Mesterképzések

2021.08.27.
Mesterképzések

Két olyan, a TÓK által gondozott képzést ajánlunk a leendő hallgatóink figyelmébe, melyen mesterfokozat szerezhető. A rajz-és vizuáliskultúra osztatlan tanárszak változatosan kombinálható az ELTE társkarai által gondozott szakpárokkal. A rajz-és vizuáliskultúra tanárszaknak létezik "rövid ciklusú" változata a tanító szakos diplomával rendelkezők számára.

 

Rajz- és vizuáliskultúra-tanár szak - Osztatlan tanárképzés

 

RAJZ- ÉS VIZUÁLISKULTÚRA-TANÁR SZAK
RV OTAK
Osztatlan tanárképzés

Azok a jelentkezők, akik tehetséget és elhivatottságot éreznek a művészeti nevelés iránt, ezért az osztatlan tanárképzés egyik szakjaként a rajz- és vizuáliskultúra-tanár szakot választják, nálunk magas színvonalon készülhetnek fel a vizuális nevelés művelésére és tanítására. Változó világunkban a vizuális jelek értelmezése kiemelkedő jelentőségű, a tanulás alapvető bázisát jelenti, bármely tantárgyban.
Bálványos Huba grafikusművész 1977-től több mint három évtizeden át a hazai vizuális nevelés iránymutató képviselőjeként tanított intézményünkben. Karunkon munkásságának tisztelői, kiemelkedő művésztanárok folytatják az általa teremtett hagyományt a képző- és iparművészet, a tárgy- és környezetkultúra, valamint az elektronikus médiumok vizuális jelenségeinek értelmezése, művelése terén. Hallgatóinkat gyakorlatorientált kurzusokkal, művészetközpontú tantárgypedagógiai műhelyekkel, kortárs módszerekkel ösztönözzük önálló alkotásra.
Rajz- és vizuáliskultúra-tanár szakra várjuk mindazok jelentkezését, akik az általános iskola felső tagozatán a vizuális kommunikáció fejlesztésére, a rajz- és vizuáliskultúra tanítására készülnek.
Jelentkezőink választhatják az öt éves, osztatlan tanárképzést, vagy tanítói oklevél birtokában a kétéves mesterképzést is.

Az RV OTAK, azaz a 10 féléves osztatlan tanárképzés olyan programot jelent, melyben hangsúlyozottan, folyamatosan fejlesztjük hallgatóink vizuális kompetenciáit, alkotó képességeit, számos aspektusból tárgyaljuk a vizuális művészeti irányzatokat,  a vizuális nevelés szakmódszertanát, különös tekintettel a 12-18 éves korosztály sajátosságaira és igényeire.

Intézmény: ELTE TÓK Vizuális Nevelési Tanszék
Szak: Rajz- és vizuáliskultúra tanár szak
Szakfelelős: Dr. Pataky Gabriella

 


Rajz- és vizuáliskultúra-tanár szak - Rövid ciklusú tanárképzés tanítók részére

 

RAJZ- ÉS VIZUÁLISKULTÚRA-TANÁR SZAK
RV RTAK
(Rövid ciklusú tanárképzés tanítók részére)

Azok a jelentkezők, akik tehetséget és elhivatottságot éreznek a művészeti nevelés iránt, ezért az osztatlan tanárképzés egyik szakjaként a rajz- és vizuáliskultúra-tanár szakot választják, nálunk magas színvonalon készülhetnek fel a vizuális nevelés művelésére és tanítására. Változó világunkban a vizuális jelek értelmezése kiemelkedő jelentőségű, a tanulás alapvető bázisát jelenti, bármely tantárgyban.
Bálványos Huba grafikusművész 1977-től több mint három évtizeden át a hazai vizuális nevelés iránymutató képviselőjeként tanított intézményünkben. Karunkon munkásságának tisztelői, kiemelkedő művésztanárok folytatják az általa teremtett hagyományt a képző- és iparművészet, a tárgy- és környezetkultúra, valamint az elektronikus médiumok vizuális jelenségeinek értelmezése, művelése terén. Hallgatóinkat gyakorlatorientált kurzusokkal, művészetközpontú tantárgypedagógiai műhelyekkel, kortárs módszerekkel ösztönözzük önálló alkotásra.
Rajz- és vizuáliskultúra-tanár szakra várjuk mindazok jelentkezését, akik az általános iskola felső tagozatán a vizuális kommunikáció fejlesztésére, a rajz- és vizuáliskultúra tanítására készülnek.
Jelentkezőink választhatják az öt éves, osztatlan tanárképzést, vagy tanítói oklevél birtokában a kétéves mesterképzést is.

Az RV RTAK, azaz a rövid ciklusú tanárképzés tanítók részére, olyan rövid programot jelent, melyben határozottan a vizuális neveléssel kapcsolatos szakmódszertanra, a 12-18 éves korosztályban töltött szakmai gyakorlatra és a jelöltek vizuális kompetenciáinak továbbfejlesztésére fókuszálunk.

Intézmény: ELTE TÓK Vizuális Nevelési Tanszék
Szak: Rajz- és vizuáliskultúra tanár szak
Szakfelelős: Dr. Pataky Gabriella

 


Tervezett képzések

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar további innovatív mesterképzési szak indítását tervezi Gyermekkultúra MA elnevezéssel, melynek szakmai anyagait az ELTE TÓK Oktatási Bizottsága, Kari Tanácsa, valamint az ELTE Szenátusa elfogadta.

Gyermekkultúra