Osztatlan tanár szak

Osztatlan tanár szak

2024.06.26.
Osztatlan tanár szak

VIZUÁLISKULTÚRA-TANÁR SZAK
(2022 előtt RAJZ- ÉS VIZUÁLISKULTÚRA-TANÁR SZAK/RV OTAK)
Osztatlan tanárképzés (OTK, OTAK)

Azok a jelentkezők, akik tehetséget és elhivatottságot éreznek a művészeti nevelés iránt, ezért az osztatlan tanárképzés egyik szakjaként a vizuáliskultúra-tanár szakot választják, nálunk magas színvonalon készülhetnek fel a vizuális nevelés művelésére és tanítására. Változó világunkban a vizuális jelek értelmezése kiemelkedő jelentőségű, a tanulás alapvető bázisát jelenti, bármely tantárgyban. Bálványos Huba grafikusművész 1977-től több mint három évtizeden át a hazai vizuális nevelés iránymutató képviselőjeként tanított intézményünkben. Karunkon munkásságának tisztelői, kiemelkedő művésztanárok folytatják az általa teremtett hagyományt a képző- és iparművészet, a tárgy- és környezetkultúra, valamint az elektronikus médiumok vizuális jelenségeinek értelmezése, művelése terén. Hallgatóinkat gyakorlatorientált kurzusokkal, művészetközpontú tantárgypedagógiai műhelyekkel, kortárs módszerekkel ösztönözzük önálló alkotásra. Vizuáliskultúra-tanár szakra várjuk mindazok jelentkezését, akik az általános iskola felső tagozatán a vizuális kommunikáció fejlesztésére, a vizuáliskultúra tanítására készülnek. Jelentkezőink választhatják az öt éves, osztatlan tanárképzést, vagy tanítói oklevél birtokában a kétéves mesterképzést is.

A 10 féléves osztatlan tanárképzés olyan programot jelent, melyben hangsúlyozottan, folyamatosan fejlesztjük hallgatóink vizuális kompetenciáit, alkotó képességeit, számos aspektusból tárgyaljuk a vizuális művészeti irányzatokat, a vizuális nevelés szakmódszertanát, különös tekintettel a 12-18 éves korosztály sajátosságaira és igényeire.

Intézmény: ELTE TÓK Vizuális Nevelési Tanszék
Szak: Vizuáliskultúra tanár szak
Szakfelelős: Dr. Pataky Gabriella