Digitalizáció és online tanulás a pedagógusképzésben

2020.10.26.
Digitalizáció és online tanulás a pedagógusképzésben

Megjelent a tavaszi félév távolléti oktatásának felsőoktatásmódszertani kérdéseivel foglalkozó TÁVOK kutatócsoport cikke a Civil Szemle Oktatás, Digitalizáció, Civil társadalom című különszámában. 

Serfőző, M., Golyán, Sz., F. Lassú, Zs., Svraka, B., & Aggné Pirka, V. (2020). Digitalizáció és online tanulás a pedagógusképzésben – Hallgatói visszajelzések a távolléti oktatásról. 
Civil Szemle, Különszám 2020. Oktatás, Digitalizáció, Civil társadalom. 103–114. 

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karon folyó TÁVOK 2020 kutatás első eredményeiről szóló írás a „vészhelyzeti távolléti oktatás” (Emergency Remote Teaching, ERT) technikai paramétereit, az online tanulás hallgatók által tapasztalt előnyeit és nehézségeit, az otthontanulás jellemzőit, a társas tényezőket és az eredményes tanuláshoz megfogalmazott hallgatói igényeket mutatja be. A kérdőíves felmérésben 609 fő (a hallgatók 36%-a) adott visszajelzést a távolléti oktatás első hónapjának tapasztalatairól. A távolléti oktatás előnyeként a diákok a rugalmas időbeosztást, az otthonról tanulás kényelmét és az önfejlődési lehetőséget említették. Jelentősebb nehézségeket három területen tapasztaltak: (1) személyes kapcsolatok és kommunikáció, (2) önszabályozott tanulás és (3) technikai problémák. Fontosak voltak számukra az online órák, konzultációk, ahol a szinkron kommunikáció igazibb tanulásélményt teremtett. Az eredményes távolléti oktatásban a hatékony kommunikáció, a tanulástámogatás, az egyértelmű, átlátható követelmények és az oktatói rugalmasság játszanak kulcsszerepet. A képzés minősége továbbra is az emberi tényezőn, egymás tiszteletén, segítőkész támogatásán, elfogadó megértésén múlik, a technikai feltételek szükségesek, de nem elégségesek hozzá. 

A Civil Szemle folyóiratban megjelent publikációnk online is elérhető.