Tantárgybeszámítás

Tantárgybeszámítás

2022.12.02.
Tantárgybeszámítás

Amikor egy hallgató külföldön tanulmányokat folytat, kérheti a kint megszerzett érdemjegyének a kari tanulmányiba történő beszámítását. Erre kivételes tanulmányi rend beadásával van lehetőség, melyet a Neptun-on keresztül lehet beadni (két féle kivételes tanulmányi rendet különböztetünk meg funkcióját tekintve). A kivételes tanrendek benyújtásában a Kari Erasmus koordinátor tud segíteni, azok monitorozásában, illetve későbbi változtatásban pedig a Tanulmányi Hivatal munkatársa tud segíteni.

Az alábbi OLDALON olvashatnak a hallgató az egyetem általános kreditátviteli rendjéről, az alábbiakban pedig a TÓK kari eljárásrendjéről:

1. Erasmus típusú kivételes tanulmányi rend: ennek a benyújtásával kérvényezheti a hallgató a kint megszerzett eredmény hazai befogadását. Például: kint felvesz a hallgató egy geometria tárgyat, amely neki itthon lenne a kiutazás félévében. Benyújtja a kérvényt, melyben kéri, hogy a kinti geometria tárggyal hadd válthassa ki az itthonit (ehhez mellékelni kell a Learning Agreement-et és a kinti tárgy tematikáját). Amennyiben elfogadják, úgy a tárgyat nem kell itthon teljesíteni, se felvenni, a félév végén hazahozott eredmény kerül majd be a Neptunba utólagos tárgyfelvétellel. Külön felhívnám a figyelmet, hogy ezzel a típusú kérvénnyel olyan tárgyakra is kérhettek befogadást, amelyek majd csak később következnek a tanulmányaitokban. Érdemes persze olyanokra, melyek most aktuálisak, de jó, ha tudjátok, hogy a lehetőség adott.

Erről a kérvénytípusról részletes tájékoztatót itt olvashattok.
 

2. Sima típusú kivételes tanulmányi rend: sajnos elő fog fordulni, hogy bizonyos hazai tárgyaknak nem fogtok kint megfelelőt találni. Ilyen esetben az úgy nevezett „itthon maradt” tárgyaitokat itthon, a vizsgaidőszak alatt kell teljesítenetek. Ezt a kérvényt az ilyen típusú tárgyakra kell benyújtanotok, így fogják tudni az oktatók, hogy nem vagytok itt a félév során, és majd csak a számonkéréskor lesztek jelen. Ebben a kivételes tanulmányi rendben egyezhettek meg az adott tárgy oktatójával, hogy hogyan és mikor fogjátok teljesíteni a vizsgát (vagy beadandót). Azokat a tárgyakat, amelyeket majd itthon teljesítetek fel kell venni a Neptunban a kiutazás félévére.

Erről a kérvénytípusról részletesen itt olvashattok.

Külön szeretném a figyelmeteket arra felhívni, hogy ha az Erasmus kérvény nem kerül elfogadásra pl a geometria tárgyra, akkor a geometria tárgyat itthon kell elvégeznetek és elutasítás esetén be kell adnotok a sima típusú kérvényt.
 

3. Szabadon választható kurzusok

A hallgatóknak a mintatantervben található kötelező kurzusok mellett szabadon választható tárgyakra is van lehetőségük külföldi tanegységet elismertetni. Ennek kétféle módja lehetséges:

  • mintatantervi „szabvál" tárgy: ez esetben a hallgató olyan „szabvál” tárgyra kéri a beszámítást, mely szerepel a mintatantervében, az adott „szabvál” tárgyat feltünteti a Learning Agreement B táblázatában.

Amennyiben nem tüntette fel korábban, de utólagosan szeretne egy kint teljesített tárgyat elfogadtatni, akkor kreditátviteli kérelem leadásával van erre lehetőség. Részletek erről ITT olvashatók.

  • nem mintatantervi „szabvál”: abban az esetben, ha a hallgatónak vannak olyan külföldi tanegységei, amelyet a mintatantervben szereplő kötelező, illetve „szabvál” tanegységekre nem tud elismertetni, úgy azok a tanegységek automatikusan kerültnek elismerésre speciális indexsoron a külföldi tanegység nevével, amennyiben az szerepel a Learning Agreement vagy Changes of Learning Agreement dokumentumokban. Ehhez a hallgatónak nem kell kérvényt benyújtania.

4. Gyakorlatok, megfigyelés

A gyakorlatok teljesítésének két módja lehetséges:

  • A hallgató a fogadó egyetemen végez megfigyelést, tanítási gyakorlatot, óvodai foglalkozást és azt az itthoni tanegységébe Erasmus kivételes tanrendi kérvény benyújtásával elismerteti.
  • A hallgató itthon teljesíti adott félévi gyakorlatait.

Mind a két fenti esetben a hallgató köteles a gyakorlatát egyeztetni a gyakorlati képzésért felelős irodával (102-es iroda, Kőszegváry Andrea), valamint a gyakorlati felelősével. A gyakorlatok teljesítésének módjáról ők tudnak majd döntést hozni.
Az egyeztetés feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a hallgató a gyakorlata miatt ne csússzon!