Természettudomanyi Tanszék - Kutatás

2020.07.01.
Természettudomanyi Tanszék - Kutatás

Egészségtudatosságra nevelés kutatóműhely

 

Kutatás címe / kutatóműhely neve

Egészségtudatosságra nevelés kutatóműhely

Kutatás tárgyszavai

egészségfejlesztés, egészséges életmód kialakítása

Kutatás tudományterületei

Neveléstudomány, természettudomány

A kutatóműhely ismertetése

Az ELTE TÓK Természettudományi Tanszék Egészségtudatosságra nevelés kutatóműhelye azzal a céllal alakult, hogy a bölcsődei, óvodai, iskolai egészségfejlesztés hatékonyságát növelje. A több területen folyó kutatás fő célja azoknak a tényezőknek a feltárása, melyek a gyermek egészségtudatos magatartásának alakításában, a fenntartható életvitel alakulásában döntő szerepet játszanak. Célunk a pedagógusképzésben részt vevő hallgatók egészségfejlesztési kompetenciájának, módszertani kultúrájának bővítése. A kutatásba bekapcsolódva hallgatóink lehetőséget kapnak eredményeik publikálására, pl. szakdolgozat és tudományos diákköri dolgozat formájában.

A kutatóműhely kutatásai

 • Egészségtudatos magatartásformálás gyermekkorban.
 • A hallgatók életmód vizsgálata.
 • Fizikai aktivitás és a testalkat változás összefüggései.

Kutatás vezetője, elérhetősége

Dr. Vitályos Gábor Áron, vitalyos.aron@tok.elte.hu

Futamidő kezdete-vége

2001 – folyamatosan

A kutatásban részvevő oktatók

Mészárosné Dr. Darvay Sarolta, habilitált egyetemi docens (ELTE TÓK Természettudományi Tanszék), B. Dr. Zsoffay Klára, egyetemi adjunktus (ELTE TÓK Természettudományi Tanszék), Venyingi Beáta, szaktanár (ELTE TÓK Természettudományi Tanszék), Dr. Vitályos Gábor Áron, egyetemi adjunktus (ELTE TÓK Természettudományi Tanszék)

Eredmények, publikációk

Vitályos, G. Á., Dancs, G., Darvay, S. (2019):  Self-Rated Health of Students Abstract. 1st International Cappadocia Congress oh Philosophy and Social Sciences (CAPASS 2019). "Understanding Human". Abstract book. Nevsehir, Törökország. 2019 április 25-27, 171-172 p.

Vitályos, G. Á., Dancs, G., Bärnkopfné, Zs. K., Venyingi, B., Darvay, S. (2018): Egyetemi hallgatónők vérnyomásának, tápláltsági állapotának és életvitelének összefüggései. Anthrop. Közl. 59, pp. 31-45.

Vitályos, G. Á., Dancs, G., Darvay, S. (2018): Physical activity and health of hungarian female university students. Abstract. 1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology. Abstract book. Nevşehir, Törökország. 2018 május 3-5, 464-465. p.        

Vitályos, G. Á., Dancs, G., Darvay, S. (2018): Changes in body composition of Hungarian female students, during university years. Abstract. 21st Congress of the European Anthropological Association. Abstract book. Odense, Dánia. 2018 augusztus 22-25, 55. p.

Darvay S., Dancs G., Venyingi B., Vitályos G. Á., Zsoffay K. (2017): Health status of Hungarian university students. Mind the gap! Building bridges to better health for all young people. The 19th EUSUHM Congress Youth Health Care in Europe, Leuven, 6-8 September 2017. Abstract book, 188.p. ISBN 978 94 6165 226 3

Vitályos, G. Á., Dancs, G., Darvay, S. (2016): The effect of environmental factors on health status of hungarian female university students. Abstract. 20th Congress of the European Anthropological Association. European Anthropology in a Changing World: From Culture to Global Biology. Abstract book. Zágráb, Horvátország; 2016 aug. 24-28, 71. p.

