Tantárgybeszámítás

Tantárgybeszámítás

2023.08.28.
Tantárgybeszámítás

Külföldi tanulmányok folytatása esetén a hallgató kérheti a megszerzett érdemjegyeinek a kari tanulmányokba történő beszámítását. Erre első sorban kivételes tanulmányi rend beadásával van lehetőség.
 

Benyújtásában a Kari Erasmus koordinátor tud segíteni, azok monitorozásában, illetve későbbi változtatásban pedig a Tanulmányi Hivatal munkatársa.

Az alábbi OLDALON olvashatnak a hallgató az egyetem általános kreditátviteli rendjéről, az alábbiakban pedig a TÓK kari eljárásrendjéről.

Kétféle kivételes tanulmányi rendet különböztetünk meg funkcióját tekintve:

TÍPUS

MIRE KELL BEADNI?

RÉSZLETEK

HOL LEHET BEADNI?

Erasmus típusú kivételes tanulmányi rend

külföldön megszerzett érdemjegyek hazai beismertetésére a tejes mintatanterv kínálatára

PDF

NEPTUN
Tanulmányok/
Mintatanterv

Sima típusú kivételes tanulmányi rend

külföldi beismertetés hiányában az „itthon maradt” tantárgyak teljesítésére vonatkozóan; aktuális (kiutazó) félév vonatkozó tárgyaira

PDF

NEPTUN
Ügyintézés/
Kérvények

Szabadon választható kurzusok

A hallgatóknak a mintatantervben található kötelező kurzusok mellett szabadon választható tárgyakra is van lehetőségük külföldi tanegységet elismertetni. Ennek kétféle módja lehetséges:

TÍPUS

MIRE LEHET BEADNI?

HOL LEHET BEADNI?

Mintatantervi SZABV tárgy

A hallgató olyan SZABV tárgyra kérheti a beszámítást, mely szerepel a mintatantervében, az adott SZABV tárgyat pedig feltünteti a Learning Agreement B táblázatában. *

NEPTUN

Nem mintatantervi SZABV

Amennyiben a hallgatónak vannak olyan külföldi tanegységei, amelyet a mintatantervben szereplő kötelező, illetve SZABV tanegységekre nem tud elismertetni, úgy azok automatikusan kerülnek majd elismerésre speciális indexsoron a külföldi tanegység nevével. **

Nem kell kérvényt benyújtani, kari koordinátorral kell leegyeztetni.

*Amennyiben nem tüntette fel korábban, de utólagosan szeretne egy kint teljesített tárgyat elfogadtatni, akkor kreditátviteli kérelem leadásával van erre lehetőség. Részletek erről ITT olvashatók.

**Csak abban az esetben, ha az szerepel a Learning Agreement vagy Changes of Learning Agreement dokumentumokban! Nem elegendő a Transcript of Recordsban feltüntetni.

Gyakorlatok, megfigyelés

A tanulmányi mobilitás esetén elérhető gyakorlatok teljesítésének két módja lehetséges:

  • A hallgató a fogadó egyetemen végez megfigyelést, tanítási gyakorlatot, óvodai foglalkozást és azt az itthoni tanegységébe Erasmus kivételes tanrendi kérvény benyújtásával elismerteti.
  • A hallgató itthon teljesíti adott félévi gyakorlatait.

Mind a két fenti esetben a hallgató köteles a gyakorlatát egyeztetni a gyakorlati képzésért felelős irodával (102-es iroda) valamint a gyakorlati felelősével.

A gyakorlatok teljesítésének módjáról ők tudnak majd döntést hozni.

Az egyeztetés feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a hallgató a gyakorlata miatt ne csússzon!