Matematika Tanszék - Kutatás

2020.07.02.
Matematika Tanszék - Kutatás

A tanszék kutatásai

Téma

Tagok

Publikációk:

A matematikai fogalomalkotás az óvodában

Bagota Mónika

Szitányi Judit

Csíkos Csaba

 • Szitányi, Judit ; Bagota, Mónika ; Pintér, Klára: A matematika helye az óvoda életében, GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2018 : 1 pp. 12-23. , 12 p. (2018)
 • Szitányi, Judit ; Bagota, Mónika ; Pintér, Klára ; Csíkos, Csaba: Pre-service kindergarten teachers' experiences about teacher-guided mathematical activities, In: Ewa, Bergqvist; Magnus, Österholm; Carina, Granberg; Lovisa, Sumpter (szerk.) Proceedings Of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Gothenburg, Svédország : University of Gothenburg, (2018) p. 5-169
 • Judit, Szitányi ; Judit, Kerekes ; Mónika, Bagota: Differences and similarities in the mathematical thinking of 5-6 year olds in New York City, USA and Hungary – comparative analysis, In: [Sine, n.] - 28th EECERA ANNUAL CONFERENCE: ABSTRACT BOOK : ‘Early Childhood Education, Families and Communities’, [s. l.] - Magyarország, Magyarország : [s. n.] - Nemzetközi, (2018) pp. 119-119. , 1 p.
 • A logikai képességek és a számfogalom szintjei óvodáskorban - Bagota Mónika ; Pintér Klára ; Szabóné Szitányi Judit (2019, Győr)
 • Bagota, Mónika ; Szitányi, Judit ; Csíkos, Csaba: A logikai képességek és a számfogalom szintjei óvodáskorban - Budapest-New York összehasonlító vizsgálatok eredményei, In: Varga, Aranka; Andl, Helga; Molnár-Kovács, Zsófia (szerk.) Neveléstudomány – Horizontok és dialógusok. Absztraktkötet. : XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Pécs, 2019. november 7-9., Pécs, Magyarország : MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet, (2019) pp. 245-245. , 1 p.

Problémamegoldó gondolkodás

Szitányi Judit

Bagota Mónika

 • Bagota, Mónika: Gondolatok a Blokus játékról, In: Karlovitz, János Tibor (szerk.) Tanulás és fejlődés : A IV. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia válogatott tanulmányai, Komárno, Szlovákia : International Research Institute, (2016) pp. 122-132.
 • Dr. Bagota, Mónika: A kombinatorikus gondolkodás fejlesztésének lehetőségei, ÚJ KÖZNEVELÉS 72 : 8 pp. 30-37. , 8 p. (2016)
 • Bagota, Mónika ; Kosztolányi, József ; Pintér, Klára ; Dancs, Gábor: How do students solve combinatorial problems?: Some results of a research about difficulties and strategies of Hungarian students, In: Csíkos, Csaba; Rausch, Attila; Szitányi, Judit (szerk.) Proceedings of the 40th conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education : PME40, Szeged, Magyarország : International Group for the Psychology of Mathematics Education, (2016) pp. 115-122.
 • Mónika, Bagota: Beauty – Game – Mathematics, In: Kárpáti, Andrea (szerk.) New landscapes in science and art in focus: teaching visual culture : Book of proceedings, Budapest, Magyarország : ELTE TTK, (2017) pp. 15-15.
 • Kulman Katalin (2017): A matematikai gondolkodás sokszínűsége egy alsó tagozatos matematika órán In: Lehmann, Miklós; Eszterág, Ildikó (szerk.) Gondolkodni-más-hogy?: Tanulmányok a gondolkodásfejlesztés lehetőségeiről kisgyermekkorban Budapest, Magyarország: Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar, (2017) pp. 122-136., 15 p.
 • Kulman Katalin (2017): Problemlösen in der Grundschule: Spiele im Mathematikunterricht über Bruchzahlen In: Korándi, József; Vásárhelyi, Éva (szerk.) Arbeitskreis Ungarn : Beiträge zur Tagung 07. - 08. Oktober 2016 Budapest, Magyarország: Haxel kiadó, (2017) pp. 95-104., 10 p.

