Óvodapedagógus szak

Óvodapedagógus BA

2023.12.01.
Óvodapedagógus BA

Szakfelelős: Prof. Dr. Döbrössy János egyetemi tanár

Szakfelelős-helyettes: Dr. Böddi Zsófia egyetemi adjunktus

Képzési szint: Alapképzés

Munkarend: Nappali/Levelező

Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas/Költségtérítéses

Képzési idő (félév): 6

A képzés célja, óvodapedagógusok képzése, akik alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, a 3-7 éves korú gyermekek nevelésére, a pedagógusi hivatás gyakorlására.

Szakirányok nappali tagozaton:

A német/szerb nemzetiségi szakirányt választó hallgatók képzésének célja továbbá, hogy végzett óvodapedagógusként képesek legyenek a 3-7 éves gyermek magyar nyelven történő nevelése mellett nemzetiségi nyelven történő nevelésére is, a korosztályhoz illeszkedően nemzetiségi identitás (ki)alakítására, nemzetiségi kultúra közvetítésére.

Részletes tájékoztató a szakirányokról - óvodapedagógus, nappali tagozat.

Specializációk nappali tagozaton:

Angol-magyar kétnyelvű óvodai foglalkozások vezetésére felkészítő
Az óvoda-iskola átmenet segítése
Kisgyermekkori nevelés
Fenntarthatóságra nevelés
Sokszínűség és befogadás az óvodában
Komplex motorikus fejlesztés 

Részletes tájékoztató a specializációkról - óvodapedagógus, nappali tagozat.

Specializációk levelező tagozaton:

Angol-magyar kétnyelvű óvodai foglalkozások vezetésére felkészítő
Az óvoda-iskola átmenet segítése
Kisgyermekkori nevelés

Részletes tájékoztató a specializációkról - óvodapedagógus, levelező tagozat.

Tantervi tájékoztató:

Óvodapedagógus szak, nappali tagozat
Óvodapedagógus szak, levelező tagozat