Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA

2022.07.21.
Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA

Szakfelelős: Dr. Vitályos Gábor Áron egyetemi docens

Szakfelelős-helyettes: Dr. Sándor Mónika adjunktus

Képzési szint: Alapképzés

Munkarend: Nappali/Levelező

Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas/Költségtérítéses

Képzési idő (félév): 6

A képzés célja csecsemő- és kisgyermeknevelők képzése, akik tudásukat, képességeiket és attitűdjeiket tekintve alkalmasak a három év alatti gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítésére, nevelésére, fejlődésének segítésére. Átlátják a kisgyermeknevelés rendszerét, képesek a bölcsődében és más, a három év alatti korosztályt nevelő intézményben a kisgyermeknevelői feladatokat a szakmai kompetenciájuk alapján elvárható autonómiával és felelősséggel ellátni. Képesek a szakmai innovációra, a társadalmi szerepvállalásra, a folyamatos megújulásra és fejlődésre.

Tantervi tájékoztató:

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak nappali tagozat
Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak levelező tagozat