Szövegesfeladat-megoldás

Szitányi Judit

Csíkos Csaba

Gabriella, Ambrus ; Eszter, Herendiné Kónya ; Zoltán, Kovács ; Judit, Szitányi ; Csaba, Csíkos: A Cross-sectional Analysis of Students’ Answers to a Realistic Word Problem from Grade 2 to 10. IEJME: MATHEMATICS EDUCATION 14 : 3 p. 513 Paper: 521 (2019)

Hallgatóink matematikai kompetenciájának be és kimenő mérése

Bagota Mónika

Kulman Katalin

Pintér Marianna

Szitányi Judit

 • Elsőéves tanítóképzős hallgatók matematikai képességfelmérésének eredményei -Dancs, Gábor; Kulman, Katalin ; Pintér, Marianna  in: Karlovitz, János Tibor (szerk.) Válogatott tanulmányok a pedagógiai elmélet és szakmódszertanok köréből Komárno, Szlovákia : International Research Institute, (2017) pp. 228-236. , 9 p.
 • Changes in the strategies in solving mathematical problems with text as a result of Primary School Teacher’s Training -  Bagota Mónika- Szitányi Judit SJE Nemzetközi Tudományos Konferencia (2017, Komarno)
 • Assessment of the mathematical knowledge of students of the Faculty of Primary School Education Képzés és gyakorlat Neveléstudományi Konferencia (2017, Sopron) Bagota Mónika – Szitányi Judit
 • Matematika szintfelmérő dolgozat feladatainak megoldása során választott stratégiák 5. osztályos tanulók és 1. évfolyamos tanító szakos hallgatók körében - Bagota, Mónika ; Dancs, Gábor ; Kulman, Katalin ; Pintér, Marianna - XXI. Apáczai-napok konferencia. "Útkeresés és újratervezés". Tanulmánykötet, Győr, Magyarország : Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, (2018) pp. 225-234.
 • Tanító szakos hallgatók matematikai ismereteinek szintfelmérése - Bagota, Mónika ; Szitányi, Judit, KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 16 : 1 pp. 63-72. (2018)
 • „Keressük meg, hogy hol veszítette el a fonalat!”: Tanító szakos hallgatók képzésének lehetőségei egy vizsgálat tükrében - Bagota Mónika, GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 6 : 1 pp. 66-75. , 10 p. (2018)
 • Bagota, Mónika ; Szitányi, Judit: A kerület és a terület fogalmának megértése - gondolatok két geometria feladat kapcsán, In: Okos lét, innováció és digitalizáció – irányok, trendek és következmények : XXIII. Apáczai-Napok Tudományos Konferencia 2019. november 14. (2019) pp. 57-58. , 2 p.

A digitális tananyagok elemzése

 

Bagota Mónika

Kulman Katalin

Pintér Marianna

Szitányi Judit

 • Rátz László Vándorgyűlés (2017, Székesfehérvár) A digitális tananyagok helye és szerepe a korszerű komplex matematikaoktatásban Dancs Gábor, Kulman Katalin, Pintér Marianna
 • Gondolkodni Más-hogy Konferencia (2017, Budapest)  A matematika tanulásában alkalmazható digitális tananyagok fejlesztésének problémái módszertani megközelítésben Szitányi Judit, Lénárd András
 • Bagota, Mónika: Digitális tananyagok a tanítóképzésben, In: Lőrincz, Ildikó (szerk.) XX. Apáczai-napok Nemzetközi Tudományos Konferencia. "Semper Reformare". Tanulmánykötet, Győr, Magyarország : Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, (2017) pp. 284-292.
 • Kulman, Katalin ; Dancs, Gábor ; Pintér, Marianna (2018): Ismert geometriai feladatok digitális köntösben KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 16 : 1 pp. 47-56., 10 p.

Az alfa-generáció tapasztalati háttere, a nemzedék által kikényszerített új tanári szerep

Pintér Marianna

 • „GONDOLKODNI – MÁS – HOGY? Konferencia: Az alfa generáció tapasztalati háttere (2016) Pintér Marianna
 • Mire jó a digitális tananyag? című előadás az 55. Rátz László vándorgyűlés (2015. Vác) Pintér Marianna
 • A Z- és az alfageneráció tanulási szokásai, matematikai szempontból Gyermeknevelés 2. évf. 2. szám 2–7. (2014) Pintér Marianna
 • 2017. Jánosy Éva: Az iskolaérettség előkészítése az óvodás évek alatt az alfa generáció tükrében Témavezető: Pintér Marianna
 • 2019. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani- Tudástechnológiai szekció, Esztergom, 2. helyezés: Károlyi Borbála: Matematika tanítás a digitális bennszülöttek nyelvén Témavezető: Pintér Marianna
 • MIDK 2019: Az Alfa-generáció matematika oktatása alsó tagozaton (2019.) Pintér Marianna

A komplex matematikatanítási kísérlet hatása a XXI. századi matematika oktatásra

Pintér Marianna

 • Varga Tamás Módszertani Napok 2018.: A korai absztrakció következményei (2018. Budapest) Pintér Marianna
 • Pintér, Marianna: The long way a concept category develops, In: Johann, Sjuts; Éva, Vásárhelyi (szerk.) Auch wenn A Falsch ist, kann B wahr sein. Was wir aus Fehlern lernen können : Ervin Deák zu Ehren

  Münster, Németország : WTM Verlag, (2019) pp. 207-213.

