Felhívás a Kovács Judit Ösztöndíj megpályázására a 2023-2024-es tanévre

2024.06.03.
Felhívás a Kovács Judit Ösztöndíj megpályázására a 2023-2024-es tanévre

Idén hatodik alkalommal kerül sor a Kovács Judit Ösztöndíj odaítélésére. A legutóbbi díjazott: Rózsahegyi Luca angol műveltségterületes hallgató volt.

Az ösztöndíj alapítója, dr. habil. Kovács Judit, az ELTE TÓK docense. Az ösztöndíj névadója csaknem két évtizedet töltött az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán, illetve előd-intézményeinél, az ELTE TÓFK-on, és a Budapesti Tanítóképző Főiskolán. Oktatói munkája és tudományos kutatómunkája középpontjában a korai magyar-angol kéttannyelvű oktatás és az erre a területre irányuló pedagógusképzés állt. Pályája során oktatói és kutatói tevékenységét összekapcsolta a gyakorlattal: hozzájárult a hazai korai kéttannyelvű oktatás elterjesztéséhez csaknem 25 ilyen programú intézmény (iskola és óvoda) alapításában való részvétellel, valamint a munka szakmai segítésével. A továbbiakban is fontosnak tartja, hogy a korai kéttannyelvű oktatásra és kétnyelvű nevelésre felkészítő pedagógusképzés megfelelő hangsúlyt kapjon. Ezért határozta el, hogy személyesen is támogatást nyújt ahhoz, hogy az ELTE Tanító-és Óvóképző Karáról a fenti szakterület iránt elkötelezett, jól képzett hallgatók kerüljenek ki.

A Kovács Judit Ösztöndíj az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar tanító, óvodapedagógus és csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak olyan hallgatóit kívánja segíteni, akik hallgatóként komoly érdeklődést és elkötelezettséget éreznek a kéttannyelvű oktatás, illetve a kétnyelvű nevelés iránt, és tanulmányaik befejeztével pedagógusi munkájukat ilyen jellegű intézményben kívánják végezni. Az ösztöndíj azoknak a hallgatóknak adományozható, akik

  • szakdolgozatukat a fenti tudományterületen kiírt valamely témában, angolul készítik el, kiváló eredménnyel
  • eredményesen vesznek részt a kari Tudományos Diákkör (TDK) munkájában, és eredményükkel megszerzik a jogot az országos versenyen való megmérettetésre
  • szakmai gyakorlatukat két tanítási nyelvű iskolában, lehetőség szerint kétnyelvű óvodában vagy bölcsődében végzik.

Az Ösztöndíj odaítéléséről négy tagú kuratórium dönt, melynek tagjai:

  • Dr. habil. Márkus Éva egyetemi docens, dékán,
  • Dr. habil. Kovács Judit, docens, az Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék nyugalmazott oktatója, kéttannyelvűség kutató, alapító,
  • Trentinné Dr. Benkő Éva egyetemi docens, az Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék oktatója, kéttannyelvűség kutató, valamint
  • Prof. Dr. Döbrössy János, egyetemi tanár, az ELTE TÓK Hagyományőrző Alapítvány elnöke.

Az Ösztöndíj összege: 50.000.- Ft, amelynek kiosztására az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar tanévzáró ünnepségének keretén belül kerül sor. A díjat az Alapító adja át.

Az ösztöndíj megpályázása írásban történik, név, szak, tagozat, Neptun kód feltüntetésével és a szakdolgozat csatolásával. Jelentkezésüket a trentinne.benko.eva@tok.elte.hu e-mailcímre küldjék el, az e-mail tárgyához kérjük írják be: Kovács Judit Ösztöndíj.

Határidő: 2024. június 10. hétfő.

A Kovács Judit Ösztöndíj Kuratóriuma