Kiegészítő támogatások

Kiegészítő támogatások

Kiegészítő támogatásra csak akkor jogosult a hallgató, ha az Erasmus+ ösztöndíjat is sikeresen megpályázta és elnyerte.

A mobilitáshoz kapcsolódó, 2024/2025-ös tanévben elérhető kiegészítő támogatási formák a következők:

TÍPUS

RÖVID LEÍRÁS

HATÁRIDŐ

Esélyegyenlőségi támogatás

A Tempus Közalapítvány és az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázati lehetőséget hirdet esélyegyenlőséget elősegítő kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2024/2025-ös tanévre (legkorábban 2024 szeptemberében kezdődő) Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitási ösztöndíjat nyertek el.

A támogathatók köre:

 • Egészségügyi akadályokkal küzdők;
 • Oktatási és képzési rendszerekkel kapcsolatos akadályok;
 • Társadalmilag sérülékeny csoportok;
 • Társadalmi akadályok;
 • Gazdasági nehézségek;
 • Földrajzi akadályok.

A felhívás 2024. április 16-tól lesz elérhető.

Fogyatékossággal elő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása

Kik nyújthatnak be pályázatot? Azok a 2024/25-ös tanévben Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitásban részt vevő hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik

 • pl. látás-, hallás- vagy mozgássérültek, illetve egyéb fogyatékossággal élnek, cukorbetegek, tej- vagy lisztérzékenyek, illetve
 • tartós betegségük miatt folyamatos orvosi felügyeletre szorulnak, és betegségük jelentős többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során.

A felhívás 2024 márciusban várható.

Zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatás

 

Kik pályázhatnak? A 2024/25-ös tanévben Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitásban részt vevő hallgatók a küldő és a fogadó ország közötti zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatásban részesülhetnek.

Zöld utazási formának minősül a repülő és a hajó kivételével minden utazási forma (pl. vonat, busz, autó), tehát ha a hallgató az utazás során egyáltalán nem vesz igénybe repülő- vagy hajóutat. Ha a kiutazó repülővel utazik a fogadó országba (vagy annak környező országába), és onnan zöld módon (pl. vonat, busz) folytatja útját, az nem minősül zöld utazásnak.

A hallgatók zöld utazási forma választása esetén 50 euró egyszeri támogatásra jogosultak. Ez az egyszeri támogatás csak abban az esetben jár, ha oda-vissza zöld formában történik az utazás.

A kiutazási dokumentumok leadásakor.

ELTE Alumni Alapítvány Pályázat

A támogatásra immáron nem csak az egyetemen MA/MSc vagy osztatlan képzésben résztvevő hallgatók pályázhatnak, hanem azok az alapszakos (BA/BSc) vagy doktori hallgatók, akik legalább egy lezárt aktív félévvel rendelkeznek államilag támogatott képzésen, jó vagy kiváló tanulmányi átlaggal, mindemellett rendszeres szociális támogatásban részesülnek. A támogatást elnyert hallgatók vállalják, hogy részt vesznek a hallgatói mobilitási program (Erasmus+, Campus Mundi) és az ELTE Alumni Program népszerűsítésében is.

2024. május 15.

EHÖK Erasmus+ Start Ösztöndíj

Hosszú távú mobilitás esetén elérhető kiegészítő támogatás. Az EHÖK felhívása alapján 25000 Ft – 150000 Ft közötti egyszeri támogatás kapható.

őszi félévben kiutazóknak: 

a felhívás 2024 szeptemberében várható

tavaszi félévben kiutazóknak: 

a felhívás 2025 márciusában várható

Bővebb információ a fent nevezett lehetőségekről az alábbi WEBOLDALON érhetők el.
 

Egyéb, nem az Erasmus kiutazáshoz kapcsolódó ösztöndíjak, melyekre a mobilitás alatt változatlanul jogosult a hallgató:

 • Tanulmányi ösztöndíj: 
  • Az állami ösztöndíjasok mobilitásuk során is részesülnek tanulmányi ösztöndíjban. 
  • Szaktól függő összeg, de jellemzően havi 30-50 000 Ft. 
 • Rendszeres szociális támogatás: 
  • Az arra jogosultak mobilitásuk során is részesülnek rendszeres szociális támogatásban. 
  • Átlagosan havi 52.145 Ft (2023). 
 • Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj: 
  • Havi rendszerességgel, 10 hónapig folyósított támogatás. 
  • Havi 40 000 Ft.
2023.10.03.