A bioüzemanyag-alapanyagok termelésének és feldolgozásának lehetőségei Magyarországon/ Környezeti szempontok a földrajztanításban

Kulman Katalin

 • Kulman Katalin (2011): A biodízel-alapanyagok előállításának lehetőségei Magyarországon. In: Szabó Valéria, Fazekas István (szerk.): Környezettudatos energiatermelés és -felhasználás: II. Környezet és Energia Konferencia. Debrecen. pp. 59-65.
 • Kulman Katalin (2018): A környezeti szempontok megjelenése a földrajz tantárgy tartalmi szabályozó dokumentumaiban In: Pintér, Gábor; Zsiborács, Henrik; Csányi, Szilvia (szerk.) Arccal vagy háttal a jövőnek?: LX. Georgikon Napok Keszthely, Magyarország: Pannon Egyetem Georgikon Kar, pp. 547-553. 7 p.
 • Kulman Katalin (2018): Generációk közötti véleménykülönbségek a klímaváltozásról In: Kovácsné, Tóth Tímea (szerk.) A tanítóképzés múltja, jelene IV. - A tanárképzés múltja, jelene I.: absztraktok Savaria (Szombathely), Magyarország : Savaria University Press, pp. 14-14., 1 p.
 • Kulman Katalin (2019): A földrajztanítás szerepe az éghajlatváltozással kapcsolatos szemlélet alakításában GEOMETODIKA: FÖLDRAJZ SZAKMÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 3. évf.: 3. szám pp. 69-73., 5 p.

A matematika tantárgyra vonatkozó nézetek

Csíkos Csaba

 • Csíkos Csaba (2017). Szülők és tanítók nézetei a matematikáról mint iskolai tantárgyról. Előadás a XV. Pedagógiai Értékelési Konferencián. Szeged, 2017. április 6-8. Az előadás absztraktjának adata: D. Molnár Éva és Vígh Tibor (szerk.): PÉK 2017. Program és absztraktkötet. 50. o.
 • Csíkos, C., & Berze, G. (2017). Parents' and teachers' views on the distinct role of mathematics as a school subject. Research report accepted for the 41st PME Conference to be held in Singapore, 2017, 18-20 July.

Alsó tagozatos matematikaoktatás kihívásai: inklúzió, sokszínűség a képzésben és a továbbképzésben

Csíkos Csaba

Szitányi Judit

Pintér Marianna

Bagota Mónika

 • Bagota, Mónika: Egy ötlet: hogyan lehet sudokuval játszani a matematikaórán, GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 2 : 2 pp. 73-83. , 11 p. (2014)
 • Karika, Tímea ; Csíkos, Csaba: A törtfogalom fejlődésének segítése az alsó és a felső tagozat határán GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 6 : 1 pp. 86-98. , 13 p. (2018)
 • Matematikai praktikum feladatgyűjtemény tanítóknak - Bagota Mónika (2019, Budapest)
 • „Csak” logika – vagy mégsem? - Bagota Mónika, KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 17 : 1 pp. 61-74. , 14 p. (2019)
 • Csíkos, Csaba ; András, Szilárd ; Rausch, Attila ; Anna, Shvart: Mathematics Learning and Its Difficulties in Eastern European Countries. In: Fritz, Annemarie; Haase, Vitor Geraldi; Räsänen, Pekka (szerk.) International Handbook of Mathematical Learning Difficulties: From the Laboratory to the Classroom. Heidelberg, Németország : Springer Nature Switzerland AG, (2019) pp. 145-163.
 • Erasmus mobilitás Rhodes University Csíkos Csaba, Szitányi Judit (2020)
 • Erasmus+ mobilitás UPSI Pintér Marianna (2020)

Szöveges feladatok tankönyvi megjelenése: tankönyv-elemzés és tanítói-tanári interjúk

Csíkos Csaba, Szitányi Judit

 • Csikos, Csaba ; Szitanyi, Judit: Teachers' pedagogical content knowledge in teaching word problem solving strategies. ZDM - INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS EDUCATION 52 : 1 pp. 165-178. , 14 p. (2020)