Intimate Relationships across Cultures

2019.06.28.
Intimate Relationships across Cultures

Intimate Relationships across Cultures címmel 2019 júniusában jelent meg a Charles T. Hill vezette nemzetközi kutatócsoport több mint 50 országra kiterjedő kutatásának eredményeit összefoglaló kötet. A majdnem 9000 résztvevő bevonásával lefolytatott kérdőíves vizsgálat nem kisebb célt tűzött maga elé, mint hogy megismételje és nemzetközi szintűre terjessze a Hill és munkatársai által az 1960-as években végzett Boston Couples Study vizsgálatot. A kutatás fő célja ismét annak vizsgálata volt, hogy feltárja az intim kapcsolatok minőségi és mennyiségi jellemzőinek együttjárását, elsősorban az elégedettségnek és az elkötelezettségnek az összetevőit, ezáltal létrehozva két átfogó elméleti modellt (a partnerre és az elkötelezettségre vonatkozóan), amelyben megjósolható az intim kapcsolatok kimenetele.

Az intim kapcsolatok kultúrközi összehasonlító kutatásában F. Lassú Zsuzsa, a Neveléstudományi Tanszék docense egy fejezettel járult hozzá a könyv elkészültéhez a magyarok szexuális viselkedésével kapcsolatos 2000-es években lefolytatott kutatásokról. A felhasznált kérdőív adaptációjában két hallgató, Taylor Jennifer és Fehér Judit segítette munkáját.