magyar  •  english  •  deutsch
2017. december 18. hétfő   
 A Kar
 A Kar története
 Elérhetőségek
 Nemzetköziesítés
 ELTE Karok
 Sport
 Társintézmények
 Alapítványok, díjak
 TÓK Alumni
 Dokumentumok
 Galéria
A Kar régi honlapja
TÓK Alumni
ELTE TÓK Alapítványok
ELTE
Quaestura iroda
Kollégiumok
HEFOP
Társintézmények
Drámaszínpad
Zenés Színpad
 »  Karunkról  
   
Alapítványok

Az ELTE TÓK Hagyományőrző Alapítványa
Az alapítvány székhelye: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40.
Az  alapítás éve:  1994.
Adószáma: 18065406-1-43
Számlaszáma: OTP Bank 11712004-20189299 


Az alapítvány célja a Budai Képző történetének felelevenítésével, hagyományainak ápolásával a hallgatók és tanárok identitástudatának erősítése, a „mintaképző” szerep folytonosságának őrzése az ELTE TÓK-on. Az 1869-ben alapított intézmény szellemiségének, szerepének, jelentőségének tudatosítása, jövőjének formálása, továbbá a magyarországi tanítóképzés emlékeinek felkutatása, ápolása, relikviáinak összegyűjtése; az összegyűjtött emlékek bemutatása, megjelenítése és az oktatásban való felhasználása. A számlaszámra befizetett és az adózók által juttatott 1%-os támogatásokból, valamint az Alapítvány rendelkezésére álló törzstőkék kamataiból a tradícióit és értékeit vállaló, átörökítő ELTE TÓK szakmai és kulturális téren kiemelkedő színvonalú tevékenységeit támogatja.

Dr. Padányi-Frank Antal Alapítvány (kapcsolódó anyagok)

1985-ben Dr. Zsohár Gyula a volt Budapesti Tanítóképző Intézet jogutódja javára közérdekű kötelezettségvállalást tett az intézmény és annak igazgató tanára, Dr. Padányi-Frank Antal nevelői munkásságának elismerése, emlékének megőrzése céljából, az 1932-ben képesített tanítók, valamint a Padányi és a Zsohár családok nevében.
Az alapító iratban megfogalmazottak szerint az adomány kamatait az arra érdemes, szorgalmas tanító- és óvónőjelöltek jutalmazására, szakmai pályakezdésének elősegítésére kell fordítani. 2008-tól a végzős évfolyamok hallgatói közül a Kuratórium pályázati úton választja a díjra előterjesztetteket, valamint elismerésben részesíti az „Évfolyam legjobb tanítója” és az „Évfolyam kiváló óvodapedagógusa” versenyek I. helyezettjeit.

Csillagné Dr. Gál Judit Alapítvány (kapcsolódó anyagok)

Csillagné dr. Gál Judit főiskola tanár emlékének megőrzése és ápolása céljából fia, Csillag Ferenc 2003-ban közérdekű kötelezettségvállalást tett annak céljából, hogy páros években a Kar egy olyan hallgatóját jutalmazza, aki a tudományos diákköri munkában és a leendő tanítványai oktatását szolgáló – pedagógiai innovációban – kimagasló eredményt ér el.
Páratlan években a Kar egy olyan oktatóját díjazza, aki jelentős eredményeket mutat fel a szaktárgyi módszertan tanításában. Kiemelt szempont az ének-zene oktatásában, ill. a pszichológiai kultúra terjesztésében végzett sikeres tevékenység.

Nagyszentpéteri Géza Alapítvány (kapcsolódó anyagok)

Dr. Nagyszentpéteri Géza emlékének megőrzésére, munkásságának méltatására 2008-ban Dr. Nagyszentpéteri Gézáné közérdekű kötelezettségvállalást tett, ami lehetővé teszi az ELTE TÓK olyan hallgatóinak  jutalmazását, akik a névadó szellemiségéhez hűen törekszenek ápolni a magyar nyelv értékeit.
A közérdekű kötelezettségvállalás által adományozott díjazásban azok a hallgatók részesülhetnek, akik a Magyar Nyelv Napján évente megrendezett kari Szép magyar beszéd versenyen első, második és harmadik helyezést érnek el.

