Kézikönyv a matematikatanulás nehézségeiről

2019.03.25.
Kézikönyv a matematikatanulás nehézségeiről

Csíkos, C., András, S., Rausch A., & Shvarts, A. (2019). Mathematical learning and its difficulties in Eastern European countries. In A. Fritz, V. G. Haase, & P. Räsänen (Eds.), International handbook of mathematical learning difficulties (pp. 145-163). Cham, Switzerland: Springer.

Csíkos Csaba és társszerzői – a kolozsvári András Szilárd, a szintén ELTÉ-s Rausch Attila és a moszkvai Anna Shvarts – a matematikatanulási nehézségekkel foglalkozó kézikönyvben a kelet-európai helyzet elemzésére vállalkoztak. Az egykori szovjet érdekszféra országainak matematikatanítását számos tényező jellemzi, amelyek megértése napjaink fejlesztő törekvései számára is alapvető. A szovjet pszichológia hatása; a központi tantervek (hiábavaló) törekvései az egyenlő esélyek és lehetőségek megteremtésére; a matematikatanításnak az ipari és társadalmi fejlődés szolgálatába állítása már a matematikai szöveges feladatok megfogalmazása által is; a tehetséggondozás és a versenyeztetés előtérbe helyezése; a matematikadidaktikai kutatások korlátozott szabadsága. A szerzők a nemzetközi felmérések alapján rámutatnak további, közös jellemzőkre, és javaslatokat fogalmaznak meg az osztálytermi tanítás-tanulás, az iskolaérettség és az esélyegyenlőség területein is.