Történet

Történet

2023.10.12.
Történet

A Tanító- és Óvóképző Kar küldetése a hatodik iskolaévvel záruló nevelésre felkészítő pedagógusképzéssel szemben támasztott társadalmi elvárásoknak megfelelő oktatás és kutatás.

A tanító, az óvodapedagógus, valamint a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakjaink szakképzettséget adnak, továbbtanulásra is képesítenek.

Karunk 2019 szeptemberében indította el az angol nyelvű „Kindergarten Education Programme” képzést. Ennek keretében BA-szinten képzünk óvodapedagógusokat, a képzés különlegessége, hogy az oktatás teljes mértékben angol nyelven zajlik.  

2023-ban a Firenzei Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem double degree szerződést kötött, melynek értelmében az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakán a hallgatók számára lehetőség nyílik kettős diploma, a Firenzei Egyetem és az ELTE diplomáinak egyidejű megszerzésére.

A legkiválóbbak mesterképzéseink közül választhatnak, 2022 szeptemberétől a Gyermekkultúra, 2023 őszétől a Kulturális mediáció MA-szakon tanulhatnak, utóbbit nem csak pedagógiai alapszakosoknak ajánljuk, hanem bölcsészeknek, társadalomtudományi, sőt számos gazdasági alapszakon végzetteknek is.

A karon évtizedek óta kiemelkedő színvonalú művészeti nevelés folyik. Bálványos Huba grafikusművész, a hazai vizuális nevelés meghatározó személyisége olyan örökséget hagyott a kar kiváló szakmai műhelyére, melyre építve 2017-ben elindulhatott a rajztanárképzés is, melyet jelenleg vizuáliskultúra tanár szakként hirdetünk meg.

Alapfeladatainkat kiegészítő felsőfokú továbbképzéseinkkel, műveltségterületi részismereti képzéseinkkel is a társadalmi igényeknek törekszünk eleget tenni.