Reményi Gusztávné Alapítvány (kapcsolódó anyagok)

Reményi Gusztávné született Tóth Katalin, gyémántokleveles tanító hálával emlékezve tanítóképzős tanáraira, 2001. január 23-án alapítványt kezdeményezett a budapesti Csalogány utcai Állami Tanítónőképző Intézet jogutódjának, az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar tanítói szakán oklevelet szerző végzős hallgatói számára. Az alapítvány – közös megegyezéssel – a kibővített tartalmú Anyanyelvünkért alapítvány majd annak 2006-tól való megszűnésével, a Hagyományőrző alapítvány részeként működik.

Az alapítvány lekötött összege 1 291.660,- Ft, amely kamataiból olyan végzős hallgatók kaphatnak tanév végi jutalmat, akik elsősorban az anyanyelv és matematika tanításában mutatnak kiváló pedagógusi rátermettséget és kiemelkedő szakmai felkészültséget. Minden tanév végén a tanárok javaslata alapján a kar vezetősége állapítja meg a jutalmazandó hallgató számát és személyét.

Földesi Andrásné Reményi Katalin 2011-ben 55 - 55 ezer Ft összeget ajánlott fel a jutalmazásra abból a célból, hogy az alapösszeg ez alatt kamatos kamataival növekedjék.

Szíjj Zoltán Díj (kapcsolódó anyagok)

A Testnevelési Tanszék 2007-ben Szíjj Zoltán emlékére díjat alapított.
Szíjj Zoltán 1955-ben került az ELTE TÓK elődintézményébe. 1984-ben bekövetkezett haláláig a testnevelés tanításának, a tanító-és óvodapedagógus képzésnek kiváló szakembere volt.
A Díjat a tanszék oktatóinak egybehangzó véleménye alapján az a hallgató kapja, aki kiemelkedő teljesítményt nyújtott a testneveléssel és sporttal kapcsolatos területeken: kari (országos) testnevelés tanítói versenyen, Testnevelés-és Sport Tudományos Diákkörön, testnevelés zárótanításon, testnevelés témájú szakdolgozatában, a testnevelési tanszék demonstrátoraként, élsportolóként.
A Szíjj Zoltán Díj egy névre szólóan gravírozott serleg, melyet a Kar diplomaosztó ünnepélyén a Testnevelési Tanszék képviselőjétől vesz át a jutalmazott hallgató.  A Tanszék folyosóján elhelyezett másik serlegre évről-évre a nyertes pályázók nevei kerülnek fel.


Díjak, elismerések

Kiváló szakvezetők

 • Kiváló Szakvezető kitüntetést kaptak
 • Csillagné Dr. Gál Judit Díj

 • Csillagné Dr. Gál Judit méltatása (1928 - 1987)
 • A Díjról
 • Aktuális kiírás
 • Díjazottak
 • Nagyszentpéteri Géza Díj

 • Dr. Nagyszentpéteri Géza méltatása (1934 - 2008)
 • A Díjról (Feltöltés alatt...)
 • Aktuális kiírás (Feltöltés alatt...)
 • Díjazottak
 • Dr. Padányi-Frank Antal Díj

 • Dr. Padányi – Frank Antal méltatása (1884 – 1973)
 • A Díjról
 • Aktuális kiírás
 • Díjazottak
 • Reményi Gusztávné Díj

 • Díjazottak
 • Szíjj Zoltán Díj

 • Szíjj Zoltán méltatása (1925-1984)
 • A Díjról
 • Aktuális kiírás (Feltöltés alatt...)
 • Díjazottak
 • Az évfolyam kiváló tanítója

 • "Az évfolyam kiváló tanítója" verseny helyezettjei
 • Az évfolyam kiváló óvodapedagógusa

