Erasmus+ KA2 I.ECEC

2020.09.16.
Erasmus+ KA2 I.ECEC

Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerség (Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships)
I.ECEC – Intercultural Early Childhood Education and Care
Curriculum Design for Professionals
2018-1-HU01-KA201-047763

Partnerek:

Galileo Progetti Nonprofit Kft. – Budapest, Magyarország (Koordinátor)

ARCA Cooperativa Sociale – Firenze, Olaszország

Universitá degli Studi di Firenze UNIFI – Firenze, Olaszország

Erasmus University College Brussels – Brüsszel, Belgium

Józsefvárosi Egyesített Bölcsödék – Budapest, Magyarország

Eötvös Loránd Tudományegyetem – Budapest, Magyarország (Témavezető: Dr. Bajzáth Angéla)

Rövid ismertető a projektről:

A projekt általános célja hozzájárulni a hátrányos helyzetű gyermekek inklúziójának javításához, a korai iskolaelhagyás megelőzéséhez és csökkentéséhez, a koragyermekkori nevelési és gondozási (Early Childhood Education and Care - ECEC) szolgáltatások minőségének és inkluzivitásának a fejlesztéséhez, valamint a koragyermekkori nevelők tudásának és kompetenciának a fejlesztéséhez. A korai iskolaelhagyás csökkentése az Európa2020 stratégia alapvető célkitűzése, és az EU-tagállamok elkötelezték magukat, hogy 2020-ig 10% alá csökkentsék a korán lemorzsolódók arányát. 

További információk a Galileo, illetve az ARCA oldalain.

 

A projekt eseményei


2020. február 16.

IECEC projekt szakmai megbeszélés. Résztvevők az ELTE TÓK részéről: Darvay Sarolta, Bajzáth Angéla, Bereczkiné Z Anna, a JEB részéről: Koscsóné Kolkopf Judit.


 

2020. január 30.

A IECEC projekt képzéséről tudósítás jelent meg Budapest Józsefváros honlapján.


 

2020. 01. 27-28-29.

Folytatódtak a Józsefvárosi Bölcsődékben az  Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségek - "I.ECEC - Intercultural Early Childhood Education and Care: Curriculum Design for Professionals" projekt műhelymunkái. A kisgyermeknevelők plenáris előadásokat hallgattak és interaktív csoportfeladatokban vettek részt.


 

2020. 01. 23.

Összegző megbeszélés az ELTE TÓK Tanszékén.
 


 

Szakmai találkozó a I.ECEC projektben: az interkulturális képzés előkészítése 

2019. december 6-án előkészítő találkozót tartottunk a JEB bölcsődéjében. Résztvevők: az ELTE oktatói, a JEB vezetői és kisgyermeknevelői
 
 

 


 

2020 január 12-15-16.

Double degree kialakításának  tesztelése a I.ECEC projektben
Az Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségek - "I.ECEC - Intercultural Early Childhood Education and Care: Curriculum Design for Professionals" projektben elindult
a szellemi eredmények – az interkulturális tanterv és oktatási modell; a közös diplomaprogram (double degree) – tesztelése a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék munkatársainak bevonásával. Az ELTE TÓK oktatói: Darvay Sarolta, Bajzáth Angéla, Bereczki Anna, Lehmann Miklós.  A munka csoportokban folytatódik a májusi beszámolókig, az értékelő szakaszig.

 


Az Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségek - "I.ECEC - Intercultural Early Childhood Education and Care: Curriculum Design for Professionals" projekt a koragyermekkori nevelési és gondozási (Early Childhood Education and Care - ECEC) szolgáltatások minőségének javításához, bővítéséhez, a kisgyermeknevelők tudásának és kompetenciáinak fejlesztéséhez járul hozzá, különös figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyermekekre, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre. Az ELTE TÓK projektpartnerei: Galileo Progetti Nonprofit Kft. – Magyarország, Universitá di Firenze – Olaszország, Erasmus Hogeschool – Belgium,  Arca Cooperative Sociale Toszkána – Olaszország, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék – Magyarország.
2020 januárjában elkezdődött a projekt folyamatában létrehozott szellemi eredmények – az interkulturális tanterv és oktatási modell; a közös diplomaprogram (double degree) – tesztelése a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék munkatársainak bevonásával. Az ELTE TÓK oktatói – Darvay Sarolta, Bajzáth Angéla, Bereczki Anna, Lehmann Miklós – interaktív módszerekre hangolt, 2x3 napos workshop jellegű oktatási formában négy modulra kidolgozott elméleti anyag és gyakorlati tapasztalatok köré szőtték a kisgyermeknevelőkkel való találkozásokat. A munka csoportokban folytatódik a májusi beszámolókig, az értékelő szakaszig.

