Mesterképzések

Mesterképzések

Neveléstudományi MA szak

Mintatanterv

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológia Karán – az országban elsőként – 2007 szeptemberében indult a mesterképzés a neveléstudomány szakterületén. Ez a bölcsész mesterképzési szak jelenti a továbbhaladást – más alapszakot végzettek mellett – a tanítók, az óvodapedagógusok, valamint csecsemő és kisgyermeknevelő alapszakot végzettek számára is. A négy féléves, 120 kredites képzés törzsanyaga a neveléstudomány, a pszichológia, a nevelésszociológia, az oktatás-gazdaságtan elméleti ismereteit tartalmazza. A képzésben eddig 3 szakirány épült ki: a kora gyermekkor pedagógiája (nappali és esti tagozaton), a felsőoktatás-pedagógiai (esti tagozaton) és az intézményfejlesztői (esti tagozaton). A szakirányok lehetőséget nyújtanak specializálódásra, elmélyedésre valamely szakterületen, témakörben.
A kora gyermekkor pedagógiája szakirányt karunk gondozza.
A szakirány célja a 0–12 éves korú gyermekek intézményes nevelésében közreműködő szakértők képzése, akik alkalmasak az intézmények nevelési stratégiájának pedagógiai megalapozására, előkészítésére, szervezeti kereteinek és pedagógiai kultúrájának fejlesztésére; képesek közreműködni egyes gyermekek és gyermekcsoportok fejlesztésére-nevelésére vonatkozó programok kialakításában, megvalósításában és szakmai ismereteik birtokában képesek pedagógiai kutatások végzésére.
A szakirányon végzett hallgatók különböző pedagógiai műhelyeknél, tanácsadókban, továbbképző központokban, óvodában, iskolában illetve egyéb, iskolafejlesztéssel, pedagógiai kutatásokkal foglalkozó intézményekben helyezkedhetnek el. Felkészültek arra, hogy a tanító és óvodapedagógus szakos képzést folytató intézmények pedagógiai tanszékein töltsenek be oktatói munkaköröket. Lehetőségük van – a mesterszintű tanulmányok után közvetlenül vagy később, munka mellett – neveléstudományi doktori iskolában tanulmányokat folytatni és tudományos fokozatot szerezni.
A szakirány nappali és esti tagozaton is választható. Nappali tagozaton a képzés általában két-három órás tanórákban szerveződik hétfőtől péntekig, az esti tagozaton a hallgatók részidős képzési igényeihez igazodik, összesen 255 kontaktóra foglalkozást tartalmaz hétvégi (péntek-szombat) tömbösített formában. Mindkét tagozaton jelentős szerepet kap az önálló tanulás, a kontaktórák többsége szeminárium, gyakorlati foglalkozás. A szakirányon tanulók egyéni és csoportos kutatási feladatokkal is találkoznak.

Neveléstudományi mesterképzési szak