Felvételizőknek

Felvételizőknek

Felvételizőknek

2024.06.26.
Felvételizőknek

VÁR A TÓK!

Aki azt szeretné, hogy diákévei színesen és tartalmasan teljenek, s egyben elhivatott az iránt, hogy a bölcsődében, óvodában, iskolában a gyerekek örömmel játsszanak és tanuljanak, annak az ELTE Tanító- és Óvóképző Karon a helye. Hallgatóink, akik az ország és a Kárpát-medence különböző területeiről érkeznek hozzánk, tanulmányaik folytatása mellett időről időre kiemelkedő eredményeket érnek el a tudomány, a művészetek, a sport területén.

A Tanító- és Óvóképző Kar küldetése olyan pedagógusok képzése, akik a változó társadalmi elvárásoknak megfelelve tudják fontos munkájukat végezni. Tanító, óvodapedagógus, valamint csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakjaink keresett képzettségeket adnak, továbbtanulásra is képesítenek. A legkiválóbbak mesterképzések közül választhatnak, köztük az új gyermekkultúra mesterszakot, mely az alapszakos pedagógiai végzettségűek számára a gyermekkultúra integratív területére fókuszálva kínál elmélyülést az eredeti pedagógiai professzió mesterszintű gyakorlati megvalósításához. A 2023-ban induló kulturális mediáció mesterszakot nem csak pedagógiai alapszakosoknak ajánljuk, hanem bölcsészeknek, társadalomtudományi, sőt számos gazdasági alapszakon végzetteknek is. Mindenkinek, aki érez magában elhivatottságot professzionális kultúraközvetítésre, intézményi és egyéni kapcsolatok építésének támogatására, kapcsolatépítés különféle kultúrájú, eltérő értékekkel rendelkező, különféle kulturális közegben élő és dolgozó emberek és gyermekek között.

A karon évtizedek óta kiemelkedő színvonalú művészeti nevelés folyik, Bálványos Huba grafikusművész, a hazai vizuális nevelés meghatározó személyisége olyan örökséget hagyott a kar kiváló szakmai műhelyére, melyre építve 2017-ben elindulhatott a rajztanárképzés is.

2019 szeptemberétől az angol nyelvű „Kindergarten Education Programme” képzésre is lehetőség van jelentkezni. Ennek keretében BA-szinten képzünk óvodapedagógusokat, ám a képzés különlegessége, hogy az oktatás – az elméleti és a gyakorlati tárgyak, az óvodai gyakorlatok vezetése – teljes mértékben angol nyelven zajlik. Erre a szakra várjuk mindazon angolul megfelelő szinten beszélő magyar és külföldi hallgatókat, akik szívesen tanulnának angol nyelven, innovatív szemléletben.

Az angol nyelvű óvodapedagógus alapképzési szak sikere mentén 2024-ben indítja el az országban elsőként az ELTE TÓK az angol nyelvű csecsemő- és kisgyermeknevelő képzést. Erre a szakra várjuk azokat a hallgatókat, akik szívesen tanulnának angol nyelven, hogy multikulturális szemléletben sajátíthassák el a csecsemő- és kisgyermeknevelés alapjait, megismerkedhessenek a különböző nemzetközi szinten is elismert személettel és módszerekkel. A képzésben egyedülálló, hogy a hallgatók nemcsak a csecsemő- és kisgyermeknevelő professziót sajátítják el, hanem a karon tanuló külföldi hallgatókkal is tapasztalatot cserélhetnek, valamint lehetőség nyílik kettős diploma, a Firenzei Egyetem és az ELTE diplomáinak egyidejű megszerzésére. 

2024-ES FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

Tisztelt Felvételizők!

A 2024. május 22-23-24-i alkalmassági vizsgára vonatkozó tájékoztatónkat a TÓK Tanulmányi Hivatal honlapján, a Felvételi menüpontban olvashatják.

További részletek:

Felvételi tájékoztató ELTE-TÓK

Felvételi 2024 (elte.hu)

Általános információk a TÓK-ról

ELTE Next