 


2019. november 28-29.

Karunk oktatói előadást tartottak a kecskeméti Neumann János Egyetem Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kara által rendezett Neveléssel az olvasásért - olvasással a neveléséért: az olvasóvá nevelés és az olvasástanítás színterei, lehetőségei, feladatai és kihívásai című konferencián a I.ECEC – Intercultural Early Childhood Education and Care: Curriculum Design for Professionals projekt eredményeiről. Bajzáth Angéla, Bereczkiné Záluszki Anna, Darvay Sarolta előadásának címe: A kisgyermeknevelők családdal való kapcsolatának erősítése egy nemzetközi projekt eredményeinek tükrében.

Az előadás fókuszai:

 • a I.ECEC – Intercultural Early Childhood Education and Care: Curriculum Design for Professionals nemzetközi projekt céljai
 • a MECEC+ Project Multicultural Early Childhood Education keretén belül végzett kontextus- és képzési szükséglet-elemzés megállapításai
 • a nevelők családdal való kapcsolatának erősítése, a gyermekek harmonikus fejlődésének biztosítása, az esélyegyenlőség, a hátrányos helyzetű gyermekek inklúziójának javítása
 • olyan képzés kialakítása, amely hatással van a bölcsődei szakemberek interkulturális ismereteinek kompetenciájának fejlődésére, az ECEC szolgáltatások eredményességének javítására

 

 2019. november 18.

Az ELTE TÓK oktatói a "I.ECEC - Intercultural Early Childhood Education and Care: Curriculum Design for Professionals" projekt (2018-1-HU01-KA201-047763) feladataival kapcsolatos előkészítő megbeszélésen egyeztették a feladatokat, a kisgyermeknevelők képzésének előkészítését.

 2019. november 14-én az Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségek - "I.ECEC - Intercultural Early Childhood Education and Care: Curriculum Design for Professionals" projekt(2018-1-HU01-KA201-047763) eddigi eredményeit TÓK a poszteres szekcióban mutathatta be a Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak indulásának 10. évfordulója alkalmából rendezett Múlt – Jelen – Jövő jubileumi konferencián. Az Eszterházy Károly Egyetemen rendezett tanácskozáson az alapszak indulásáról, a képzési területekről, a 10 év tapasztalatairól hangzottak el előadások. A poszter készítői: Bajzáth Angéla, Darvay Sarolta, Bereczki Anna és Lehmann Miklós. Karunk oktatói a I.ECEC Intercultural Early Childhood Education and Care – Interkultuláris koragyermekkori gondozás és nevelés – Kurrikulumfejlesztés a szakértőknek címmel foglalták össze a projekt előzményeit, a kutatási célokat, a legfontosabb kérdéseket, valamint a kutatás módszertanát.

 

 2019. október 29.

A "I.ECEC - Intercultural Early Childhood Education and Care: Curriculum Design for Professionals" projekt(2018-1-HU01-KA201-047763) projekt képzési szakaszának előkészítése az ELTE TÓK és a JEB munkatársainak részvételével a Józsefvárosi Bölcsődék Biztos Kezdet gyerekházában (1083 Bp. Szigetvári u. 1. T: 06-1-210-9188) budapest.jozsefvaros@biztoskezdet.eu

„A Biztos Kezdet Gyerekház biztosítja a gyermekek számára képesség-kibontakoztató foglalkozást, állapotfelmérést, fejlesztést. …A helyi szükségleteknek megfelelően a szülők részére védőnői, orvosi, dietetikusi, egyéb külsős meghívott szakemberek általi tanácsadásokat biztosít. Szülői csoportos beszélgetéseket szervez, illetve konzultációs lehetőséget biztosít. Különböző módszerek alkalmazásával segíti a szülőket, hogy visszajelzéseket kapjanak a gyermekkel való kommunikációjukról, nevelési módszereikről.” Forrás: http://www.bolcsode-bp08.hu/jebdata/gyerekhaz_bemutatkozo.pdf