Darvay, S. – Bihariné K. I. – Bauer, Z. – Hill, K. – Venyingi, B. – Vitályos, G. Á. – Zsoffay K. (2016): Az egészségfejlesztés pedagógiai alapjai. In: Berghauer-Olasz, E. – Greba, I. – Hutterer, É. – Pallay, K. (szerk.): Innovatív módszerek a pedagógiai-pszichológiai gyakorlatban Ukrajna európai integrációjának tükrében. Konferencia helye, ideje: Beregszász, Ukrajna, 2016.04.14. – 2016.04.15. Beregszász: Kálvin Nyomda, pp. 113–120. ISBN: 9786177404025.

Vitályos, G. Á. – Dancs, G. – Darvay, S. (2016): The effect of environmental factors on health status of hungarian female university students. Abstract. 20th Congress of the European Anthropological Association. European Anthropology in a Changing World: From Culture to Global Biology. Abstract book. Zágráb, Horvátország; 2016. aug. 24– 28, 71. p.

Vitályos, G. Á. – Darvay, S. (2015): Egészségtudatosságra nevelés lehetőségei a pedagógusképzésben. In: Birta-Székely, N. (szerk.): Tudás – tanulás – szabadság. Neveléstudományi konferencia. 2014. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, Kolozsvár. ISBN: 978-973-0-18967-4. 101–108. p.

Hill, K. – Darvay, S. – Vitályos, G. Á. (2015): Az egészségtudatosság szerepe a fenntartható fejlődésben. Úloha zdravotného povedomia v trvalo udržateľnom rozvoji. The role of health awareness in sustainable development. In: Nagy, M. – Strédl, T. (szerk.): A jogtudatosság, mint az egészséges életmód része. A SJE TKK Neveléstudományi Tanszék és Biológia Tanszék által 2015. november 23–24-én Komáromban (Szlovákia), megrendezett nemzetközi tudományos szimpózium tanulmánykötete. ISBN: 978-80-8122-157-6. 97–105. p.

Darvay, S. – Hill, K. – Venyingi, B. – Vitályos, G. Á. (2015): A pedagógusok kompetenciái a cukorbeteg gyermekek ellátásában. Kompetencie učiteľa pri starostlivosti o diabetické dieťa. The teachers' competencies in the diabetic children's care. In: Nagy, M. – Strédl, T. (szerk.): A jogtudatosság mint az egészséges életmód része. A SJE TKK Neveléstudományi Tanszék és Biológia Tanszék által 2015. november 23–24-én Komáromban (Szlovákia) megrendezett nemzetközi tudományos szimpózium tanulmánykötete. ISBN: 978-80-8122-157-6. 119–127. p.

Vitályos, G. Á. – Darvay, S. (2014): Egészségtudatosságra nevelés lehetőségei a pedagógusképzésben. „Tudás-Tanulás-Szabadság”. Neveléstudományi konferencia. Kolozsvár, 2014. március 21–23. Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet Doceo Egyesület. Absztraktkötet 35–36. p.

Vitályos, G. Á. – Dancs, G. – Darvay, S. (2014): Eating habits of teacher candidates. Abstract. Programme & Abstracts 19th Congress of the European Anthropological Association, Moszkva, Oroszország; 2014. aug. 25–29. 101. p.

Vitályos, G. Á. (2014): A testforma és a fizikai aktivitás. A magyar gyermekek testformájának, testi fejlődésének alakulása a szabadidő eltöltésének függvényében. Anthrop. Közl. 55; 71–78.

Darvay Sarolta – Venyingi Beáta– Vitályos Gábor Áron (2013): Pedagógusjelöltek szomatikus egészségének vizsgálata. Változó életformák – régi és új tanulási környezetek. XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Eger, 2013. november 7–9. Összefoglalók. Kiadta: Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság, 163. p. ISBN: 978-615-5250-32-3.

Vitályos Gábor Áron – Darvay Sarolta – Venyingi Beáta (2013): Pedagógusjelöltek életmódjának és egészségi állapotának vizsgálata. (The survey of the lifestyle and the health condition of teacher candidates). „VIII. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium – I. Fenntartható fejlődés a Kárpát-medencében” nemzetközi konferencia („VIII. Carpathian Basin Biological Symposium – I. Sustainable development in the Carpathian Basin” international conference). Budapest, 2013. november 21–23. Absztraktkötet (Book of Abstracts). 80–81.p. ISBN: 978-963-269-387-3.

