A Kárpát-medencei pedagógusképzők híreiből

A Kárpát-medencei pedagógusképzők híreiből

2024.07.08.
A Kárpát-medencei pedagógusképzők híreiből

2024
 

Karunk hallgatója meghívást kapott a II. Kárpát-medencei Ifjú Népmesemondó Találkozóra

Meseszó Egyesület az idén a rendezte meg a Tatai Sokadalomhoz kapcsolódó II. Kárpát-medencei Ifjú Népmesemondó Találkozót, melyre meghívták a TÓK Népek meséi Országos Egyetemi Mesemondó Versenyének egyik győztesét, Sánta Vivien másodéves Csecsemő- és kisgyermeknevelő szakos hallgatót. Az esemény idei fővédnöke Berecz András, főszervezője Szénási Veronika volt.

 

Dr. Petres Csizmadia Gabriella volt az ELTE TÓK vendége

Dr. Petres Csizmadia Gabriella, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának egyetemi docense, a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet intézetigazgató-helyettese Erasmus+ mobilitáson vett részt az ELTE TÓK-on.

 

ELTE TÓK XIV. Népek meséi Országos Egyetemi és Főiskolai Mesemondó Verseny
2024. április 26.

Az ELTE TÓK ismét megrendezte az immár hagyományosnak mondható mesemondó versenyt, melyre az idén 18 mesemondó hallgató érkezett. A vendégeinket, karunk munkatársait és a hallgatókat, a zsűri tagjait,  elvarázsolták a szebbnél szebb mesék. A Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola kisdiákjaiból álló gyerekzsűri két különdíjat adott az általuk legjobbnak tartott mesemondónak.  Az idén közönségdíjas hallgatót is jutalmaztak a megjelentek.

Képes összefoglaló a linken található.

 

NÉPEK MESÉI XIV. Országos egyetemi és főiskolai mesemondó verseny - 2024. április 26.

Felhívás
Meghívó

 

2023

 

Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója és Raffai Judit kurátor ajánlására az  ELTE TÓK kapta meg a Magyarság Háza Galéria Mesemondás. Kicsiknek. Nagyoknak című kiállítást 

Beszámoló

 

Petres Csizmadia Gabriella, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Karának oktatója  a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék vendégeként Erasmus +  mobilitással érkezett az ELTE TÓK-ra

 

Raffai Judit népmesekutató előadását nagy érdeklődéssel hallgatták a hallgatók és a vendégek

 

Kárpátaljáról, a II. Rákóczi Ferenc Főiskoláról érkeztek vendégek az ELTE TÓK-ra

A határon túli fiatalokat megszólító Makovecz program keretében érkezett a TÓK-ra 3 oktató és 20 egyetemi hallgató: Látogatásuk célja volt a magyarországi és külhoni magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények közötti kölcsönös hallgatói mobilitások erősítése, az egységes Kárpát-medencei felsőoktatási tér kialakítása. A küldöttséget Nemes Zsófia pályázati munkatárs, dr. Pölcz Ádám egyetemi docens, és dr. Rádi Orsolya egyetemi adjunktus fogadta. 

 

Népmesék, mesemondás napjainkban - Dala Sára előadása a TÓK hallgatóinak

 

A TANÍTÓ-, ÓVÓ- ÉS A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ KÉPZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON ÉS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

ÓTE konferencia programja

 

Kárpát-medencei Nyári Egyetem 2023

Az ELTE július utolsó hetében rendezte meg a Kárpát-medencei Nyári Egyetemet. Az idén ismét sokan jelentkeztek a TÓK szekcióiba: a határon túli egyetemekről 15 pedagógusjelölt vett részt a sokszínű nevelési és fejlesztési lehetőségek a pedagógiai gyakorlatban téma köré szervezett izgalmas előadásokon, workshopokon. 

 

ÓTE KONFERENCIA - 2023. NOVEMBER 3-4.

A tanító-, óvó és a csecsemő- és kisgyermeknevelő képzés aktuális kérdései Magyarországon és a Kárpát-medencében

Részletek

Tagoknak 5000.- Ft, nem tagoknak 8000.- Ft a részvételi díj.

