Miért a TÓK?

Miért a TÓK?

2022.11.30.
Miért a TÓK?

Az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskolája és Gyakorló Óvodája az innováció műhelyeiként működnek közre képzéseinkben. További színvonalas gyakorlóhelyeink: bölcsődék, óvodák, iskolák, mind az igényes gyakorlati felkészülést biztosítják.

A kar egyre bővülő nemzetközi kapcsolatai immár közel harminc külföldi felsőoktatási intézményben teszik lehetővé résztanulmányok folytatását, hallgatóinkat az Erasmus+ ösztöndíjak segítik abban, hogy az Európai Unió országai mellett más térségekben, például az Amerikai Egyesült Államokban is tanulhassanak.

A Kisgyermeknevelési és Módszertani Kutatóközpont a kari oktatók és hallgatók közös tudományos munkájának szervezete. A kutatóközpont lehetőséget ad a legkorszerűbb pedagógiai, pszichológiai kutatások, gyakorlatok megismerésére, például szervezésében havonta tart szakmai programot az Óvodapedagógiai és a Játékpedagógiai Műhely. Kutatások foglalkoznak az anyanyelvi, az irodalmi, az idegennyelvi, a matematikai, a társadalomtudományi, az informatikai, a környezeti, a művészeti nevelés időszerű kérdéseivel, a sport- és az egészségtudományi neveléssel is.

Karunk a kisgyermeknevelés innovatív módszereinek bemutatásával vesz részt a Kutatók Éjszakája országos rendezvénysorozatában. A tudományos munka iránt elkötelezett hallgatók évente a Kari Tudományos Diákköri Konferencián, kétévente pedig az országos konferencián mutathatják be munkájuk eredményeit.

Tudományos ülések, szakmai napok, konferenciák teremtenek lehetőséget arra, hogy hallgatóink megismerjék a legfrissebb tudományos eredményeket, a kar oktatóinak kutatási tevékenységét, hazai és külföldi szaktekintélyek előadásait hallgathassák. Az ének-zene tanításának aktuális kérdéseiről, a koragyermekkori nyelvoktatásról, a gyógytestnevelésről, az anyanyelvi nevelésről, a matematika pedagógiai kérdéseiről, a gyermekkultúráról, a gyermekfilozófiáról és a robotika, kódolás kisgyermekkori alkalmazásáról rendszeresen szervezünk konferenciákat. Az oktatók a kari könyvtárosokkal összefogva írókat, költőket látnak vendégül, könyvbemutatókat, szerzői esteket rendeznek. Így diákjaink a legkorszerűbb ismeretekkel tarsolyukban kezdhetik meg munkájukat.

Az 1981 óta működő Zenés Színpad színvonalas programjainak sikere az ország határain innen és túl is ismert, az előadások szereplői egykori és jelenlegi hallgatóink.

Karunk a magyar nyelvű Mesemondó Verseny házigazdája, a versenyen az ország és a határon túli magyarság képzős diákjai mérhetik össze mesemondói tehetségüket. A színészi, ének-zenei előadóművészetekkel foglalkozó hallgatóknak további, rendszeres bemutatkozási lehetőségeket adnak rendezvényeink, például minden ősszel a Kari Tehetségnap, tavasszal pedig a Kari Projekt.

A TÓK egyik fő értéke a sokszínűség: nézzétek, milyen érdekes, sokféle téma közül választhattok majd, amikor a szakdolgozatotokat írjátok!

 

Képek a TÓK mindennapjairól

Képek a TÓK mindennapjairól

0

/

0

0

/

0