Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar küldetésnyilatkozata

AZ ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR KÜLDETÉSNYILATKOZATA

2021.10.13.
AZ ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR  KÜLDETÉSNYILATKOZATA

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar (TÓK) elődintézménye az 1869-ben Eötvös József által alapított legelső állami, a budai állami tanítóképző. Az intézmény 1959-től felsőfokú Tanítóképző Intézetként, 1975-től Tanítóképző Főiskolaként, majd 2000-től az ELTE önálló karaként működik. A hagyományos tanítóképzéshez 1968-tól óvóképzés, 2010-től pedig csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak kapcsolódik, 2017-től pedig a rajz- és vizuális kultúra tanárszakot is Karunk gondozza.

A Kar alapfeladata és legfontosabb célkitűzése a hallgatóink felkészítése a 0-12 éves korosztály nevelésére, oktatására. A mai napig itt folyik az ország legmagasabb szintű tanítóképzése, itt található meg a választható műveltségterületek legszélesebb választéka.

Fontos célkitűzésünk továbbá, hogy Karunk képzési szerkezetében alapszakjaink mellett kiemelt szerepet kapjon a magas színvonalú mesterképzés is, és bővüljön az idegen nyelven is hozzáférhető képzések kínálata. Korszerű egyetemi karként a kora gyermekkor egészét felölelő képzési kínálatot nyújtunk a legtehetségesebb, leginkább motivált fiatalok számára az országhatáron innen és túl. Kiemelt feladatunknak tekintjük képzéseink nemzetköziesítését is.

Sikerünk és kimagasló teljesítményünk egyik legfontosabb záloga oktatóink elhivatottsága, szakmai felkészültsége és hallgatóinkkal kialakított, a kölcsönös megbecsülésen alapuló kapcsolata.

Az ELTE TÓK az elődök szellemi örökösének tekinti magát, ugyanakkor – a folyamatos megújulás jegyében – a jövő társadalmi és pedagógiai követelményei felé is fordul.

Kari minőségpolitikánk fő célkitűzése a minőségi pedagógusképzés és továbbképzés hátterének kialakítása és folyamatos fenntartása.


Budapest, 2021. október 7.Elfogadta az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Kari Tanácsa 2021/2022-7.számú határozatával.