 

KÁRPÁT-MEDENCEI NYÁRI EGYETEM 2023

Az ELTE az idén is megrendezi a Kárpát-medencei Nyári Egyetemet a határon túli  egyetemi karok magyar ajkú egyetemi hallgatói  számára.
Karunk a következő szekcióval várja a jelentkezőket:

Tanító- és Óvóképző Szekció: Sokszínű nevelési és fejlesztési lehetőségek (művészet, irodalom, matematika) a pedagógiai gyakorlatban a 0-12 éves korosztályban

Kari szervező: Svraka Bernadett

Időpont: 2023. július 25-30.

https://www.elte.hu/karpat-medencei-nyari-egyetem

https://www.elte.hu/kmnye-2023-tok

 

Összefoglaló az ELTE TÓK országos  mesemondó versenyének hazai és határon túli visszhangjáról 

Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara

Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar

Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Nyíregyházi Egyetem

Debreceni Református Hittudományi Egyetem

 

NÉPEK MESÉI XIII. Országos egyetemi és főiskolai mesemondó verseny - 2023. március 31.

Részletek

 

Katedra – Szlovákiában megjelenő magyar nyelvű pedagógiai szakmódszertani havilap 

Az idei februári szám központi témája a kommunikáció, melyben Sándor Anna ír a verbális és nonverbális kommunikációról, Presinszky Károly a a szlovákiai magyar nyelvjárási hangoskönyvek szövegeinek kétnyelvű kommunikációs stratégiáiról, Holló Dóra a tehetséges gyerekekkel történő és a róluk folyó kommunikációról, Gergely Viktória pedig a kulturális dimenziók nézőpontjából közelíti meg a témát. A tematikus blokkba illesztett interjúban Bolemant Éva mesél a közéleti szerepeiről és az ezekhez elkerülhetetlenül szükséges kommunikációbeli tapasztalatairól.
A kiemelt témán kívül a 21. századi tanítónők pedagóguspályabeli tapasztalatiról, a roma családok számára nyitott Biztos Kezdet Gyerekházról, az óvodai vizuális nevelés módszertani kérdéseiről, A fiú és a kém mesekönyv feldolgozásáról, a kúszás-mászás sokszínű fejlesztéséről, az emberi szervezet és a rajta élő mikrobák kölcsönhatásairól olvashatnak a februári Katedrában.” 

Katedra folyóirat aktuális lapszám 

Főszerkesztő: Petres-Csizmadia Gabriella PhD, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai tanulmányok Karának docence. 

Katedra folyóirat 

Katedra szerkesztőség

Katedra folyóirat Facebook 

Katedra folyóirat története 

 


2022

 

A Selye János Egyetem Könyvtára

A Selye János Egyetem Könyvtár gyűjteménye több mint 100 000 kötetet tartalmaz. A fő feladatai közé tartozik többek között a dokumentumok bibliográfiai feldolgozása, referencia- és információs szolgáltatások, visszakeresési és reprográfiai szolgáltatások nyújtása, a licencelt elektronikus erőforrásokhoz való hozzáférés, a könyvtárközi kölcsönzési szolgáltatások biztosítása. A Könyvtár munkatársai magas szakmai színvonalon, segítőkészséggel, elkötelezettséggel támogatják az oktatók és a hallgatók kutatási munkáit. 

„A Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtárának története 2004-ben kezdődött. A kezdő könyvállományt 5000 példány alkotta, amelyet a budapesti Országos Széchényi Könyvtár adományozott az egyetemnek. Ez az állomány 2006-ban újabb adományokkal bővült, amikor alapítványok, magánszemélyek és különböző intézmények ajándékoztak könyveket a könyvtárnak. A legjelentősebb ezek közül a Duna Televízió könyvgyűjtő akciója volt, mely során a világ minden tájáról érkeztek felajánlások (Ausztráliától Kanadáig). Ezen gyűjtésnek köszönhetően a könyvtári állomány újabb  70 000 példánnyal bővült. 2006 decemberében a könyvtár új épületbe költözött, ahol azóta is üzemel. A Konferencia-központ felújított termeiben kapott helyet, s közel 1000 m2 áll az olvasók rendelkezésére.”

