"KultKedd"

2023.11.09.
Október 10-én, az idei tanévben elsőként induló kulturális mediáció mesterszak hallgatói megtartották a "KultKedd" (alias Kulturális mediáció szakos kedd esték) fantázianevet viselő programsorozat első alkalmát, a TÓK által nyújtott közösségi térben.

A programsorozat abból az apropóból jött létre, hogy egy informális teret biztosítson a nappali és a levelező tagozaton tanulók kultúrát érintő kérdéseinek, témafelvetéseinek, azok megvitatásának, illetve nem utolsó sorban a szakon tapasztalt pozitív és negatív megéléseinek. A programot Hoványi Márton tanár úr koordinálja.

Az első alkalmat egy szociometriai játékkal kezdtük, hogy az ismerkedés már megszokott formáit kicsit könnyedebbre vegyük. Az efféle játékok igazán hasznosak már csak abból a szempontból is, hogy képesek legyünk - nem csak laikusként, hanem kulturális mediáció szakos hallgatóként - olyan kérdéseket érinteni és helyzeteket felismerni, mint például, hogy hány féle helyről és indíttatásból érkezhetünk egy képzésre, milyen - amúgy nem nyilvánvaló - közös metszetek alapján erősíthetünk egy-egy álláspontot, melyek azok a szemléletmódok, amelyek mentén különböző, egymástól eltérő perspektívákat fogalmazhatunk meg. Összességében egy ilyen játék során megelevenedik előttünk az a kulturális, szociokulturális sokszínűség, amely egy alig húsz fős csoportot is jellemezhet.

Ezt a protokolláris bemutatkozás módjának gyakorlata követte. A bemutatkozás intézménye egy fontos sarokköve az emberek közötti interakcióknak. Meghatározza egy emberi kapcsolat első benyomását. Egy jó bemutatkozás biztos alapját és szerves részét képezi a sikeres kommunikációnak. Fontos, hogy amikor egy hivatalos helyzetben létrejövő interakcióba kerülünk érthetően kommunikáljuk kik vagyunk és mit képviselünk, mi a szándékunk az adott szituációt illetően, a formai követelményeknek megfelelően, nem csak a kulturális szférában.

A képzés tematikáját szorosan kiegészítik az ehhez hasonló gyakorlatok. A hallgatói társaság örömmel és kedd estét meghazudtoló lelkesedéssel vett részt a feladatok teljesítésében. Várhatóan ebben a félévben még két ilyen alkalom kerül megrendezésre, melynek keretein belül többek között a mediálás módszertanával, a hallgatói érdekérvényesítéssel, és különféle kultúrafogyasztással tervezünk foglalkozni. A program tematikája rugalmas és igyekszik a hallgatói igényeket kielégíteni. Reményeink szerint a további félévekre is sikeresen átörökítjük a Kultkedd most kiépülő hagyományát.

Szerző: Tóth Janka (Kulturális mediáció MA szak I. évfolyam)