Mesterképzések

Mesterképzések

Három, részben vagy meghatározóan a TÓK által gondozott mesterszakot ajánlunk a leendő hallgatóink figyelmébe. A neveléstudomány mesterszak a Karunkon vagy más intézményben bármely pedagógus alapszakot elvégzők számára fontos továbbtanulási lehetőség. A rajz-és vizuáliskultúra osztatlan tanárszak változatosan kombinálható az ELTE társkarai által gondozott szakpárokkal. A rajz-és vizuáliskultúra tanárszaknak létezik "rövid ciklusú" változata a tanító szakos diplomával rendelkezők számára.

 

Neveléstudományi MA szak

 

Mintatanterv

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológia Karán – az országban elsőként – 2007 szeptemberében indult a mesterképzés a neveléstudomány szakterületén. Ez a bölcsész mesterképzési szak jelenti a továbbhaladást – más alapszakot végzettek mellett – a tanítók, az óvodapedagógusok, valamint csecsemő és kisgyermeknevelő alapszakot végzettek számára is. A négy féléves, 120 kredites képzés törzsanyaga a neveléstudomány, a pszichológia, a nevelésszociológia, az oktatás-gazdaságtan elméleti ismereteit tartalmazza. A képzésben eddig 3 szakirány épült ki: a kora gyermekkor pedagógiája (nappali és esti tagozaton), a felsőoktatás-pedagógiai (esti tagozaton) és az intézményfejlesztői (esti tagozaton). A szakirányok lehetőséget nyújtanak specializálódásra, elmélyedésre valamely szakterületen, témakörben.
A kora gyermekkor pedagógiája szakirányt karunk gondozza.
A szakirány célja a 0–12 éves korú gyermekek intézményes nevelésében közreműködő szakértők képzése, akik alkalmasak az intézmények nevelési stratégiájának pedagógiai megalapozására, előkészítésére, szervezeti kereteinek és pedagógiai kultúrájának fejlesztésére; képesek közreműködni egyes gyermekek és gyermekcsoportok fejlesztésére-nevelésére vonatkozó programok kialakításában, megvalósításában és szakmai ismereteik birtokában képesek pedagógiai kutatások végzésére.
A szakirányon végzett hallgatók különböző pedagógiai műhelyeknél, tanácsadókban, továbbképző központokban, óvodában, iskolában illetve egyéb, iskolafejlesztéssel, pedagógiai kutatásokkal foglalkozó intézményekben helyezkedhetnek el. Felkészültek arra, hogy a tanító és óvodapedagógus szakos képzést folytató intézmények pedagógiai tanszékein töltsenek be oktatói munkaköröket. Lehetőségük van – a mesterszintű tanulmányok után közvetlenül vagy később, munka mellett – neveléstudományi doktori iskolában tanulmányokat folytatni és tudományos fokozatot szerezni.
A szakirány nappali és esti tagozaton is választható. Nappali tagozaton a képzés általában két-három órás tanórákban szerveződik hétfőtől péntekig, az esti tagozaton a hallgatók részidős képzési igényeihez igazodik, összesen 255 kontaktóra foglalkozást tartalmaz hétvégi (péntek-szombat) tömbösített formában. Mindkét tagozaton jelentős szerepet kap az önálló tanulás, a kontaktórák többsége szeminárium, gyakorlati foglalkozás. A szakirányon tanulók egyéni és csoportos kutatási feladatokkal is találkoznak.

Neveléstudományi mesterképzési szak

 


Rajz- és vizuáliskultúra-tanár szak - Osztatlan tanárképzés

 

