Felsőoktatás-közoktatás-közművelődés összekapcsolódása a kutatásban

2022.10.21.
Felsőoktatás-közoktatás-közművelődés összekapcsolódása a kutatásban

Új kötet született az ELTE TÓK oktatójának tollából.  

Kolosai Nedda (2022). Anya, menjünk ma múzeumba! – A múzeum mint innovatív kulturális játszótér kisgyerekeknek és családjaiknak. Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium – ELTE Tanító- és Óvóképző Kar. ISBN 978-963-489-523-7; ISBN 978-963-489-524-4 (pdf) 111. p. monográfia  A kötet az ELTE Readerről szabadon letölthető, hozzáférhető:

Óvodások múzeumban? 

Az oktató, nevelő, felfedeztető, gyönyörködtető múzeum eszméje, a múzeumok tanulási helyszínként való alkalmazása reformpedagógiai gyökerű.

A pedagógusok óvodásokkal szemben támasztott nevelési elvárásai hiedelmeket és kulturális értékeket egyaránt tükröznek, kulturális vélekedésrendszereik szoros összefüggést mutatnak az általánosabb társadalmi, kulturális hiedelemrendszerekkel. Ezért a gyermekek kulturális gyakorlatokban való részvételének kutatása feltételezi a gyermek környezetében élő felnőttek, például a pedagógusok kulturális vélekedésrendszereinek, etnoteóriáinak szisztematikus vizsgálatát. A gyermeki fejlődés kulturális szerveződését a környezet, a bevett szokások, a család és a pedagógus pszichológiai jellemzőinek összhangzattana alapozza meg. 

Ezért a könyv pedagógusokat, múzeumpedagógusokat, családokat egyaránt megszólít. Megmutatja azokat a pszichológiai-pedagógiai aspektusokat amelyek meghatározzák az óvodás gyerekek múzeumi tanulását, ezzel kiegészíti és támogatja a múzeumpedagógusok óvodásról szóló tudását. A kötetben bemutatott kutatási, felsőoktatás- és közoktatás fejlesztési munka további célja, hogy pedagógus hallgatók váljanak képessé az élethosszig való tanulás elősegítése céljából a művelődés, önművelés élvezetes, értékközvetítő módszereinek továbbadására a gyermekkultúra aktív formálására, múzeumi környezetben.

„Nagyszerűnek tartom, hogy a 2017-ben létrejött együttműködésünk tapasztalatai és eredményei, sőt további lehetőségei elméleti keretbe foglalva, de gyakorlati oldalról közelítve 2022-ben könyv formájában is napvilágot látnak!” Írta a Hetedhét Játékmúzeum vezető muzeológusa az ELTE TÓK számára. 

A kötet az Új kulturális játszóterek kisgyerekeknek és családoknak projekt keretében született meg, egy 5 éves kutató-fejlesztő munka eredményeképpen a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium és az ELTE TÓK támogatásával.