Felvételi

Felvételi tájékoztató ELTE-TÓK

FELVÉTELI 2024

 

Tisztelt Felvételizők!

 

Alapképzéses felvételi információk

Tanító, óvodapedagógus és csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szakos felvételi tudnivalók:

A 2024. májusi 22-23-24-i alkalmassági vizsgára vonatkozó tájékoztatónkat az alábbi linken érik el: Alkalmassági vizsga tájékoztató 2024. május 22-23-24.

A tájékoztató tartalmazza a vizsganapon bemutatandó kötelező dokumentumok listáját (személyi igazolvány, egészségügyi nyilatkozat és egészségügyi adatkezelési hozzájárulás, átutalási bizonylat, nyilatkozat a testi alkalmassági vizsgához), a vizsgadíj átutalásának technikai részleteit, valamint a vizsgák menetrendjének leírását. A tájékoztatóban hivatkozott űrlapok (egészségügyi nyilatkozat és egészségügyi adatkezelési hozzájárulás, nyilatkozat a testi alkalmassági vizsgához) ezen az oldalon, a Letölthető dokumentumok között érhetők el.

Aki több intézménybe jelentkezik, az alkalmassági vizsgát egyszer teheti le a behívó intézményben, az intézmények egymás vizsgáit kötelezően és kölcsönösen elfogadják. A behívó intézményt az Oktatási Hivatal jelöli ki.

A behívó intézmény mindig az lesz, amelyik a jelentkezéskor megjelölt elbírálási sorrendben – az adott szakokat vizsgálva – a legkisebb jelentkezési sorszámmal szerepel (első helyen jelölt intézmény). (Részletezve: itt)

A jelentkező a kijelölt behívó intézményben köteles az alkalmassági vizsgát letenni. Az alkalmassági vizsgára külön jelentkezni az ELTE-TÓK esetében nem kell: amennyiben az ELTE-TÓK a felvételiző kijelölt behívó intézménye, akkor a májusi alkalmassági vizsga előtt az E-felvételi rendszerben megadott e-mail címre megküldött elektronikus behívó levéllel fogjuk informálni a tudnivalókról az érintetteket. Az elektronikus behívó levelet várhatóan május 7-ig fogjuk kiküldeni az ELTE TÓK-ra beosztott felvételizők számára. Kérjük, hogy április 1. után e-mail címüket lehetőség szerint már ne módosítsák az E-felvételiben!

Felhívjuk rá figyelmüket, hogy az alkalmassági vizsgára a TÓK által kijelölt három vizsganap 2024. május 22. szerda, május 23. csütörtök és május 24. péntek. Nem felvételizői kérés alapján kerül meghatározásra, hogy ki melyik napra kerül beosztásra, így kérjük, hogy értesítésünkig mindhárom vizsganapot tartsák evidenciában.

Az alkalmassági vizsgákat jelenléti formában tartjuk meg: a sikeres pályaalkalmassági vizsgához mindegyik részvizsga teljesítése személyes megjelenés keretében szükséges és elvárt!

Az alkalmassági vizsga eljárási díja 4 000,- forint. A jelentkezési díj az elektronikus levél kézhezvételét követően átutalással egyenlítendő ki. Az átutalás pontos technikai részletei az alkalmassági vizsgáról szóló tájékoztatónkban olvasható.

Más intézményben vagy korábbi években letett alkalmassági vizsga eredménye nem fogadható el az alábbiak kivételével:

  • Kérelmére mentesül az alkalmassági vizsga alól az a jelentkező, aki a jelentkezés évében sikeres és teljes előzetes alkalmassági vizsgát tett bármelyik felsőoktatási intézményben és ezt igazolja a behívó intézmény felé. A felvételi évében letett, minden részvizsga tekintetében eredményes előzetes alkalmassági vizsga igazolás www.felvi.hu-ra való feltöltésének optimális határideje április 30.
  • A csecsemő- és kisgyermeknevelő képzés esetében mentesíthető az alkalmassági vizsgálat alól az a jelentkező, aki igazoltan bölcsődei kisgyermeknevelői vagy bölcsődei szaktanácsadói munkakörben dolgozik. A pontos munkakört tartalmazó munkáltatói igazolás www.felvi.hu-ra (betöltött munkakör igazolás menüpontba) való feltöltésének optimális határideje április 30.
  • Aki pedagógusképzési területen szerzett felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, azaz tanító, óvodapedagógus vagy konduktor felsőfokú oklevél birtokában jelentkezik képzéseinkre, vagyis a korábbi tanulmányaihoz kapcsolódóan részt vett azonos típusú alkalmassági vizsgán, az érintett felsőoktatási intézményhez benyújtott kérelmére mentesülhet az alkalmassági vizsga követelménye alól. Az oklevél és az erre vonatkozó kérelem www.felvi.hu-ra való feltöltésének optimális határideje április 30.

A fent ismertetett három esetben az ELTE TÓK-on alkalmassági vizsgát májusban tenni nem kell, az ehhez tartozó különeljárási díjat befizetni sem kell, de kérjük a mentesítési típushoz tartozó dokumentumok mielőbbi feltöltését a www.felvi.hu-ra.

 

Meghirdetett képzéseinkről a FELVI honlapján tájékozódhatnak: https://www.felvi.hu/felveteli/meghirdetett_kepzesek/24A/!/intezmenyek/12/kepzesek 

Ajánljuk szíves figyelmükbe az alábbi információkat is: https://www.elte.hu/felveteli2024

Kérdés esetén írjanak nekünk a felveteli@tok.elte.hu címre!

