Már végzett hallgatóinknak igazolások és másodlatok

Jubileumi diplomások részére 
Tisztelt Érdeklődő! 
Tájékoztatjuk, hogy az arany, rubint, gyémánt oklevelek kiadásával a Dékáni Hivatal foglalkozik. 
Elérhetőség: 
+36 (1) 4878188 és dekanhiv[kukac]tok.elte.hu

 

OKLEVÉL KIÁLLÍTÁSA NYELVVIZSGA NÉLKÜL

Tisztelt volt Hallgatóink!

 

A 2020. évi LVIII. törvény 79. § (10) bekezdése és a 350/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet  értelmében azon volt, 2021. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgával rendelkező hallgatók is megkaphatják a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentumot, akik nyelvvizsga hiányában korábban nem vehették át oklevelüket.


Ha Ön korábban, az elmúlt években bármikor sikeres záróvizsgát tett a Tanító- és Óvóképző Karon, és nyelvvizsga hiányában nem kapta meg oklevelét, kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az ELTE központi tájékoztatóját, és az abban leírtak szerint járjon el.


A zökkenőmentes ügyintézéshez az Eötvös Loránd Tudományegyetemen első lépésként adategyeztetésre van szükség.
 

A Tanító- és Óvóképző Kar adategyeztetési űrlapját itt találja:

Adategyeztető űrlap nyelvvizsga hiányában kiadható oklevélhez

A személyazonosító okmányok kapcsán: Kérjük, hogy az űrlapon megadott adatokat tartalmazó személyazonosító okmányképet feltölteni szíveskedjék az űrlap kitöltése során. Az űrlapon szereplő személyazonossági adatok mindegyikére szükség van, így kérjük, hogy a személyazonosító okmány mindkét oldalának csatolásáról gondoskodjon! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az űrlapon szereplő adaton kívüli többi adatot kitakarni szíveskedjék. Ha ezt nem teszi meg, az azok kezeléséhez való hozzájárulást feltételezzük, így ezen adatok kezelése az Ön hozzájárulásán alapul. A hozzájárulásán alapuló adatok kezelése az oklevél kibocsátásáig tart, azt követően törlésre kerül

 

Kézbesítési/átvételi információk: Az oklevél postai úton kerül kézbesítésre. Indokolt esetben egyetemi döntés alapján van lehetőség a személyes átvételre. Ennek igényét az űrlap kézbesítési részén az IGEN opció megadásával lehet jelezni.

Tekintettel arra, hogy a Tanító- és ÓvóképzőKaron is közel ezer hallgató érintett az oklevelek átvételében, kérjük szíves türelmüket!

 

 

OKLEVÉL KIADÁSA NYELVVIZSGA BEMUTATÁSÁVAL

A korábban nyelvvizsga hiányában oklevelet nem szerzett volt hallgatók a Tanulmányi Hivatal e-mail-címére megküldött kitöltött kéreleműrlap és nyelvvizsga-bizonyítvány eredetijének bemutatásával és egy fénymásolat benyújtásával indíthatják el az oklevelük kiállítását.

A járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel ezen eljárásban az oklevél kiállítása az eredeti bemutatása helyett a nyelvvizsga bizonyítvány másolatának megküldésével elindítható. Az esetlegesen szükséges adategyeztetést követően az oklevél és kísérődokumentumok tértivevényes postázása a Neptun-rendszerben tárolt állandó lakcímre – a korábban nyelvvizsga hiány miatt oklevelet nem szerzettek esetén a kéreleműrlapon megadott címre – történik. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet ez esetben a tértivevény valósítja meg.

 

frissítve:2020.09.01.

Oklevél másodlat

Oklevél másodlat kiállításához szükséges adatok, dokumentumok:
 

Kezdeményezhető a kitöltött kéreleműrlap, a szolgáltatási díj (10.000 Ft) és az illeték (2000 Ft) átutalással való megfizetésének igazolása e-mailen történő megküldésével a Tanulmányi Hivatal e-mail-címére. Amennyiben megvan a leckekönyv, vagy az eredeti oklevélről készült másolat, az ezekről készült fénymásolatot is küldje meg mellékelten.  

A járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel ezen eljárásban az oklevélmásodlat tértivevényes postázása a kéreleműrlapon megadott címre történik. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet ez esetben a tértivevény valósítja meg.

 

Oklevélmelléklet-másodlat kiállításához szükséges adatok, dokumentumok:
 

Kezdeményezhető a kitöltött kéreleműrlap, az oklevél másolata és a szolgáltatási díj (10.000 Ft) átutalással való megfizetésének igazolása e-mailen történő megküldésével a Tanulmányi Hivatal e-mail-címére.

A járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel ezen eljárásban az oklevélmelléklet-másodlat tértivevényes postázása a kéreleműrlapon megadott címre történik. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet ez esetben a tértivevény valósítja meg.


Europass/Transcript, leckekönyv kivonat

2021.09.06.