 • „Az évfolyam kiváló óvodapedagógusa” verseny helyezettjei
 • .:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2016.06.03.   :.
   Eseménynaptár   
  2017 december
  H K Sz Cs P Sz V
  27 28 29 30 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
  1 2 3 4 5 6 7
  .: Információk Felvételizőknek :.
  .: Továbbképzéseink :.
  .: :.
  .: Kárpát-medencei Tanítóképzők Központja:.
  .: :.
  .: :.
  .: :.
   Aktuális   
  Nyílt nap a TÓK-on: 2018. január 26.
  Részletek »
  Az ELTE TÓK I. helyezést ért el a felsőoktatási rangsorokban tanító és óvodapedagógus szakon
  Részletek »
  Rendezvényterv a 2017-2018. tanévre
  Részletek »
  Tanévnyitó - 2017. 09. 05.
  Részletek »
  Felvetteknek szóló információk - 2017.
  Részletek »
  Gyermekkép és oktatás Japánban - konferencia
  2017. október 13., ELTE TÓK Részletek »
  AZ ELTE TÓK OKLEVÉLOSZTÓ ÜNNEPÉLYE
  2017. július 17.
  Részletek »
  Felújítási munkák
  Részletek »
  KARI PROJEKTNAPOK - 2017
  2017. április 3-7. Részletek »
  AZ ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KARÁNAK OKLEVÉLOSZTÓ ÜNNEPÉLYE
  2016. 07. 12. Részletek »
  Projekt napok programja - 2016
  Részletek »
  Pályázati kiírás kutatói ösztöndíj elnyerésére
  Részletek »
  Projekthét 2016
  Részletek »
  Gyermekkultúra Állandó Kiállítás
  Részletek »
  NYÍLT NAP AZ ELTE TÓK-ON 2015. NOVEMBER 27-ÉN
  Részletek »
  NÉPEK MESÉI - VIII. ORSZÁGOS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI MESEMONDÓ VERSENY
  2015. november 19. Részletek »
  JÁTÉKPEDAGÓGIA MŰHELY – I.
  Az ELTE TÓK Kisgyermek-nevelési Kutatóközpont és Módszertani Laboratórium a Neveléstudományi Tanszék szervezésében Játékpedagógiai műhelysorozatot indít gyakorló pedagógusok és pedagógushallgatók részére. A műhelysorozat különböző játékfajták, módszertani különlegességek, játékpszichológiai-, pedagógiai témakörök bemutatását célozza, a legkisebbek játékától az iskolai játékhelyzetekig. Részletek »
  FELHÍVÁS
  Az Eötvös Loránd Tudományegyetem felhívja mindazon hallgatói figyelmét, akik 2006. szeptember 1. előtt kezdték meg egyetemi tanulmányaikat, és már megszerezték a végbizonyítványt, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény nyári módosítása határidőkhöz köti a záróvizsgázás lehetőségét a hatálya alá tartozó valamennyi felsőoktatási intézményben. Részletek »
  Tudományos felolvasóülések - 2015. 11. 12.
  Az ELTE TÓK Tudományos Bizottsága tisztelettel meghívja
  a Magyar Tudomány Napja alkalmából 2015. november 12-én 15.00-kor,
  két szekcióban tartandó tudományos felolvasóülésekre.
  Részletek »
  Tanévnyitó ünnepség - 2015. 09. 01.
  Részletek »
  AZ ELTE TÓK OKLEVÉLOSZTÓ ÜNNEPÉLYE
  Részletek »
  Pályázati felhívás Dr. Padányi-Frank Antal díj elnyerésére
  Részletek »
  Projektnapok 2015
  Részletek »
  Magyar nyelv napja - 2015. 04. 13.
  Részletek »
  Tisztaszoftver Program - Microsoft Office
  Részletek »
  FELHÍVÁS Jubileumi díszdiplomák igényléséről
  Részletek »
  Karrier - akadálypályán
  Rendezvény fogyatékossággal és krónikus betegséggel élő hallgatók számára.
  Időpont: 2015.03.03. Részletek »
  Pályázati kiírás kutatói ösztöndíj elnyerésére
  Részletek »
  Nyílt nap az ELTE TÓK-on
  Részletek »
  Tanító-óvó gyakorlati tájékoztatók időpontja
  Részletek »
  ELTE TÓK 2014. őszi félévi program
  Részletek »
    © 2 0 1 4 - 2 0 1 6   E L T E   T A N Í T Ó -  É S  Ó V Ó K É P Z Ő  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
  Cím :: H-1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40.    •    Telefon :: (+36 1) 487 8100    •    Fax :: (+36 1) 487 8196    •    Webform :: küldje el véleményét!