Dr. Serfőző Mónika tanszékvezető egyetemi docens (2020)

Dr. Pataky Gabriella tanszékvezető egyetemi docens (2020)

Szabóné dr. Szitányi Judit tanszékvezető egyetemi docens (2020) 

Kismartony Katalin egyetemi docens (2019)

Mészárosné Darvay Sarolta tanszékvezető egyetemi docens (2019)

Márkus Éva tanszékvezető egyetemi docens, dékánhelyettes (2017)

Döbrössy János tanszékvezető egyetemi docens (2016)

Magyar Ezüst Érdemkereszt:

Baloghné Dr. Nagy Gizella (2023)

Dr. Kolosai Nedda egyetemi docens (2022)

Vári Péter mestertanár (2020)

Bereczkiné Záluszki Anna adjunktus (2019)

Magyar Bronz Érdemkereszt:

Bauer Zita mestertanár (2023)

Apáczai Csere János-díj:

Rózsáné Czigány Enikő szaktanár (2016)

Bánki Veronika művésztanár (2015)

Csíkvári Gábor főiskolai tanár (2014)

Kovács Judit főiskolai docens (2013)

Pákozdi Erika főiskolai docens (2013)

Kereszty Zsuzsa főiskolai docens (2003)

Bollókné Panyik Ilona főiskolai tanár (2000)

Brunszvik Teréz-díj:

Trentinné Dr. Benkő Éva egyetemi docens (2022)

Venyingi Beáta mestertanár, szakoktató (2021)

Nevigyánszky Éva, az ELTE Gyakorló Óvoda vezetője (2018)

Mészárosné Darvay Sarolta tanszékvezető egyetemi docens (2017)

Szabóné Szitányi Judit tanszékvezető, adjunktus (2016)

Bereczkiné Záluszki Anna (2015)

Szarka Júlia főiskolai docens (2014)

Gergely Ildikó mestertanár (2013)

Bihariné Krekó Ilona főiskolai docens (2012)

Békésné Lakatos Margit főiskolai docens (2011)

Jávorné Kolozsváry Judit főigazgató-helyettes, főiskolai docens (2008)

Körmöci Katalin mestertanár (2006)

Tomor Lajosné főiskolai adjunktus (2000)

Kanczler Gyuláné főiskolai docens (2000)

Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett:

Vincze Emőke tanár (2016)

Kardos Mária főiskolai docens (2015)

Békésné Lakatos Margit mestertanár (2014)

Farkas Mária főiskolai docens (2013)

Ronkovicsné Faragó Eszter egyetemi docens (2012)

Bodó Sándorné főiskolai docens (2008)

Glauber Anna főiskolai docens (2008)

Benczik Vilmos főiskolai tanár (2007)

Demeter Katalin főiskolai tanár (2006)

Schottner Ede főiskolai tanár (2006)

Vargáné Fónagy Erzsébet főiskolai docens (2005)

Donáth Péter egyetemi tanár (2004)

Gyóni Lajosné főiskolai tanár (2002)

Bódi Andrásné főiskolai docens (2001)

Graf Gáborné főiskolai tanár (2000)

Szent-Györgyi Albert-díj:

Donáth Péter egyetemi tanár (2014)

Hunyady Györgyné ny. főiskolai tanár tanszékvezető (2009)

Trefort Ágoston-díj:

Bicsák Csilla tanulmányi ügyintéző (2020) 

Hilbert Mátyásné ügyvivő-szakértő, oktatásszervező (2017)

Dóczy Emilné ny. ügyvivő, gazdasági szakértő, korábban az intézmény gazdasági igazgatója (2013)

Vajda Albertné, a kari könyvtár igazgatója (2012)

Légler Judit főosztályvezető, a Dékáni Hivatal vezetője (2011)

Németh László-díj:

Tóth Beatrix mestertanár (2015)

Pedagógus Szolgálati Emlékérm:

Kungl György adjunktus (2019)

Eötvös József-díj:

Koósné Sinkó Judit mestertanár (2016)

