Felvetteknek

Felvetteknek szóló információk

2023.08.24.
Felvetteknek szóló információk

Általános felvételi és pótfelvételi eljárásban felvett hallgatók tájékoztatása 2023

 

A Tanító- és Óvóképző Kar Tanulmányi Hivatala köszönti a 2023-as felvételi eljárásban felvételt nyert hallgatójelölteket.

Először is engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk a TÓK dékánja, Dr. Márkus Éva köszöntő levelét!

A beiratkozás elvégzéséhez és tanulmányainak sikeres megkezdéséhez javasoljuk az alábbiakban közzétett összefoglalók gondos átolvasását:

Az Általános tájékoztató igyekszik bevezetni Önt olyan általános és a Tanító- és Óvóképző Karra speciálisan érvényes ismeretekbe, melyek nélkülözhetetlenek a tanulmányok eredményes lefolytatásához.

A szakokra és tagozatokra lebontott Beiratkozási tájékoztatók a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról, valamint további fontos időpontokról (műveltségterület- vagy specializáció-választáshoz határidők, meghallgatások, szintfelmérők) és információkról adnak felvilágosítást.

Az általános és a pótfelvételi eljárásban felvételt nyerteket érintő szakos beiratkozási tájékoztatókat külön publikáltuk, hiszen részben külön határidők vonatkoznak a pótfelvételivel felvett hallgatóinkra.

Kérjük, hogy mielőbb olvassa át közzétett tájékoztatóinkat! (lásd lejjebb)

Kiemelten hívjuk fel figyelmüket az alábbiakra:

Beiratkozás:

Általános felvételi eljárásban felvettek esetében a beiratkozásra az alábbi napokon és idősávokban van lehetőség:

 • 2023. augusztus 21. hétfő 13:00-16:00
 • 2023. augusztus 22. kedd 10:00-15:00
 • 2023. augusztus 23. szerda 10:00-15:00
 • 2023. augusztus 24. csütörtök 10:00-14:00
 • 2023. augusztus 25. péntek 10:00-14:00 (elsősorban levelező tagozatosoknak)
 • 2023. augusztus 26. szombat 10:00-14:00 (elsősorban levelező tagozatosoknak)
 • 2023. augusztus 28. hétfő 14:00-16:00 (elsősorban levelező tagozatosoknak)
 • 2023. szeptember 1. péntek 10:00-14:00 (elsősorban levelező tagozatosoknak)

Bizonyos napok elsősorban a levelező tagozatra felvételt nyertek számára szólnak. Kérjük, hogy amennyire lehetséges, ezt tartsák szem előtt!

Helyszíne: a Kar épületében, az I. emeleten a Tanulmányi Hivatal irodáiban (I. em. 134., 136., 137.), a korábbiakban megtett elektronikus regisztráció során kapott időpontban és irodában.

 

Pótfelvételi eljárásban felvettek esetében a beiratkozásra kizárólag az alábbi napon és idősávokban van lehetőség:

2023. szeptember 8. pénteken 10.30-13.30 között (12:00-12:30 között nincs beiratkozás)

Helyszíne a Kar épületében, az I. emeleten a Tanulmányi Hivatal irodáiban az alábbiak szerint:

Óvodapedagógus szak nappali tagozat (magyar nyelvű és angol nyelvű képzés is) I.em. 134. András Emesénél

Tanító szak nappali tagozat (a nemzetiségi képzés is): I.em. 134. Fuferenda Krisztánál

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak nappali tagozat: I.em. 136. Stellek Viviennél

Gyermekkultúra és Kulturális mediáció szak nappali és levelező tagozat: I.em. 137. Várhegyi Júliánál

A beiratkozás érkezési sorrendben történik.

 

Szakirányválasztás:

Az alábbi szakokon a személyes beiratkozást megelőzően szakirányválasztási eljárásban kell részt venni a Neptunban legkésőbb 2023. augusztus 13-án 20.00-ig:

 • nappali tagozaton tanító szakon műveltségterületet kell választani (idegen nyelvi műveltségterületre vonatkozó érdeklődés esetén)
 • nappali és levelező óvodapedagógus szakon specializációt kell választani
 • nappali csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon specializációt kell választani
 • nappali és levelező gyermekkultúra mesterszakon specializációt kell választani

Ennek részleteit és határidős tudnivalóit is tartalmazzák a beiratkozási tájékoztatók.

 

Pótfelvételiben felvételt nyertek szakirány-választása 2023

Érinti a

 • csecsemő- és kisgyermeknevelő képzésre
 • tanító képzésre (nem nemzetiségi képzés esetén!)
 • gyermekkultúra mesterszakra

pótfelvételi eljárásban felvetteket.

A műveltségterületi és specializáció-választás részleteiről feltétlenül tájékozódjon a pótfelvételis beiratkozási szakos tájékoztatóban!

 

Kérjük, hogy mielőbb lépjen be a Neptunba, s kezdje meg a szükséges ügyintézést!

Tanulmányaihoz sok sikert kívánva: TÓK Tanulmányi Hivatal

 

Általános tájékoztató (kattintással nyitható meg)

Beiratkozási tájékoztatók (az adott szakra való kattintással nyitható meg) 

Pótfelvételi eljárásban felvettek beiratkozási tájékoztatói:

2023-as beiratkozási tájékoztatók pótfelvételi eljárásban felvetteknek
Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak nappali tagozat
Óvodapedagógus, nemzetiségi szak nappali tagozat
Óvodapedagógus (angol nyelven) szak nappali tagozat
Tanító szak nappali tagozat
Tanító, nemzetiségi szak nappali tagozat
Gyermekkultúra mesterszak nappali tagozat
Kulturális mediáció mesterszak levelező tagozat

 

Általános felvételi eljárásban felvételt nyertek beiratkozási tájékoztatói:

Alapképzéseink:

2023-as beiratkozási tájékoztatók alapképzéseinken
Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak nappali tagozat
Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak levelező tagozat
Óvodapedagógus szak nappali tagozat
Óvodapedagógus, nemzetiségi szak nappali tagozat
Óvodapedagógus (angol nyelven) szak nappali tagozat
Óvodapedagógus szak levelező tagozat
Tanító szak nappali tagozat
Tanító, nemzetiségi szak nappali tagozat
Tanító szak levelező tagozat

Egészségügyi alkalmassági nyilatkozat és adatkezelési hozzájárulás

 

Mesterképzéseink:

2023-as beiratkozási tájékoztatók mesterképzéseinken
Gyermekkultúra mesterszak nappali tagozat
Gyermekkultúra mesterszak levelező tagozat
Kulturális mediáció mesterszak nappali tagozat
Kulturális mediáció mesterszak levelező tagozat

 

Tanárképzéseink:

Osztatlan és rövid ciklusú tanárképzés