 

Hozz egy könyvet - vigyél egy könyvet! Szabadtéri könyvszekrény az olvasóvá nevelésért Felvidéken

Baka Vida Barbara, a Selye János Egyetem könyvtárosa szabadtéri könyvszekrény létrehozásával is  támogatja az olvasóvá nevelést Felvidéken.
Az egyetemhez közeli parkban felállított egy szabadtéri kölcsönzésre szánt szekrénykét, amelybe az  első köteteket az otthoni gyűjteményéből válogatta, később azonban olyan kedveltté vált a kezdeményezés, hogy sokan csatlakoztak a jó ügyhöz.

Cikk 1.

Cikk 2.

 

Sikerrel zárult az ELTE 2022-es Kárpát-medencei Nyári Egyetem programja a TÓK szekciójában

Karunk Sokszínű kommunikáció a pedagógiai gyakorlatban a 6-12 éves korosztályban címmel különböző területekről kínált előadásokat a jelentkezőknek.

A programjainkra Szabadkáról, Újvidékről, Székelyudvarhelyről, Csíkszeredából, Kolozsvárról, Szatmárnémetiből érkeztek hallgatók.

Előadások:

Koósné Sinkó Judit - A kommunikációs készség fejlesztésének lehetőségei az óvodában és az iskolában drámajátékokkal 

Svraka Bernadett - A képességfejlődés alapjai

Hegedűsné Tóth Zsuzsanna - Hangok hálójában

Dr. Lénárd András - Gondolkodásfejlesztés kódolással

Pintér Marianna - Matematikai ismeretszerzés a XXI. században

Dr. Bagota Mónika - Gondolkodásfejlesztő matematikai játékok alkotóműhely

Bércesi-Dienes Erika - Bábok szíves - színes szóval

Fenyődi Andrea - Etika – az erkölcsi gondolkodás fejlesztése gyermekközpontú megközelítéssel

Az esemény szervezője, koordinátora Svraka Bernadett volt.

A hallgatókat Krajcsi Viktória kísérte.

További információk

 

KÁRPÁT-MEDENCEI NYÁRI EGYETEM 2022

A Kárpát-medencei Nyári Egyetem program szeretne lehetőséget biztosítani, hogy a hazánk határain kívül élő magyar ajkú egyetemisták Magyarországon, anyanyelvükön képezhessék tovább magukat, szaktárgyuk egy-egy speciális területén. 

Egyetemünk két év kihagyás után, 2022-ben újra személyes jelenléttel rendezi meg a Kárpát-medencei Nyári Egyetem programját, immár huszonötödik alkalommal.  

IDŐPONT: 2022. július 4-10. 

Jelentkezési határidő: június 10.

Részletek

 

XII. Népek meséi Országos Egyetemi és Főiskolai Mesemondó Verseny

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke 2022. március 21-én rendezte meg a XII. Népek meséi Országos Egyetemi és Főiskolai Mesemondó Versenyt.

A zsűri tagjai a következők voltak:
Bajzáth Mária, Koósné Sinkó Judit, dr. Pölcz Ádám, Bereczkiné dr. Záluszki Anna, Takács Luca Sára.

A zsűritagok a mesemondó hallgatók iránti nagy tisztelettel a következő kritériumok alapján hozták meg a döntésüket:

  • szövegválasztás
  • a mesei logika és nyelvezet hibátlan, hiteles tolmácsolása
  • a mondat- és szövegfonetikai eszközök élénkítő erejének érzékletes alkalmazása
  • az improvizatív képességek kibontakoztatása
  • a hagyományos élőszavas mesemondói attitűd megléte
  • a mese gondolkodtató, szórakoztató funkcióinak kibontása
  • a hallgatóságra gyakorolt összhatás

Eredmények

Határon túli tudósítás az ELTE TÓK  országos mesemondó versenyéről

 

KÁRPÁT-MEDENCEI DIGITÁLIS TANANYAGGYŰJTEMÉNY ÉS MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

Útjára indult a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával és az ELTE TÓK közreműködésével megvalósult, Kárpát-medence tanulóinak készült digitális tananyaggyűjtemény.

Részletek

 

Együttműködési szerződés a  nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Karával

2021 márciusában együttműködési szerződést írt alá az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara. Az egyezmény értelmében a TÓK-on óvodapedagógus szakon végzett hallgatók a nyitrai egyetemen tanító szakos mesterképzést végezhetnek – nagyrészt magyar nyelven. Utána a nyitrai egyetemen doktori képzésre is lehetőségük nyílik, kimondottan a tanítóképzés területén.


