Kutatás

Társadalomtudományi Tanszék - Kutatás

2020.09.14.
Társadalomtudományi Tanszék - Kutatás

A tanszék oktatóinak kötetei 1990-től


Kutatási témák a tanszéken

Cúthné Gyóni Eszter

 • Szerzetesrendek a modernkori Magyarországon
 • Egyházi oktatás, nevelés a 19-20. századi Magyarországon
 • Felekezetek a modernkori Magyarországon

Demeter Katalin

 • A gyermekkultúra értékvilága
 • Gondolkodásfejlesztés gyermekkorban: a kritikai és a kreatív gondolkodás aspektusai
 • A Budai Képző történetéről

Déri András

 • Europe Goes Local: A települési ifjúsági munka európai helyzetképét felderítő kutatás magyar kutatócsoportjának tagja; a jó gyakorlatok terjesztését célzó nemzeti munkacsoport tagja 
 • RÉszreVétel - projekt, amely a települési ifjúsági munka elméletét és gyakorlatát célozza összegezni, társszerzőség a készülő kiadványban (ez már lezárult)
 • EU Youth Wiki; A magyar kutatócsapat tagja, amelynek feladata a magyar ifjúságpolitika különböző szempontok szerinti feltérképezése
 • Részvétel az EUtopia Erasmus+ finanszírizta projektjében, amelynek célja a diverzitás fogalmának és megközelítésének terjesztése nonformális módszerekkel
 • Fiatalok online közösségi élettel kapcsolatos attidűdjei (PhD-kutatás)

Dúzs Miklós

 • Az archaikus tanítás vizsgálata a BUDO oktatásában. A hagyományos japán harcművészetek oktatásának haszna napjainkban. PhD-kutatás
 • Etikai vizsgálódások a „valóság” megismerésének tükrében.
 • Tudatfilozófiai alapvetés – A tudatfilozófia és a buddhizmus komparatisztikai vizsgálata

Gilányi Magdolna

 • Felekezeti intézmények és vallásgyakorlat a modernkori Magyarországon
 • Szakrális terek lakóhelyemen (helytörténet)

Lehmann Miklós

 • A digitális környezet és a web 2.0-ás alkalmazások kognitív és affektív hatása
 • A társas viselkedés változásai digitális környezetben
 • A komplex gondolkodásfejlesztés lehetőségei gyermekkorban
 • Kritikai gondolkodás és fejlesztése gyermekkorban
 • Gyermekfilozófia és gyermeki gondolkodás