Robotika, kódolás kisgyermekkorban 3. - beszámoló

2019.04.11.
Robotika, kódolás kisgyermekkorban 3. - beszámoló

<<Vissza a Digitális Pedagógiai Tanszék oldalára

Robotika, kódolás kisgyermekkorban 3.
konferencia

2019. 04. 05.

Beszámoló

Harmadik alkalommal rendeztük meg az ELTE TÓK-on a Robotika, kódolás kisgyermekkorban című konferenciánkat.

Az első konferencia még csak a szándékot fogalmazta meg: Szükség van már kisgyermekkorban is az algoritmikus gondolkodás fejlesztésére, melynek korszerű, népszerű és szaktudományosan is indokolt eszköze a robotika és a kódolás. A második konferenciánkon már körvonalazódott az a tantervi háttér, mely megteremti a fejlesztés lehetőségeit az alsó tagozaton is.

A harmadik konferenciánkon már építhetünk is a 2018-as Nemzeti alaptanterv koncepciójára, mely a szülők által finanszírozott, nem minden gyermek számára elérhető kódolóiskolák, robotika tanfolyamok mellett az általános iskolák alsó tagozatain is biztosítja a lehetőséget a kisgyermekkori gondolkodásfejlesztésre a digitális környezet segítségével.

Plenáris előadóink a neuropszichológiai alapok és indokoltság bemutatása után (Prof. Dr. Csépe Valéria, kutatóprofesszor, MTA TTK Agyi Képalkotó Központ, Neurokognitív Fejlődés Kutatócsoport) a konkrét megvalósulás tárgyi és gazdasági feltétleit vázolták (Horváth Ádám, divízióvezető, Digitális Pedagógiai Módszertani Központ), majd bemutatták, mi minden épül a továbbiakban arra fejlesztőmunkára, melyet a robotika eszköztárával már óvodában, illetve az alsó tagozaton megkezdtünk. (Reményi Zoltán, elnökhelyettes, HTTP Alapítvány).

Plenáris előadóinkat szekcióelőadások követtek, amelyek egy-egy nagyon robotokkal és oktatással kapcsolatos témakör köré igazítottunk az előadásokkal. A szekciók a következő címmel voltak látogathatók: Robotika – játékos cselekedtetés a gyakorlatban, Jó gyakorlatok robotokkal hazánkban, A robotika oktatásának lehetőségei, módszertani kérdései és a Robotika a képességfejlesztésben.

A szekciók bemutatását, a szekcióvezetőink beszámolói alapján osztjuk meg a kedves Olvasóval.

  

 


A konferencia adatai:

Cím:  Robotika, kódolás kisgyermekkorban 3. konferencia

A konferencia témája: Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése, a kódolás tanítása, a robotika bevezetése és alkalmazása 3-10 éves korban

A konferencia védnöke: Csépe Valéria, az MTA TTK Agyi Képalkotó Központ, Neurokognitív Fejlődés Kutatócsoport kutatóprofesszora

Helyszín: ELTE TÓK, 1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 40.

Időpont: 2019. április 05. 9:00-14:00


 

1. szekció beszámolója: Robotika – játékos cselekedtetés a gyakorlatban

Szekcióvezető: Kőteleki Andrea Éva, óraadó, ELTE TÓK Digitális Pedagógiai Tanszék

A téma köré szervezve elméleti és gyakorlati megközelítésben mutatták be előadóink megvalósult jó gyakorlataikat.

Kőteleki Andrea Éva a digitális pedagógiában használható új eszközöket és módszereket villantott fel. Példákon keresztül mutatta be, hogyan használja a tanórai, szakköri és szabadidős tevékenységek során a digitális történetmesélést, a kerettörténet módszert és a játékosítást az algoritmikus gondolkodás fejlesztésében.

A játszva tanulás különösen az óvoda-iskola közötti átmenet idején fontos. Szabó János, tanító elsős kisdiákja, Pocsai Kitti (Kittabot) segítségével demonstrálta, hogyan használják ki a BeeBot adta lehetőségeket az első osztályban és láthattuk ehhez készített oktatóprogramját. Szó esett még a Robotcsámborgás csoportban elindított levelezőversenyéről is.

