Gyermeknevelés - online folyóirat

Gyermeknevelés - online folyóirat

Nemzetközi tendencia, hogy a kisgyermekkori nevelés kérdései a társadalmi érdeklődés középpontjába kerültek, mindezt megerősítik a legújabb szaktudományos kutatások eredményei is. A hazai oktatáspolitika képviselői is növekvő figyelemmel fordulnak a kora gyermekkori nevelés és ellátás kérdésköre felé. A fokozott érdeklődés hátterében rövid távon az egyenlőtlen egyéni életkezdési esélyek kiegyensúlyozási szándékának gyorsítása áll, távlati célkitűzésként pedig – bármilyen meglepő – mindenütt a gazdasági versenyképesség fokozására törekvés, a foglalkoztatási mutatók javítása jelenik meg, felismerve a kora gyermekkori nevelés ebben betöltött stratégiai szerepét. E felismerések nyomán az oktatásügyi szakértők számos tennivalót fogalmaznak meg a korai fejlesztés és a kora gyermekkori nevelés fejlesztése terén. A hazai oktatáspolitika – támaszkodva az Európai Unió és az OECD országaiban érvényesülő trendekre – kormányzatokon átívelő oktatásfejlesztési programként tartja számon a korai fejlesztés és az iskolai kezdő szakasz megerősítését. Ez a törekvés azon a felismerésen alapul, hogy mind a gyermek individuális fejlődésében, mind a társadalmi esélyek egyenlőtlenségeinek kialakulásában, továbbá a tanuláshoz való viszony alakulásában is rendkívül jelentős, bizonyos tekintetben döntő periódus a 0-6, illetve a 6-12 éves életkor. Ezért hangsúlyos a kora gyermekkori fejlesztés komplex, interdiszciplináris szemléletű tanulmányozása.

Ezen célok és alapelvek szellemében jött létre a GYERMEKNEVELÉS címmel megjelenő on-line tudományos folyóirat.

A folyóirat kiadására az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a Tanító- és Óvóképző Kar vállalkozik, arra törekedve, hogy a téma legavatottabb szakértőitől kérjen írásokat. A nemzetközi összetételű szerkesztő bizottság és a szerkesztők garanciát jelentenek a majdani színvonalas megjelenésre.

GYERMEKNEVELÉS online tudományos folyóirat honlapja