Kulturális mediáció

Kulturális mediáció

A kulturális mediáció

2024.06.26.
A kulturális mediáció

A kulturális mediátor a professzionális közvetítés feladatát látja el a (tág értelemben) vett kultúrák között. A kultúra tág értelemben egyaránt utalhat társadalmi csoportokra, iskolai környezetre, különböző nemzeti és nemzetiségi identitásokra, vállalati kultúrára, jogszabályi környezetre, magasművészetre és a populáris kultúrára is. A mediáció kifejezés szó szerint közvetítést jelent, a kulturális mediáció feltételezi a kultúrák közötti különbségek és hasonlóságok, feszültségek és kapcsolódási lehetőségek beható és érzékeny ismeretét. Ezért azoknak, akik kulturális mediátorrá szeretnének válni, nemcsak kultúraelméletet kell tanulniuk, hanem el kell mélyülniük például a mediáció pszichológiájában, kommunikációjában és jogi környezetében is. A XXI. század egyéni, munkahelyi és társadalmi szintű szerveződései megkívánják továbbá azt is, hogy mindezek mellett vezetési ismereteket is szerezzenek a jövő kulturális mediátorai. A klasszikus elméleti képzést, amely egy későbbi Ph.D. programban való részvételre is felkészít, intenzív szakmai gyakorlat egészíti ki. A kulturális mediáció szak  közművelődési intézmény vezetésére és önálló vállalkozás vitelére egyaránt felkészít. Az elmélet és a gyakorlat közötti egyensúly mellett erőssége a szaknak az egyetemen belüli és a szakmai gyakorlat során a(z inter)kulturális szcénában megszerezhető kapcsolati tőke is. A kulturális mediáció szak vezetése elkötelezett arra is, hogy elősegítse a hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzését .

Főbb információk a szakról

Hogyan jött létre az ELTE mesterképzése?

Az ELTE a 2023/24-es akadémiai évben indította útjára a Kulturális mediáció MA szakját, amelynek az előkészítése már önmagában is interkulturális volt, hiszen az ELTE Bölcsészettudományi valamint a Pedagógiai és Pszichológiai Kar együtt fejlesztette a képzés szakmai tartalmát a szakindítást kezdeményező Tanító- és Óvoképző Karral. A tudományközi megközelítésnek és a nemzetközi standardoknak megfelelő akkreditációnak köszönhetően már a képzés első évfolyama is nagy népszerűségnek örvendett. A szakmai együttműködő partnerek sora egyre bővül, és 2024 tavaszán a képzés angol nyelvű változatának előkészítése is kezdetét vette.
 

A képzés során oktatott tanegységek listája

 

Tárgy

Kredit

1. félév

A kultúra fogalma, a kultúraelmélet irányzatai

4

A kulturális örökség magyarországi intézménytörténete

4

Fenntarthatóság és közösségi kultúra

3

Kulturális intézményrendszer I.

5

Kulturális jog

4

A mediáció pszichológiája

4

2. félév

Az interkulturális kommunikáció filozófiai, etikai kérdései

4

Kulturális antropológia

4

Színház a kultúrában, a hétköznapok kulturális megnyilvánulásai

4

Kulturális intézményrendszer II.

5

Bevezetés az interkulturális tanulmányokba

4

Konfliktuskezelés

4

3. félév

Gyermekkultúra és közvetítése

3

Múzeum: kortárs kontextusok

4

Kisebbségek kulturális öröksége

4

Kulturális marketing

4

Rendezvények szervezése, rendezése

4

Interkulturális mediáció

4

Szervezeti magatartás és kultúra, minőségfejlesztés

4

4. félév

Kultúraközvetítés digitális környezetben

3

Hazai és nemzetközi pályázatok és projektmenedzsment

4

Etnográfia és virtuális etnográfia

4

Szakmai gyakorlat és reflexió

9

 

Szakdolgozati projektszeminárium

10

 

Szabadon válaszható tárgyak

10