A kép forrása: http://www.bolcsode-bp08.hu/jebkiadvanyok/paragon_hu.pdf

 Előadás Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetemen

2019. október 24-én Dr. Bajzáth Angéla, Bereczkiné dr. Záluszki Anna, dr. Darvay Sarolta Kooperatív közösségek ösztönzése multikulturális kora gyermekkori kontextusban címmel tartottak előadást a Nagyváradon, a Partiumi Keresztény Egyetemen, az Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségek - "I.ECEC - Intercultural Early Childhood Education and Care: Curriculum Design for Professionals" projekt (2018-1-HU01-KA201-047763) eddig elért eredményeinek disszeminációjaként.

Az előadás mottója: Minden embert méltósággal és tisztelettel kezelni.

Az előadók kifejtették a nemzetközi projekt legfontosabb céljait, eddigi eredményeit.

A projekt általános célja:

 • hozzájárulni a hátrányos helyzetű gyermekek inklúziójának javításához,
 • a korai iskolaelhagyás megelőzéséhez és csökkentéséhez,
 • a koragyermekkori nevelési és gondozási (Early Childhood Education and Care - ECEC) szolgáltatások minőségének és inkluzivitásának a fejlesztéséhez,
 • a koragyermekkori nevelők tudásának és kompetenciának a fejlesztéséhez.
 • a nevelők szakmai profiljának megerősítéséhez,
 • az inkluzívabb és támogatóbb ECEC eléréséhez, különös figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyermekekre, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, a szegénység csökkentésére és a korai iskolahagyás elleni küzdelemre.

Az előadás fókuszpontjai:

 • partnerség a szülőkkel  
 • a bizalom és tisztelet meghatározó a pedagógus életpályán
 • az előítéletek a családokkal szemben a pedagógusok körében
 • a képzési programok felülvizsgálata:
 • az alapvető interkulturális kompetenciák
 • a kommunikációs és szociális  transzverzális kompetenciák
 • az intézmények közösségének és környezetének vizsgálata
 • további megfigyelések és reflexiók

 


Bajzáth Angéla előadása Brüsszelben

Bajzáth Angéla projektvezető What is a “curriculum”? The curriculum design címmel előadást tartott az I.ECEC Intercultural Early Childhood Education and Care Curriculum Design for Professionals ERASMUS+ KA2 Strategic Partnership (Code: 2018-1-HU01-KA201-047763) pályázat 2019. május 15-től 17-ig tartó tanácskozásán Brüsszelben. Karunk képviseletében még Bereczkiné Záluszki Anna vett részt a megbeszéléseken. A projekt konzorciumának tagjai: ELTE TÓK, UNIFI – Firenzei Egyetem, ARCA Cooperativa Sociale Olaszország,ELTE, JEB - Józsefváros, Galieo Progetti Nonprofit Kft, ENCÍS Social Cooperative Spanyolország, Erasmus Hogeschool Brussel.


 

Jövőnk a gyermek - Összefogás a Gyermek- és Családbarát Magyarországért
Szakértői Műhely

A családi életre nevelés támogatása a pedagógusképzésben

A programot az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar munkatársai moderálják (World Café). 

Előadók: Dr. Bajzáth Angéla adjunktus és Dr. Golyán Szilvia docens

Időpont: 2019. június 27. (csütörtök) 13.30-17.00

Helyszín: OTH/ ANTSZ, Budapest, IX. Albert Flórián u. 2-6. Tanterem 

Our future as a child - Together for a child and a friendly family Hungary
Expert Workshop

Supporting Family Life Education in Teacher Education

The program is moderated by the staff of the ELTE TÓK (World Café).

Speakers: Dr. Angéla Bajzáth assistant professor and Dr. Szilvia Golyán associate professor

Date: June 27, 2019 (Thursday) 1:30 pm-5pm

Location: OTH / ANTSZ, Budapest, IX. Albert Flórián u. 2-6. classroom