Digitális fejlesztőprogrammal a lemaradókért

2022.08.29.
Digitális fejlesztőprogrammal a lemaradókért

Digitális fejlesztőprogrammal csökkenthető a távoktatás során felhalmozódott lemaradás matematikából – így lehetne fordítani annak az angol nyelvű tanulmánynak a címét, amely a rangos Journal of Intelligence folyóirat Learning and Instruction tematikus különszámában jelent meg. A tanulmány szerzői Ökördi Réka (ELTE TÓK Matematika Tanszék, SZTE NTDI) és Molnár Gyöngyvér (MTA-SZTE Digitális Tanulási Technológiák Kutatócsoport, SZTE Neveléstudományi Intézet). A tanulmányban bemutatott kutatás célja az volt, hogy (1) fejlessze az alulteljesítő tanulók matematikai gondolkodási készségét, és (2) feltárja egy saját fejlesztésű digitális – játékalapú – intervenciós program alkalmazási lehetőségeit, előnyeit és korlátait harmadik és negyedik osztályos tanulók (N=810) körében. A fejlesztőprogram tartalmát a tantervi követelményekkel összhangban alakították ki. A digitális program a feladatok kiosztásán túl biztosította a tanár motivációs, differenciálással és visszajelzéssel kapcsolatos teendőit is. Az elő-, utó- és késleltetett utómérés megbízhatósági mutatói kiemelkedőnek bizonyultak (Cronbach alfa = 0,90, 0,91, illetve 0,92). A program hatásmérete mindkét évfolyamon szignifikáns (d = 0,22, illetve 0,38). Az eredmények megerősítik, hogy a fejlesztőprogram képes megszüntetni vagy legalábbis jelentősen csökkenteni a távoktatás során kialakult hátrányokat azokon a területeken, amelyek a 9-11 éves tanulók számára a legnagyobb kihívást jelentik matematikából. A digitális fejlesztőprogram segítségével a felzárkóztatás anélkül történik, hogy a tanárok többletmunkájára lenne szükség - ami a további sikeres iskolai implementáció fontos szempontja lehet.