Történet

Történet

2020.11.23.
Történet

A Tanító- és Óvóképző Kar küldetése a hatodik iskolaévvel záruló nevelésre felkészítő pedagógusképzéssel szemben támasztott társadalmi elvárásoknak megfelelő oktatás és kutatás.
tanító, az óvodapedagógus, valamint a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakjaink szakképzettséget adnak, mesterszakon való továbbtanulásra is képesítenek.
Alapfeladatainkat kiegészítő felsőfokú szakképzéseinkkel, továbbképzéseinkkel, a későbbiekben várható felsőoktatási szakképzéseinkkel is a társadalmi igényeknek törekszünk eleget tenni.