Cikk Karunk kutatásáról az egyik legrangosabb európai folyóiratban

2020.06.12.
Cikk Karunk kutatásáról az egyik legrangosabb európai folyóiratban

Egy európai felmérés eredményeit mutatja be a European Early Childhood Education Research Journal januári számában megjelent tanulmány az interkulturális kompetenciák fejlesztésének lehetőségeiről és tapasztalatairól. A tanulmány egyik szerzője a neveléstudományi tanszék oktatója Bajzáth Angéla. A kutatás része volt a Multikulturális koragyermekkori oktatás (MECEC+) K2-es projektnek amelyet 2017 és 2018 között végeztek három országban: Olaszországban, Spanyolországban és Magyarországon. A kutatás célja az interkulturális kompetenciák feltárása és a korai gyermekkori nevelés és gondozás (ECEC) képzési igényei voltak.

A feltáró tanulmány fókuszában a kisgyermeknevelők kulturális háttere, kompetenciáik és képzési igényeik voltak. A kutatás az intézményekben bevált jó gyakorlatokra összpontosított partnerintézmények kontextusában. A felmérés félig strukturált kérdőív segítségével, amelyet 477 kisgyermeknevelő és pedagógiai koordinátor közreműködésével készült.

Clara Silva, Angéla Bajzáth, Gabriel Lemkow-Tovias & Bert Wastijn (2020) Encouraging intercultural attitudes and practices in contemporary ECEC services. Insights from the research conducted in Italy, Spain, and Hungary, European Early Childhood Education Research Journal, DOI: 10.1080/1350293X.2020.1707365

Elolvasom