2021

 

ELTE Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetem 2021

A Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetem idei plenáris tudományos előadását dr. habil. Csányi Tamás egyetemi docens, az ELTE TÓK Testnevelési Tanszékének vezetője tartotta Minőségi testnevelés a 21. században – hagyomány és innováció címmel. Az előadás első részében a testnevelésórákról őrzött emlékek és tapasztalatok hatásairól beszélt, ezután részben saját kutatásai alapján vázolta a minőségi testnevelés pedagógiai keretrendszerét, tartalmi és módszertani kereteit, amelyben szerep jut többek közt az életkori sajátosságoknak és a személyre szabottságnak is. Végül a gyakorlatból vett, innovatív oktatásmódszertani elemeket mutatott be az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola óráiból, ahol megjelent a tanulók által tervezett tanulás és az autonómiatámogató differenciálás.

 

Az ELTE TÓK részvétele a digitális tananyagfejlesztésben

Az ELTE TÓK részt vesz a Nemzetpolitikai Államtitkárság által koordinált, a kárpát-medencei magyar kulturális értékek feldolgozását elősegítő digitális tananyagfejlesztési projektben.

- Elolvasom a cikket -

A Nemzetpolitikai Államtitkárság és stratégiai partnerei, köztük az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara  által megvalósított projekt fő célkitűzése Magyarország egyik legnagyobb digitális feladatbankjának és módszertani támogató környezetének az Okos Doboznak a tartalmi bővítése, a kárpát-medencei magyar kulturális értékek feldolgozása, annak érdekében, hogy az oldal tartalmai között helyet kapjanak azok a kulturális értékek, amelyek digitális feldolgozása korábban nem történt meg a közoktatás számára.

A tartalomfejlesztés az alábbi régiókban élő magyar kulturális értékeinek reprezentatív feldolgozását célozza meg: Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság, Horvátország, Szlovénia, a Diaszpórában élő magyarok.

 


2020

 

ON-LINE NYÍLT NAP A KONSTANTIN FILOZÓFUS EGYETEMEN

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 2020. december 12-én on-line nyílt napot szervez az alapképzések iránt érdeklődő hallgatók számára.
Ezen a linken keresztül lehet kapcsolódni a Pedagógusképző Intézet bemutatkozásához.

Egyetemi bemutatkozó kisfilm.

 

A Kéméndről származó Szeleczki Mónika, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem volt hallgatója,

a TÓK Népek meséi versenyének nyertese 2020. november 27-én on-line mesedélutánt tartott a hallgatóknak.

 

A Rákóczi Szövetség a Kárpát-medencei és a világ magyarságának szolgálatában

A 30 éves Rákóczi Szövetség a Kárpát-medencei és a világ magyarságának szolgálatában segíti a magyar kultúra, a magyar nyelv és a magyar közösségek ügyét. 2019-ben a Rákóczi Szövetség közel 80 programja több mint 100 ezer embert – elsősorban fiatalokat – ért el. Június 10-én két munkatársával a TÓK-ra látogatott Csáky Csongor elnök úr, hogy szakmai együttműködési lehetőségekről, valamint a nyári anyanyelvi táborokban való részvételi lehetőségekről tárgyaljon karunk munkatársaival.

 

Kincseink - az ELTE TÓK tanító szakos népdalénekese: Horváth Éva Sára

Sára gyerekkorában kezdett néptáncolni, ott ismerkedett meg a népzenével. Az első népzenei fellépése egy karácsonyi gálaműsoron volt, 2006-ban. Tanárai hatására, a segítségükkel jelentkezett a váci Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakgimnáziumba, ott sajátította el mai repertoárjának nagy részét, s számos remek zenész kollégát is megismert. 2017-ben, az érettségi vizsga után további szakmai évet töltött el az intézményben, ekkor adták ki a szólólemezét "Magam tükre - Horváth Éva Sára legkedvesebb népdalai" címmel. Ekkor vált állandó énekessé egy kedves tanára, Terék József népzenész zenekarában. 2017 nyarán ennek a zenekarnak a tagjaként volt lehetősége fellépni a kazahsztáni Asztanában megrendezett világkiállításon. 2018-ban részt vett egy ázsiai turnén,  Kínában és Fülöp-szigeteken iskolákban mutathatott be magyar népzenét. Azóta számos hazai, valamint a környező országokban megrendezett fesztiválon énekelt, több népzenei kiadvány anyagában szerepelt. Kedvenc népdalai a hazai Tápió-mentéről, illetve a Rimóc környékéről valók, de minden tájegységről vannak kedvenc dalai.

