ELTE-sek az Európai Tanárképző Szövetség (AATE) olaszországi konferenciáján

2022.05.02.
ELTE-sek az Európai Tanárképző Szövetség (AATE) olaszországi konferenciáján

Sestri Levantéban tartották meg az Európai Tanárképzők Szövetségének (AATE) 2022-es téli konferenciáját 2022. április 20. és 22. között. A háromnapos nemzetközi rendezvény témája a globális kompetencia tanárképzésben betöltött szerepe volt. Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karát dr. habil. Hercz Mária és két doktorandusza, Anisa Trisha Pabingwit és Pozsonyi Ferenc képviselte.

A tanárképzésbeli globális kompetencia témájában szervezte meg 2022-es téli konferenciáját az Európai Tanárképzők Szövetsége (AATE) 2022. április 20. és 22. között Sestri Levantéban. A nemzetközi esemény konferencia előadásokból és tréningszekciókból épült fel, melyet két plenáris előadás keretezett: a globális kompetencia megalapozásának kapcsán Annette Gisevius (Karlshochschule International University, Karlsruhe, Németország) az ideális tanítási-tanulási állapot neurobiológiai összetevőiről, míg Veronica Boix-Mansilla (Harvard Graduate School of Education, Cambridge, USA) a globális gondolkodás és a narratívák kapcsolatáról értekezett.

A konferenciát tematikus tréningnap vezette be, mely során a résztvevők először áttekintették a kollaboratív tanulás és a játékosítás elméleti keretrendszerét, majd kiscsoportokban megismerkedtek az Európai Unió finanszírozásában megvalósuló PLEIADE projekt (https://pleiade-project.eu/) új eredményével, egy hibrid társasjátékkal, amely a pedagógusképzésben segíti a kollaboratív tanulási környezet tervezésének elsajátítását. A társasjáték a leggyakoribb technikák tudatos kivitelezéséhez a feladat-csoport-időzítés-technológia kvartett szempontjainak tudatosításával járul hozzá: a résztvevőknek tudáskártyákat kell tanulástervezőbe illeszteni három nehézségi fokon, míg a kártyák helyes illeszkedését szoftver ellenőrzi webkamerán keresztül.

Öt alkalommal párhuzamos szekciókban összesen 77 résztvevői konferencia-előadásra és műhelygyakorlatra került sor, valamint folyamatosan látogatható volt a konferencia poszterkiállítása is. Az előadások a globális kompetencia témájába illeszkedő legkülönfélébb empirikus kutatásokat tárgyalták, így az inkluzív és a kollaboratív szemlélet megjelenését országok, tantárgyak vagy pedagógusképzési projektek viszonylatában, valamint a multikulturalizmus, a problémaalapú tanulás, az állampolgári és a szexuális nevelés korszerű kérdéseit.

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karát dr. habil. Hercz Mária, és két doktorandusz hallgatója, Anisa Trisha Pabingwit és Pozsonyi Ferenc képviselte közösen jegyzett előadásokkal. Az Enhancing scholarship holder international students’ intercultural competencies with collaborative learning című prezentáció a külföldi egyetemi hallgatók társas izolációjának aktív tanulással történő feloldására mutatott gyakorlati példát. A UKids szociális vállalkozóképesség-fejlesztési projektbe bevont ELTE-s pedagógushallgatók nézeteinek változásáról, valamint a transzverzális készségek tantervbe illeszthetőségéről a Train yourself and your pupils című előadás számolt be. A Szorongás helyett énhatékonyság NKP-finanszírozású kutatás disszeminációs fázisának egyik termékét MOOC-assisted sex education in tertiary education setting címen ismertették. A doktoranduszok szakma útját az ELTE Tehetséggondozási Tanácsa támogatta.