Vitályos, G. Á. – Zsákai, A. – Bodzsár, É. B. (2012): Physical activity and psycho-somatic status of Hungarian children and adolescents. Abstract. Programme & Abstracts 18th Congress of the European Anthropological Association, Ankara, Törökország. 18. p.

TDK-OTDK eredmények

2017. OTDK, Tanulás- és Tanításmódszertani — Tudástechnológiai Szekció, Győr, I. helyezés: Majzik Dorina: Egyetemi hallgatók egészségi állapotának és táplálkozási szokásainak az összefüggései. Témavezetők: Dr. Vitályos Gábor Áron és Dancs Gábor.

2016. Kari TDK I. helyezés: Majzik Dorina: Egyetemi hallgatók egészségi állapotának és táplálkozási szokásainak az összefüggései. Témavezetők: Dr. Vitályos Gábor Áron és Dancs Gábor.


Fenntarthatóságra nevelés a kisgyermekkorban


A kutatás témája

 1. A fenntartható életvitel felmérése hallgatók körében

A fenntarthatóság globálisan és lokálisan is kihívás elé állítja az egyént, a társadalmat, vállalatokat, kormányokat, civil szervezeteket, nemzetközi szervezeteket. A fenntarthatóságra nevelés pedagógiai gyakorlatában kiemelt jelentősége van a leendő pedagógusok képzésének, mivel ők nemcsak a saját és családjuk, hanem sok-sok diák és szüleik szemléletének alakulására jelentős hatást gyakorolnak. A 2005 és 2014 közötti időszakot az ENSZ a fenntarthatóságra nevelés évtizedének nyilvánította, majd a megjelent az Unesco Fenntartható fejlődési célok oktatásáról szóló kiadványa. A Nemzeti Alaptantervben is komplex tartalommal, több műveltségi területet érintve jelenik meg a fenntarthatóság oktatása.

Kutatásunk célja a közoktatásból a felsőoktatásba kerülő elsőéves, valamint végzős hallgatók fenntarthatósággal való kapcsolatának felmérése kérdőíves kikérdezés módszerével (bemeneti, illetve kimeneti kérdőívek).A kutatásban a Kárpát-medence számos felsőoktatási intézménye részt vesz, így a különböző hátterű, különböző intézményekben tanuló hallgatók összehasonlítása is lehetővé válik. Fel kívánjuk térképezni, hogy a közoktatásból kikerülő hallgatók megismerték, megtanulták-e a fenntarthatóság lényegét, annak környezeti, társadalmi, gazdasági vonatkozásait, szemléletükben, életmódjukban megjelenik-e, és milyen mértékben (bemeneti kérdőív).A végzős hallgatók megkérdezésével pedig a fenntarthatósággal kapcsolatos képzés hatékonyságáról kaphatunk visszajelzést (kimeneti kérdőív).

Célunk, hogy a kérdőív eredményeit is figyelembe véve egyre hatékonyabbá váljon a fenntarthatóság oktatása.

A kérdőíves kutatás jelenlegi állása

A pilot study kérdőívek előzetes kiértékelése megtörtént. A tapasztalatok alapján módosított, 53 kérdést tartalmazó kérdőívet kb. 1000 hallgató töltötte ki, melynek adatbevitele a statisztikai kiértékeléshez folyamatosan zajlik, emellett újabb kérdőívek kitöltetése kezdődik.