 

Az ELTE TÓK oktatói Erasmus mobilitási oktatás keretében tartottak előadásokat a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen 2019. november 24-én

Bajzáth Angéla, Bereczki Anna, Darvay Sarolta témái az Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségek - "I.ECEC - Intercultural Early Childhood Education and Care: Curriculum Design for Professionals" projektben szerzett tapasztalatokhoz kapcsolódtak. Előadásaikban foglalkoztak a hátrányos helyzetű gyermekek inklúziójával, a korai iskolaelhagyás megelőzésével, a koragyermekkori nevelők tudásának fejlesztéséhez szükséges szakmai támogatás módjaival.

 

A Kárpát-medencében és a diaszpórában élő külhoni magyarság terme

Elkezdődött a külhoni magyarság kulturális értékeit bemutató tanterem kialakítása az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán, melynek célja a Kárpát-medence különböző területein és a diaszpórában élő magyarokról szóló tanulmánykötetek, gyerekirodalmi művek kiállítása, a területek szellemi értékeinek gyűjtése, valamint autentikus néprajzi tárgyak bemutatása.

 

Fábián Éva mesemondó tartott előadást, mesedélutánt az ELTE TÓK hallgatóinak a kari könyvtárban. 

A vele készített interjú itt található.


2019

 

Gaudeamus igitur

A Selye János Egyetem Tanárképző Kara 2019. július 10-én tartotta diplomaosztó ünnepségeit. Az eseményeken Karunk is képviseltette magát.

Részletek

„Mesés“ Budapest

A nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara weblapján Lőrincz Virág beszámolója olvasható a XI. Népek meséi Országos Egyetemi és Főiskolai Mesemondó Versenyéről.

Mesemondók a Kárpát-medencéből

az ELTE TÓK XI. Népek meséi Országos Egyetemi és Főiskolai Mesemondó Versenyén
 

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke március 22-én megrendezte a XI. Népek meséi Országos Egyetemi és Főiskolai Mesemondó Versenyt, melyre 16 hallgató nevezett a magyarországi tanító- és óvóképzőkből, valamint a határon túli magyar nyelvű pedagógusképző karokról.
A hazai és a határon túli pedagógusképző intézetek visszajelzései, a pozitív sajtóvisszhangok alapján az ELTE TÓK meseünnepe évről évre egyre népszerűbb, s ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a jelentkező hallgatók növekvő száma, a mesemondók teljesítménye, a felkészítő tanárok lelkesedése, a hallgatóság érdeklődő figyelme.
 
Határon túli versenyzők
 
I. helyezett:
Szivák Judit (Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka)
II. helyezett: 
Popovics Barbara (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézet)
III. helyezett: 
Toldi Cintia (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézet)
Különdíj: 
Lőrincz Virág (Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra)
 

Konferencia meghívó

Meghívó a Selye János Egyetem 2019-es XI. Nemzetközi Tudományos Konferenciájára.
A konferencia időpontja: 2019. szeptember 10–11.
Helyszín: SJE Konferencia-központ - Hradná 2, 945 01 Komárno
Részletek

Konferencia felhívás

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Karának Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoportja, az Alkalmazott Kutatások Intézete, az Eszterházy Károly Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszéke, a Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke, a Partiumi Oktatási és Módszertani Központ, valamint a Start – Tanácsadó és Továbbképző Iroda nemzetközi tudományos konferenciát szervez 
2019. június 28–29. között 
A nyelv közösségi perspektívája IV. címmel.

A konferencia helyszíne Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem (Primăriei utca, 36.), főépület.

