Az ELTE TÓK részvétele a digitális tananyagfejlesztésben

2021.08.31.
Az ELTE TÓK részvétele a digitális tananyagfejlesztésben

Az ELTE TÓK részvétele a Nemzetpolitikai Államtitkárság által koordinált, a kárpát-medencei magyar kulturális értékek feldolgozását elősegítő digitális tananyagfejlesztési projektben

A Nemzetpolitikai Államtitkárság és stratégiai partnerei, köztük az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara  által megvalósított projekt fő célkitűzése Magyarország egyik legnagyobb digitális feladatbankjának és módszertani támogató környezetének az Okos Doboznak a tartalmi bővítése, a kárpát-medencei magyar kulturális értékek feldolgozása, annak érdekében, hogy az oldal tartalmai között helyet kapjanak azok a kulturális értékek, amelyek digitális feldolgozása korábban nem történt meg a közoktatás számára. Az új tartalmak illeszkednek a Magyar Kormány által kiemelten kezelt és támogatott Határtalanul programhoz, és a kárpát-medencei kulturális értékek megismertetését szolgáló más projektekhez. Jelen projekt keretein belül szeretnénk az országhatárokon túli Okos Doboz felhasználóknak – diákoknak, tanároknak és szülőknek – elérhető szolgáltatásokat fejleszteni annak érdekében, hogy valamennyi funkció elérhető legyen számukra, illetve, hogy a határon túl dolgozó pedagógusok megfelelő módszertani támogatást kapjanak az oldal használatában.

A program tartalomfejlesztési csomagjának elsődleges célcsoportja a 6-14 éves korosztály, mind az országhatáron belül és kívül. Az oldal funkcionális fejlesztéseivel és a program kertében kidolgozásra kerülő módszertani tartalmakkal az országhatáron kívüli pedagógusok munkáját kívánjuk támogatni, annak érdekében, hogy minél hatékonyabban alkalmazhassák az Okos Dobozt oktató tevékenységükben. Továbbá a határon túli magyar nyelvű oktatásban részesülő diákok szülei számára is elérhetővé kívánjuk tenni az oldalt teljesen funkcionalitásában.

Célunk, hogy a projekt keretében fejlesztett feladatok integráns részei legyenek a jelenlegi tartalom struktúrának. Az újonnan fejlesztendő tematikus egység elemei az alábbi tematikákra fókuszálna:

  • Alapismeretek-érdekességek (földrajzi, demográfiai, történelmi témakörök)
  • Történelmi emlékhelyek
  • Vizuális kultúra (festészet, szobrászat, várak-kastélyok, épített emlékek, népművészet)
  • Ének-zenei kultúra

A tartalomfejlesztés az alábbi régiókban élő magyar kulturális értékeinek reprezentatív feldolgozását célozza meg: Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság, Horvátország, Szlovénia, a Diaszpórában élő magyarok.

Az ELTE TÓK szerepe a projektben a TÓK Digitális Pedagógiai Tanszékének bevonásával, Dr. Lénárd András stratégiai ügyekért felelős dékánhelyettes vezetésével, 6-10 éves tanulók életkori jellemzőinek megfelelő digitális tananyagok fejlesztésének módszertani támogatása, lektorálása, valamint a tananyagbank használatát elősegítő Módszertani kézikönyv elkészítése, a határon túli pedagógusok számára webináriumok tartása.

A digitális oktatás időszakában is bebizonyosodott, hogy az ELTE pedagógusképzésben is érintett karai számára igen lényeges, hogy a végzett hallgatók helytálljanak a digitális környezetben, a jelenléti és a digitális oktatás keretei között egyaránt, valamint fontos feladat az oktatás résztvevőinek kiterjesztése a határon túli magyarság tanulóira is,  ezért kiemelt jelentőségű a projekt az Eötvös Loránd Tudományegyetem számára.