Innováció

ELTE TÓK szolgáltatásai és kompetenciái

2021.05.17.
ELTE TÓK szolgáltatásai és kompetenciái

Kiadványunkból megismerheti az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar innovatív képzéseit, élvonalbeli kutatásait, az itt megszerezhető értékes tudást, valamint a kora gyermekkori nevelésben és oktatásban akár családi, akár intézményi szinten jól hasznosítható szolgáltatásainkat.

Cím Kulcsszavak Kapcsolat Szervezeti egység  
Hétköznapi hősök az iskolában” szociális kompetencia fejlesztő program vállalkozói nevelés; gazdasági nevelés; szociális vállalkozóképesség fejlesztése; együttműködő (erőszakmentes) kommunikáció; mindfulness Hercz Mária ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék  
Szülőtámogatás 3-6/7 éves gyermeket nevelő szülők részére fejlődési sajátosság, életkori jellemzők, szülők támogatása Bajzáth Angéla ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék  
Tanulókártya Projekt: Hátrányos helyzetű gyermekek oktatását elősegítő innovatív társasjáték hátrányos helyzet, tananyag, tanulókártyák, játékos elsajátítás, hatékonyabb tanulás Svraka Bernadett ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék  
Szexuális fejlődés és nevelés gyermek- és serdülőkorba szexuális fejlődés, szexuális nevelés, szocializáció, családi nevelés, intézményi nevelés, nemi esélyegyenlőség, szexuális abúzus megelőzés F. Lassú Zsuzsa ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék  
Pedagógiai fejlesztés külső szervezettel: demokratikus nevelés és oktatás demokratikus nevelés, demokratikus oktatás, alternatív pedagógia, intézményi reform, aktív tanulás, alternatív módszertan Lehmann Miklós ELTE TÓK Társadalomtudományi Tanszék  
Gondolkodásfejlesztő matematikai játékok alkotóműhely matematika, gondolkodásfejlesztés, játék, óvoda, alsó tagozat Bagota Mónika ELTE TÓK Matematika Tanszék  
Fenntarthatóságra nevelés környezetvédelem, természetvédelem, fenntarthatóságra nevelés Vitályos Gábor Áron ELTE TÓK Természettudományi Tanszék  
Intézményfejlesztés, minőségfejlesztés, feltáró vizsgálat feltáró elemzés, klímavizsgálat, szervezeti kultúra fejlesztés, megosztott pedagógiai vezetési modell Serfőző Mónika, Hercz Mária ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék  
Intézményi és egyéni mérések, pedagógiai diagnosztika - Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálata számolási rendszerek, részképességek, differenciáldiagnosztika, gyógypedagógiai szemlélet, terápia-relevancia Svraka Bernadett, Csíkos Csaba Antal ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék, Matematika Tanszék  
Tananyag-taneszköz és tankönyvfejlesztés taneszköz, tankönyv, tanulásban akadályozott, 6-12 év Rádi Orsolya Márta ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék  
Készség-, képesség-és személyiségfejlesztő játékok tervezése, a játékvezetés jó gyakorlata és a dramatikus interaktív mesélés hatásai mesélés, interaktív dramatikus munka, hallás utáni szövegértés, személyiségfejlesztés, komplex játéktervezés, jó gyakorlatok, HR Kerekes Valéria ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék  
Innovatív tanulási formák és színterek, múzeumi tanulás 5-10 éves korban konstruktív tanulás, pedagógusképzés, közművelődés, közoktatás, felsőoktatás, múzeumszocializáció Kolosai Nedda Ilona ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék  
Múzeumpedagógiai projektek kulturális intézményekben múzeumpedagógia, magyar történelem, általános iskola 1-4. évfolyam Cúthné Gyóni Eszter, Gilányi Magdolna ELTE TÓK Társadalomtudományi Tanszék  
Pályakezdő pedagógusok mentorálása tutori támogatással mentorok támogatás, pedagógusképzés, pályaszocializáció, gyakornok, tutor Golyán Szilvia ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék  
Kutatásmódszertani és mérésmetodikai tanácsadás Pedagógiai mérés-értékelés, Kutatásmódszertan Csíkos Csaba ELTE TÓK Matematika Tanszék  
A szociális kompetenciákat, a kulturális érzékenységet, a méltányosság attitűdjét támogató kurzus és tanácsadás kisgyermeknevelőknek interkulturális kompetenciák, inklúzió, hátránycsökkentés, méltányosság, elfogadás, egyenrangú szülői és intézményi kommunikáció Bajzáth Angéla ELTE TÓK Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Neveléstudományi Tanszék, Társadalomtudományi Tanszék, Természettudományi Tanszék