Friss diplomásaink köszöntése

2020.06.30.
Friss diplomásaink köszöntése

Kedves Végzett Hallgatók!

Köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy 2020-ban sikeres záróvizsgát tettek és diplomát szereztek! Idén az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának júliusi oklevélosztó ünnepsége a járványhelyzet miatt sajnos elmarad. Oklevelüket postán fogják kézhez kapni.

Önök a Karon az elmúlt években a színvonalas oktatás mellett számos rendezvény részesei is lehettek: részt vehettek országos mesemondó és népdaléneklési versenyen, rendszeres képzőművészeti kiállításokon, koncerteken, zenés színpadi előadásokon, felsőoktatási hallgatók szónokversenyén, a tudományos tehetségeket támogató programokon – és ez csak néhány a rendezvényeink közül. Részt vehettek európai uniós pályázatokon, Erasmus ösztöndíjjal tanulhattak egy vagy két félévet, és végezhettek szakmai gyakorlatot Európa számos országában. Az Önök igényeihez igazodva a könyvtárunk is átalakult, megszépült e tanév őszén.

Az utolsó félév rendkívüli kihívások elé állított bennünket, hiszen március közepétől egyszer csak nem lehetett már belépni az egyetem területére, ezért távolléti oktatás formájában folytattuk tovább a munkát. A záróvizsgájukat is ebben a formában teljesítették. Gratulálok Önöknek ahhoz, hogy a rendkívüli körülmények között is sikeresen helytálltak, gratulálok a diplomájuk megszerzéséhez!

Rendezvényeinken, konferenciáinkon, továbbképzéseinken továbbra is szeretettel látjuk Önöket! Örülünk, ha visszalátogatnak hozzánk, hiszen az élethosszig tartó tanulás az Önök munkájában is nagyon fontos! Szeretném Önöket meghívni a TÓK Alumni tagozatba: vegyenek részt a munkájában, és maradjanak továbbra is az ELTE-közösség tagjai!

Ha szeretnének továbbtanulni, akkor az ELTE-n azt is megtehetik: rövid ciklusú tanári mesterszakokat hirdetnek az ELTE más karain a tanító szakos végzetteink számára. Így saját műveltségterületi tudásukat elmélyítve, a társadalmi igényeknek megfelelve, szűkebb szakterületükön, műveltségterületükön tanulhatnak tovább. A BTK rövid ciklusú tanári MA-szakján két év alatt kapnak diplomát. A képzés felhatalmazza Önöket a választott szaktárgy felső tagozaton történő tanítására is. Német nemzetiségi szakirányos tanító szakos hallgatóink Master szinten Ausztriában, a linzi Felső-Ausztriai Pedagógiai Főiskolán folytathatják tanulmányaikat, és egy év alatt tanító mesterdiplomát szerezhetnek – mindezt Erasmus ösztöndíjjal.

A most kézhez kapott diplomájukkal nagyszerű elhelyezkedési lehetőségük lesz a munkaerőpiacon. Sokuknak már most állása vagy konkrét állásajánlata van. Tanítókból, óvodapedagógusokból és kisgyermeknevelőkből egyre nagyobb a hiány, és már Budapesten is egyre nehezebb betölteni az üres álláshelyeket.

Önök felelősségteljes hivatást választottak: gyermekeinket fogják gondozni, nevelni, tanítani. Útravalóul szeretnék Önöknek egy megfontolásra érdemes gondolatot adni, amely Veres Pálnétól, az első magyar lányiskola megalapítójától származik: „Ne legyen örömötök a parancsolásban és megtiltásokban, hanem hagyjátok a gyereket szabadon cselekedni.”

Kívánok Önöknek munkájukhoz sok örömöt, kitartást, türelmet, bölcsességet és egészséget!

Márkus Éva
dékán