Felhívás


2018

 

Interjú Szeleczki Mónikával

Szeleczki Mónikával készített interjút Petres Csizmadia Gabriella a Katedra folyóiratban.
A fiatal, ám sok életbölcsességet továbbadó mesemondó még egyetemi hallgató korában többször részt vett az ELTE TÓK Népek meséi Egyetemi és Főiskolai Mesemondó Versenyén.
A riport az alábbi linken olvasható:
http://katedra.sk/2018/11/06/petres-csizmadia-gabriella-a-meseles-leleksimogato-pillanatai/

 


XXVII. Katedra Nap

A Katedra Alapítvány és Katedra Társaság minden érdeklődőt szeretettel meghív a XXVII. Katedra Nap rendezvényére.
A rendezvény időpontja: 2018. november 30.

Részletek
 


VENDÉGOKTATÓK A TÓK-ON - 2018. SZEPTEMBER 12.

Dr. Demény Piroska és Dr. Ferenczi-Fóris Zita, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem vendégoktatói előadást és könyvbemutatót tartottak a TÓK-on.

A programokat dr. Gajdóné dr. Gődény Andrea szervezte

Előadások:

dr. Demény Piroska: Kányádi Sándor költészete
dr. Fóris-Ferenczi Rita: Kit kérdezzünk? A szerzőt, a szöveget, az olvasót? Olvasószeminárium

Könyvbemutató:

Fóris- Ferenczi Rita: De, Anyu!
Mondhatok-e valamit?
Demény Piroska: Mesekerék

Moderátorok: 

dr. Gajdóné dr. Gődény Andrea, Koósné Sinkó Judit , dr. Daróczi Gabriella, dr. Gönczöl Andrea

 


Kárpát-medencei Nyári Egyetem 2018

A Tanító- és Óvóképző Kar szekciója: Élményalapú művészeti nevelés az óvodában, iskolában

A szekció programja a művészettel nevelés komplex alkalmazásának óvodai és iskolai gyakorlataira fókuszál. A hallgatók megismerik a művészet nyelvezetének, szabályrendszerének kulturális meghatározottságait, bepillantást kapnak a magyar gyermekkultúrába. A workshopok interaktív foglalkozásain kipróbálják a művészeti nevelésben hasznosítható új módszertani eljárásokat, ezáltal kiteljesítik esztétikai érzékenységüket, innovatív kedvüket, kreativitásukat. Olyan kulturális, művészeti szemléletet sajátíthatnak el, amely képessé teszi őket arra, hogy bevonják munkájukba a kortárs művészet jelenségeit, eredményeit. Megismerkednek újszerű bábtechnikákkal, a gyerekirodalmi szöveg és illusztráció viszonyával, a zenei nevelés korszerű lehetőségeivel. 

Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. (V. kerület

Július 11., szerda 

9:00 - 10:30 Dr. Daróczi Gabriella: A mesefantázia mint a gyermeki identitás záloga 
10:30-10:45 - Szünet
10:45 – 12:15 dr. Kolosai Nedda: A gyermekkultúra aktív ápolása – Óvodások a múzeumban játékkal, mesével, művészetekkel
12:15-13:15 - Ebéd
13:30 - 15:00 dr. Lehmann Miklós: Megosztás és művészeti nevelés: vizuális kultúra a közösségi oldalak fényképein
15:00 - 17:30 - Szabadidős programok

Július 12., csütörtök

9:00 - 10:30 Hegedűsné Tóth Zsuzsanna: Itt is egy kis kút, haj, belé ne essél… közösségépítés, szociális érzékenyítés zenei játékokon keresztül - interaktív előadás
10:30-10:45 - Szünet
10:45 – 12:15 dr. Bagota Mónika: Színek, számok, képek – Játékos matematika
12:15-13:15 - Ebéd
13:30 - 15:00 Trentinné dr. Benkő Éva: Játékos módszerekkel a kétnyelvűség nyomában 
15:00 - 17:30 - Szabadidős programok

Július 13. Péntek

9:00 - 10:30  Bereczkiné dr. Záluszki Anna: Élményközpontúság a gyerekirodalom közvetítésében
10:30-10:45 - Szünet
10:45 – 12:15 Koósné Sinkó Judit: Volt egyszer egy város. Mesefeldolgozás drámamódszerekkel
12:15-13:15 - Ebéd
13:30 - 15:00 Bércesi - Dienes Erika: Bábjáték – animáció
15:00 - 17:30 - Szabadidős programok