Versenyeknél maradva Kiss András, a Méh-Ész verseny ötletgazdája és megvalósítója mutatta be kezdeményezését, ami mára országos versennyé növekedett. Különleges és motiváló az, ahogyan beemelte a gamifikációt a levelező verseny lebonyolításába. Fontos, hogy az eszközökkel még nem rendelkező versenyző iskolákhoz VándorBot programja segítségével juttatja el a padlórobotokat.

Tisza Géza, pedagógiai szakmai vezető bemutatója zárta a szekciót, az Edu&Fun Élményközpont Smart City digitális élménytáboráról. A tábor egy megvalósult projekt, melynek során a résztvevő gyermekek a projekttervezés, kutatás, eszköztervezés és a megvalósítás – tárgyalkotás 3D nyomtatóval és digitális eszközök programozása – során a játék élményén túl nagyon fontos, 21. századi készségeket és képességeket szereznek.

Értékes időt töltöttünk együtt, s ami még fontosabb, minden előadó nyitott volt a közönségtől érkező kérdések megválaszolására és a párbeszéd későbbi folytatására. Gondolatébresztő találkozás volt, motiváló előadásokkal és inspiráló előadókkal.

  


2. szekció beszámolója: Jó gyakorlatok robotokkal hazánkban

Szekcióvezető: Temesi-Ferenczi Kinga, egyetemi tanársegéd, ELTE TÓK Digitális Pedagógiai Tanszék

A jó gyakorlatok robotokkal hazánkban című szekciót Liszkai Anikó, óvodapedagógus és tehetségfejlesztő kezdte el, aki bemutatta nekünk, hogy milyen hosszú utat járt be, az első programozási versenyétől illetve, hogy milyen módszertannal és eszközzel fejleszti ma már az óvodáskorú kisgyermekek – nem csak – algoritmikus gondolkodását. Több lehetőséget ismertetett az érdeklődő teltházas közönséggel, többek között az alkotásról, a gyerekekkel történő közös munkáról, művészetről és a robotokról. Anikó előadásában külön kitért a differenciálásra és az SNI és BTM-es gyermekek felzárkóztatására.

Ezután Juhász Rebeka (tanító) bemutatójában láthattuk, hogy milyen robotokkal, milyen közismereti tananyagot taníthatunk az alsós korosztálynak úgy, hogy a gyerekek észre se veszik, hogy bizony tanulnak. Ehhez többek között a Code & Go típusú robotokat használja az iskolába lépés és az első időszak során majd az Edison robotok alkalmazására tér át, amit a magasabb évfolyamokon érdemes programozni. Végül bemutatta az Ozobot széleskörű lehetőségeit, amelyeket az óráin összeköt a matematika, olvasás és írás oktatásával. Rebeka e robot bemutatásával megalapozta a következő előadó témakörét.

A szekciót Pónya Anett, a Brainsum Kft. programfelelősének ozobot-os, interaktív bemutatójával zártuk, ahol az érdeklődők megismerkedhettek különböző feladatokon keresztül ezeknek a robotoknak a programozási lehetőségeivel. Láthattuk, hogy az oktatásban e robot programozásának milyen folyamatát érdemes alkalmazni: az egyszerű vonalkövetéstől, a gondolkodtató puzzle feladatokon át, a színkódos programozásig.

Szekciónkban sok témakört, tananyagot, módszertan és robotot érintettünk, amelyek használatával több korosztályt is megmozgathatunk és taníthatunk.

  


3. szekció beszámolója: A robotika oktatásának lehetőségei, módszertani kérdései

Szekcióvezető: Sarbó Gyöngyi, egyetemi tanársegéd, ELTE TÓK Digitális Pedagógiai Tanszék

A szekcióban speciálisan a kisiskolás korosztály módszertani kérdéseivel foglalkoztunk. A nap folyamán 4 előadást hallgathattak meg az érdeklődők.

