Tanító szak

Tanító BA

2023.12.01.
Tanító BA

Szakfelelős: Dr. Lénárd András egyetemi docens

Szakfelelős-helyettes: Aggné Dr. Pirka Veronika adjunktus

Képzési szint: Alapképzés

Munkarend: Nappali/Levelező

Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas/Költségtérítéses

Képzési idő (félév): 8

A képzés célja tanítók képzése, akik - a változó társadalmi szükségleteknek, az általános iskolai nevelés-oktatás céljainak megfelelően - képesek a tanulók személyiségének komplex fejlesztésére, a tanító teljes szerepkörének betöltésére. Felkészültek az általános iskola első négy évfolyamán valamennyi műveltségi terület és az első hat évfolyamán egy választott műveltségi terület nevelés-oktatás feladatainak ellátására.

Nemzetiségi szakirányon (német, szerb, horvát, szlovák, szlovén) pedig az általános iskola első négy évfolyamán valamennyi műveltségi terület és az első hat évfolyamán a nemzetiségi anyanyelvi nevelés nevelés-oktatás feladatainak ellátására. 

Műveltségterületek tanító szakon, nappali tagozaton.
Műveltségterületek tanító szakon, levelező tagozaton.

Tantervi tájékoztató:

Tanító szak, nappali tagozat Budapest
Tanító szak, nappali tagozat Szombathely

Tanító szak, levelező tagozat Budapest
Tanító szak, levelező tagozat Szombathely

A felsőoktatási felvételi vizsgával kapcsolatban a www.felvi.hu honlapon olvasható Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóból informálódhat.