Felvetteknek

Felvetteknek szóló információk

2022.08.30.
Felvetteknek szóló információk

Általános felvételi és pótfelvételi eljárásban felvett hallgatók tájékoztatása 2022

 

A Tanító-és Óvóképző Kar Tanulmányi Hivatala köszönti a 2022-es felvételi eljárásban felvételt nyert hallgatójelölteket.

Először is engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk a TÓK dékánja, Dr. Márkus Éva köszöntő levelét!

A beiratkozás elvégzéséhez és tanulmányainak sikeres megkezdéséhez javasoljuk az alábbiakban közzétett összefoglalók gondos átolvasását:

Az Általános tájékoztató igyekszik bevezetni Önt olyan általános és a Tanító- és Óvóképző Karra speciálisan érvényes ismeretekbe, melyek nélkülözhetetlenek a tanulmányok eredményes lefolytatásához.

A szakokra és tagozatokra lebontott Beiratkozási tájékoztatók a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról, valamint további fontos időpontokról (műveltségterület- vagy specializáció-választáshoz határidők, meghallgatások, szintfelmérők) és információkról adnak felvilágosítást.

Az általános és a pótfelvételi eljárásban felvételt nyerteket érintő szakos beiratkozási tájékoztatókat külön publikáltuk, hiszen részben külön határidők vonatkoznak a pótfelvételivel felvett hallgatóinkra.

 

Kérjük, hogy mielőbb olvassa át közzétett tájékoztatóinkat! (lsd. lejjebb)

Kiemelten hívjuk fel figyelmüket az alábbiakra:

Beiratkozás:

Általános felvételi eljárásban felvettek esetében a beiratkozásra az alábbi napokon és idősávokban van lehetőség:

  • 2022. augusztus 23. kedden 9.00-16.00 között
  • 2022. augusztus 24. szerdán 9.00-16.00 között
  • 2022. augusztus 25. csütörtökön 9.00-16.00 között
  • 2022. augusztus 26. pénteken 9.00-15.00 között
  • 2022. augusztus 27. szombat 9.00-14.00 között

 

A kedd-szerda-csütörtöki napok elsődlegesen a nappalisok számára vannak fenntartva, a pénteki és szombati napok elsősorban a levelező tagozatra felvételt nyertek számára szólnak. Kérjük, hogy amennyire lehetséges, ezt tartsák szem előtt!

Helyszíne: a Kar épületében, az I. emeleten a Tanulmányi Hivatal irodáiban (I.em.134.,136., 137.)., a korábbiakban megtett elektronikus regisztráció során kapott időpontban és irodában.

 

Pótfelvételi eljárásban felvettek esetében a beiratkozásra kizárólag az alábbi napon és idősávokban van lehetőség:

2022. szeptember 2. pénteken 9.00-15.00 között

Helyszíne a Kar épületében, az I. emeleten a Tanulmányi Hivatal irodáiban az alábbiak szerint:

Óvodapedagógus szak nappali tagozat (magyar nyelvű és angol nyelvű képzés is) I.em. 134. Csáki Anitánál

Tanító szak nappali (a nemzetiségi képzés is): I.em. 134. Fuferenda Krisztánál

Tanító szak levelező tagozat: I.em. 134/A Bicsák Csillánál

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak nappali és levelező tagozat: I.em. 136. András Emesénél

Óvodapedagógus szak levelező tagozat I.em. 137. Várhegyi Júliánál

A beiratkozás érkezési sorrendben történik. 
 

Szakirány-választás:

Az alábbi szakokon a személyes beiratkozást megelőzően szakirány-választási eljárásban kell részt venni a Neptunban legkésőbb 2022. augusztus 14-ig:

  • nappali tagozaton tanító szakon műveltségterületet kell választani (idegen nyelvi műveltségterületre vonatkozó érdeklődés esetén)
  • nappali és levelező óvodapedagógus szakon specializációt kell választani
  • nappali csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon specializációt kell választani
  • nappali és levelező gyermekkultúra mesterszakon specializációt kell választani

Ennek részleteit és határidős tudnivalóit is tartalmazzák a beiratkozási tájékoztatók.

 

Pótfelvételiben felvételt nyertek szakirány-választása 2022

Az elektronikus választásra kizárólag 2022. augusztus 29. hétfő 16:00-tól 2022. augusztus 31. szerda éjfélig van lehetőség. A műveltségterületi és specializáció-választás további részleteiről feltétlenül tájékozódjon a pótfelvételis beiratkozási szakos tájékoztatóban!

A pótfelvételi eljáráshoz tartozó szakirány-választási felület 2022. augusztus 29. hétfő 16:00-tól elérhető itt: szakirány-választás pótfelvételi eljárásban felvételt nyertek számára

Kérjük, hogy mielőbb lépjen be a Neptunba, s kezdje meg a szükséges ügyintézést!

Tanulmányaihoz sok sikert kívánva: TÓK Tanulmányi Hivatal

 

Általános tájékoztató (kattintással nyitható meg)

 

Beiratkozási tájékoztatók (az adott szakra való kattintással nyitható meg)

 

Pótfelvételi eljárásban felvettek beiratkozási tájékoztatói

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak nappali tagozat

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak levelező tagozat

Óvodapedagógus szak nappali tagozat

Óvodapedagógus (angol nyelven) szak nappali tagozat

Óvodapedagógus szak levelező tagozat

Tanító szak nappali tagozat

Tanító, nemzetiségi szak nappali tagozat

Tanító szak levelező tagozat
 

Általános felvételi eljárásban felvételt nyertek beiratkozási tájékoztatói:

Alapképzéseink:

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak nappali tagozat

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak levelező tagozat

Óvodapedagógus szak nappali tagozat

Óvodapedagógus, nemzetiségi szak nappali tagozat

Óvodapedagógus (angol nyelven) szak nappali tagozat

Óvodapedagógus szak levelező tagozat

Tanító szak nappali tagozat

Tanító, nemzetiségi szak nappali tagozat

Tanító szak levelező tagozat

 

Mesterképzéseink:

Gyermekkultúra mesterszak nappali tagozat

Gyermekkultúra mesterszak levelező tagozat

 

Tanárképzéseink:

Osztatlan és rövid ciklusú tanárképzés