Szolgáltatások

Szolgáltatások

Szolgáltatások

2023.02.06.
Szolgáltatások

Az oktatástechnikusok - a Dékáni Hivatal részeként - a Kar oktatástechnikai igényeinek teljes körű kielégítését biztosítják.

Feladataik közé tartozik:

  • Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karon az oktatásban alkalmazásra kerülő videofelvételek előkészítése és elkészítése a stúdióban, a karon, a kari gyakorló intézményekben, illetve - a kar igényeinek megfelelően - az ELTE egyéb intézményeiben, a tanszékek kezdeményezései alapján.
  • Video- és hangfelvételek, valamint egyéb multimédia-produktumok utómunkálatainak elvégzése.
  • Multimédiás oktatási célú alkalmazások létrehozásában való közreműködés.
  • Oktatási anyagok, tanítási órák folyamatos archiválása DVD-re.
  • A MÉDIATÁR üzemeltetése: DVD-k, multimédiás CD-ROM-ok rendszerezése, tárolása, valamint kölcsönzése a kar hallgatóinak, oktatóinak és egyéb dolgozóinak.
  • Videó megosztó tárhely üzemeltetése a Microsoft Stream felületén, filmek konvertálása, vízjelezése, felöltése és megosztása.
  • A kari weblap és a fényújság frissítése, karbantartása.

Eszközigénylés

A tanórákhoz szükséges technikai eszközöket, amelyek működtetéséhez oktatástechnikus segítsége nem szükséges, az Eszözigénylés menüpontban lehet igényelni. 
A legtöbb tanteremben van hangszórókkal ellátott számítógép (kulcsa a portán elkérhető) és projektor. Ezek szabadon használhatók, nem kell őket külön megrendelni. 
Mikroport alkalmazását kizárólag a 200-as teremben és a Természettudományi Előadóban (TE) teszi lehetővé a kiépített technika.
A kéréseket az oktatástechnikusok rögzítik, valamint a készülékeket is tőlük lehet átvenni és nekik kell visszaadni (II. emelet 232.). Kérdés, probléma esetén is hozzájuk kell fordulni.

Rendezvények

A TÓK épületében szervezett konferenciák, rendezvények technikai támogatását (pl. hangosítás, fotózás) a Rendezvények menüpontban lehet igényelni, az esemény előtt legalább 10 munkanappal.
A kéréseket az oktatástechnikusok rögzítik. Kérdés, probléma esetén is hozzájuk kell fordulni. A technikai igények részletes megbeszélése céljából szíveskedjen őket személyesen megkeresni (II. emelet 232.).

Informatikai segítség

Számítógéppel, laptoppal, nyomtatóval, internettel kapcsolatos problémákat a 6800 melléken, az IIG-nél lehet jelezni. Az ügyintéző értesíti a kari informatikust, Varsányi Miklóst, aki a problémát megoldja.