Cikk a koragyermekkori integráció, inklúzió kérdésköréről

2019.07.08.
Cikk a koragyermekkori integráció, inklúzió kérdésköréről

Az International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) egy olyan nemzetközi tudományos folyóirat, amelynek a fókuszában a speciális nevelési szükségletű gyermekek (0-8 év), családjaik, a korai intervenció  és a koragyermekkorhoz kötődő gyógypedagógiát is érintő témák jelennek meg. A koragyermekkori, s így az óvodában megvalósuló integráció, inklúzió kérdésköre hazánkban is igen aktuális és releváns. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált (remélhetőleg lassacskán inkluzív) eredményes nevelésében kulcsszereplők az óvodapedagógusok, s így az is, hogy a pályára lépők mennyire érzik magukat felkészültnek ezen pedagógiai feladatokra.

Az International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) aktuális számában az ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék munkatársainak tollából megjelent egy kutatásról szóló cikk, melyben az első szerző doktori disszertációjában szereplő kutatás egyik szálát mutatják be. A kérdőíves vizsgálatban 360 utolsó éves óvodapedagógus hallgató vett részt Magyarország 10 óvóképző intézményéből. A kutatás során vizsgálták, milyen mértékben érzik magukat a hallgatók felkészültnek, kompetensnek az integrált nevelés feladataira, milyen tényezőkkel (pl. pozitív, negatív élmények, gyakorlati tapasztalat, a képzés tagozata) állnak összefüggésben érzéseik, és milyen igények fogalmazódhatnak meg a képzés ezen aspektusa felé.

Elolvasom.