Az első előadás címe: Az alsó tagozatos robotikafoglalkozások módszertani kérdései egy konkrét probléma tükrében: kikerülési algoritmusok, előadója Dr. Lénárd András. Előadásának központi témája a kikerülési algoritmusok vizsgálata adott mátrixban mozgó padlórobotok segítségével. Az algoritmikus gondolkodás alappilléreire építve megismerhettük, hogyan jön létre az adott probléma megoldásához szükséges algoritmus és milyen életkori sajátosságok játszanak szerepet a különféle variációk kialakulásában. Az előadó bemutatta három oktatási stratégiának az alkalmazását a vizsgált problémára.

A második előadás címe: Code Kids – Step-by-step, előadója Balázs Máté Balázs. Az előadó bemutatta saját gyakorlati tapasztalatait a robotika foglalkozások területén. Megismerhettük az általa használt eszközöket és programokat, valamint betekintést nyerhettünk a foglalkozásokon kialakult pozitív hozzáállást és motivált hangulatot tartalmazó légkörbe.

A harmadik előadás címe: Különutak az oktatási robotikában, előadója Szabó László András. Az előadó végig vezette a közönséget saját fejlesztésű padlórobotjának, a µBot-nak a kialakulásán. Megismerhettük tapasztalatait a µBot kisiskolás korban történő alkalmazásában, valamint betekintést nyertünk abba a folyamatba, hogy hogyan építenek saját robotot a gyerekek, és milyen kihívások elé állítják a robotokat.

A negyedik előadás címe: 3D tervezéses modellezés és a kódolás kapcsolata, előadója Báthori István. Az előadó bemutatta gyakorlati tapasztalatait, hogyan alkalmazza a 3D-s modellezés és a CAD-rendszerek által nyújtott lehetőségeket a kódolás terén. Az előadáson kiállított 3D nyomtató segítségével a közönség megtapasztalhatta, hogyan jelenik meg a CAD programban létrehozott objektum a való világban. Az előadó az előadás végén olyan 3D nyomtatóval készített tárgyakat mutatott, melyet tanulói terveztek, és gyártottak.

  


4. szekció beszámolója: Robotika a képességfejlesztésben

Szekcióvezető: Vetési Erika, egyetemi tanársegéd, ELTE TÓK Digitális Pedagógiai Tanszék

A szekcióban három előadást hallhattunk. Benedekné Fekete Hajnalka, gyógypedagógus az általa működtetett tankört mutatta be. Három projektjük mentén a csoportokban végzett munka kereteit, tartalmát, eszközeit és eredményeit ismerhettük meg. Kiemelte, hogy a tankörhöz a gyerekek szabadon csatlakozhatnak. A délutáni vagy a nyári találkozásaik során elsősorban közösséget építenek. Kiemelte azt is, hogy ez a közösség szándékosan nagyon sokszínű, nyitott a testvérek és a szülők felé is. Az ArTeC Keltsd életre! alsós építőkészlet használatával a gyerekek finommotorikus fejlődésének segítése mellett többek között a kódolás-programozás tanulása, a hibajavítás, az algoritmikus gondolkodás fejlesztése is lehetséges.

Kovács Petra és Otti Boglárka gyógypedagógusok, mozgáskorlátozott tanulók Edison robottal való közös munkáját mutatták be. Láthattuk, hogy a különféle érzékelőkkel rendelkező Edison robot milyen módon segítheti a sajátos nevelési igényű gyerekek különböző fejlesztési területekhez kapcsolódó feladatainak ellátását egyéni és osztályhelyzetben. Az előadók praktikus tanácsokkal is elláttak minket az Edison robot használatával kapcsolatban.