Bálványos Huba tanszékvezető főiskolai tanár (2008)

Csokonai Vitéz Mihály-díj:

Frigyesi Tibor művésztanár (2019)

Bálványos Huba tanszékvezető főiskolai tanár (2010)

Tudományos Diákköri Tanács Emlékérme:

Hunyady Györgyné főiskolai tanár (2002)

Magyar Ifjúságért díj:

Ladáné Dauda Györgyi mestertanár (2011)

Kiss Árpád-díj:

Szendrei Júlia tanszékvezető főiskolai tanár (2012)

 


Professor emeritusok


Benczik Vilmos főiskolai tanár (2019)

Demeter Katalin főiskolai tanár, dékánhelyettes (2015)

Hortobágyi István ny. főiskolai tanár (2015)

Donáth Péter egyetemi tanár (2013)

Hunyady Györgyné ny. főiskolai tanár, korábbi főigazgató (2011)

Bálványos Huba tanszékvezető főiskolai tanár (2008)

Hangay Zoltán ny. főiskolai tanár (2008)

Kelemen Elemér ny. főigazgatót, főiskolai tanár (2008)


Kari kitüntetések


Gyertyánffy István-emlékérem:

Dr. habil. Csányi Tamás tanszékvezető egyetemi docens (2022)

Zsinkó Erzsébet ny. címzetes egyetemi docens (2021)

Dr. Golyán Szilvia egyetemi docens, dékánhelyettes (2020)

Mészárosné Darvay Sarolta tanszékvezető egyetemi docens (2019)

Bakos Tamás tanszékvezető főiskolai docens (2018)

Tihanyiné Hős Ágnes dékánhelyettes, tanszékvezető főiskolai tanár (2017)

Döbrössy János tanszékvezető egyetemi docens (2016)

Bereczkiné Záluszki Anna adjunktus (2015)

Orczán Zsolt főiskolai docens (2012)

Hortobágyi István főigazgató (2009)

Bodó Sándorné tanszékvezető főiskolai docens (2007)

Csíkvári Gábor tanszékvezető főiskolai tanár (2006)

Véghelyi Józsefné főigazgató-helyettes, főiskolai docens (2005)

Schottner Ede tanszékvezető főiskolai tanár (2003)

Kálmánné Bors Irén főigazgató-helyettes, főiskolai docens (2003)

Kraiciné Szokoly Mária főiskolai docens (2003)

Bollókné Panyik Ilona főiskolai tanár (2002)

Hangay Zoltán tanszékvezető főiskolai tanár (2002)

Jávorné Kolozsváry Judit főigazgató-helyettes, főiskolai docens (2002)

Demeter Katalin főiskolai tanár (2001)

Hunyady Györgyné tanszékvezető főiskolai tanár (2000)

Kelemen Elemér főigazgató (2000)

Székely Árpád szaktanácsadó (2000)

 


Egyéb kitüntetések

 

Varga Tamás Emlékdíj

Kulman Katalin tanársegéd, Matematika Tanszék (2021.)

Bolyai János Matematika Társulat emlékdíja - Beke Manó-díj I. fokozat:

C. Neményi Eszter főiskolai docens (2000)

Varga Tamás Alapítvány és Módszertani Központ - Varga Tamás-díj:

Zsinkó Erzsébet főiskolai docens (2010)

Juhász Nagy Pál Emlékérem:

Bihariné Krekó Ilona főiskolai docens (2003)

„Év könyve 2003-ban” díj:

Doboss Gyula főiskolai tanár (2004) (Költészetregény című könyvét)

Tudományos Diákköri Tanács Emlékérme:

Hunyady Györgyné főiskolai tanár (2002)

Mestertanári Aranyérme:

Hunyady Györgyné tanszékvezető főiskolai tanár (2005)

Donáth Péter tanszékvezető egyetemi tanár (2005)

Varga Tamás-emlékérme:

Radnainé Szendrei Júlia tanszékvezető főiskolai tanár (2009)