Felvételi

Felvételi tájékoztató ELTE-TÓK

2022-es pótfelvételi információk

Tisztelt Felvételizők!

A 2022-es pótfelvételi eljárásban Karunk az alábbi képzésekre pótfelvételi eljárást hirdet:

állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formára is:

csecsemő-és kisgyermeknevelő BA nappali és levelező tagozat (6 félév)

 

óvodapedagógus (angol nyelven) BA nappali tagozat (6 félév)

óvodapedagógus (magyar nyelven) BA nappali és levelező tagozat (6 félév)

nemzetiségi óvodapedagógus (német) BA nappali tagozat (6 félév)

 

tanító BA nappali és levelező tagozat (8 félév)

nemzetiségi tanító (német) BA nappali tagozat (8 félév)

 

önköltséges finanszírozási formára:

gyermekkultúra Ma nappali tagozat (4 félév)

 

Az ezzel összefüggő információkat képzési szint szerinti bontásban az alábbiakban tekinthetik meg:

Alapképzési szakok pótfelvételi tudnivalói:

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karon a pótfelvételi alkalmassági vizsgára kijelölt nap: 2022. augusztus 16. kedd.

Az alkalmassági vizsgákat jelenléti formában kell teljesíteni.

Az ELTE-TÓK a pótfelvételi alkalmassági vizsga előtt az E-felvételi rendszerben megadott e-mail címre küldi meg a tudnivalókat tartalmazó elektronikus behívó levelet. A behívó levelet várhatóan legkésőbb augusztus 12-ig kapják meg a felvételizők.

A vizsga szolgáltatási díja 4.000 Ft. A befizetési és az egyéb tudnivalókat alkalmassági vizsga tájékoztatónk tartalmazza:

2022. pótfelvételi Alkalmassági vizsga tájékoztató

A jelentkező a pótfelvételi eljárásban megjelölt intézményben köteles az alkalmassági vizsgát letenni. Korábbi években letett alkalmassági vizsga eredménye nem fogadható el.

 

Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával kapcsolatban a www.felvi.hu honlapon olvasható Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóból informálódhat.

 

Gyermekkultúra MA szak pótfelvételi tudnivalói:

A gyermekkultúra mesterképzésre történő felvételi eljárás része a szóbeli felvételi motivációs beszélgetés, amely a jelentkező szakmai elhivatottságának és tanulmányi motiváltságának felmérését szolgálja.

A motivációs beszélgetés tartalma: az itt közzétett szakirodalmi listából a jelentkező által választott egy darab szakcikk rövid bemutatása és megvitatása, ez alapján közös gondolkodás, szabad beszélgetés.

A szóbeli felvételi motivációs beszélgetés előzetesen kijelölt napja: 2022. augusztus 16. kedd

Az ELTE-TÓK a pótfelvételi motivációs beszélgetés előtt az E-felvételi rendszerben megadott e-mail címre küldi meg a tudnivalókat tartalmazó elektronikus behívó levelet. A behívó levelet várhatóan legkésőbb augusztus 12-ig kapják meg a felvételizők. Az értesítés tartalmazza a vizsga pontos idejét és helyét.

A felvételi vizsgától való távolmaradás a szakra vonatkozó felvételi eljárásból történő kizárást vonja maga után.

A vizsga különeljárási díja 4.000 Ft, mely átutalással egyenlítendő ki, legkésőbb 2022. augusztus 15-ig.

Utalási információk:

Utalás indítása magyar bankszámláról:

Kedvezményezett neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-01426201-00000000

Összeg: 4.000,- Ft

A közleményben mindenképpen tüntesse fel az alábbi sorrend betartásával a következő adatokat:

az Ön neve, H10201/22, R940532000 Mester, felvételi azonosítója

FIGYELEM! Amennyiben az átutalás nem a megadott módon történik, akkor nem lesz egyértelműen beazonosítható és a felvételizőköz köthető az utalás!

Kérjük, hogy utalást követően, legkésőbb augusztus 18-ig a felveteli@tok.elte.hu elérhetőségre küldje meg az utalás tranzakciós bizonylatát e-mailben!

 

Gyermekkultúra mesterszakon kreditelismertetés

Kreditelismerési kérelmet abban az esetben szükséges benyújtani, ha a jelentkező nem rendelkezik a korábbi tanulmányaiból a gyermekkultúra mesterképzésbe való belépéshez a hatályos képzési és kimeneti követelményekben meghatározott teljes kreditértékű oklevéllel. 

Pedagógusképzés képzési terület bármely alapképzési szakján szerzett oklevél feltétel nélkül, teljes kreditértékkel elfogadott oklevél, mely esetben előzetes kreditbeszámításra nincs szükség!

Nem pedagógusképzési területű oklevél esetén kreditelismerési eljárásban kell megvizsgálni, hogy a korábban megszerzett kreditekből mennyi szakterületi kredit ismerhető el.

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma az alapképzésben szerzett 50 kredit a neveléstudomány, a társadalomtudomány, valamint a kultúraelmélet területeiről.

A felvétel feltétele, hogy a jelentkező az alapképzési tanulmányai alapján az itt felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen: neveléstudomány, társadalomtudomány, kultúraelmélet.

Ha az 50 kredit nem, de minimálisan legalább 30 kredit teljesített ezekből az ismeretkörökből összesen, akkor feltétellel nyerhetnek felvételt: a hiányzó kreditszám különbözetet a mesterképzéssel párhuzamosan, az első két félévben meg kell szerezniük külön tanegységek teljesítésével.

Az előzetes kreditelismerési eljárás lebonyolításához a felvételizőnek kreditelismertetési kérelemmel kell fordulnia az intézményhez. A kreditelismerési kérelem űrlapja elérhető itt.

A kreditelismerési kérelemhez mellékelni kell:

  • a teljesített tárgyainak hiteles igazolását (teljesítésigazolás, leckekönyv vagy oklevélmelléklet hitelesített másolatát),
  • az oklevelét (amennyiben már rendelkezésre áll), valamint
  • a beszámításnál figyelembe vehető kurzusok hitelesített tantárgyi tematikáit.

A kreditbeszámítási kérelmet kérjük megküldeni 2022. augusztus 5-ig a felveteli@tok.elte.hu elérhetőségre!

 

Pontszámítás, többletpontok

A pontszámítással és a többletpontokkal kapcsolatban a www.felvi.hu honlapon olvasható Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóból informálódhat.

 

Felvételi szabályzat

Letölthető dokumentumok

2022.02.17.