Emlékkötet

Emlékkötet

2020.07.01.
Emlékkötet

Dr. Kelemen Elemér: A Budai Képző 150 éve

A Budai Képző 150 éves jubileuma tiszteletére készült kötet múltunk megbecsülését és a helytállás, a megújulás példáit hivatott megjeleníteni. Az Eötvös József oktatáspolitikájával 1868-69-ben megalapozott állami tanítóképzés eddigi másfélszáz évben - talán elfogultság nélkül állítható - intézményünk kiemelt szerepet töltött be, a súlyos társadalmi megrázkódtatások, nehéz körülmények közepette is megmaradt értékeinek képviselete, feladatának vállalása mellett. A kötet arányait korábbi történeti művekre való tekintettel szabta meg a tudós szerző , a közelmúltról szólva dokumentumok krónikafüzérére építi leírását. A másfélszáz év történetéből kirajzolódik, hogy a képző a társadalmi igényekre reflektáló megújulás folyamatában is őrzi unikális karakterét, amit hagyományosan sokszínű arculata, nyitottsága a nemzetközi kapcsolatokra, és - nem utolsó sorban- a művészetek iránti fogékonysága jellemez.
A jelenlegi oktatók és hallgatók nevében is köszönetet mondunk az elődöknek, akik a képző hírnevét megalapozták, köszönetünket fejezzük ki a gyakorlati képzés vezetését vállaló pedagógusoknak, valamint a képzést segítő kari munkatársainknak, hogy a 150 év egy-egy szakaszában hozzájárultak a Budai Képző jó hírének öregbítéséhez.

Márkus Éva, az ELTE TÓK dékánja,
Demeter Katalin, dékáni megbízott

A könyv letöltése pdf-ben