Július 15. Szombat 

10:30 - 12.00 -  Plenáris Hallgatói Előadás és Poszter szekció: Ülésszak 1.
12:00 - 13:00 - Ebédszünet
13:15 - 14:15 - Plenáris Hallgatói Előadás és Poszter szekció: Ülésszak 2.
14:30 - 15:30 -  Plenáris Hallgatói Előadás és Poszter szekció: Ülésszak 3.
16:00 - Nyári egyetemi záró ünnepség

 

 


FELHÍVÁS

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka - Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia, Nemzetközi Módszertani Konferencia és Nemzetközi Tudományos Konferencia - IKT az Oktatásban

Tisztelt Kolléga,
Örömmel értesítjük, hogy a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar idén októberben is megrendezi nemzetközi tudományos konferenciáját (Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia, Nemzetközi Módszertani Konferencia és Nemzetközi Tudományos Konferencia - IKT az Oktatásban).
A konferencia témája: ELVÁNDORLÁSSTRUKTÚRA – KÖZÖSSÉGMEGTARTÁS – OKTATÁS, azonban más, az oktatáshoz kapcsolódó kutatások közlését is szívesen fogadjuk. Bővebb információkat ezzel kapcsolatban az alábbi linken találnak: http://magister.uns.ac.rs/conf/
A sikeres regisztráció érdekében kérjük a szerzőket, hogy amennyiben a program kéri, ne hagyják ki a google biztonsági lépéseit, ellenkező esetben a regisztációs űrlapot nem véglegesíti és nem továbbítja a rendszer.
Tisztelettel:
A konferencia szervezőbizottsága

 


Nyelvek mezsgyéjén – A két- és többnyelvűség interdiszciplináris megközelítése

Az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék a fenti címmel nemzetközi tudományos konferenciát szervez.
Helyszín: Bölcsészettudományi Kar, Újvidék
Időpont: 2018. november 6.

Részletek

Jelentkezési lap

 


Felhívás konferenciára

Partiumi Keresztény Egyetem 
Nagyvárad

A Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Nyelv és Irodalomtudományi Tanszéke, a Selye János Egyetem Tanárképző Kara és az Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központja idén is meghirdeti a Kárpát-medencei Oktatási Konferenciáját, melyre a szervezők nevében ezúton is tisztelettel meghívom.
A konferencia honlapja itt érhető el: http://k-mok.tmpk.uni-obuda.hu/
Mint az a felhívásból látható, angol nyelvű előadásokat is várunk.
Absztrakt benyújtási határidő: 2018. május 31.
http://k-mok.tmpk.uni-obuda.hu/?q=absztrakt_bekuldese

 ELTE TÓK - Népek Meséi

Országos Egyetemi és Főiskolai Mesemondó Verseny
2008-2018

Fotók

A X. Népek meséi Országos Egyetemi és Főiskolai Mesemondó Versenyre a Kárpát-medencéből is érkeztek  pedagógusjelöltek:

Sörös Mónika - Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka
Polyák Anita - II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete
Popovics Barbara - II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete
Bús Anikó - Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara
Vizsgyák Ágnes - Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara

 


2017

 

Eszéki magyar óvoda

A Kárpát-medencében élő határainkon túli magyarság összefogásának eredményeként a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ eszéki magyar óvodájában teljesít szolgálatot Varga Kitti Klaudia, a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar végzős óvodapedagógus hallgatója. Gratulálunk a nemes küldetéshez!


Mesemondó-ösztöndíj

Horváth Ádám harmadéves óvodapedagógus szakos hallgatónk ösztöndíjat kapott a Hagyományok Háza Magyar népmese - hagyományos mesemondás  kurzusára. 
A fotón Fábián Éva mesemondóval, a tanfolyam jeles előadójával konzultál.

 


VII. Legere Irodalmi Verseny - 2017. november 16.

VII. Legere Irodalmi Verseny a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete és a Közép-európai Tanulmányok Kara szervezésében Arany János életművéről. Szervezők: dr. Petres-Csizmadia Gabriella és dr. N. Tóth Anikó.

 


Dr. Vukov Raffai Éva előadása

2017. november 14-én az ELTE TÓK-on dr. Vukov Raffai Éva, a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar oktatója tartott előadást  másodéves tanító szakos hallgatóknak.