A kutatásban résztvevő partnerek

 • ELTE TÓK Természettudományi Tanszék (Hill Katalin, Darvay Sarolta, B. Zsoffay Klára)
 • Révkomáromi Selye János Egyetem Biológia Tanszéke (Kontakt személy: Dr. Nagy Melinda)
 • Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara, Szlovákia (Kontakt személy: Dr. Balla István).
 • Babes-Bolyai Egyetem, Románia (Kontakt személy: Dr. Szállassy Noémi)

További terveink között szerepel magyarországi, tanítóképzésben résztvevő felsőoktatási intézmények bevonása a kutatásba (Pl: Nyíregyházi Főiskola, NyME Apáczai Csere János Kar)

 

2. A fenntarthatóságra nevelés gyakorlati megvalósítása

A fenntarthatóság tartalmi, valamint a fenntarthatóságra nevelés módszertani hátterére egyaránt szeretnénk érzékenyíteni a hallgatókat. Ennek érdekében számos projektet, programot szervezünk, ahol a személyes kapcsolódásra érintődésre, lehetőségük nyílik. Ezek projektek eredménye például a cikkek tanulmánykötetben, folyóiratban alpontban található  [1, 4, 7, 9] számú  publikációkban kerültek bemutatásra.

A kutatáshoz kapcsolódó hallgatók

 • Tudományos Diákköri Munkában résztvevő hallgatók:

Hollai Katalin (2014): Láthatatlan természet (Kari TDK I. helyezés)

Dőry Júlia (2015): Ökoséta a fenntarthatóságra nevelés gyakorlatában (Kari és OTDK és TDK I. helyezés)

Zelenák Tímea (2016): Madárbarát Óvodakerttel A fenntarthatóságra nevelés szolgálatában (Kari TDK I. helyezés)

Józsa Adrienn (2019): Gyermek és a természet. A természet hatása a gyermek fejlődésére különböző településtípusokon (Kari TDK I. helyezés, OTDK különdíj)
 

 • A témával kapcsolatos szakdolgozatok:

Bodor Esztella (2018): Élménypedagógia a természetben. Élménypedagógia környezetismeret órán

Bollog Nóra (2015): Fenntarthatóságra nevelés a fogyasztói társadalomban

Boros Gréta (2016): Fenntarthatóság pedagógiája a gyakorlatban

Gerván Kinga (2018): Fenntarthatóságra nevelés lehetőségei az erdei óvodában

Hegedűs Ágnes (2018): Egészségnevelés a budapesti Czimra Gyula Általános Iskolában

Hollai Katalin (2015): A látható és a láthatatlan természet pszichológiája

Katona Mária (2018): A környezettudatos szemlélet a háztartásban

Kárpáti Bianka (2018): Lakóhelyem és környéke természeti értékei és a fenntarthatóságra nevelés

Kovács Edina (2014): Egyszerű kísérletek megjelenése és szerepe az elemi természettudományos nevelésben

Németh Eszter (2018): A 3-6 éves korosztály fogyasztói szokásainak alakulása a média hatására

Németh Szilvia: Környezettudatos nevelés lehetőségei kisgyermekkorban (2018)

Szeleczki Viktória (2015): A táplálkozás és a sport szerepe az egészséges életmódra nevelésben kisiskolás korban

Tóthné Faragó Kinga (2016): A tudatos vásárlásra nevelés lehetőségei óvodás korban

Zelenák Tímea (2017): Madárbarát Óvodakerttel A fenntarthatóságra nevelés szolgálatában
 

A témával kapcsolatos legfrissebb publikációk

 1. cikkek tanulmánykötetben, folyóiratban
   
 1. Gerván, K., Hill, K. (2019). Education for Sustainability in the Tihany Lavender Forest Kindergarten. Journal of Applied Technical and Educational Sciences, 9(3), 64-90. https://doi.org/10.24368/jates.v9i3.128 magyarul: Fenntarthatóságra nevelés a Tihanyi Levendula Erdei Óvodában
  elérhető link: https://jates.org/index.php/jatespath/article/view/128
   