 

Az alkalmassági vizsgához KITÖLTENDŐ dokumentumok:

- Testi alkalmassági nyilatkozat (csecsemő-és kisgyermeknevelő szakra jelentkezőket nem érinti!)

- Egészségügyi nyilatkozat és hozzájárulás adatkezeléshez

 

 

Mesterszakos felvételi információk

Gyermekkultúra mesterszakos felvételi információk

A gyermekkultúra mesterképzésre történő felvételi eljárás része a szóbeli felvételi motivációs beszélgetés.

A motivációs beszélgetés tartalma: az itt közzétett szakirodalmi listából a jelentkező által választott egy darab szakcikk rövid bemutatása és megvitatása, ez alapján közös gondolkodás, szabad beszélgetés.

A szóbeli felvételi motivációs beszélgetés előzetesen kijelölt napja: 2024. május 21-22. 

Az előzetesen meghirdetett felvételi vizsganap előtt 15 nappal a TÓK Tanulmányi Hivatal elektronikus úton értesítést küld a jelentkezőnek az E-felvételiben megadott e-mail címére. Az értesítés tartalmazza a vizsga pontos idejét és helyét.

A felvételi vizsgától való távolmaradás a szakra vonatkozó felvételi eljárásból történő kizárást vonja maga után.

A vizsga különeljárási díja 4.000 Ft.

A díj befizetésével kapcsolatos információk itt elérhetők.

 

Kulturális mediáció mesterszakos felvételi információk

A kulturális mediáció mesterképzésre történő felvételi eljárás része a szóbeli felvételi motivációs beszélgetés, amely a jelentkező szakmai elhivatottságának, tanulmányi motiváltságának és kommunikációs készségének felmérését szolgálja.

A motivációs beszélgetés tartalma: az itt közzétett témalistából a felvételiző által húzott témához tartozó szabadon választott szituáció értelmezése, majd saját reflexiójának ismertetése, mely alapját képezi az erre épülő közös gondolkodásnak, szabad beszélgetésnek.

A szóbeli felvételi motivációs beszélgetés előzetesen kijelölt napja: 2024. május 21-22. 

Az előzetesen meghirdetett felvételi vizsganap előtt 15 nappal a TÓK Tanulmányi Hivatal elektronikus úton értesítést küld a jelentkezőnek az E-felvételiben megadott e-mail címére. Az értesítés tartalmazza a vizsga pontos idejét és helyét.

A felvételi vizsgától való távolmaradás a szakra vonatkozó felvételi eljárásból történő kizárást vonja maga után.

A vizsga különeljárási díja 4.000 Ft.

A díj befizetésével kapcsolatos információk itt elérhetők.

 

 

Előzetes/felvételi kreditelismertetés mesterszakos felvételi esetén

Kreditelismerési kérelmet abban az esetben szükséges benyújtani, ha a jelentkező nem rendelkezik a korábbi tanulmányaiból az adott mesterképzésbe való belépéshez a hatályos képzési és kimeneti követelményekben meghatározott teljes kreditértékű oklevéllel

Az előzetes kreditelismerési eljárás lebonyolításához a felvételizőnek kreditelismertetési kérelemmel kell fordulnia az intézményhez.

A gyermekkultúra MA szakos kreditelismerési kérelem űrlapja elérhető itt.

A kulturális mediáció MA szakos kreditelismerési kérelem űrlapja elérhető itt.

A fenti két, különböző kérelem űrlap tartalmazza az adott mesterszakon érvényes kreditbeszámítási szabályokat is tájékoztatásul:

  • mely előzetes/korábban megszerzett oklevél esetén nem kell előzetes kreditbeszámítási kérelmet benyújtani
  • mely előzetes/korábban megszerzett oklevél esetén kell előzetes kreditbeszámítási kérelmet benyújtani
  • hogyan és milyen határidőig kell benyújtani a kérelmet

Pontszámítási szabályok mesterszakon

 

Gyermekkultúra és kulturális mediáció mesterszakokon a pontszámítás és többletpontok: rendszere az alábbi:

 

A felvételi eljárás során szerezhető 100 pont megoszlása a következő:

a)   szóbeli felvételi motivációs beszélgetés: legfeljebb 70 pont;

b)  BA/MA oklevél minősítése (hozott pont jogcímen), legfeljebb 20 pont, az alábbiak szerint:

-            elégséges (2) minősítésű oklevél: 0 pont

-            közepes (3) minősítésű oklevél: 10 pont,

-            jó (4) minősítésű oklevél: 15 pont,

-            jeles (5) minősítésű oklevél: 20 pont;

c)   többletpontok: legfeljebb 10 pont.

 

A megszerezhető többletpontok:

a)   kutatási és publikációs tevékenység neveléstudomány területen: 5 pont;

b)  OTDK-n való részvétel bármilyen szakterületen: 5 pont;

c)   előnyben részesítés:

-            gyermekgondozás: 4 pont,

-            hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet: 4 pont,

-            fogyatékossággal élő: 4 pont

 

A felvételi eljárásban többletpont kizárólag a központi felvételi rendszerbe feltöltött dokumentum alapján adható. A Kar e-mailen, postán vagy személyesen közvetlenül hozzá benyújtott dokumentumokat nem bírál el (kivéve kreditelismerési kérelem).

 

Kérdés esetén írjanak nekünk a felveteli@tok.elte.hu címre!

 

Sok sikert kívánva: TÓK Tanulmányi Hivatal

 

Adatkezelési tájékoztató felvételizőknek

2024.06.17.