 


A XXVI. Jókai Mór Nyári Egyetem hallgatói voltunk

Beszámoló

 


Karunk 11 oktatóval vett részt az  ELTE  XXII. Kárpát-medencei Nyári Egyetemén

Előadók: dr. Lehman Miklós, dr. Kolosai Nedda, dr. Bagota Mónika, Koósné Sinkó Judit, dr. Merényi Hajnalka, dr. Daróczi Gabriella, Trentinné dr. Benkő Éva, Dienes Erika, Hegedűsné Tóth Zsuzsanna, Kerekes Valéria, Bereczkiné dr. Záluszki Anna

Rövidfilm a táborról
 

 


Konferencia

A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Intézete, a Kriza János Néprajzi Társaság, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Néprajzi és Antropológiai Szakbizottsága, az EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történelemtudományi Szakosztálya konferenciát hirdet 2017. október 20-ára.

Felhívás

 


A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége két helyet ajánlott fel hallgatóinknak a Jókai Mór Nyári Egyetemen

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége az idén rendezi a XXVI. Jókai Mór Nyári Egyetemét Komáromban. Az a megtiszteltetés érte karunkat, hogy két pedagógusjelöltet küldhetünk a sokszínű programra. Az ELTE TÓK képviselői a szakmai kurzusokon: Bujdosó Petra és Gács Henrietta óvodapedagógus hallgatók.
 


Az idén karunk is bekapcsolódik az ELTE Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetem programjába.

Szekciónk témája: A művészettel nevelés gyakorlatai kisgyermekkorban.

(Helyszín: Lágymányosi Campus, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1 a-c. (XI. kerület), 0.100A terem.)

Részletek

 


A Selye János Egyetem két hallgatója az Erasmus+ program keretében kurzusokat hallgatott az ELTE TÓK-on

A nevem Velebná Mária (Marcsi). A komáromi Selye János Egyetem másodéves hallgatója vagyok, óvodapedagógia szakon. Nagy örömmel és izgalommal vártam, hogy megkezdjem tanulmányaim az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az Erasmus + program keretében. Nagyon élveztem az itt eltöltött időt, teljesen más szemszögből tapasztaltam meg az oktatást, a tanárok kiválóak és segítőkészek. Az egyetemen kívül sok élményt nyújtott Budapest. Nagyon hálás vagyok mindenért, amit az egyetemtől és a várostól kaptam. Igazi, örök élmény marad számomra ez az időszak.

Tóthová Kingának hívnak, a komáromi Selye János Egyetem negyedéves hallgatója vagyok magyar nyelv és irodalom-szlovák nyelv és irodalom szakpárosításban. Nagyon örülök, hogy az Erasmus+ programmal lehetőséget kaptam az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán eltölteni egy szemesztert, mert úgy érzem, hogy nem csak sok praktikus dolgot tanulhattam meg a csereprogram ideje alatt, hanem a tanítás egy teljesen új, más perspektívájára is rábukkantam, melyet főként a kar remek tanárainak köszönhetek. Az iskola mellett azonban meg kell említenem a várost is, hiszen azért esett Budapestre a választásom, mert egészen pici korom óta az volt az álmom, hogy itt élhessek. Most, hogy éppen az álmomat élem, azt kell, hogy mondjam, Budapest felülmúlta az elképzeléseimet és menthetetlenül beleszerettem.

 


A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem tanárai az ELTE Tanító és Óvóképző Karán

2017. május 8. 11.00 - 119-es terem - PaedDr. Presinszky Károly, PhD.: A szlovákiai magyar nyelvjárások és az anyanyelvoktatás

2017. május 10. 14.00 - 207-es terem - PaedDr. Menyhárt József, PhD.: Nyelvek és jogok Szlovákiában

2017. május 10. 15.45 - földszint 2-es terem - Mgr. Petres Gabriella, PhD.: A kortárs gyermekversek tanításának kérdései

 


Az idén karunk oktatói előadásokkal vesznek részt  az ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetemén

Felhívás

Hallgatói pályázati felhívás
 


„Érték, minőség és versenyképesség – a 21. század kihívásai”

Nemzetközi Tudományos Konferencia, Selye János Egyetem, 2017. szeptember 12–13.

Meghívó

Útmutató a tanulmány elkészítéséhez
 


A KORSZERŰ OKTATÁS KIHÍVÁSAI

AZ ÚJVIDÉKI EGYETEM SZABADKAI MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJA.

Meghívó és részletes program