 2. Hill Katalin (2019): Klímaváltozás – tényleg tehetetlenek vagyunk?
  Új pedagógiai szemle 69. évf. 9-10. szám,8-9. o. Kiadja a Magyar Pedagógiai Társaság, Eszterházy Károly Egyetem, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
  elérhető link: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2019_9_10_online.pdf
 1. Józsa Adrienn, Dr. Hill Katalin (2019): Gyermek és a természet. A természet hatása a gyermek fejlődésére különböző településtípusokon
  in: Vitályos Gábor Áron (szerk) Mester és Tanítvány V. pp. 48-55.
  Felelős kiadó: az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar dékánja Budapest, 2019. ISBN 978-963-489-155-0 (pdf)
  elérhető link: http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/vitalyos-gabor-aron-szer-mester-es-tanitvany-v/
 1. Hill, Katalin ; Darvay, Sarolta (2018): Fenntarthatóságra nevelési projektek alkalmazása a tanítóképzésben
  In: Bodáné, Kendrovics Rita, Borbély Ákos (szerk.) Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban : Nemzetközi Tudományos KonferenciaTanulmánykötet pp. 193-203.
  Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar)
  A publication of Rejtő Sándor Faculty of Light Industry and Environmental Engineering, Obuda University.Budapest, Magyarország: ISBN 978-963-449-024-1
 1. Bauer Zita; Hill, Katalin; Darvay Sarolta; Vitályos Gábor Áron (2017) Fenntarthatóságra nevelés a tanító-és óvóképzésben In: Mrázik, Julianna (szerk.) A tanulás új útjai
  Budapest, Magyarország : Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), (2017) pp. 373-385. , 13 p.
   
 2. Hill Katalin, Darvay Sarolta, B. Zsoffay Klára (2016): Fenntarthatóságra nevelés a tanítóképzésben a hallgatók globális szemléletének alakításáért In: Rajnai Zoltán, Fregán Beatrix, Marosné Kuna Zsuzsanna (szerk.) Tanulmánykötet a 7. BBK előadásaiból. 1-2. kötet, Budapest, pp. 383-391.(ISBN:978-615-5460-97-5)
 1. Hill Katalin, Darvay Sarolta, Balla István (2016): A fenntartható életvitel vizsgálata hallgatók körében Kárpát-medencei tanítóképző intézményekben Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA),pp. 11-27.  (ISBN:978 - 963 - 12 - 5542 - 3)
 1. Dőry Júlia, Hill Katalin (2016): Ökoséta a fenntarthatóságra nevelés gyakorlatában.
  in: Vitályos Gábor Áron, M. Pintér Tibor (szerk): Mester és tanítvány II.. 197 p.
  Budapest: Komáromi Nyomda és Kiadó, 2016. pp. 50-62, ISBN: 9789632847771
 1. Hill Katalin (2015): A fenntartható életmód vizsgálata és fejlesztésének lehetőségei a tanítóképzésben  in: Rajnai Zoltán (szerk). Tanulmánykötet a 6. BBK előadásaiból   pp.617-627. ISBN 978-615-5460-38-5
 1. Hill K, Darvay S, Vitályos G.Á.: Az egészségtudatosság szerepe a fenntartható fejlődésben  Jogtudatosság, mint az egészséges életmód része c. nemzetközi szimpózium, Komárno, In: NAGY Melinda, STREDL Terézia (szerk.)
  A jogtudatosság mint az egészséges életmód része. Komárno: Selye János Egyetem, 2015. pp. 97-105.(ISBN:978-80-8122-157-6)

 

 1. Konferenciák, előadások

 

Angol nyelvű

 1. Katalin, Hill; Sarolta, Darvay ; Noémi, Szállassy (2018)Sustainability Education with Sensitizing Project Among Transylvanian and Hungarian Teacher Training Students
  In:III. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia, 3rd Carpathian Basin Educational Conference : Programfüzet - Program & Abstracts Nagyvárad, Románia : Partiumi Keresztény Egyetem, (2018) pp. 40-40. , 1 p.
 1. Hill, Katalin; Darvay, Sarolta (2018): Education for SDGs in teacher training using method of unfinished stories rewriting newspaper reports pp. 4-4. , 1 p.
  In: Dobos, A; Mika, J (szerk. 2018) International Environmental Education Conference IEEC 2018. Eger, Magyarország. Líceum Kiadó.
 1. K. Hill, J. Dőry, A. Szénási (2015): Eco-walk with primary school children in District XII of Budapest, International Seminar on Teaching, Teacher Education and Teacher Educators, Eger, Hungary.
 1. Hill, K ; Darvay, S (2013)
  Student’s voluntary training within sustainability education program at University of ELTE TÓK
  In: Orsolya, Hegedűs; Tibor, Szabó; Zuzana, Vargová (szerk.) Science for Education-Education for Science
  Nitra, Szlovákia : Faculty of Central European Studies of Constantine the Philosopher University in Nitra, (2013) p.2


