Záróvizsga

Záróvizsga tételek információk és beosztás

Záróvizsga információk (tájékoztatók és eljárásrendek)

Záróvizsga tájékoztató a 2023/2024. tanév tavaszi félévére

 

Szakdolgozatok feltöltése a Neptunba 

 

Záróvizsgabeosztás

Csecsemő- és kisgyermeknevelő Óvodapedagógus Tanító Gyermekkultúra mesterszak Szakirányú továbbképzés
2024. június 2024. június 2024. június 2024. június 2024. június

 

A záróvizsga napjának kijelölése nem hallgatói kérés vagy választás függvénye: a záróvizsga pontos idejét és helyét, a részletes beosztást fenti táblázatban tekinthetik meg. A honlapon közzétett ZV-beosztásban a hallgatók oktatási azonosítószámukkal fognak szerepelni. Az oktatási azonosító visszakereshető a Neptunban benyújtott záróvizsgajelentkezési kérvényben, valamint a Saját adatok/Személyes adatok menüpontban a Személyes adatok almenüpontban is.

A szakdolgozattal kapcsolatos tájékoztató és űrlapok a Tanulmányi Hivatal > Hallgatóknak menüpontból érhetők el.

 

 

 

Záróvizsga tételek alapszakokon

Záróvizsga tételek mesterszakokon

Záróvizsga tételek szakirányú továbbképzéseken

2024.06.11.