A bölcsődei játék szabályai

A bölcsődei játék szabályai
Vezető nemzetközi szaklap számol be az ELTE TÓK munkatársának kutatásáról

Egy kisgyermeknevelők körében végzett vizsgálat olyan gyakorlatra mutatott rá, melyről eddig nem szólt a bölcsődei módszertan. Gyöngy Kinga országos kérdőíves vizsgálatában gyakorló kisgyermeknevelők írták le a játéksegítés és a gyermekek viselkedésének szabályozása terén fontosnak tartott szempontjaikat.

Szokatlanul nagy mintán zajlott az adatfelvétel: 920 fő írásos válaszait egy speciális adatelemző szoftver, a MAXQDA12 segítségével lehetett objektíven értékelni.
A bölcsődei módszertanban hagyományosan a szabad játék jelentőségét hangsúlyozzák, és ritkán kerül elő, hogy milyen szabályokat kell a gyermekeknek betartaniuk a szabad játék során. E kutatás rávilágított, hogy a bölcsődei csoportokban a szabad játék ideje alatt is érvényben vannak viselkedéses szabályok. Ezeket a szabályokat tartalmilag három csoportba sorolhatjuk: (1) a társas együttélés szabályai, (2) biztonsággal kapcsolatos szabályok és a (3) helyhasználattal kapcsolatos szabályok. Érdekessége a csoportszobán belüli helyhasználathoz kapcsolódó szabályoknak, hogy ezek csoportról-csoportra akár egymásnak ellentmondók is lehetnek. Ide tartozik a bizonyos játékszerek használatának helyhez kötése, a beltéri nagymozgás részleges vagy teljes tiltása, illetve a játékszerek elpakolására való felszólítás. Az eredmények gyakorló kisgyermeknevelőkkel való megvitatásakor kiderült, hogy a helyhasználattal kapcsolatos gyermekekre vonatkozó szabályok tekintetében nincs teljes egyetértés a szakma művelői közt. Egyesek pozitívnak találják ezeket és a csoportos nevelés előfeltételeit látják bennük, mások a gyermekek szabad és kreatív játékának gátjaként tekintenek rájuk. A vizsgálat az ELTE TÓK csecsemő- és kisgyermeknevelő szakos hallgatóinak képzésében azért is fontos, mert a szakmai professzionalizáció egyik fontos eleme a különféle szakmai álláspontok ütköztetése és mérlegelése.

A vizsgálat további érdekessége volt, hogy a nagy mintának köszönhetően lehetőség nyílt a pályakezdők csoportjának vizsgálatára is. A pályakezdők számára a helyhasználati szabályok viszonylag jelentősebbek voltak. Egyrészt lehetséges, hogy a kezdő kisgyermeknevelőknek éppúgy meg kell tanulniuk a helyhasználati szabályokat, mint a gyermekeknek. Elképzelhető, hogy a helyhasználati szabályok segítséget jelentenek számukra a csoport kézbentartásában, emiatt inkább hagyatkoznak rájuk, mint a tapasztalt kollegáik. Másrészt az is elképzelhető, hogy ezek betartatása kihívás elé állítja őket.
A különleges, kevert kutatás-módszertani megközelítést alkalmazó vizsgálat rávilágított, hogy a bölcsődékben szabályrendszer kapcsolódik a gyermekek szabad játékához.

A cikk itt olvasható.

A tanulmány 2018 novemberében könyvben is megjelent: