Az EU-n belül

Az EU-n belül

Az EU-n belül

2024.03.26.
Az EU-n belül

Az itt található információk azon hallgatókra vonatkoznak, akik az Unión belüli partneregyetemeink egyikéhez szeretnének tanulmányi mobilitásra vagy szakmai gyakorlatra menni.

Az alábbi típusok állnak a hallgatók rendelkezésére:

Hosszú távú mobilitás

2-12 hónapig (jelenleg csak 5 hónap!) terjedő tanulmányi mobilitás a TÓK valamelyik partneregyetemén

Rövid távú mobilitás

a TÓK esetében ez a Blended Intensive Programme, amely egy hetes jelentléti és 2 alkalmas virtuális jelenlétű mobilitást jelent

Részképzés minden tématerületre vonatkozó keretmegállapodás keretében

ebben az esetben a hallgató nem a TÓK intézményeibe pályázik, hanem a programban megjelölt intézmények közül választ

Szakmai gyakorlat

2-12 hónapig (jelenleg csak 5 hónap!) terjedő szakmai gyakorlat az EU bármely országában

Mindegyik fent nevezett programtípusnál lehetőség van kiegészítő támogatásokra pályázni az alább látható alaptámogatások mellett:

Pályázható ország

Ösztöndíj/hónap

Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország

havi 600 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 750 euró a szakmai gyakorlat esetén;

Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország

havi 540 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 690 euró a szakmai gyakorlat esetén;

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból - olykor előfinanszírozás mellett - szükséges kiegészíteni! 
 

KIK PÁLYÁZHATNAK?

Pályázók köre

Tanulmányi státusz

Rendelkezésre álló mobilitási idő

Tanulmányi:

BA tanító, óvó, csecsemő

jelentkezés és kiutazás alatt is AKTÍV

5 hónap

Tanulmányi:

MA gyermekkultúra, rajz- és vizuális kultúra, kulturális mediáció

jelentkezés és kiutazás alatt is AKTÍV

5 hónap

Szakmai gyakorlat:

képzési idő alatt

jelentkezés és kiutazás alatt is AKTÍV

5 hónap

Szakmai gyakorlat:

diplomaszerzést követően

jelentkezés alatt AKÍTV, kiutazáskor már VÉGZETT

5 hónap

Amennyiben valaki már vett részt valamelyik típusú mobilitáson, annak van lehetősége újra pályázni bármelyik típusra, amennyiben van még a 12 hónapjából. BA-ról MA képzésbe való átlépéskor a 12 hónap „újra töltődik”.
 

MIRE ÉS HOL LEHET PÁLYÁZNI?

MIRE?

HOL?

MIKOR?

Tanulmányi mobilitás

Mobility Online

Főpályázati (tavasz) és pótpályázati (ősz) időszakban

Részletek a mobilitástípusoknál.

Szakmai gyakorlat

  • képzési idő alatt
  • diplomaszerzést követően

Mobility Online

Főpályázati (tavasz) és pótpályázati (ősz) időszakban

Részletek a mobilitástípusoknál.

Szakmai gyakorlat

  • képzési idő alatt
  • diplomaszerzést követően

Papír alapon

A tanév során folyamatosan

A tanulmányi mobilitáshoz a kar partneregyetemei az alábbi FELÜLETEN találhatók.