Teachers’ pedagogical content knowledge in teaching word problem solving strategies

2020.03.06.
Teachers’ pedagogical content knowledge in teaching word problem solving strategies

Csíkos Csaba és Szitányi Judit, a Matematika Tanszék munkatársainak legújabb tanulmánya a Q1-es besorolású, idéntől a Web of Science-ben is nyilvántartott, azaz impakt faktorral rendelkező folyóiratban jelent. A tanulmányban magyarországi tanítójelöltek, tanítók és matematikatanárok nézeteit vizsgálták a matematikai szöveges feladatok megoldási stratégiájának tanításával kapcsolatosan. A tanulmány a problémát kelet-közép-európai kontextusba helyezi, és hazai és kelet-európai matematikai tankönyvek egybecsengő tanításfelfogásából kiindulva azt elemzi, hogyan látják pedagógusainak a rajzok szerepét a szöveges feladatok megoldásának folyamatában; melyik iskolai osztálytól lezdve látják szükségesnek explicit megoldási stratégia tanítását, és hogyan pontozzák, értékelik a feladatmegoldás lépéseit. A kutatás a 80-as években elindult Shulman-i pedagógiai tartalmi tudás (pedagogical content knowledge, PCK) paradigmára épít, melyet a matematika tantárgy területén az elmúlt évtizedekben Ball és munkatársai fejlesztettek tovább, és kézenfekvőnek látszott – és e kutatásban megvalósult a PCK és a tankönyvelemzés paradigmák összekapcsolása.

A tanulmány itt olvasható: https://link.springer.com/article/10.1007/s11858-019-01115-y