Minőségfejlesztés

Minőségfejlesztés

Minőségfejlesztés

2023.01.27.
Minőségfejlesztés

Az ELTE TÓK elkötelezte magát a kari minőségügy átalakítása mellett, kiemelt területekként említve az oktatás, kutatás és az oktatás-kutatást támogató, ahhoz kapcsolódó szolgáltatási és igazgatási munka egységes, komplex folyamatként kezelését. Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának minőségfejlesztési stratégiája szerves része az ELTE minőségfejlesztési törekvéseinek. A kari stratégia feladatmeghatározásai az összegyetemi célokból táplálkoznak, ám azokat, lényeges elemeik megtartása mellett a kari sajátosságokhoz, célokhoz hangoltuk.