Zenei nevelés a korai években

Zenei nevelés a korai években
02/01

2022. február 01. 09:00 - 13:00

online

02/01

2022. február 01. 09:00 - 13:00

online


MEGHÍVÓ

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Ének-zenei Tanszéke
és az ELTE TÓK Hagyományőrző Alapítványa
Zenei nevelés a korai években
címmel
2022. február 1-jén 9–13 óra között
online szakmai tanácskozást tart
a kodályi évfordulók kapcsán (1882-1967)

Helyszín: a Zoom és a Youtube felülete

Tizenkettedik konferenciánkat – Kodály Zoltán születésének 140., halálának 55. évfordulója évében – szakmai tanácskozásnak neveztük el, mivel az előadásokat követően kerekasztal-beszélgetésre kerül sor a 0–12 éves korosztály zenei nevelésében felmerülő aktuális témák, problémák és lehetőségek, illetve a Kodály koncepció aktualitásának, korszerűségének megvitatásáról. Célunk, hogy az előadásokkal és a beszélgetéssel inspiráló gondolatokat adjunk át a kisgyermekek zenei nevelésével foglalkozó pedagógusoknak, felelevenítsük Kodály Zoltán ezzel és a népzene fontosságával kapcsolatos elveit, gondolkodjunk ezek aktualitásáról.
 

A tanácskozás programja

9:00

Megnyitó: Dr. habil. Márkus Éva egyetemi docens, dékán
Köszöntő: Döbrössy János tanszékvezető egyetemi tanár
Levezető: Szesztay Zsuzsa egyetemi adjunktus

9:15

Polyák Zsuzsa: A Kodály-koncepció nemzetközi fogadtatása és mai vonzereje.

9:35

Szabadi Magdolna: Érdekességek Kodály bölcsészdoktori értekezése kapcsán.

9:55 Dévai Adrienn: A magyar népi mondó-kák és gyermekdalok jelentősége a kis-gyermekek zeneok-tatásában. Gyermek-dalok elemző bemutatása

10:15

Szesztay Zsuzsa: Gyermekszínpadon a Háry – Szesztay Zsolt 50 évvel ezelőtti adaptációja.

10:35

Kovács Katalin: A Kodályi elvek alkalmazása a COVID-19 járvány idején az óvodapedagógus- és tanítóképzésben.

10:55

Hegedűsné Tóth Zsuzsanna: Gondolatok a dal- és mondókarepertoár bővítéséről.

11:15

Tatárné Nagy Ágnes: Konduktív etnopedagógia – a fejlődés természetes támogatásáért.

11:35

Birinyi József: A „tiszta forrás” a korai zenei nevelésben. Örökségünk a ma élményével jövőnk alapja!

12:05

Kerekasztal-beszélgetés: Aktuális témák, problémák és lehetőségek a 0–12 éves korosztály zenei nevelésében – Kodály aktualitása/korszerűsége.
Résztvevők:
Birinyi József, Dallos Márta, Döbrössy János, Hegedűsné Tóth Zsuzsanna, Kismartony Katalin

12:55

A tanácskozás zárása.

A tanácskozáson való részvétel ingyenes.

RÉSZLETES PROGRAM

Hallgatói tudnivalók és jelentkezés

Jelentkezési lap külső résztvevők számára (.docx)

Jelentkezési lap külső résztvevők számára (.pdf)

A tanácskozás előadásai a – 93/2009 (IV. 22.) Korm. Rendelet 5. § 3. bek. d) pontja alapján – 5 órában beszámíthatók a 120 órás pedagógus továbbképzésbe. Előzetes kérésre a továbbképzésen történő részvételről igazolást állítunk ki.

A jelentkezés e-mailben történik, erre küldjük a linket.