RAJZ- ÉS VIZUÁLISKULTÚRA-TANÁR SZAK
RV OTAK
Osztatlan tanárképzés

Azok a jelentkezők, akik tehetséget és elhivatottságot éreznek a művészeti nevelés iránt, ezért az osztatlan tanárképzés egyik szakjaként a rajz- és vizuáliskultúra-tanár szakot választják, nálunk magas színvonalon készülhetnek fel a vizuális nevelés művelésére és tanítására. Változó világunkban a vizuális jelek értelmezése kiemelkedő jelentőségű, a tanulás alapvető bázisát jelenti, bármely tantárgyban.
Bálványos Huba grafikusművész 1977-től több mint három évtizeden át a hazai vizuális nevelés iránymutató képviselőjeként tanított intézményünkben. Karunkon munkásságának tisztelői, kiemelkedő művésztanárok folytatják az általa teremtett hagyományt a képző- és iparművészet, a tárgy- és környezetkultúra, valamint az elektronikus médiumok vizuális jelenségeinek értelmezése, művelése terén. Hallgatóinkat gyakorlatorientált kurzusokkal, művészetközpontú tantárgypedagógiai műhelyekkel, kortárs módszerekkel ösztönözzük önálló alkotásra.
Rajz- és vizuáliskultúra-tanár szakra várjuk mindazok jelentkezését, akik az általános iskola felső tagozatán a vizuális kommunikáció fejlesztésére, a rajz- és vizuáliskultúra tanítására készülnek.
Jelentkezőink választhatják az öt éves, osztatlan tanárképzést, vagy tanítói oklevél birtokában a kétéves mesterképzést is.

Az RV OTAK, azaz a 10 féléves osztatlan tanárképzés olyan programot jelent, melyben hangsúlyozottan, folyamatosan fejlesztjük hallgatóink vizuális kompetenciáit, alkotó képességeit, számos aspektusból tárgyaljuk a vizuális művészeti irányzatokat,  a vizuális nevelés szakmódszertanát, különös tekintettel a 12-18 éves korosztály sajátosságaira és igényeire.

Intézmény: ELTE TÓK Vizuális Nevelési Tanszék
Szak: Rajz- és vizuáliskultúra tanár szak
Szakfelelős: Dr. Pataky Gabriella

 


Rajz- és vizuáliskultúra-tanár szak - Rövid ciklusú tanárképzés tanítók részére

 

RAJZ- ÉS VIZUÁLISKULTÚRA-TANÁR SZAK
RV RTAK
(Rövid ciklusú tanárképzés tanítók részére)

Azok a jelentkezők, akik tehetséget és elhivatottságot éreznek a művészeti nevelés iránt, ezért az osztatlan tanárképzés egyik szakjaként a rajz- és vizuáliskultúra-tanár szakot választják, nálunk magas színvonalon készülhetnek fel a vizuális nevelés művelésére és tanítására. Változó világunkban a vizuális jelek értelmezése kiemelkedő jelentőségű, a tanulás alapvető bázisát jelenti, bármely tantárgyban.
Bálványos Huba grafikusművész 1977-től több mint három évtizeden át a hazai vizuális nevelés iránymutató képviselőjeként tanított intézményünkben. Karunkon munkásságának tisztelői, kiemelkedő művésztanárok folytatják az általa teremtett hagyományt a képző- és iparművészet, a tárgy- és környezetkultúra, valamint az elektronikus médiumok vizuális jelenségeinek értelmezése, művelése terén. Hallgatóinkat gyakorlatorientált kurzusokkal, művészetközpontú tantárgypedagógiai műhelyekkel, kortárs módszerekkel ösztönözzük önálló alkotásra.
Rajz- és vizuáliskultúra-tanár szakra várjuk mindazok jelentkezését, akik az általános iskola felső tagozatán a vizuális kommunikáció fejlesztésére, a rajz- és vizuáliskultúra tanítására készülnek.
Jelentkezőink választhatják az öt éves, osztatlan tanárképzést, vagy tanítói oklevél birtokában a kétéves mesterképzést is.

Az RV RTAK, azaz a rövid ciklusú tanárképzés tanítók részére, olyan rövid programot jelent, melyben határozottan a vizuális neveléssel kapcsolatos szakmódszertanra, a 12-18 éves korosztályban töltött szakmai gyakorlatra és a jelöltek vizuális kompetenciáinak továbbfejlesztésére fókuszálunk.

Intézmény: ELTE TÓK Vizuális Nevelési Tanszék
Szak: Rajz- és vizuáliskultúra tanár szak
Szakfelelős: Dr. Pataky Gabriella