Sugár Sára és Klement Krisztina az Abacusan Stúdió képviseletében színes és egyben sokoldalú előadást és bemutatót tartottak az ArTeC Innovator készletek magyar pedagógiai gyakorlathoz adaptált változatáról. A három lépésből álló óvodás korosztályt megcélzó program, óvodai foglalkozás keretein belül, logikai feladatokat, érdekes robotokat és egyszerű programozási feladatokat is magában foglal. Miközben a gyerekek izgalmas robotikai megoldásokkal ismerkednek, lehetőség van a gyerekek komplex képességfejlesztésére, főként a logikus gondolkodás, a finommotorika és a téri tájékozódás fejlesztésére.

  


Workshop beszámolója és a kiállítók

Workshop

Szekcióvezető: Fári János, innovatív mestertanár, Kecskeméti Katona József Gimnázium

A konferenciánkat két workshop zárta, amelyek célja többek között az volt, hogy megismerjük és bővítsük a lehetőségeinket a programozás oktatásában, nem csak kész termékek segítségével, hanem saját ötletek felhasználásával is akkor, amikor a különböző robotokkal játszva tanulunk.

Fári János, a Robotcsámborgás szülőatyja az utóbbi időben újabb fejlesztéseken és pályákon dolgozott, amelyek a robot környezetét színesíti, bővíti és ezáltal a kitalálható feladatok számát növeli a végtelenbe és tovább. Ezekből láthattunk némi ízelítőt és elénekelhettünk a „Kicsi vagyok én” padlórobotokra írt dalt, amely a már több mint ezer fősre bővült Robotcsámborgás csoport himnuszává is válhat.

Konferenciánk fő támogatójától, a Stiefel Eurocart Kft-től, Fózer Dóra tartott nekünk egy rövid, de igen hasznos bemutatót arról, hogy a TTS Group által milyen új eszközök jelennek meg a cégen keresztül országunkban. Volt lehetőségünk kifejezetten Bee-Bot robotokhoz kapcsolódó bővítéseket megtekinteni (ruha, kapu, utánfutó), de új, kisebb korosztálynak is hasznos cica robotokat, hangrögzítő csipeszeket is megismerni.

 

Kiállítók

Konferenciánkon több kiállító is részt vett. A regisztrált érdeklődők sokszínűségéhez igazodva jelen volt a Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft., akik elsősorban a Scottie-Go programozó társasjátékokat hozták, amelyek jók kicsiknek és nagyoknak is. Jelen volt a Usborne Books / Mókapolc is, akik angol nyelvű könyveiket mutatták be, amelyek a legkisebbektől a nagyobbakig mindenféle érdekes programozáshoz köthető tananyagot tartalmaznak.

Kiállítóink között szerepelt a Stiefel Eurocart Kft. is, akik elhozták a már jó ismert robotok és eszközök mellett a legfrissebb termékeiket is elhozták bemutatni, amelyeket minden érdeklődő szabadon kipróbálhatott.

  

 


Összefoglaló

A Robotika, kódolás kisgyermekkorban 3. konferenciára való regisztrációt két fázisban nyitottuk meg, mert akkora volt az érdeklődést, hogy már az első héten elértük a teltházat és nem fértünk volna be a rendelkezésre álló helyre. Emiatt visszajelzéseket kértünk a rendezvény ideje előtt 3 héttel minden regisztrált érdeklődőtől, hogy ha esetleg nem tudnának jönni, akkor a helyükre jelentkeznek mások.

Így közel 200 fővel indítottuk a rendezvényünk napját.

Az résztvevőink széles skálán mozognak beosztásuk alapján, voltak intézményvezetők és -helyettesek, ügyvédek, fenntartók, ügyvezetők, gyógypedagógusok, rendszergazdák, tanárok és döntő többséggel képviselték magukat az óvodapedagógusok és tanítók.

A szekcióbeosztás tervezése során figyelembe vettük az előadóink témáiban megjelenő közös pontokat, amelyek hívószóként segítettek mindenkinek a megfelelő előadás kiválasztásban.

Rendezvénysorozatunk itt nem áll meg!
Jövőre várunk mindenit szeretettel a Robotika, kódolás kisgyermekkorban 4. konferencián!

 


Robotika, kódolás kisgyermekkorban 3.

Robotika, kódolás kisgyermekkorban 3.

0

/

0

0

/

0