Magyar nyelvű

 1. Hill Katalin, Darvay Sarolta, B. Zsoffay Klára (2019)
  Tudatos fogyasztóvá nevelés okostelefonhasználat vizsgálat segítségével tanító szakos hallgatók körében.
  In: MagyarNevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (szerk.) Prevenció, intervenció és kompenzáció. Korszerű neveléstudományi módszerekkel a korai iskolaelhagyás ellen HuCER 2019. Absztraktkötet
  Budapest, Magyarország : Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Hungarian Educational Research Association (HERA), (2019) pp. 140, 1 p.
 1. Darvay Sarolta, Hill Katalin, Venyingi Beáta, Vitályos Gábor Áron, Zsoffay Klára (2019): A szabadban történő játék lehetősége és jelentősége az óvodában - egy pilot vizsgálat eredményei. In: 3. Művészetpedagógiai Konferencia : 3rd ELTE Workshop for Arts Education : 2019. június 20-21. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar : Absztraktkötet  pp. 131-132. , 1 p.
  elérhető: http://mpk.elte.hu/download/MPK_2019_konferencia_kotet.pdf
 1. Hill, Katalin; M., Darvay Sarolta (2018):Fenntarthatóságra nevelés a pedagógusképzésben történetíráson keresztül
  In: MagyarNevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (szerk.)Oktatás, gazdaság, társadalom : HuCER 2018 Absztraktkötet
  Budapest, Magyarország : Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Hungarian Educational Research Association (HERA), pp. 83-83. , 1 p.
 1. Hill, Katalin ; Darvay, Sarolta (2018): Fenntarthatóságra nevelési projektek alkalmazása a tanítóképzésben
  In: Bodáné, Kendrovics Rita (szerk.)Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban : Nemzetközi Tudományos Konferencia : Absztraktkötet
  Budapest, Magyarország : Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar. pp. 2-2. , 1 p.
 1. Darvay, Sarolta ; Hill, Katalin ; Nagy, Melinda (2018):
  Az önreflexió szerepe a környezeti nevelés gyakorlatában
  In:III. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia, 3rd Carpathian Basin Educational Conference : Programfüzet - Program & Abstracts
  Nagyvárad, Románia : Partiumi Keresztény Egyetem, pp. 31-32. , 2 p
 1. Zsoffay Klára, Darvay Sarolta, Hill Katalin (2016): Fenntarthatóságra nevelés a tanítóképzésben a hallgatók globális szemléletének alakításáért Kárpátmedencei Versenyképesség 7. BBK Konferencia, Budapest. P. 27.
 1. Hill Katalin, Darvay Sarolta, Vitályos Gábor Áron (2016):
  Globális nevelés a fenntartható szemlélet kialakításáért.
  A tanulás új útjai, HuCER 2016, Kaposvár.
   
 2. Bauer Zita, Hill Katalin, Darvay Sarolta, Vitályos Gábor Áron (2015): Fenntarthatóságra nevelés a tanító- és óvóképzésben A tanulás új útjai, HuCER 2016, Helye, ideje: Kaposvár, 2016. május 26-27. Hill K, Darvay S, Vitályos G.Á.: Az egészségtudatosság szerepe a fenntartható fejlődésben  Jogtudatosság, mint az egészséges életmód része c. nemzetközi szimpózium, Komárno, 2015. p.3.
   
 3. Darvay S, Hill K, Venyingi B, Vitályos G.Á.(2015): A pedagógusok kompetenciái a cukorbeteg gyermekek ellátásában. Jogtudatosság, mint az egészséges életmód része c. nemzetközi szimpózium, Komárno,  P3.
   
 4. K. Hill (2015): A természettudományos nevelés élményalapú oktatásának jelentősége a tanítóképzésben, III. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, Komárno. ISBN 978-80-8969-16-6  p.41.